(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
14/25
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Серпень , 2017/№ 33

Купили автомобіль у розстрочку: відображаємо в обліку

http://tinyurl.com/y6a4ngnv
Нерідко в суб’єкта господарювання виникає необхідність придбати автомобіль, а ось потрібної суми для цього немає. Один з варіантів виходу із цієї ситуації — придбати автомобіль у розстрочку. Ось і наш читач обрав цей варіант, уклавши договір, за умовами якого до покупця при передачі автомобіля переходять усі права, пов’язані з його використанням, а право розпорядження (право власності) переходить тільки після сплати всієї вартості автомобіля. Такий не зовсім звичний спосіб оформлення купівлі викликав запитання, на які ми відповімо в статті.

Правові аспекти

Укладення договору. У цій ситуації з покупцем був укладений договір торгівлі в розстрочку, під яким у п.п. 14.1.249 ПКУ розуміється продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним або юридичним особам на умовах розстрочки кінцевого розрахунку, на певний строк і під відсоток. Торгівля в розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після остаточного розрахунку.

Із цього приводу в ч. 1 ст. 694 ЦКУ сказано, що: «договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстрочкою платежу». При відстроченні товар оплачується разово після його придбання, при розстрочці — частинами. При цьому відповідна умова обов’язково має бути передбачена в договорі.

Право власності в покупця за договорами товарного кредиту виникає з моменту передачі товару, якщо інше не встановлене договором або законом (ч. 1 ст. 334 ЦКУ). Тому сторони в договорі можуть передбачити, що право власності переходить до покупця після проведення остаточного розрахунку за товар. Це і відбулося в нашій ситуації.

Зазвичай у таких договорах передбачається і сплата відсотків за користування розстрочкою. Це допускається нормами ч. 5 ст. 694 ЦКУ, згідно з якою договором купівлі-продажу може бути передбачений обов’язок покупця сплачувати відсотки на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи з дня передання товару продавцем.

На торгівлю в розстрочку поширюються Правила № 383, які були прийняті на виконання норм пп. 14.1.249 ПКУ. Водночас ці Правила регламентують особливості продажу резидентами або нерезидентами непродовольчих товарів фізичним особам у розстрочку. Тому в ситуації продажу товару суб’єктові господарювання цей документ можна використати тільки як орієнтир.

Держреєстрація в ДАІ. Відповідно до п. 25 Порядку № 1388 державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних засобів проводиться згідно з цим Порядком з внесенням у свідоцтво про реєстрацію відповідного запису (запис «розстрочка» повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6).

Із цього можна дійти висновку, що держреєстрація автомобіля проводиться на покупця відразу після передачі йому автомобіля за договором.

Норми п. 7 Порядку № 1388 також передбачають, що власники ТЗ і особи, які експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники зобов’язані зареєструвати (перереєстровувати) ТЗ упродовж десяти діб після придбання (отримання), або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, які є підставою для внесення змін у реєстраційні документи.

Державна реєстрація (перереєстрація) ТЗ здійснюється на підставі заяви власника, документа, який засвідчує його особу, правомірність придбання ТЗ, відповідності його конструкції встановленим вимогам безпеки дорожнього руху (п. 8 Порядку № 1388, п. 3.1 Інструкції № 379).

Проте в п. 41 Порядку № 1388 прямо заборонено знімати з обліку та/або перереєстровувати на нового власника ТЗ, які придбані в розстрочку без надання відповідних документів про остаточний розрахунок.

Необхідні документи

У ДАІ при оформленні автомобіля на покупця складають Акт приймання-передачі ТЗ (додаток 6 до Порядку № 1388), у якому має бути вказаний запис «розстрочка».

Якщо договором передбачена виплата відсотків, розрахунок нарахованих відсотків необхідно підтвердити первинним документом. На практиці як такий документ, зазвичай, використовується розрахунок відсотків або акт про надання послуги з відстрочення (розстрочки) платежу. Указані документи оформляють у довільній формі, але при цьому вони повинні мати всі реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

При передачі автомобіля покупцеві слід оформити ПН. Хоча при цьому право власності на автомобіль покупцеві не перейшло, сам факт передачі слід розглядати як першу подію для нарахування ПДВ (відвантаження), передбачене в абз. «б» п. 187.1 ПКУ. Також ПН складають і при нарахуванні відсотків — за датою їх нарахування (п. 187.3 ПКУ).

Після проведення повного розрахунку продавець повинен видати покупцеві документ, що підтверджує факт проведення остаточного розрахунку. Установленої форми такого документа немає, тому його можна скласти в довільній формі з урахуванням реквізитів, передбачених ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік. Цей документ потрібний для податкового і бухгалтерського обліку.

Облік у продавця

Податок на прибуток. Окремих коригувань фінансового результату для операцій торгівлі в розстрочку в ПКУ не передбачено, тому всі платники податку на прибуток обліковують їх за правилами бухгалтерського обліку.

ПДВ. На вартість продажу товарів ПЗ нараховують у загальному порядку, тобто в договорах торгівлі в розстрочку на дату відвантаження товару покупцеві (абз. «б» п. 187.1 ПКУ).

Відсотки обкладаються ПДВ як плата за послугу з торгівлі в розстрочку за датою їх нарахування (п. 187.3 ПКУ) згідно з умовами відповідного договору. Проте податківці неправомірно пропонують нараховувати ПЗ з ПДВ виходячи з договірної вартості товарів, збільшеної на загальну суму відсотків (консультація з категорії 101.04 ЗІР ДФСУ). На їх думку, ПЗ повинні нараховуватися при передачі товару відразу на всю суму вказаних у договорі відсотків. Ми з таким підходом не згодні, але краще із цього приводу отримати письмову індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ.

Бухгалтерський облік. При продажу товару за договором торгівлі в розстрочку продавець зберігає контроль за проданими товарами. Тож у цьому випадку не дотримуються критерії визнання доходу з п. 8 П(С)БО 15 «Дохід».

Тому дохід від продажу товару (кредит субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів») слід визнавати на дату проведення остаточної плати за товар (переходу до покупця права власності на товар). А в момент відвантаження товару можна показати кореспонденцію з дебетом рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів».

Нараховані відсотки визнаються доходом у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування і строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди (п. 20 П(С)БО 15).

Відсотки можна кваліфікувати як:

• дохід від фінансової діяльності з відображенням на субрахунку 732 «Відсотки отримані», що передбачено нормами Інструкції № 291;

• доходи від операційної діяльності (субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності»), на підставі того, що продаж товару є для торговельних підприємств основною діяльністю і відсотки нараховуються в межах цієї діяльності.

Другий варіант здається більш обґрунтованим, оскільки продавець не надає окремо кредит покупцеві, а відстрочення платежу здійснюється в межах договору купівлі-продажу.

Приклад. 03.08.17 р. торговельне підприємство продало автомобіль за договором торгівлі в розстрочку на суму 600000 грн. (у тому числі ПДВ — 100000 грн.). Собівартість реалізованого автомобіля складає 400000 грн.

Відстрочення платежу — 2 роки. За умовами договору на суму проданого товару щомісячно до моменту оплати нараховуються відсотки в розмірі 0,1 % від вартості товару. Товар оплачується частинами в розмірі 25000 грн. разом із сумою відсотків не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Облік цих операцій представлений у табл. 1.

Таблиця 1. Облік операцій торгівлі в розстрочку у продавця

Дата операції

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

03.08.17

Відображена передача товару (автомобіля) покупцеві

361

69

600000,00

03.08.17

Нараховані ПЗ з ПДВ на вартість товару

643

641/ПДВ

100000,00

03.08.17

Списана собівартість реалізованого товару

902

281

400000,00

31.08.17

Нараховані відсотки (щомісячно)

373

719

600,00

31.08.17

Нараховані ПЗ з ПДВ на суму відсотків (щомісячно)

719

641/ПДВ

100,00

10.09.17

Отриманий платіж за товар

311

361

25000,00

10.09.17

Отримані відсотки

311

373

600,00

<…>

01.08.19

Внесений останній платіж покупцем

311

361

25000,00

01.08.19

Відображений дохід від реалізації товару

69

702

600000,00

01.08.19

Відображений ПДВ

702

643

100000,00

Облік у покупця

Податок на прибуток. Для покупця коригувань фінансового результату саме за договорами торгівлі в розстрочку у ПКУ також не передбачено.

Водночас за загальними правилами ті платники податку на прибуток, які коригують фінансовий результат на різниці, вказані в ПКУ, стосовно основних засобів проводять коригування, передбачені ст. 138 ПКУ.

ПДВ. Покупець включає до ПК ПДВ, що припадає на договірну вартість товарів і відсотки, на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН (пп. 198.1 — 198.3, 201.10 ПКУ).

Бухгалтерський облік. Оприбутковування автомобіля (основного засобу) за договорами торгівлі в розстрочку має особливості.

До моменту переходу права власності до покупця (проведення остаточної плати за автомобіль), він не може відображатися в балансі покупця. Такий об’єкт не відповідає визначенню активу зі ст. 1 Закону про бухоблік (покупець не здійснює контроль над ним). У зв’язку з цим правильніше оприбутковування товару до цієї події відобразити за балансом. Щонайближче підходить для обліку таких активів субрахунок 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Відсотки покупець може відобразити як:

1) фінансові витрати (відображають на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати»);

2) інші витрати діяльності (обліковують на субрахунку 977 «Інші витрати діяльності»).

Більш обґрунтованим, на наш погляд, видається варіант 2.

Нюанс: якщо відсотки згідно з обліковою політикою підприємства відображаються у складі фінансових витрат (варіант 1), капіталізації вони не підлягають. За нормами п. 6 П(С)БО 31 «Фінансові витрати» капіталізують відсотки, пов’язані із запозиченнями грошових коштів. У цьому ж випадку здійснюється не так запозичення, а відстрочення платежу в межах договору купівлі-продажу. Цей висновок підтверджується і положеннями § 5 МСБО 23 «Витрати на позики», згідно з яким до витрат на позики відносять відсотки й інші витрати, понесені у зв’язку із запозиченнями грошових коштів.

Виходячи з даних наведеного вище прикладу покупця відобразити в обліку придбання автомобіля слід так, як показано у табл. 2.

Таблиця 2. Облік операцій придбання автомобіля за договором торгівлі в розстрочку у покупця

Дата операції

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

03.08.17

Отриманий автомобіль за договором торгівлі в розстрочку

023

600000,00

03.08.17

Відображений ПК з ПДВ, що припадає на вартість автомобіля (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644

100000,00

31.08.17

Нараховані відсотки (щомісячно)

977

684

600,00

31.08.17

Відображений ПК з ПДВ за нарахованими відсотками на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН (щомісячно)

641/ПДВ

684

100,00

10.09.17

Сплачений платіж за автомобіль

371

311

25000,00

10.09.17

Сплачені відсотки

684

311

600,00

<…>

01.08.19

Внесений останній платіж

371

311

25000,00

01.08.19

Відображений автомобіль у складі активів

152

631

500000,00

01.08.19

Відображений ПДВ, що припадає на вартість автомобіля

644

631

100000,00

01.08.19

Здійснений залік заборгованості

631

371

600000,00

01.08.19

Списаний автомобіль із забалансового рахунка

023

600000,00

Як бачимо, придбання автомобіля за договором торгівлі в розстрочку відображається в особливому порядку. Для покупця ці договори не дуже вигідні з позиції «прибуткового» обліку, оскільки амортизація відкладається до моменту проведення розрахунку за автомобіль. Але є і плюс, який полягає в тому, що відсотки не капіталізуються і не «заморожуються» у вартості автомобіля, а в міру нарахування включаються у витрати. В обліку з ПДВ особливих «втрат» при цьому не виникає, і більше того, за нарахованими відсотками покупець може відобразити додатковий ПК.

Для продавця цей варіант якраз зручний з позиції «прибуткового» обліку, оскільки в нього при передачі товару виникають витрати, а доходи фактично переносяться до моменту отримання останнього платежу від покупця.

У силу цих особливостей такі договори активно використовуються в оптимізації оподаткування.

Висновки

 • У цій ситуації до моменту проведення остаточної плати за автомобіль право власності залишається за покупцем, проте держреєстрація автомобіля в ДАІ на нового покупця відбувається відразу на підставі договору купівлі-продажу.
 • На дату остаточного розрахунку продавець показує в обліку доходи, пов’язані з продажем товару, а покупець прибуткує автомобіль на баланс.
 • ПЗ з ПДВ, що припадають на вартість автомобіля, нараховуються вже в момент його передачі покупцеві, а ПЗ, що належать до відсотків — у міру нарахування відсотків.

Документи і скорочення статті

Правила № 383 Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затверджені постановою КМУ від 30.03.11 р. № 383.

Порядок № 1388 — Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388.

Інструкція № 379 Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затверджена наказом МВС України від 11.08.10 р. № 379.

ПН — податкова накладна.

ПЗ податкові зобов’язання.

ПК — податковий кредит.

ТЗ — транспортний засіб.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
суб’єкт господарювання, придбання автомобіля, розстрочка додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті