Основні засоби в зоні АТО: правила обліку та складання звітності

В обраному У обране
Друк
Кравченко Дар’я, Децюра Сергій
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2016/№ 41
Лист Мінфіну від 29.06.16 р. № 31-11410-07-10/18732

У листі, що коментується, Мінфін виклав своє бачення порядку обліку та подання звітності щодо об’єктів, які належать суб’єкту господарювання, але перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (АТО).

Облік основних засобів. Мінфін заявив, що тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України і на неї поширюється законодавство України. А тому об’єкти, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об’єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.

У зв’язку з цим Мінфін переконаний: відображати в бухобліку об’єкти основних засобів, що тимчасово перебувають на окупованій території та на території проведення АТО, слід відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», тобто у складі активів підприємства.

Водночас мова йде про активи, доступ та нагляд за якими поки що обмежений через збройний конфлікт. А тому Мінфін вважає, що через ці непередбачувані обставини відбулося зменшення корисності активів, які там знаходяться. Про це, на їх погляд, свідчить і п. 6 П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», в якому передбачено, що зменшення корисності активів виникає і у випадку, коли відбуваються суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікуються найближчим часом.

Тому Мінфін наполягає на тому, що об’єкти, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території проведення АТО на дату річного балансу, підприємство має оцінити виходячи з цих реалій. Тобто потрібно встановити ступінь негативного впливу змін в економічному і правовому середовищі на такі основні засоби та виходячи з цього визнати суми витрат від зменшення корисності таких активів.

Інвентаризація. Мінфін також переконаний, що суб’єкти господарювання, майно яких знаходиться в зоні проведення АТО, не звільняються від проведення інвентаризації об’єктів, які там знаходяться. Водночас проводити її можна не в строк, визначений у законодавстві, а лише тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств ( п. 8 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879).

Проводити таку інвентаризацію слід станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з’явилася можливість проведення інвентаризації, а результати її проведення слід відобразити у бухобліку того періоду, коли вона відбудеться.

Також Мінфін звернув увагу на заповнення річної звітності такими підприємствами. Щодо цього у листі, що коментуються, він зазначив: у річній фінзвітності дані про активи, щодо яких не була проведена інвентаризація, відображаються за даними бухгалтерського обліку.

При цьому факт того, що інформація у фінзвітності зазначена без проведення інвентаризації через відсутність доступу до активів та первинних документів, підприємство має вказати у примітках до фінзвітності.

Організація обліку. Також Мінфін приділив увагу і загальним правилам ведення обліку. Так, він ще раз зазначив, що питання організації бухобліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством та несе відповідальність за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх госпоперацій у первинних документах. Тобто він має самостійно затвердити, зокрема, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, які будуть використовуватися на підприємстві.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити