Місце надання ЗЕД-послуг у ПДВ-обліку

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2016/№ 37
У статті на с. 11 ми розповіли про основні правила податкового обліку ЗЕД-послуг. А з деталями «послужного» обліку пропонуємо ознайомитися у Шпаргалці бухгалтера.

Місце реєстрації постачальника

Якщо послуга не згадується в пп. 186.2 та 186.3 ПКУ, то місце її постачання визначається за місцем реєстрації постачальника (п. 186.4 ПКУ). До таких послуг контролери серед іншого віднесли:

маркетингові послуги (листи ДПА в м. Києві від 08.04.11 р. № 3816/10/31-605, ДФСУ від 28.12.15 р. № 27876/6/99-99-19-03-02-15, роз’яснення в категорії 101.02 ЗІР ДФСУ);

послуги з перевезення (УПК № 610*);

* Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування ПДВ транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПСУ від 06.07.12 р. № 610.

• послуги з фумігації товару (оброблення хімічним засобом у газоподібному стані) (лист ГУ ДФСУ в Миколаївській області від 04.05.16 р. № 1438/10/14-29-12-01-10);

• послуги з міжнародних технічних досліджень та міжнародної сертифікації продукції (лист ГУ ДФСУ в Миколаївській області від 11.02.16 р. № 432/10/14-29-15-01-10);

послуги митних брокерів (лист ГУ ДФС в Чернігівській області від 30.12.15 р. № 3897/10/25-01-15-01-09);

оренду транспортних засобів (залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного та трубопровідного) — консультація в категорії 101.04 ЗІР ДФСУ;

договори фрахтування судна на певний час (тайм-чартер та договори лізингу судна (бербоут-чартер) як різновид договору оренди транспортних засобів (лист ДПАУ від 25.06.11 р. № 17571/7/16-1517-15, консультація в категорії 101.04 ЗІР ДФСУ);

• послуги з установлення та ремонту комп’ютерів, комп’ютерних мереж, ремонту та обслуговування принтерів та іншої офісної техніки і підключення до мережі Інтернет (лист ДПА в м. Києві від 25.03.11 р. № 3274/10/31-606).

Порядок визначення місця постачання послуг, які згадуються в пп. 186.2 та 186.3 ПКУ, ми наведемо у вигляді таблиць.

Таблиця 1. Місце фактичного постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном (п.п. 186.2.1 ПКУ)

Вид послуги

Послуги згідно з ДК 016:20101

1. Послуги, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг (абз. «а» п.п. 186.2.1 ПКУ)

Код 52 «Послуги щодо складування та допоміжні послуги щодо транспортування», крім коду 52.29.1 «Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств»

У листах ДПСУ від 31.05.12 р. № 355/4/15-3413, від 19.06.12 р. № 10330/6/15-3415-2645 // «БТ», 2012, № 39, с. 4 зазначалося, що додаткові послуги, пов’язані з перевезенням вантажів транзитом, які стягуються за окремими внутрішніми документами, затвердженими наказами Мінтранспорту, звільняються від оподаткування ПДВ згідно з п. 197.8 ПКУ, якщо ці послуги належать до транзитних за номерами вагонів, підтвердженими копіями накладних ЦІМ (СІМ), УМВС (СМГС) чи ЦІМ (УМВС). При цьому таке звільнення діє незалежно від того, кому надавалися супутні послуги: власникові вантажу або іншому учасникові транзитного перевезення (лист ДПСУ від 11.01.13 р. № 247/5/15-3416 // «БТ», 2013, № 21, с. 8)

2. Послуги з проведення експертизи та оцінки рухомого майна (абз. «б» п.п. 186.2.1 ПКУ)

Код 74.90.12 «Послуги брокерські та оцінювальні щодо об’єктів підприємництва, крім пов’язаних з нерухомістю та страхуванням»

3. Послуги, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання (абз. «в» п.п. 186.2.1 ПКУ)

Х

В УПК № 610 контролери дійшли висновку, що послуги з перевезення пасажирів/вантажів регламентуються нормами п. 186.4 ПКУ. Тобто за місцем реєстрації перевізника

4. Послуги з виконання ремонтних робіт і послуги з переробки сировини, а також інші роботи і послуги, що пов’язані з рухомим майном (абз. «г» п.п. 186.2.1 ПКУ)

Код 33 «Ремонт і монтаж машин і устаткування», код 95 «Ремонтування комп’ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів», код 45.2 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів»

До послуг, які потрапляють під цю норму, податківці відносять, зокрема:

послуги з гарантійного ремонту резидентом за дорученням нерезидента, які, на думку податківців, оподатковуються ПДВ (консультація в категорії 101.02 ЗІР ДФСУ);

послуги з утримання стендового обладнання, які надаються резидентом нерезиденту на митній території України (лист ДПСУ від 25.10.11 р. № 4261/6/15-3415-04)

1 Національний класифікатор України. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 може використовуватися довідково, на що свого часу звертали увагу й офіційні органи (див. лист Держкомпідприємництва від 08.04.11 р. № 3309). Не може бути використаний з метою класифікації прямо і КВЕД (див. лист ДПАУ від 26.05.11 р. № 14837/7/16-1517).

Таблиця 2. Фактичне місцезнаходження нерухомого майна для послуг, пов’язаних з нерухомим майном (п.п. 186.2.2 ПКУ)

Вид послуги

Послуги згідно з ДК 016:2010

1. Послуги агентств нерухомості (абз. «а» п.п. 186.2.2 ПКУ)

Код 68.31 «Послуги агентств нерухомості», крім коду 68.31.16

Зауважимо, що до складу таких послуг входять і «Послуги посередників щодо оцінювання нерухомості» (код 68.31.16). Проте оскільки послуги посередників не згадані в цій нормі, ми вважаємо, що вони повинні обкладатися за загальними правилами п. 186.4 ПКУ

2. Послуги з підготовки та проведення будівельних робіт (абз. «б» п.п. 186.2.2 ПКУ)

Код 43 «Роботи будівельні»

3. Інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі того, що будується (абз. «в» п.п. 186.2.2 ПКУ)

Код 68.2 «Послуги щодо оренди й експлуатації власної чи взятої у лізинг нерухомості»;

код 68.32 «Послуги підрядників щодо керування нерухомістю»

Операції з надання проектно-конструкторських та будівельно-монтажних робіт на об’єктах нерухомості, розташованих за кордоном, не є об’єктами оподаткування ПДВ (підкатегорія 101.04 ЗІР ДФСУ).

А ось проектні роботи, що виконуються як для резидента, так і для нерезидента щодо нерухомого майна, що знаходиться на митній території України, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 % (лист ДПСУ від 28.12.11 р. № 10752/7/15-3417-05).

У листі ДПСУ від 16.11.11 р. № 2874/5/15-3416 // «БТ», 2012, № 5, с. 8 податківці зазначили, що місце постачання послуг з надання лізингодавцем (нерезидентом) в оперативний або фінансовий лізинг нерухомого майна визначається за місцезнаходженням такого нерухомого майна

Таблиця 3. Місце фактичного надання послуг (п.п. 186.2.3 ПКУ)

Вид послуги

Послуги згідно з ДК 016:2010

1.1. Послуги у сфері культури

Код 90.04 «Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності», код 90.03.11 «Послуги, надані письменниками, композиторами, скульпторами та іншими митцями, крім артистів-виконавців»

1.2. Послуги у сфері мистецтва

Код 91.01 «Послуги бібліотек і архівів», код 91.02.01 «Послуги музеїв», код 91.03 «Послуги, пов’язані з історичними місцями та будівлями й подібними туристично-привабливими об’єктами», код 91.04 «Послуги ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників»

1.3. Послуги у сфері освіти

Код 85 «Послуги у сфері освіти»

1.4. Послуги у сфері науки

Код 72 «Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння»

1.5. Послуги у сфері спорту

Код 93 «Послуги у сфері спорту та послуги щодо організовування розваг і відпочинку»

1.6. Послуги у сфері розваг або інші подібні послуги, послуги організаторів діяльності в зазначених сферах

Код 90.01 «Послуги артистів-виконавців», код 90.02 «Послуги допоміжні щодо виконавського мистецтва», код 92 «Послуги щодо організовування азартних ігор і укладання парі»

2. Послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів

Код 82.3 «Організування конгресів і торговельних виставок»

У листах ДПСУ від 06.07.12 р. № 9602/5/15-3416 та ДФСУ від 04.08.16 р. № 16935/6/99-99-15-03-02-15, консультаціях з категорій 101.02, 101.04 ЗІР ДФСУ зазначалося: якщо постачання послуг, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів, здійснюється за межами митної території України, такі послуги не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ. А в листі ДПСУ від 12.10.11 р. № 2009/7/15-3417-26 підкреслювалося, що проведення семінарів не належить до консультаційних послуг і вони не потрапляють під норми абз. «в» п. 186.3 ПКУ

Таблиця 4. Місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання (п. 186.3 ПКУ)**

** У листах ДПАУ від 24.04.12 р. № 7222/6/15-3415-26, № 11854/7/15-3417-26 // «БТ», 2012, № 38, с. 8 роз’яснювалися особливості застосування п. 186.3 ПКУ у ситуації, коли нерезидент має постійне представництво. Вердикт контролерів був такий:
якщо отримувачем послуг є безпосередньо нерезидент, то місце постачання послуги розташоване за межами території України і така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ;
якщо нерезидент отримує послуги через представництво (тобто безпосереднім отримувачем послуг є представництво нерезидента), то місце постачання послуги розташоване на митній території України і в цьому випадку операція з постачання послуг є об’єктом оподаткування ПДВ.

Вид послуги

Послуги згідно з ДК 016:2010

1. Надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (абз. «а» п. 186.3 ПКУ)

Код 77.4 «Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом»

У листі Міндоходів від 18.05.13 р. № 2853/6/99-99-19-04-02-15 // «БТ», 2013, № 33, с. 10 зазначалося: якщо покупець набуває право на використання об’єкта права інтелектуальної власності без отримання права власності на нього, то винагорода (платежі) за таке використання не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з п.п. 196.1.6 ПКУ. Якщо ж об’єкти права інтелектуальної власності передаються у володіння або розпорядження чи власність, то така операція є об’єктом оподаткування ПДВ для особи, яка передає об’єкт такого права (якщо місцем постачання є територія України). Щодо обкладення таких послуг див. також листи ДФСУ від 29.10.15 р. № 23013/6/99-99-19-03-02-15, від 28.12.15 р. № 27852/6/99-99-19-03-02-15, від 01.02.16 р. № 1924/6/99-99-19-03-02-15, від 03.02.16 р. № 2215/6/99-99-19-03-02-15, від 10.02.16 р. № 2720/6/99-99-19-03-02-1, від 12.03.16 р. № 5304/6/99-99-19-03-02-15)

2. Рекламні послуги (абз. «б» п. 186.3 ПКУ)

Код 73.1 «Послуги рекламні»

У консультації з категорії 101.04 ЗІР ДФСУ податківці підтвердили, що операції постачання платником ПДВ рекламних послуг резиденту є об’єктом оподаткування ПДВ, а постачання таких послуг нерезиденту не є об’єктом оподаткування ПДВ

3.1. Консультаційні послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 66.19.91 «Послуги щодо фінансового консультування», код 70.22 «Послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування», код 74.90.1 «Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.», 74.90.13 «Послуги консультаційні щодо охорони довкілля», код 74.90.15 «Послуги консультаційні щодо безпеки», код 74.90.19 «Послуги наукові та технічні консультаційні, інші, н. в. і. у.», код 69.20.3 «Послуги щодо податкового консультування»

На думку контролерів, до консультаційних послуг належать, зокрема, інформаційно-консультаційні послуги з проведення прийомів, презентацій та переговорів англійською мовою для юридичних осіб, пов’язаних з міжнародною діяльністю (лист ДПАУ від 21.04.11 р. № 11385/7/16-1517-26). А ось маркетингові послуги обкладаються за загальними правилами з п. 186.4 ПКУ, тобто за місцем знаходження постачальника (див. листи ДПА в м. Києві від 08.04.11 р. № 3816/10/31-605, ДФСУ від 28.12.15 р. № 27876/6/99-99-19-03-02-15)

3.2. Інжинірингові послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 71.11.2 «Послуги архітектурні щодо будівель», код 71.11.3 «Послуги щодо планування міських і сільських поселень», код 71.11.4 «Послуги щодо ландшафтної архітектури та консультаційні послуги у сфері ландшафтної архітектури»

У листах ДПАУ від 26.05.11 р. № 14837/7/16-1517, ДПА в м. Києві від 25.03.11 р. № 3273/10/31-606, від 08.04.11 р. № 3816/10/31-605, консультації з категорії 101.04 ЗІР ДФСУ зазначалося, що при визначенні складу інжинірингових послуг слід керуватися визначенням з п.п. 14.1.85 ПКУ

3.3. Інженерні послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 71.12 «Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щодо технічного консультування»

У листі ДПАУ від 26.05.11 р. № 14837/7/16-1517 підкреслювалося, що до інженерних послуг може бути віднесено лише певну частину інжинірингових послуг, що можуть надаватися виключно спеціалістами, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень інженера

3.4. Юридичні послуги (у тому числі адвокатські) (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 69.1 «Послуги юридичні»

3.5. Бухгалтерські послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 69.20.2 «Послуги щодо бухгалтерського обліку»

На нашу думку, до таких послуг можуть бути віднесені такі:

послуги щодо бухгалтерського обліку (код 69.20.21);

послуги щодо складання фінансових декларацій (код 69.20.22);

послуги щодо ведення бухгалтерських книг (код 69.20.23);

послуги щодо оформлювання платіжних відомостей (код 69.20.24);

послуги бухгалтерські, інші (код 69.20.29).

3.6. Аудиторські послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 69.20.1 «Послуги щодо фінансового аудиту»

У листі ДПА в м. Києві від 08.04.11 р. № 3816/10/31-605 уточнювалося, що зазначеною нормою регламентуються ті аудиторські послуги, перелік яких визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту

3.7. Актуарні послуги (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 66.29.11 «Послуги актуаріїв»

3.8. Послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, з надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем (абз. «в» п. 186.3 ПКУ)

Код 62.01.01 «Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій», код 62.02 «Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки», код 63.11.1 «Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою», код 63.12 «Розміщування інформації на веб-порталі», код 63.9 «Послуги інформаційні, інші»

У консультації з підкатегорії 101.13 ЗІР ДФСУ зазначалося, що операція з надання послуг нерезиденту з розроблення і постачання програмного забезпечення повинна відображатися в обліку як операція з постачання послуг з місцем їх надання за межами митної території України (тобто як необ’єктна, а не пільгова операція).

З листа ДПАУ від 29.07.11 р. № 8817/5/15-1416, в якому дано посилання на КВЕД, непрямо випливає, що до послуг з інформатизації належить і веб-хостинг, хоча тут облік залежить від виду хостингу, що надається

4. Надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця (абз. «г» п. 186.3 ПКУ)

Код 78 «Послуги щодо працевлаштування»

У листах ДПАУ від 01.02.11 р. № 2548/7/16-1517-26, ДПА в м. Києві від 25.03.11 р. № 3274/10/31-606 було зазначено, що послуги з надання персоналу незалежно від виду діяльності такого персоналу підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, якщо отримувач таких послуг зареєстрований (проживає) на території України.

А в листі ГУ ДФС у м. Києві від 08.02.16 р. № 23220/10/26-15-11-01-18 та роз’ясненні з підкатегорії 101.04 ЗІР ДФСУ справедливо зазначалося: якщо послуги з надання персоналу надаються нерезиденту, то така операція не є об’єктом оподаткування

5. Надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів (абз. «ґ» п. 186.3 ПКУ)

Код 77.2 «Послуги щодо прокату предметів особистого вжитку та побутових виробів», код 77.3 «Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна»

У листі ДПСУ від 16.11.11 р. № 2874/5/15-3416 податківці роз’яснили, що послуги з надання лізингодавцем (нерезидентом України) в оперативний або фінансовий лізинг рухомого майна (за винятком транспортних засобів та банківських сейфів), що надаються резиденту України, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються в загальному порядку за ставкою 20 %

6. Телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру (абз. «д» п. 186.3 ПКУ)

Код 61 «Послуги телекомунікаційні»

У консультації з категорії 101.06 ЗІР ДФСУ до послуг, що підпадають під норму абз. «д» п. 186.3 ПКУ, було віднесено послуги роумінгу, у зв’язку з чим було зроблено висновок: якщо продаж карток поповнення рахунків здійснюється за межами території України з метою надання послуг міжнародному електрозв’язку (роумінгу) виключно для резидентів України, то місцем постачання таких послуг є митна територія України. Під ці норми підпадають і послуги з отримання доступу до глобальних інформаційних мереж (див. лист ДФСУ від 05.05.16 р. № 10097/6/99-99-15-03-02-15)

7. Послуги радіомовлення та телевізійного мовлення (абз. «е» п. 186.3 ПКУ)

Код 60.10.11 «Послуги щодо підготування радіопрограм і радіомовлення», код 60.20.1 «Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення»

8. Надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у п. 186.3 ПКУ (абз. «є» п. 186.3 ПКУ)

Код 73.12 «Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації»

Важливо: до зазначеної норми потрапляють не всі посередницькі послуги, а тільки ті, які перераховані в п. 186.3 ПКУ. Зокрема, постачання рекламних послуг повіреному-резиденту (категорія 101.06 ЗІР ДФСУ).

Місце надання інших посередницьких послуг визначається згідно з п. 186.4 ПКУ за місцем розташування постачальника (див. листи ДПАУ від 18.03.11 р. № 7634/7/16-1517-18, від 28.07.11 р. № 20450/7/16-1517-26, від 30.05.12 р. № 9222/6/15-3415-26, категорію 101.09 ЗІР ДФСУ)

9. Надання транспортно-експедиторських послуг (абз. «ж» п. 186.3 ПКУ)

Код 52.29.1 «Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств»

У листах ДПАУ від 17.08.11 р. № 22184/7/16-1517-15, від 01.02.12 р. № 3085/7/15-3417-26, консультаціях з категорії 101.28 ЗІР ДФСУ говорилося: якщо транспортно-експедиторські послуги надаються замовнику-резиденту, то вони оподатковуються ПДВ на загальних підставах за основною ставкою (незалежно від того, резидентом чи нерезидентом надаються такі послуги). Якщо послуги надаються замовнику-нерезиденту, то ці операції не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ. З питання обкладення таких послуг див. також УПК № 610).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд