Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податкові консультації «на зламі часів»

Шевчук Михайло, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2017/№ 14
Друк
Нещодавно набрали чинності вже анонсовані нами1 і достатньо цікаві багатьом із вас зміни в ПКУ щодо податкових консультацій. Які ж подарунки чекають на вас до Дня сміху — пропонуємо розібратися.

1 Див. «БТ», 2017, № 3, с. 35..

Глава 3 розд. ІІ ПКУ, що регулює податкові консультації і можливості, які вони надають платникам податків, з 01.04.17 р. повністю «переродилась». В усьому винен Закон № 17972 і його абз. 4 п. 1 розд. ІІ, що встановлює цю сакральну дату.

2 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.16 р. № 1797-VIII.

Давайте ж розберемося в змінах, що насуваються, але спершу закладемо фундамент, нагадавши базові правила, які змінам не піддадуться.

Недоторканне

Розпочнемо з того, що податкові консультації є безкоштовною правовою допомогою, яка надається контролюючими органами платникам податків з питань практичного застосування окремих норм законодавства.

Податкова консультація може бути індивідуальною або узагальнюючою.

Індивідуальна консультація надається за зверненням платника податків, має індивідуальний характер і може використовуватися виключно тим платником, якому її надали.

За вибором платника податків індивідуальну податкову консультацію надають в усній або письмовій формі.

Згідно з ПКУ має бути можливою й електронна форма консультації, але податківці поки ще не в змозі реалізувати це на практиці (що підтверджують у категорії 135.05 ЗІР ДФСУ).

Індивідуальні податкові консультації згідно з п. 52.4 ПКУ надають:

• контролюючі органи будь-якого рівня — в усній формі;

• контролюючі органи в м. Київ, областях, міжрегіональні територіальні органи і ДФСУ — у письмовій формі (про електронну не говоримо зі зрозумілих причин).

По суті, в цьому аспекті з 01.04.17 р. нічого не змінилось. Але навіщось окремо прописали, що усні консультації можуть надавати і ДПІ3.

3 Хоча вони цілком собі вписуються в поняття «контролюючі органи» з п. 41.1 ПКУ.

Узагальнюючі податкові консультації з 01.09.15 р. згідно з п. 52.6 ПКУ повинен надавати Мінфін. Але фактично виходить, що такого роду документів з указаної дати ми не бачили ані під авторством Міністерства, ані від пера ДФСУ.

Спільним для індивідуальних і узагальнюючих податкових консультацій є порядок їх судового оскарження, прописаний поки що в п. 53.3 ПКУ4.

4 З 01.04.17 р. змінилось лише те, що цей пункт поміняв свій номер на 53.2.

Не вдаючись до подробиць, укажемо лише, що скасування судом узагальнюючої або індивідуальної податкової консультації — підстава для надання нової консультації, але вже з урахуванням висновків суду.

Відреагувати на таке судове рішення Мінфін або контролюючий орган зобов’язані впродовж 30 календарних днів з дня набуття ним законної чинності, опублікувавши виправлену узагальнюючу консультацію або надавши платникові змінену належним чином індивідуальну податкову консультацію.

Це, так би мовити, непорушні правила. Тепер про те, що зміниться по суті.

Вітер змін

Тут уже приводів для розмов значно більше. Отже, давайте по порядку.

Індивідуальні податкові консультації. З 30 до 25 календарних днів зміниться строк, упродовж якого відповідний контролюючий орган буде зобов’язаний надати таку консультацію у відповідь на звернення платника податків.

Відлічують такий термін з дня отримання звернення контролюючим органом.

Крім того, буде передбачена можливість продовження такого терміну, але не більше ніж на 10 календарних днів. Платник податків має бути письмово попереджений про це до закінчення спочатку передбачуваного 25-денного терміну.

Тепер консультації можуть розтлумачувати норми не лише податкового, але й іншого законодавства, ясна річ, контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи. До речі, зауваження про те, що контролюючі органи мають право надавати консультації лише з тих питань, які належать до їх повноважень, з п. 52.5 ПКУ видалять. Але «крила» від цього в консультантів навряд чи з’являться.

Тепер на рівні Кодексу (п. 52.1) будуть закріплені вимоги до звернення платника на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі. Таке звернення повинно містити:

а) найменування для юрособи або прізвище, ім’я, по батькові для фізособи; податкову адресу, а також номер засобу зв’язку й адресу електронної пошти, якщо такі є;

б) код згідно з ЄДРПОУ (для юросіб) або реєстраційний номер облікової картки платника (для фізосіб5);

5 Або серію і номер паспорта — для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну позначку в паспорті.

в) зазначення, у чому полягає практична необхідність отримання консультації;

г) підпис платника податків;

д) дату підписання звернення.

Якщо звернення не відповідатиме вказаним вимогам, то податкову консультацію контролюючі органи цілком собі законно зможуть не надавати. Замість цього вони направлятимуть формальні відписки.

Порядок і терміни їх надання передбачені Законом № 393/966.

6 Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР.

Тут відзначимо, що і раніше суди відмовляли платникам, звернення яких ігнорували податківці, у випадку, якщо звернення містило загальні питання, без явної прив’язки до практичної діяльності платника.

Далі що стосується змісту самої індивідуальної податкової консультації. Вимоги до нього, що містяться в п. 52.3 ПКУ, будуть уточнені. Так, окрім раніше передбачених, консультація також повинна буде містити, зокрема, реєстраційний номер у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

Що за номер такий і де йому взятися? Згідно з оновленим п. 52.4 ПКУ індивідуальні консультації, надані в письмовій формі, підлягатимуть реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

Також такі консультації розміщуватимуть на офіційному веб-сайті ДФСУ (раніше це робили на сайті того органу, який надав консультацію).

Доступ до даних такої бази буде безкоштовним і вільним.

Порядок ведення і форму єдиної бази індивідуальних податкових консультацій повинен буде визначити Мінфін. Але вже зараз зрозуміло, що реалізувати на практиці реєстрацію індивідуальних податкових консультацій у єдиному реєстрі буде її величність ДФСУ. Такий обов’язок за нею закріплений зміненим п. 52.5 ПКУ.

Власне на підготовку консультації контролюючий орган, який отримав відповідне звернення платника податків, матиме 15 календарних днів, що йдуть за днем його отримання. Упродовж цього терміну він зобов’язаний буде направити підготовлену консультацію ДФСУ для розгляду питання про внесення відомостей про неї в єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій.

Про відправку консультації ДФСУ він зобов’язаний буде повідомити платникові у визначеному ст. 42 ПКУ порядку7.

7 Тобто за допомогою рекомендованого листа з повідомленням про вручення, особистого вручення платникові (його законному або уповноваженому представникові) або ж в електронній формі з дотриманням вимог закону стосовно електронного документообігу й електронного цифрового підпису.

ДФСУ, отримавши консультацію підпорядкованого контролюючого органу, прийматиме рішення про подальшу її долю. По-хорошому, впродовж 10 календарних днів, що йдуть за днем отримання консультації, а по-поганому — не більше ніж через 35 календарних днів, що настають за днем отримання нижчим за рівнем контролюючим органом відповідного звернення платника.

Що ж може чекати вже готову консультацію? Тут є два шляхи:

1) якщо вона хороша (на думку ДФСУ, тобто відповідає її роз’яснювальним позиціям) — про неї вносять зведення в єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій;

2) якщо погана — відмовляють у внесенні відомостей про неї у відповідний реєстр. Але в такому разі вже ДФСУ буде зобов’язана надати платникові індивідуальну податкову консультацію від свого імені.

Про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру ДФСУ буде зобов’язана повідомити платника в порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, впродовж робочого дня з моменту ухвалення рішення.

Узагальнюючі податкові консультації. Позитивні зрушення, вірогідно, повинні статися і в цьому плані. Мінфін повинен буде аналізувати обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового й іншого законодавства8. І вже за результатами такого аналізу видавати узагальнюючі податкові консультації. Тобто бути бездіяльним, як зараз, він уже не повинен. Адже таких неоднозначностей у законодавстві, на жаль, тьма-тьмуща.

8 Контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи.

Такі консультації він повинен буде затверджувати своїм наказом і оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті впродовж 5 календарних днів з дня їх надання.

Наслідки застосування податкових консультацій

Які новини в цьому аспекті? Давайте розберемося!

На рівні Кодексу буде визначено верховенство узагальнюючих податкових консультацій над індивідуальними. Тобто якщо положення індивідуальної консультації суперечать висновкам узагальнюючої, то застосовувати слід положення узагальнюючої податкової консультації. Утім, враховуючи необхідність «узгодження» індивідуальних податкових консультацій ДФСУ, таких розбіжностей, вірогідно, бути не повинно.

Крім того, в короткий і зрозумілий п. 53.1 ПКУ внесли такі зміни.

Стосується він звільнення від відповідальності на підставі податкової консультації, зокрема на підставі того, що надалі її змінять або скасують.

По-перше, уточнили, що відповідальність, до якої не можуть притягнути платника, включає фінансову (тобто штрафні санкції та/або пеню). А ось від обов’язку сплати податкового зобов’язання консультація не звільняє. Тепер це буде прямо прописано в останньому абзаці п. 53.1 ПКУ.

По-друге, закріпили, що не лише платник податків, але і його посадова особа та/або податковий агент, який діяв відповідно до податкової консультації, звільнятимуться від відповідальності.

По-третє, уточнили, що звільняють платника (податкового агента та/або його посадової особи) від відповідальності за діяння, які містять ознаки податкового правопорушення. Але це, в принципі, було зрозумілим і до того.

Вищесказане стосуватиметься індивідуальної податкової консультації тільки після її реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

«Термін придатності» індивідуальних консультацій

Усі вказані в попередньому підрозділі зміни в частині індивідуальних податкових консультацій, наданих до 31.03.17 р. (включно), враховані також у п. 39 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Але при цьому він установлює, що:

• звільнення від відповідальності стосується податкових правопорушень, здійснених до 31 грудня 2017 року (включно);

індивідуальні податкові консультації, надані платникам у письмовій формі до 31.03.17 р. (включно), з 01.01.18 р. не діятимуть.

Тут є цікавий момент. Пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1797 установлює безстрокове (!) звільнення від відповідальності для платника (податкового агента та/або його посадової особи), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому в письмовій формі до 01.04.17 р., а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема, на підставі того, що в майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована.

Таке ось нестикування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць