Освоюємо дропшипінг! Юридичні, податкові та облікові нюанси

Шевчук Михайло, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2017/№ 50
В обраному У обране
Друк
Це прогресивне явище у сфері продажів товарів, при якому покупець оформляє замовлення й оплачує гроші дропшиперу, тоді як товар отримує від виробника / оптового продавця. З обліковим аспектом таких операцій і пропонуємо розібратися.

Дропшипінг (від англ. dropshipping) — це вид підприємницької діяльності (найчастіше в мережі Інтернет), який полягає в реалізації товарів виробника* посередником (дропшипером, від англ. dropshipper).

* Як виробник може виступати також імпортер або оптовий продавець товару.

Прибуток посередника при цьому формується за рахунок різниці між оптовою та роздрібною ціною, за якою він продає товар клієнтові. Ключовою відмінністю цього виду діяльності є те, що придбаний товар покупцеві відправляють безпосередньо зі складу виробника.

Юридичний аспект

Оскільки дропшипінг — явище нове, то у вітчизняному законодавстві спеціально під нього не передбачено договору, що регулює відносини дропшипера і виробника. Як на практиці виходять із цієї ситуації?

Варіант 1. Агентський. У такому разі оформляють або:

1) агентський договір на купівлю — з покупцем. За умовами такого договору дропшипер за дорученням покупця зобов’язується придбати для того товари;

2) агентський договір на продаж — з виробником. За його умовами виробник доручає дропшиперу продати його товар.

Нагадаємо, агентська діяльність — це підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними госпдіяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє (ч. 1 ст. 295 ГКУ).

Комерційним агентом може бути підприємець або юрособа, які за повноваженнями, заснованими на агентському договорі, здійснюють комерційне посередництво.

Варіант 2. Змішаний. Оформляють (1) договір комісії, згідно з яким дропшипер зобов’язується укладати договори купівлі-продажу з покупцями від свого імені, але за рахунок виробника / оптового продавця.

Але на відміну від класичного договору комісії дропшипер не бере на себе зобов’язань з передачі товару покупцеві. Усе тому, що одночасно сторони укладають і (2) договір доручення, за яким виробник зобов’язується укладати договори відправки/перевезення товару покупцеві від імені дропшипера.

Крім того, між дропшипером і покупцем укладається (3) договір купівлі-продажу. Але, знову ж таки, не класичний, а з урахуванням особливостей, зазначених вище.

Обліковуємо правильно

Давайте по черзі розглянемо облікові особливості відносин, що виникають у ході виконання агентських договорів дропшипінгу. Але передусім звернемо увагу на документальне оформлення таких операцій. З огляду на те, що дропшипінг не цілком відповідає відносинам, що виникають при укладенні агентського договору, оформити все необхідно так, щоб «уписатися» в усі «агентські» вимоги. Для цього в договорі потрібно детально розписати всі права й обов’язки агента.

Крім того, потрібно мати в наявності документи, що підтверджують здійснення операцій і розрахунок вартості агентських послуг. Зокрема, це:

1) акти приймання-передачі агентських послуг, звіт агента й інші первинні документи, що підтверджують надання послуг агентом;

2) розрахункова відомість агента або інший аналогічний документ, у якому розрахована сума агентської винагороди;

3) документи, що підтверджують витрати, понесені агентом у ході надання ним агентських послуг;

4) документи, що підтверджують надання винагороди агентові.

Далі розглянемо облік у межах агентського договору на купівлю.

Бухгалтерський облік. У дропшипера не виникає ні доходів у частині отриманих від покупця коштів (згідно з п. 6.2 П(С)БО 15), ні витрат у частині оплати товарів виробникам (п. 9.1 П(С)БО 16).

Єдине, що йому доводиться відображати в обліку, — це дохід від наданих послуг (фактично агентська/комісійна винагорода) і пов’язані з його отриманням витрати.

При цьому керуватися дропшипер повинен загальними правилами визначення доходу від надання послуг, прописаними в пп. 10 і 11 П(С)БО 15.

Зазначимо, що згадані вище витрати дропшипер показує в обліку на дату відображення доходів від надання агентських послуг.

Жодних різниць в обліку з податку на прибуток для відображення таких операцій не передбачено. Тому і високо-, і малодохідні платники ведуть його лише за правилами бухобліку.

Єдиний податок. Бути дропшипером вийде й у єдиноподатників! Причому можна обрати для цього навіть групу 2: якщо укласти агентський договір на купівлю з кінцевим споживачем (продавець товару в такому разі може бути в тому числі й загальносистемником).

Не гіршим варіантом є і група 3 (як для фізосіб-підприємців, так і для юросіб). Враховуючи те, що податкові зобов’язання для платників цієї групи визначають виходячи з обсягів отриманих доходів (і встановленої ставки), на їх користь зіграє п. 292.4 ПКУ. Він встановлює, що при наданні послуг з агентських договорів доходом є лише сума отриманої винагороди агента.

Приклад 1. За агентським договором дропшипер придбаває товар на користь покупця. Винагорода за агентським договором склала 10 % від вартості придбаного товару. Покупна вартість товару — 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.), реалізаційна — 2640 грн. (у тому числі ПДВ — 440 грн.).

В обліку дропшипера при цьому мають бути відображені кореспонденції, як показано в табл. 1.

Таблиця 1. Дропшипер придбаває товар на користь покупця

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Отримано від покупця гроші для придбання товару

311

685

2640

2. Утримано агентську винагороду

685

377

240

3. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ:

• у частині вартості товару

643

641

400

• у частині винагороди агента

643

641

40

4. Перераховано гроші виробникові товару

685

311

2400

5. Відображено податковий кредит (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641

644

400

6. Показано дохід від наданих агентських послуг

377

703

240

7. Нараховано ПДВ на суму агентської винагороди

703

643

40

8. Списано собівартість витрат, пов’язаних з наданням агентських послуг

903

20, 22, 65,

66 і т. п.

10

Що стосується агентського договору на продаж, відразу зазначимо, що такого роду договори популярніші в наших широтах.

Бухгалтерський облік. Оскільки і в цьому випадку зберігається посередницький характер відносин, в обліку дропшипера і при такому варіанті не знайдеться місця для відображення доходів у частині грошей, отриманих від покупця, і витрат у вигляді платежів на користь принципала (тобто виробника товарів).

Виводить зі складу доходів такі кошти п. 6.2 П(С)БО 15, а зі складу витрат — п. 9.1 П(С)БО 16.

Щодо доходів від надання агентських послуг, то їх, знову ж таки, доведеться відображати на підставі пп. 10 та 11 П(С)БО 15. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. А достовірно оцінений він може бути за наявності всіх таких умов:

• можливості достовірної оцінки доходу;

• вірогідності надходження економічних вигід від надання послуг;

• можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

• можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення.

Витрати, прямо пов’язані з отриманням доходу від агентських послуг, відображаються одночасно з визнанням такого доходу.

Єдиний податок. Знову ж таки, бути дропшипером зможуть і єдиноподатники! Не найгірший варіант — група 3 (не лише для фізосіб-підприємців, але і для юросіб). Враховуючи те, що податкові зобов’язання для платників цієї групи визначають виходячи з обсягів отриманих доходів (і встановленої ставки), на їх користь зіграє п. 292.4 ПКУ. Він установлює, що при наданні послуг з агентських договорів доходом є сума отриманої винагороди агента.

А якщо агентські послуги на продаж товарів надавати виключно на користь єдиноподатників, то підприємці зможуть перебувати навіть у групі 2.

ПДВ. Здебільшого першою подією при виконанні агентського договору як на купівлю, так і на продаж є надходження грошей як оплати товару від покупця. Саме дата цієї події і є датою для відображення податкових зобов’язань з ПДВ (за п. 187.1 ПКУ).

Далі, при перерахуванні грошей виробникові дропшипер отримує право на податковий кредит з ПДВ (згідно з п. 198.1 ПКУ).

Необхідною умовою для цього є належним чином складена виробником товару податкова накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрі.

Що стосується винагороди агента, то на цю суму дропшипер також зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Оскільки здебільшого таку винагороду утримують з тих сум, які надходять від покупців як оплата товару, то датою відображення податкових зобов’язань є дата надходження грошей.

За наявності витрат, які принципал компенсує агентові окремо, на суму такої компенсації також доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Водночас агент отримує право на податковий кредит у частині вартості таких витрат (знову ж таки, за наявності належним чином оформлених податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі).

Власне кажучи, це потрібно тільки в тому випадку, якщо послуги, що компенсуються, обкладаються ПДВ. Але податківці з високою вірогідністю наполягатимуть на обкладенні ПДВ і суми компенсації пільгованих операцій.

Приклад 2. За агентським договором дропшипер продає товар виробника вартістю 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.) кінцевому споживачеві за 2640 грн. (ПДВ — 440 грн.). Агентську винагороду в сумі 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.) він утримує із суми, отриманої від покупця як оплата товару.

В обліку дропшипера при цьому мають бути відображені проводки, як показано в табл. 2.

Таблиця 2. Дропшипер продає товар виробника

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Отримано гроші від покупця

311

685

2640

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

440

3. Утримано винагороду агента

685

377

240

4. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ за такою винагородою

643

641

40

5. Перераховано виробникові плату за товар

685

311

2400

6. Відображено податковий кредит з ПДВ у частині покупної вартості товару (за наявності зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкової накладної)

641

644

400

7. Показано дохід від наданих агентських послуг

377

703

240

8. Відображено податковий кредит з ПДВ у частині винагороди агента

703

643

40

9. Списано собівартість витрат, пов’язаних з наданням агентських послуг

903

20, 22, 65,

66 і т. п.

20

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд