Строки зберігання документів

В обраному У обране
Друк
Біляєва Олена, податковий експерт, e.belyaeva@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Травень, 2016/№ 20
У процесі діяльності будь-якого підприємства створюється та обробляється величезна кількість різних документів. При цьому законодавство вимагає від кожного підприємства незалежно від форми власності забезпечувати зберігання документів протягом певного періоду часу. У сьогоднішній «Шпаргалці бухгалтера» ми нагадаємо строки зберігання основних бухгалтерських документів.

Основним нормативно-правовим актом при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне чи тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення з 01.01.13 р. є Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.12 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578).

Перелік № 578 призначений для використання усіма підприємствами незалежно від рівня та масштабу діяльності, а також форми власності. Для фізичних осіб — підприємців положення Переліку № 578 мають рекомендаційний характер (п. 1.4 Переліку № 578).

Розглянемо основні правила обчислення строків зберігання документів, установлені Переліком № 578.

Усі строки зберігання диференційовані за двома групами організацій:

• організації, у діяльності яких створюються документи, що підлягають включенню до Національного архівного фонду* (далі — НАФ). Строки зберігання документів для них наведені у графі 3 Переліку № 578 (п. 2.4);

* Національний архівний фонд — сукупність архівних документів, які відображають історію духовного і матеріального життя українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації (ст. 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII, далі — Закон № 3814).

• організації, у діяльності яких не створюються документи НАФ (саме до цієї категорії потрапляє більшість комерційних підприємств). Строки зберігання документів цих організацій наведені у графі 4 Переліку № 578 (п. 2.5).

Основні правила визначення строків зберігання документів наведемо в табл. 1 нижче.

Таблиця 1. Основні правила визначення строків зберігання документів

Строк зберігання документів

Пояснення

Постійно

Документи з таким строком зберігання належать до НАФ і підлягають постійному зберіганню

До ліквідації організації

Такі документи безстроково зберігаються на підприємстві, а у разі його ліквідації підлягають повторній експертизі цінності, за результатами якої ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених органами влади АР Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ. Якщо такі місцеві архівні установи на відповідній території не створені, зазначені документи передаються до державних архівних установ, архівних відділів міськрад

Доки не мине потреба

Строк зберігання цих документів підприємство визначає самостійно, але він не може бути менше одного року

ЕПК

Позначка «ЕПК», яка передбачена Переліком № 578 поряд зі строком зберігання деяких видів документів, означає, що рішення про внесення їх до НАФ або знищення таких документів для організацій — джерел формування НАФ приймають експертно-перевірочні комісії (далі — ЕПК) державного архіву

Точка відліку:

• після закінчення строку дії договору;

• після затвердження;

• після заміни новими;

• після зняття виробів з виробництва;

• після введення об’єкта в експлуатацію

Примітки, наведені у графі 5 Переліку № 578, коментують і уточнюють строки зберігання документів. Такі застереження означають, що строки зберігання документів, зазначені у графах 3 і 4 Переліку № 578, починають відлічуватися із зазначеного моменту

Згідно з п. 2.10 Переліку № 578 обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2015 році, розпочалося з 1 січня 2016 року.

Увага! Строки зберігання документів, визначені Переліком № 578, є мінімальними, їх не можна скорочувати (п. 1.7 Переліку № 578), однак вони можуть бути продовжені, якщо потреба в цьому зумовлена специфічними особливостями роботи конкретної організації.

У найзагальнішому вигляді усі документи, що створюються в діяльності підприємств, залежно від строків їх зберігання можна поділити на такі групи:

1) документи постійного зберігання. До таких документів, зокрема, належать документи НАФ;

2) документи з установленим строком зберігання, після закінчення якого вони можуть бути знищені. Документи цієї групи, у свою чергу, поділяють на:

а) документи тривалого (понад 10 років) зберігання, зокрема, документи по особовому складу;

б) документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання.

Майте на увазі! Строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

Документи «старше» трьох років, не перевірені контролерами

Умовою знищення деяких документів є не лише закінчення встановленого строку їх зберігання, а й закінчення перевірки податковими органами. Це стосується документів (переважно бухгалтерської документації), у примітці до строку зберігання яких (графа 5) вказано: «За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів і державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах — зберігаються до ухвалення остаточного рішення».

У зв’язку з цим часто виникає запитання: чи можна знищити документи, строк зберігання яких минув, якщо за час їх зберігання податкових перевірок на підприємстві не було?

Звертаємо увагу: на наш погляд, передбачене Переліком № 578 застереження про необхідність зберігання окремих категорій документів протягом певного періоду, але за обов’язкової умови завершення перевірки податкового органу, має тлумачитися виходячи з вимог пп. 44.3 і 44.4 ПКУ.

Нагадаємо: відповідно до зазначених норм платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також документів, пов’язаних з виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менше 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого ПКУ граничного строку подання такої звітності (п. 44.3 ПКУ). Якщо такі документи пов’язані з предметом перевірки, яка вже почалася, або проведенням процедури адміністративного оскарження, прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення чи судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше 1095 днів.

Інакше кажучи, якщо на момент закінчення строку зберігання документів перевірка не розпочата і минуло 1095 днів після подання податкової звітності за період, до якого належать ці документи, їх можна знищити. Якщо ж закінчення строку зберігання документів припадає на період проведення перевірки підприємства, для знищення документів доведеться дочекатися її закінчення, як того і вимагає п. 44.4 ПКУ. Також не слід поспішати зі знищенням документів, якщо перевірка проведена, але розпочата процедура оскарження її результатів. У такому разі потрібно дочекатися остаточного рішення за скаргою.

Зауважимо. У п. 102.1 ПКУ встановлений подовжений строк проведення перевірок контрольованих операцій (ст. 39 ПКУ) — 2555 днів замість 1095. Проте спеціальних строків зберігання документів після таких операцій не встановлено. Тобто, на жаль, законодавець не узгодив право контролерів перевіряти контрольовані операції протягом 2555 днів (7 років) з обов’язком платника податків зберігати документи 1095 днів.

У протилежній ситуації, коли перевірка проведена, але передбачені строки зберігання документів ще не минули, передавати документи для знищення не можна. Більше того, якщо до моменту закінчення строків зберігання документів буде знову проведена податкова перевірка, платник податків не може відмовити перевіряючим у доступі до документів на тій підставі, що вони вже ставали предметом перевірки.

Вимушені попередити: податківці виходять з куди більш суворого прочитання вказаної норми. На їх думку, у разі, коли перевірка не проводилася довше 1095 днів, платники зобов’язані забезпечити подальше зберігання неперевірених документів і здати їх до архіву (див. лист ДПСУ від 18.05.12 р. № 13920/Ж/17-1216).

Також проти знищення документів до проведення перевірки податковими органами і Державна архівна служба України (див. лист від 30.10.12 р. № 01.2/3388).

Крім того, слід пам’ятати про те, що строки зберігання деяких документів перевищують 3 роки (див. табл. 2). Наприклад, документи про застосування РРО, документи про виплату доходів фізособам і утримання з них податків, документи про нестачу продукції (сировини та матеріалів), договори про перевезення вантажів, оренду транспортних засобів потрібно зберігати не менше 5 років. А розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників, особові справи працівників — не менше 75 років. Знищувати такі документи до закінчення встановленого строку їх зберігання не можна навіть у тому випадку, якщо вони вже були перевірені контролерами.

Недотримання правил і строків зберігання документів може загрожувати штрафними санкціями.

Строки зберігання основних документів в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ, наведемо в табл. 2 нижче.

Таблиця 2. Строки зберігання документів

Вид документів

Строк зберігання

Примітка

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних органів (правлінь, дирекцій, рад директорів тощо) і контрольних органів (наглядової ради, опікунської ради, ревізійної комісії) підприємства

До ліквідації організації

Протоколи, стенограми загальних зборів, з’їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) підприємства за місцем проведення

Статути, положення (типові) організації та зміни до них за місцем розробки та затвердження

Установчі документи (установчий акт, установчий договір (статут), положення) і зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного держреєстру тощо

Свідоцтва про держреєстрацію організації

Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з держреєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передачу з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості

Контракти про права та обов’язки з керівником організації

Ліцензії

Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації та перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування тощо

Фінансова звітність і примітки до неї:

а) зведені річні

До ліквідації організації

б) річні

в) квартальні

3 роки

За відсутності річних — до ліквідації організації

г) місячні

1 рік

За відсутності річних, квартальних — до ліквідації організації

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки та визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва

До ліквідації організації

Колективні договори, зміни та доповнення до них (за місцем складання)

До ліквідації організації

Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель і документи (проектно-дослідницькі висновки, довідки, переліки, дозволи на будівництво тощо) до них

Охоронні документи (свідоцтва, патенти) на об’єкти права інтелектуальної власності

Договори про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Штатні розписи та переліки змін до них за місцем складання та затвердження

75 років

Положення про структурні підрозділи організації; про відділення, філії і представництва; про колегіальні виконавчі (колегія, дирекція, правління, рада директорів, рада орендарів) і дорадчі органи

Посадові та робочі інструкції працівників, які працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці

Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників, аспірантів, студентів

Списки працюючих на виробництві із шкідливими умовами праці

Табелі, наряди працівників, задіяних на роботах із шкідливими умовами праці

Списки (штатно-обліковий склад) працівників організації

Журнали, картотеки обліку прийняття, переміщення, звільнення працівників (у тому числі тимчасових)

Документи (протоколи про наміри, договори, угоди, плани, звіти, акти, довідки, рекомендації) про встановлення виробничих, наукових, культурних зв’язків між організаціями

10 років

Документи про закордонні, наукові відрядження в межах України

Про участь у ліквідації наслідків техногенних катастроф і аварій — 75 років

Документи (протоколи, акти, оціночні висновки, описи, ухвали судів, виконавчі листи) про відчуження майна через несплату податків і зборів (обов’язкових платежів)

Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів

Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат

За відсутності наказів про встановлення та зміну окладів — 75 років

Контракти про права та обов’язки з членами колегіальних та інших органів організації

5 років

Після закінчення строку дії договору

Посадові та робочі інструкції працівників організації

Після заміни новими

Довіреності на провадження окремих видів діяльності, видані філіям, представництвам організації

Після закінчення дії довіреності

Відомості про участь організації як засновника в інших організаціях

Після скасування участі

Договори кредитні, поруки, застави, гарантії, переведення боргу

Після закінчення строку дії договору або погашення кредиту за умови завершення перевірки податковими органами

Документи (розрахунки, довідки, таблиці, листи) про податки та збори (обов’язкові платежі), про відрахування до бюджетів з прибутків

Документи (рішення, повідомлення, довідки, звіти, заяви, листи) про списання, реструктуризацію, розстрочку заборгованості за страховими внесками, ЄСВ та іншими платежами

Річні звіти ФОП-ЄП

За умови завершення перевірки податковими органами.

Квартальні звіти — 3 роки

Документи (звіти, розрахунки, перерахунки, розрахункові книжки) про застосування РРО

5 років

Документи (довідки, звіти, розрахунки) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків і зборів (обов’язкових платежів) на користь фізосіб юрособами і ФОП

5 років

Документи (протоколи, постанови про адміністративні правопорушення, квитанції про сплату штрафів, листи) про адміністративні правопорушення податкового законодавства і законодавства про збір та облік ЄСВ (страхових внесків)

Після накладення адмінстягнення

Декларації, що відображають звітність усіх платників податків, і документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них

Податкове повідомлення

Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листи) про звільнення від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочень від сплати, розстрочки на сплату або відмову в їх наданні

Звіти про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінними камінням

5 років

Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про оплату відпусток у зв’язку з навчанням, отримання пільг за податками тощо

Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізійної роботи, у тому числі перевірок каси, правильності справляння податків тощо

Документи (довідки, акти, зобов’язання, листи) щодо розтрат, нестач, розкрадань

Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного виробництва

Книги, журнали, картки обліку договорів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії, переведення боргу

Після закінчення строку дії останнього договору, угоди за умови завершення перевірки податковими органами

Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників

5 років

Документи (заяви, обґрунтування, дозволи, довідки) про працевлаштування іноземних громадян

Документи (акти, попередження, листи) з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення

Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень

У разі важких, шкідливих, небезпечних умов праці — 75 років

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, доповідні записки, пропозиції) про перегляд і застосування норм виробітку, розцінок, тарифних сіток і ставок, удосконалення різних форм оплати праці

Розрахунки, відомості про створення системи акордної оплати праці

Документи (доповідні записки, довідки, доповіді, звіти, акти) про умови праці жінок і неповнолітніх на виробництві

Листування щодо оформлення відряджень за кордон

Після повернення з-за кордону

Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, відомості, заяви, плани, списки) про підготовку кадрів нових професій, спеціальностей, кваліфікацій, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Договори про навчання

Після закінчення строку дії договору

Договори, угоди, контракти про постачання/збут, купівлю-продаж продукції і протоколи розбіжностей за ними

Після закінчення строку дії договору, угоди, контракту

Специфікації, сертифікати на відвантаження та відправлення продукції, матеріалів (сировини), обладнання

Імпортного обладнання — до закінчення експлуатації

Документи (акти, відомості, довідки, листи) про нестачу, розтрату продукції, матеріалів (сировини)

Договори про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

5 років

Після закінчення строку дії договору.

У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди життю та здоров’ю — 75 років.

У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди майну — 10 років

Договори про перевезення вантажів, оренду транспортних засобів

Після закінчення строку дії договору

Документи про відрядження в межах України

3 роки

Про участь у ліквідації наслідків техногенних катастроф і аварій — 75 років

Листування претензійне щодо постачання, підрядів і послуг

Щодо експорту та імпорту — 10 років

Документи (заявки, акти, свідоцтва, довідки, відомості, звіти) про купівлю (продаж) іноземної валюти

За умови завершення перевірки податковими органами.

Документи, що містять інформацію про фінансові операції, які підлягають фінмоніторингу, — 5 років

Листування з органами ДПС щодо порушень під час справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і оскарження дій адміністрації

Після прийняття рішення

Відомості на виплату грошей

За відсутності розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) — 75 років

Довіреності (у тому числі анульовані) на отримання грошових сум і ТМЦ; на отримання зарплати та інших виплат

За умови завершення перевірки податковими органами

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про виплату допомог, пенсій, оплату лікарняних листів з фонду соцстрахування

Розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів

За умови завершення перевірки податковими органами

Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями

Протоколи взаємозаліків

За умови завершення перевірки податковими органами

Договори, угоди (аудиторські, господарські, операційні тощо)

Після закінчення строку дії договору, угоди за умови завершення перевірки податковими органами

Договори про повну матеріальну відповідальність

Після звільнення матеріально відповідальної особи

Документи (акти, процентівки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт

3 роки

За умови завершення перевірки податковими органами

Первинні документи та додатки до них, які фіксують факт виконання господарських операцій і стали основою для записів у регістрах бухобліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здачу та списання майна і матеріалів, квитанції і накладні з обліку ТМЦ, рахунки-фактури, авансові звіти тощо)

Податкові накладні

Гарантійні листи

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості) про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо

За умови завершення перевірки податковими органами

Облікові регістри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості, інвентарні картки, розробні таблиці тощо)

Книги, журнали, картки обліку:

• договорів аудиторських, господарських, операційних тощо

Після закінчення строку дії останнього договору, угоди за умови завершення перевірки податковими органами

• касових документів (рахунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних документів, накладних тощо)

За умови завершення перевірки податковими органами

Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, звіти) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального та морального стимулювання і контролю за їх застосуванням

Списки робочих професій за розрядами та системами оплати праці

Документи (розрахунки, довідки, списки, листи) про встановлення та застосування систем преміювання

Документи (приписи, акти, висновки, доповідні записки, листи) про забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладишів до них

Листування щодо оформлення відряджень у межах України

3 роки

Документи (заяви, плани, довідки, списки, листи) про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок до санаторно-курортних закладів

Лікарняні листи, корінці лікарняних листів

Документи (декларації, ліцензії, дозволи, специфікації та інші товаросупровідні документи) митного оформлення вантажів, продукції, майна, валюти

За умови завершення перевірки податковими органами

Акти приймання продукції і матеріалів (сировини), що надійшли на склади

Документи (картки, комірні та амбарні книги, описи, прибуткові та витратні накладні, ордери, лімітно-забірні карти, рахунки, вимоги, розпорядження) з обліку прибутку, витрат, наявності, залишків матеріалів (сировини), продукції і обладнання на складах, базах

Документи (акти, звіряльні відомості, описи, книги реєстрації) про проведення інвентаризації майна

Документи (договори, угоди, акти) про приймання та надання будівель, приміщень в оренду

Після закінчення строку дії договору

Подорожні листи та наряди на машини

За умови завершення перевірки податковими органами

Документи (заправні листи, ліміти, заявки, відомості, оперативні звіти, листи) про витрачання бензину, ПММ, запасних частин

Журнали (книги) обліку подорожніх листів

Табелі обліку використання робочого часу

1 рік

Списки (відомості), картки обліку на видачу спеціального одягу, взуття, лікувально-профілактичного харчування

Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати

Заяви про надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням

Після закінчення навчального закладу

Документи (акти, відомості, сертифікати, журнали, листи) про наявність, рух, повернення, списання та використання тари

Документи (квитанції, корінці квитанцій, заявки, листи) про проведення передплати періодичних і неперіодичних видань

Відповідальність

Адміністративну відповідальність за порушення законодавства про НАФ і архівні установи передбачає ст. 921 КпАП.

Крім того, порушення строків зберігання бухгалтерських документів тягне адмінвідповідальність за ст. 1642 КпАП, оскільки є порушенням встановленого порядку ведення бухобліку (див. лист ГоловКРУ від 16.12.02 р. № 02-18/724).

Порушення вимог щодо зберігання документів може також кваліфікуватися контролерами як порушення порядку ведення податкового обліку (ст. 1631 КпАП).

За незабезпечення належного стану первинного обліку, який може, зокрема, проявлятися в незабезпеченні збереження документів, на підставі яких він ведеться, закріплена відповідальність у ст. 1863 КпАП.

У деяких випадках порушення вимог щодо зберігання документів призводить до притягнення винних осіб навіть до кримінальної відповідальності.

Види порушень і передбачені за них міри відповідальності наведемо в табл. 3 нижче.

Таблиця 3. Відповідальність за порушення у сфері зберігання документів

Вид порушення

Відповідальність

Нормативно-

правовий акт

Адміністративна відповідальність

1. Відсутність бухобліку або ведення його з порушенням встановленого порядку

Штраф від 136 до 255 грн. (за повторне порушення протягом року — штраф від 170 до 340 грн.)

Ст. 1642 КпАП

2. Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку

Штраф від 85 до 170 грн. (за повторне порушення протягом року — штраф від 170 до 255 грн.)

Ст. 1631 КпАП

3. Незабезпечення належного стану первинного обліку

Штраф від 170 до 255 грн. (за повторне порушення протягом року — штраф від 255 до 425 грн.)

Ст. 1863 КпАП

Кримінальна відповідальність

4. Навмисне знищення, пошкодження або приховування офіційних документів, а також вчинення таких самих дій щодо приватних документів, які знаходяться на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах

Штраф до 850 грн. або обмеження волі на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 357 ККУ

5. Дії, зазначені в п. 4 цієї таблиці, якщо вони спричинили порушення в роботі підприємства, установи або організації або були вчинені відносно особливо важливих документів

Штраф до 1190 грн. або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на такий самий строк

Ч. 2 ст. 357 ККУ

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити