«Виробництво» металобрухту: організація та облік

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2017/№ 32
Підставою для написання цієї статті є ситуація, яка виникла в читача. Питання цікаве, тому пропонуємо розібратися з ним разом: підприємство купує кабель, закопаний у землі. Оплачує послуги підприємця, який відкопає кабель, а потім передає його підприємству для очищення від ізоляції. У результаті виходить металобрухт (мідь), який продається без ПДВ (пільга). Про особливості організації й обліку таких операцій ви дізнаєтеся з нашої статті.

Організаційні моменти

У цьому випадку підприємство займається операціями з промисловим металобрухтом. Згідно зі ст. 1 Закону про металобрухт до нього належать непридатні для прямого використання в промисловості й інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали або їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність у результаті фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, які мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

Операціями з металобрухтом вважають заготівлю, переробку, металургійну переробку лому чорних і кольорових металів. У розглянутій ситуації підприємство здійснює діяльність із заготівлі металобрухту — діяльність, пов’язану зі збором, придбанням, зберіганням і реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами — суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом.

Крім того, відбувається часткова переробка металобрухту, якою вважають діяльність, пов’язану з доведенням металобрухту шляхом сортування або, у разі потреби, пресування, пакетування, подрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової зі шлаків металургійної переробки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

У ст. 4 Закону про металобрухт передбачено, що операції з металобрухтом здійснюють тільки спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства, а також їх приймальні пункти.

Спеціалізовані підприємства — це підприємства, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського ведення вагове, брухтопереробне і вантажопідйомне устаткування, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку.

На сьогодні діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою металобрухту не підлягає ліцензуванню*. Водночас у ст. 5 Закону про металобрухт установлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю, переробку і металургійну переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих фахівців, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки. Таке устаткування вказане в Переліку № 524 (ср. 025069200). Зокрема, спеціалізованому підприємству для здійснення госпдіяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів потрібно мати:

* Відповідні норми були виключені зі ст. 4 Закону про металобрухт після прийняття нового Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.15 р. № 222-VIII ще у 2015 році.

• брухтопереробне устаткування, яке забезпечує згідно з технологічною необхідністю подрібнення, або пакетування, або сепарацію, або механічне або вогневе різання, або інше спеціальне устаткування для відділення і вилучення лому кольорових металів;

• вантажопідйомне устаткування, яке забезпечує можливість переміщення лому, його розвантаження або завантаження в транспортні засоби і пройшло технічний огляд у встановленому законодавством порядку;

• ваги, повірені у встановленому законодавством порядку;

• тару або відсіки для окремого зберігання металобрухту за видами;

• засіб вимірювальної техніки, яка використовується при здійсненні радіаційного контролю, повірений у встановленому законодавством порядку.

У вашій ситуації, очевидно, не все устаткування з переліченого буде в наявності (адже ви віддаєте лом на переробку іншій особі). Бажано, цю технологічну схему переробки задокументувати. Тоді можна буде підтвердити, що у вас не було технологічної необхідності в наявності брухтопереробного устаткування.

Адже за порушення законодавства, яке регулює здійснення операцій з металобрухтом, передбачений істотний штраф за ст. 16410 КпАП. Зокрема, порушення законодавства, яке регулює здійснення операцій з металобрухтом, посадовою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, — тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.).

Протоколи за цією статтею складають органи внутрішніх справ (п. 1 ст. 255 КпАП), а справи розглядають судді районних, районних у місті, міських або міськрайонних судів (ст. 221 КпАП).

Слід також урахувати, що суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам (ст. 6 Закону про металобрухт). Проте окремого документа саме для металобрухту не передбачено.

При постачанні лому в межах України необхідно дотримувати вимог ДСТУ 3211:2009 «Брухт і відходи кольорових металів та сплавів. Загальні технічні умови».

Договірні особливості

Особливу увагу потрібно звернути на облік відходів, які утворюються при знятті ізоляції з кабелю. Виходячи з умов цієї ситуації, підприємство передає кабель у давальницьку переробку.

Згідно з п.п. 14.1.134 ПКУ операція з давальницькою сировиною — операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, у яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Договір переробки з давальницької сировини може бути зарахований до договору підряду з виконанням роботи з матеріалу замовника (ст. 840 ЦКУ). Відповідно до ч. 2 ст. 840 ЦКУ в такому договорі, зокрема, має бути вказана інформація про строки повернення замовникові залишку матеріалу й основних відходів. Тобто за умовчанням вважається, що відходи належать замовникові.

Якщо відходи замовникові не повертаються, у договорі слід указати умови:

1) утилізації відходів за дорученням замовника (договір комісії або доручення на утилізацію відходів) або

2) переходу права власності на відходи до переробника.

У першому варіанті дії з утилізації відбуваються на підставі договору комісії або доручення із замовником, у якому обумовлюють умови утилізації, у тому числі:

• умови компенсації замовником понесених комісіонером (повіреним) витрат на утилізацію;

• можлива винагорода, що виплачується комісіонерові (повіреному) за утилізацію або ж її відсутність.

У другому варіанті умови переходу права власності також фіксують у договорі. При цьому відходи, що мають господарську цінність, можуть переходити до переробника за договором купівлі-продажу за плату або безкоштовно, а «негосподарські» відходи зазвичай передаються переробнику безкоштовно. У вас, очевидно, відходи не мають господарської цінності.

Податковий облік

Податок на прибуток. За операціями продажу металобрухту всередині України жодних коригувань фінансового результату до оподаткування в ПКУ не передбачено. Тому всі платники податку на прибуток показують їх в обліку виключно за бухгалтерськими правилами.

ПДВ. Згідно з п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово до 01.01.19 р. від обкладення ПДВ звільняють операції постачання лому чорних і кольорових металів. Перелік відходів та брухту кольорових металів, операції постачання яких, зокрема операції імпорту, тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування на додану вартість, наведений у додатку 2 до постанови КМУ від 12.01.11 р. № 15. Причому, незважаючи на недотримання деяких формальностей, цей Перелік діє з 01.01.17 р., з чим погоджуються і податківці (див. лист ДФСУ від 20.01.17 р. № 1298/7/99-99-15-03-02-17, консультацію з категорії 101.12 ЗІР ДФСУ).

У цей перелік, зокрема, включені:

• відходи і лом з міді рафінованої (код 7404 00 10 00 УКТЗЕД);

• відходи і лом зі сплавів на основі міді і цинку (латунь) (код 7404 00 91 00 УКТЗЕД);

• відходи і лом з мідних сплавів (код 7404 00 99 00 УКТЗЕД).

Особливості складання ПН на операції, звільнені від ПДВ, податківці роз’яснили в консультації з категорії 101.16 ЗІР ДФСУ.

Зверніть увагу: ПН, оформлені на звільнені від ПДВ операції, не підлягають моніторингу на предмет блокування (п.п. 1 п. 5 Критеріїв). Тому вам не потрібно побоюватися, що ПН заблокують, зокрема, через недотримання кодів металобрухту «на вході» і «виході».

Водночас при здійсненні звільнених від ПДВ операцій необхідно нарахувати «компенсуючі» ПЗ на підставі абз. «б» п. 198.5 ПКУ на товари/послуги, придбані з ПДВ для таких операцій.

Нагадаємо! Якщо товари/послуги використовуються одночасно в оподатковуваних і звільнених операціях, то потрібно частково компенсувати «вхідні» суми ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ.

Стосовно обліку відходів, отриманих при очищенні кабелю від ізоляції, виходитимемо з того, що вони не мають господарської цінності (їх не можна продати). Відповідно, у цьому випадку можуть бути тільки витрати з їх утилізації. Якщо за умовами договору переробки право власності на такі відходи передається безкоштовно переробнику, то такі операції не обкладаються ПДВ. Пов’язано це з тим, що такі відходи не є активами (ст. 1 Закону про бухоблік), і отже, не вважаються товарами (п.п. 14.1.244 ПКУ). Відповідно, у цьому випадку відсутня операція з постачання товарів.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку в цій ситуації кабель слід ураховувати за виробничою схемою. Адже, по-перше, за документами підприємство купує, очевидно, кабель, а продає лом міді. По-друге, очевидно, купується кабель у метрах, а продається лом міді в кілограмах. Тобто відбувається якісна зміна продукції.

У зв’язку із цим указані операції логічно відображати як виробництво готової продукції (металобрухту). При цьому кабель є матеріальною складовою (матеріалом) для виготовлення лому. Тоді облік ведуть відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати» (на рахунку 26 «Готова продукція»). Дохід від продажу лому відображають на субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції».

Тут потрібно звернути увагу на такі особливості.

Витрати з вилучення кабелю із землі можна віднести до інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»). Відповідно, на суму таких витрат збільшується вартість кабелю (як матеріалу).

Далі кабель передається в переробку (для очищення від ізоляції), тобто фактично має місце давальницька переробка продукції. Тому переданий на переробку кабель відображають на субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку». Після переробки кабель зараховують на рахунок 26.

Нюанс: Мінфін у листі від 22.06.07 р. № 31-34000-10-16/12889 підкреслив, що витрати на переробку сировини, які оплачуються сторонньою організацією на підставі договору, підписаного акта виконаних робіт (за вирахуванням непрямих податків, що відшкодовуються підприємству), відображаються за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів (сировини), які отримані з переробки. Виходячи із цього, на суму виконаних робіт відразу збільшується вартість готової продукції і замовник не відображає виконані переробником роботи на рахунку 23 «Виробництво».

Приклад. Підприємство закупило 1 км кабелю ВВГ за 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.), за роботи з вилучення кабелю із землі було сплачено 1000 грн. (без ПДВ), за звільнення мідного лому від ізоляції — 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400). При цьому в договорі переробки передбачено, що відходи передаються переробнику безкоштовно і не мають господарської цінності (підлягають утилізації). Після переробки вийшло 180 кг міді, яка була продана за ціною 100 грн. за 1 кг (без ПДВ).

Ці операції відобразимо в обліку так, як показано в таблиці.

Облік операцій з виробництва мідного брухту з кабелю

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Перейшло право власності на кабель

201

631

3000,00

2. Відображений податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої у ЄРПН

641/ПДВ

631

600,00

3. Сплачений кабель постачальникові

631

311

3600,00

4. Нараховані «компенсуючі» ПЗ на підставі абз. «б» п. 198.5 ПКУ

643/1

641/ПДВ

600,00

949

643/1

5. Сплачені роботи з вилучення кабелю із землі

371

311

1000,00

6. Отримані роботи з вилучення кабелю із землі (складений акт виконаних робіт)

201

685

1000,00

7. Здійснений взаємозалік зобов’язань

685

371

1000,00

8. Переданий кабель у переробку

206

201

4000,00

9. Отриманий кабель від переробника

26/лом

206

4000,00

10. Відображена вартість робіт з переробки (підписаний акт виконаних робіт)

26/лом

631

2000,00

11. Відображений податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої у ЄРПН

641/ПДВ

631

400,00

12. Сплачені роботи з переробки

631

311

2400,00

13. Нараховані «компенсуючі» ПЗ на підставі абз. «б» п. 198.5 ПКУ

643/1

641/ПДВ

400,00

949

643/1

14. Відображений дохід від реалізації лому

361

701

18000,00

15. Списаний лом на реалізацію

901

26/лом

6000,00

16. Отримана оплата від покупця

311

361

18000,00

От і все, що можна сказати про облік цієї операції. Як бачимо, тут є нюанси, які мають важливе значення, тому при здійсненні таких операцій слід проявляти уважність.

Висновки

  • Діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою металобрухту не підлягає ліцензуванню.
  • Спеціалізованому підприємству потрібно мати певне устаткування, яке вказане в Переліку № 524.
  • У договорі на переробку лому має бути вказана інформація, зокрема, про строки повернення замовникові залишку матеріалу й основних відходів.
  • Усі платники податку на прибуток показують в обліку операції з переробки і продажу лому виключно за бухгалтерськими правилами.
  • Операції постачання лому кольорових металів звільняються від обкладення ПДВ. При цьому підприємство повинне нарахувати «компенсуючі» ПЗ на підставі абз. «б» п. 198.5 ПКУ і ст. 199 ПКУ.
  • У бухгалтерському обліку операції з переробки лому відображають як виробництво готової продукції.

Документи статті

Закон про металобрухт — Закон України «Про металобрухт» від 05.05.99 р. № 619-XIV.

Перелік № 524 — Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству і його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом, затверджений наказом Мінекономрозвитку і торгівлі України від 29.03.16 р. № 524.

Критерії — Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені наказом МФУ від 13.06.17 р. № 567.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити