Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Одяг без оздоб, або Як забезпечити працівників спецодягом

Біляєва Олена, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2017/№ 8
В обраному У обране
Друк
Ніхто не стане сперечатися, що праця сучасної людини пов’язана з різного роду складнощами і несприятливими умовами. Причому стосується це працівників більшості професій. Тому в обов’язок роботодавця входить захистити працівника від дії шкідливих і небезпечних умов праці. Одним з методів такого захисту є видача працівникам спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту. Про підстави, правила забезпечення, документальне оформлення, оперативний облік операцій із засобами спецзахисту йтиметься в цій статті.

Кого забезпечують спецодягом

Окремі категорії працівників мають бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, а також миючими і знешкоджуючими засобами. Цей обов’язок роботодавця закріплений у ст. 163 КЗпП і ст. 8 Закону про охорону праці.

При цьому роботодавець за свій рахунок придбаває, комплектує, видає й утримує ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з ОП і колдоговору.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає порядок видачі працівникам ЗІЗ, є Положення № 53.

Інформацію про те, у яких випадках і які категорії працівників згідно з цим Положенням мають право на безкоштовне забезпечення ЗІЗ, представимо в табл. 1.

Таблиця 1. Забезпечення працівників ЗІЗ

Категорії осіб, які безкоштовно забезпечуються ЗІЗ

Пояснення

Постійні працівники

ЗІЗ обов’язково видають працівникам (п. 1.4 Положення № 53):

• професій і посад (професійних назв робіт), які застосовуються у відповідних виробництвах, цехах, ділянках зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

• при виконанні певних робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

• на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих метеорологічних умовах

Працівники, що залучаються до виконання разових робіт

ЗІЗ видають працівникам, які залучаються до виконання разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійних лих і т. п. і не передбачених трудовим договором (п. 1.2 Положення № 53)

Учні на час проходження практики, інструктори

Відповідні ЗІЗ видають (п. 4.11 Положення № 53):

• учням, які навчаються в навчальних закладах, незалежно від форм навчання, на час проходження виробничої практики (виробничого навчання) на підприємстві;

• інструкторам, що виконують роботи за професіями і посадами, для яких галузевими нормами передбачені ЗІЗ, на час виконання цієї роботи

Тимчасові працівники

Працівникам, що тимчасово виконують роботи за професіями і посадами, для яких галузевими нормами передбачена видача ЗІЗ, на час виконання цієї роботи видають відповідні ЗІЗ (п. 4.11 Положення № 53)

Працівники-сумісники і працівники, що поєднують професії

Працівникам, які поєднують професії або працюють за сумісництвом, окрім ЗІЗ, виданих їм за основною професією, залежно від виконуваних робіт необхідно додатково видавати ЗІЗ, передбачені галузевими нормами для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням термінів їх придатності (пп. 4.11 і 4.13 Положення № 53)

Керівники структурних підрозділів (у тому числі майстри, старші майстри, бригадири, старші і головні механіки і т. п.), а також помічники працівників

Керівникам структурних підрозділів підприємств, а також помічникам працівників, професії (професійні назви робіт) яких передбачені в типових (галузевих) нормах безкоштовної видачі ЗІЗ, видають необхідні ЗІЗ, якщо такі працівники безпосередньо беруть участь у виконанні тих робіт, які надають право на отримання ЗІЗ (п. 4.12 Положення № 53)

Норми видачі ЗІЗ

Згідно з п. 1.4 Положення № 53 ЗІЗ видають особам, що працюють за професіями і на посадах, на яких така видача передбачена нормативно-правовими актами з питань ОП, відповідно до Норм безплатної видачі працівникам спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ. Такі Норми встановлюють для роботодавця обов’язковий мінімум безкоштовної видачі ЗІЗ із визначенням їх захисних властивостей і термінів використання (носіння).

На сьогодні для багатьох галузей діють типові (галузеві) норми безкоштовної видачі ЗІЗ. Якщо у вашій галузі (виробництві) типові норми досі не затверджені, то ви як роботодавець можете передбачити видачу спецодягу працівникам, зайнятим на вказаних роботах, у колективному договорі. Працівникам, професії і посади яких передбачені в Нормах безплатної видачі ЗІЗ працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості (див. наказ Держгірпромнагляду від 16.04.09 р. № 62), ЗІЗ видають незалежно від виду економічної діяльності підприємства. Виняток становлять випадки, коли ці професії і посади передбачені у відповідних Нормах безплатної видачі ЗІЗ із урахуванням специфічних умов праці (п. 1.5 Положення № 53).

Конкретний перелік професій і посад підприємство визначає самостійно, зважаючи на особливості технологічного процесу, і зазвичай включає в колдоговір як додаток до нього.

Забезпечуємо працівників спецодягом

При забезпеченні працівників спецодягом роботодавець повинен враховувати вимоги Положення № 53 (див. табл. 2).

Таблиця 2. Вимоги до ЗІЗ

Пункт

Положення

№ 53

Вимоги до ЗІЗ

П. 3.1

ЗІЗ, що придбаваються, повинні мати позитивний висновок санепідекспертизи, сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, а також відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.08 р. № 761.

Зверніть увагу! Працівникам можна видати спецодяг і спецвзуття, узяті в оренду в інших госпсуб’єктів, дотримуючись при цьому норм п. 3.1 Положення № 53 (див. лист Держгірпромнагляду від 13.09.10 р. № 1/02-3.1/6600)

П. 3.2

Визначаючи потребу в ЗІЗ, роботодавець повинен передбачити спецодяг і спецвзуття окремо для чоловіків і жінок з урахуванням (п. 3.2 Положення № 53):

• моделі;

• найменування нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ і т. п.);

• призначення ЗІЗ за захисними властивостями;

• розміру і зросту, а для захисних касок і запобіжних поясів — типорозмірів

Пп. 3.3 і 4.13

Якщо на робочому місці більше ніж один шкідливий та/або небезпечний виробничий чинник, то працівник повинен використовувати одночасно декілька ЗІЗ (наприклад, захисну каску, лицьовий щиток або захисні окуляри, шумозахисні навушники). Такі ЗІЗ мають бути сумісними й ефективними проти існуючої небезпеки (небезпек)

П. 3.4

В окремих випадках з урахуванням особливостей виробництва роботодавець за погодженням із профспілкою (у разі її відсутності — з особою з питань ОП, уповноваженою найманими працівниками) може замінювати одні ЗІЗ на інші за умови, що захисні властивості й умови праці для користувача не погіршають:

• комбінезон на костюм і навпаки;

• костюм на напівкомбінезон із сорочкою (блузою) або сарафан з блузою;

• костюм із сукна на костюм з вогнезахисним або кислотозахисним просоченням;

• костюм брезентовий на костюм з вогнезахисним або водовідштовхувальним просоченням;

• черевики (напівчоботи) шкіряні на чоботи гумові і навпаки;

• черевики (напівчоботи) на чоботи і навпаки;

• валянки на чоботи і навпаки

П. 3.5

У тих випадках, коли такі ЗІЗ, як запобіжний пояс, діелектричні калоші і рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри і щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки або шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці й інші ЗІЗ, не вказані в Нормах безплатної видачі ЗІЗ, але передбачені іншими нормативно-правовими актами з ОП (правилами, інструкціями з ОП і т. д.), вони мають бути видані працівникам залежно від характеру виконуваних робіт на термін ношення — до зносу

Пп. 3.6 і 3.7

При надходженні ЗІЗ на підприємство роботодавець повинен забезпечити прийняття і перевірку ЗІЗ на їх відповідність вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ). Для цього треба створити комісію з представників адміністрації, профспілки (якщо її немає — уповноваженого з питань ОП).

Якщо виявлена невідповідність ЗІЗ вимогам нормативно-технічної документації, то неякісні ЗІЗ підлягають поверненню або заміні

Важливо! Стаття 164 КЗпП забороняє видавати замість ЗІЗ матеріали для їх виготовлення або грошові кошти для їх придбання.

У той же час працівник у разі порушення встановленого нормами терміну видачі ЗІЗ може придбати їх за власні кошти. У цьому випадку роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникові витрати на купівлю ЗІЗ відповідно до підтверджуючих документів ( ст. 164 КЗпП, ст. 8 Закону про охорону праці, п. 4.3 Положення № 53). Для цього працівник у звичайному порядку оформляє Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841. Порядок компенсації понесених витрат на придбання ЗІЗ треба прописати в колдоговорі.

Зверніть увагу! Виплачувати компенсацію працівникові необхідно навіть у тому випадку, якщо в нього немає підтверджуючих документів на купівлю ЗІЗ (наприклад, при купівлі їх на ринку). При цьому компенсацію витрат проводять за роздрібними цінами виробника або постачальника. Якщо витрати перевищують роздрібні ціни, компенсація різниці може бути виплачена, якщо це обумовлено в колдоговорі (п. 4.3 Положення № 53). Таке бездокументальне відшкодування податківці можуть розцінити як операцію з придбання спецодягу в працівника з відповідним обкладенням доходу працівника ПДФО і військовим збором.

Наднормативна безплатна видача

У деяких випадках фактичні умови праці змушують роботодавця видавати працівникам ЗІЗ у додатковому обсязі, тобто понад установлені Норми безплатної видачі ЗІЗ.

Так, за загальним правилом роботодавець може видавати працівникові визначені ЗІЗ у додатковому обсязі до встановлених норм, якщо фактичні умови праці цього працівника потребують застосування ЗІЗ у підвищених обсягах (ст. 8 Закону про охорону праці, розд. VII Положення № 53).

При цьому роботодавець заздалегідь зобов’язаний провести атестацію робочих місць за умовами праці й інструментальне дослідження значень (рівнів, концентрацій) шкідливих та/або небезпечних чинників виробничого середовища, яких не можна уникнути, за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів або засобів колективного захисту (п. 7.5 Положення № 53). Також роботодавець повинен розробити План заходів, що включається в колдоговір (п. 7.2 Положення № 53). Цей План роботодавець розробляє за участю профспілки (якщо її немає — уповноваженої особи з ОП).

Визначаючи потребу в додатковій видачі ЗІЗ, слід керуватися (п. 7.7 Положення № 53):

Орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються ЗІЗ (додаток 2 до Положення № 53), — він допоможе визначити існуючі на робочому місці небезпечні чинники: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні;

Орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ (додаток 3 до Положення № 53), — він полегшить вибір ЗІЗ на кожному робочому місці залежно від умов праці.

Результати вивчення небезпек на робочому місці відображають у Таблиці врахування небезпек щодо обґрунтування використання ЗІЗ (додаток 4 до Положення № 53).

Окрім умов праці, додаткову видачу ЗІЗ можуть спричинити їх зношеність раніше терміну використання не з вини працівника, пропажа з місць зберігання або псування (ст. 8 Закону про охорону праці, пп. 4.3 і 4.4 Положення № 53).

Найпоширеніші випадки, що вимагають видавати спецодяг понад установлені Норми безплатної видачі ЗІЗ, представимо в табл. 3.

Таблиця 3. Видача спецодягу в додатковому обсязі

Пункт

Положення

№ 53

Випадки видачі ЗІЗ у додатковому обсязі

П. 7.1

Фактичні умови праці вимагають видавати ЗІЗ у додатковому обсязі.

Важливо! Додаткова видача ЗІЗ у зв’язку з фактичними умовами виробництва має бути передбачена колдоговором

П. 3.5

Умови і характер роботи вимагають видавати працівникам ЗІЗ, не вказані в Нормах безплатної видачі ЗІЗ, але передбачені нормативними актами з ОП. До таких видів ЗІЗ належать, зокрема: запобіжний пояс, діелектричні калоші і рукавиці, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри і щитки, респіратор, протигаз, захисний шолом, підшоломник, накомарник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, шумозахисні навушники, вкладки або шоломи, світлофільтри, віброзахисні рукавиці та ін.

П. 4.1

Працівникам видають два комплекти спецодягу на два терміни носіння

Пп. 4.3 і 4.4

ЗІЗ видають працівникам замість достроково зношених не з вини працівника, зіпсованих або зниклих зі встановлених місць зберігання (на умовах, передбачених у колдоговорі)

П. 4.6

Працівникам видають черговий спецодяг, терміни носіння якого залежно від характеру робіт і умов праці встановлює роботодавець за узгодженням з профспілкою (уповноваженим трудовим колективом з питань ОП)

П. 4.13

Працівникам, що поєднують професії або працюють за сумісництвом, окрім ЗІЗ, видаваних за основною професією, додатково видають ЗІЗ, передбачені нормативно-правовими актами для виконання робіт за професією за сумісництвом або при поєднанні з урахуванням термінів їх придатності

П. 6.7

Працівникам видають два або три комплекти ЗІЗ для зручності проведення процедур з очищення (хімчистки), прання, знепилення, дегазації, дезактивації, дезінфекції і т. п.

Оперативний облік спецодягу

Щоб забезпечити працівників спецодягом, відповідні структурні підрозділи підприємства щорічно складають і направляють у відділи постачання (чи інші аналогічні служби) заявки на ці вироби, погоджені з фахівцем з ОП, який перевіряє правильність представлених заявок на відповідність чинним Нормам безплатної видачі ЗІЗ і положенням колдоговору. Заявки складають з урахуванням чисельності працівників підрозділів за професіями і посадами, передбаченими Нормами безплатної видачі ЗІЗ.

Видають спецодяг працівникам безкоштовно. Причому він є власністю підприємства, враховується в складі інвентарю і підлягає обов’язковому поверненню при (п. 4.1 Положення № 53):

• звільненні працівника з підприємства;

• переведенні працівника на тому ж підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце, для яких спецодяг нормами не передбачений;

• зміні виду робіт;

• упровадженні нових технологій;

• уведенні нових або заміні наявних знарядь праці;

• в інших випадках, коли використання виданого спецодягу не є необхідним;

• після закінчення термінів використання (ношення) спецодягу замість отримуваного нового.

Роботодавець зобов’язаний замінити або відремонтувати за свій рахунок спецодяг, що став непридатним до закінчення встановленого терміну ношення з причин, не залежних від працівника. Таку заміну проводять на підставі відповідного акта.

Врахуйте! Спецодяг, що був у вжитку, можна видати іншому працівникові тільки після прання, хімчистки, дезінфекції, ремонту.

На підставі норм Положення № 53 роботодавець зобов’язаний організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею працівникам спецодягу у встановлені терміни. Із цією метою п. 4.10 Положення № 53 вимагає на кожного працівника заводити окрему особисту картку спеціальної форми: Особисту картку обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — Особиста картка). Її форма наведена в додатку 1 до Положення № 53. За цією карткою працівник під особистий підпис повинен отримувати належний йому спецодяг і здавати його після закінчення терміну служби або при іншому поверненні.

По суті, Особиста картка — це регістр оперативного кількісного обліку виданого кожному конкретному працівникові в індивідуальне користування спецодягу за встановленими нормами. При цьому відомості про черговий спецодяг записують в окремі картки з позначкою «Черговий».

Окрім іншого, в Особистій картці нарівні з іншими реквізитами слід зазначити термін ношення спецодягу, відсоток його придатності на момент видачі.

Терміни ношення спецодягу обчислюють з дня фактичної видачі його працівникам у календарних днях. Вони не повинні перевищувати термінів його придатності (п. 5.4 Положення № 53).

Слід сказати, що наказом № 145 затверджені:

особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. № МШ-6);

відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. № МШ-7).

Так ось, реквізити Особистої картки з додатка 1 до Положення № 53 фактично дублюють показники Особової картки типової форми № МШ-6. Єдине — перша з названих карток (на відміну від типової) не містить графи для відображення вартісних показників.

За великим рахунком, можна було б для обліку спецодягу застосовувати будь-яку з указаних карток, зафіксувавши таке рішення розпорядчим документом. Але річ у тому, що згідно з наказом № 145 при автоматизованій обробці даних Особова картка за ф. № МШ-6 не ведеться. Тому за таких обставин підприємство вимушене заповнювати особисті картки за формою додатка 1 до Положення № 53.

Не обійтися без застосування Особистої картки за формою додатка 1 до Положення № 53 і в ситуації, коли окремі предмети спецодягу долучають до об’єктів основних засобів (малоцінних необоротних матеріальних активів) і приймають до обліку Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗ-1).

Що стосується особових карток за ф. № МШ-6, то їх ведуть в одному екземплярі і зберігають у місцях видачі спецодягу до моменту його вибуття у зв’язку з непридатністю, втратою або передачею в інші місця зберігання.

Очевидно, особисті картки за формою додатка 1 до Положення № 53 треба виписувати і зберігати так само.

У разі втрати спецодягу в Особовій картці за ф. № МШ-6 роблять запис про його вибуття на підставі Акта вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів за ф. № МШ-4 (він теж затверджений наказом № 145). Простіше кажучи, за рядком, у якому зафіксований загублений предмет спецодягу, у розділі «Повернено» роблять запис: «Акт вибуття № __ дата ___».

Для обліку видачі спецодягу працівникам і його повернення в умовах автоматизованої обробки облікових даних застосовують Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (ф. № МШ-7). Заповнює цю форму комірник структурного підрозділу у двох екземплярах (окремо на видачу й окремо на повернення спецодягу). Один з екземплярів передають до бухгалтерії, а інший залишається в комірника цеху (відділу, ділянки).

Здавання працівниками спецодягу в прання, на дезінфекцію, в ремонт, а також зимового (теплого) одягу з настанням літнього (теплого) часу для зберігання теж оформлюють Відомістю за ф. № МШ-7 та розпискою матеріально відповідальної особи про приймання спецодягу. Повертають працівникам спецодяг за такими ж Відомостями під підпис працівника.

Зверніть увагу! Пункт 4.9 Положення № 53 пропонує після закінчення користування теплим спецодягом, закріпленим за працівниками, щоб уникнути знеособлення, приймати його на зберігання за іменним списком працівників, яким він був виданий. Після зберігання теплий спецодяг повертають тим працівникам, від яких він був прийнятий на зберігання.

Списуємо спецодяг

У момент повного закінчення терміну корисного використання, а також при втраті й іншому вибутті спецодяг списують. Для оформлення поломки і втрати окремих предметів спецодягу складають Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № МШ-4. Цей Акт оформлюють у двох екземплярах. Один з них залишається в структурному підрозділі підприємства, а інший спрямовується до бухгалтерії для утримання з працівника вартості зламаного, зіпсованого або загубленого предмета спецодягу.

В Акті вибуття (ф. № МШ-4) обов’язково вказують причину, з якої списується той або інший предмет спецодягу. Адже в разі відмови працівника відшкодувати заподіяний підприємству збиток це може стати предметом судового розгляду.

Новий предмет спецодягу, придатний до використання (не важливо який: новий або вже вживаний), замість непридатного або загубленого видають лише після пред’явлення Акта вибуття форми № МШ-4. Про це роблять відповідний запис в Особовій картці обліку спецодягу за ф. № МШ-6 або наведеній у додатку 1 до Положення № 53.

Згодом Акти вибуття (ф. № МШ-4) додають до Актів на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8).

У свою чергу, Акт на списання за ф. № МШ-8 слугує для оформлення списання зношеного і непридатного для подальшого використання (носіння) спецодягу. Складається цей Акт спеціально створеною комісією на основі разових Актів вибуття ф. № МШ-4 в одному екземплярі. Потім, після здавання списаних предметів спецодягу в комору для утилізації, Акт на списання (ф. № МШ-8) з розпискою комірника здається до бухгалтерії.

Візьміть до відома! На різні види предметів спецодягу Акти на списання за ф. № МШ-8 складають окремо.

Що стосується окремих непридатних до використання предметів спецодягу, які раніше були зараховані до складу основних засобів, то їх списання оформлюють Актом списання основних засобів за ф. № ОЗ-3.

Відповідальність

Ні КЗпП, ні Закон про охорону праці, ні Положення № 53 прямо не передбачають відповідальності за своєчасне і в повному обсязі забезпечення працівників спецодягом.

У той же час ст. 43 Закону про охорону праці визначає відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (а отже, і правил забезпечення працівників спецодягом) у порядку, встановленому законом. При цьому максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5 % середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.

Також порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою відповідальність посадових осіб підприємства й фізосіб-підприємців згідно з ч. 5 ст. 41 КпАП. Розмір штрафу складає від 340 до 680 грн.

До речі, у разі виявлення порушень до адмінвідповідальності можуть бути притягнені не лише посадові особи підприємства, але і працівники. Розмір штрафу для них складає від 68 до 170 грн.

Питання матеріальної відповідальності працівників за збиток, завданий підприємству у зв’язку з втратою або псуванням через недбалість спецодягу і в інших випадках (розкрадання, умисне псування), регулюється нормами чинного законодавства, зокрема КЗпП.

Відобразити операції зі спецодягом у податковому і бухгалтерському обліку вам допоможе стаття «Спецодяг купуємо і в обліку відображаємо» // «БТ», 2016, № 40, с. 19. Що робити, якщо працівник при звільненні не повернув спецодягу, ви дізнаєтеся зі статті «Працівник не повернув спецодягу при звільненні: наслідки для роботодавця» // «БТ», 2016, № 41, с. 21.

Документи і скорочення статті

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Положення № 53 — Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24.03.08 р. № 53.

Наказ № 145 — наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» від 22.05.96 р. № 145.

ЗІЗ — засоби індивідуального захисту.

ОП — охорона праці.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно