Зміни до Порядку ведення Реєстру неприбутківців

В обраному У обране
Друк
Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Травень, 2017/№ 21
Податкова реформа торкнулася в тому числі і деяких правил роботи неприбуткових підприємств, установ та організацій. Але підзаконна нормативка, зокрема Порядок № 440*, була «підтягнута» лише нещодавно. Усі подробиці пропонуємо до вашої уваги далі.

* Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440.

Піврічне відстрочення

Розпочнемо з того, що «підтягуюча» постанова № 195**, яка, власне, і є «винуватцем урочистості», набула чинності з 31.03.17 р.

** Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440» від 29.03.17 р. № 195.

Нагадаємо: до 01.01.17 р. усі неприбуткові підприємства, установи й організації повинні були привести себе у відповідність з новими вимогами, викладеними в п. 133.4 ПКУ. Відповідно, із цієї дати з Реєстру неприбуткових установ та організацій повинні були виключати «неправильних» неприбутківців, унесених до цього Реєстру до 13.08.15 р.

Але завдяки небаченій щедрості законодавця цього не сталося. Табу на виключення продовжили ще на півроку — до 01.07.17 р. (оновлена норма п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Відповідні положення майже через 3 місяці внесли і в Порядок № 440.

Крім того, Порядок № 440 доповнили уточненням, що до 01.01.18 р. не може бути підставою для виключення з неприбуткового Реєстру невиконання неприбутковими релігійними організаціями вимог до засновницьких документів, визначених п.п. 133.4.1 ПКУ. Це — данина Закону № 1667***, адже саме за його допомоги відповідну зміну ще до нового року внесли в п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

*** Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» від 06.10.16 р. № 1667-VIII.

Правило «10 днів» для «новонароджених»

Важливе уточнення внесли в абз. 7 п.п. 133.4.1 ПКУ. Стосується воно «новонароджених» неприбутківців. Якщо вони подали документи для внесення в неприбутковий Реєстр під час або протягом 10 днів з дня держреєстрації і за результатами розгляду таких документів унесені до Реєстру, то для цілей оподаткування вони вважаються неприбутковими з дня їх держреєстрації.

Виносячи за дужки питання про те, який же статус неприбутківець мав у «строк невизначеності» до нового року, зазначимо лише, що з 31.03.17 р. аналогічні положення можна знайти і в абз. 22 п. 4 Порядку № 440.

«Підлеглі» і не тільки. Зараз маємо на увазі тих неприбутківців, які діють на підставі засновницьких документів організацій вищого рівня. Уточнення в частині таких організацій унесені в п.п. 133.4.1 ПКУ. Положення, що відповідають їм, тепер унесли і в абз. 3 — 5 п. 7 Порядку № 440.

Тобто тепер контролюючий орган включає неприбуткову організацію в Реєстр у разі, якщо вона відповідає, зокрема, таким вимогам:

• засновницькі документи неприбуткової організації (чи засновницькі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація згідно із законом) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління й інших пов’язаних з ними осіб.

Причому в цьому випадку не вважається розподілом отриманих доходів (прибутку) фінансування витрат, визначених у п.п. 133.4.2 ПКУ.

Також хотілося б звернути вашу увагу і на рішення вигаданої податківцями проблеми з виплатами за цивільно-правовими договорами. Податківці вже оговталися і справедливо визнають, що вирішальне значення має призначення відповідних виплат/витрат. Такі виплати засновникам (учасникам), працівникам, членам організації, якщо ці витрати є фінансуванням витрат на утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених засновницькими документами неприбуткової організації, не порушують «заборони на розподіл» (листи ДФСУ від 04.01.17 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15 і від 13.01.17 р. № 542/6/99-99-13-02-03-15);

• засновницькі документи неприбуткової організації (чи засновницькі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація згідно із законом) передбачають передачу активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в дохід бюджету в разі припинення юрособи (у результаті її ліквідації, злиття, розділення, приєднання або перетворення). Причому вказане положення не поширюється на ОСББ і їх асоціації.

Обидві вказані умови щодо вимог про наявність засновницьких документів не поширюються на бюджетні установи.

Крім того, «підлеглим» неприбутківцям присвячена ще одна зміна в Порядку № 440. На виконання приписів п. 6 цього Порядку разом із реєстраційною заявою за формою № 1-РН**** вони повинні подавати також завірену копію документа, що підтверджує включення в організацію вищого рівня і надання права діяти на підставі засновницьких документів такої організації.

**** Додаток 1 до Порядку № 440.

Безпосередньо таких організацій стосується також зміна у формі заяви № 1-РН. У рядок 1.1 заяви «Код згідно з ЄДРПОУ організації вищого рівня» відповідний код зобов’язані внести не лише первинні організації політичних партій і профспілок, але і «підлеглі» неприбутківці будь-якого іншого виду.

Зміна виноски 2, якою це визначено, спричинила те, що стара форма заяви більше не актуальна.

Виключення неприбутківця із Реєстру

Уточнені строки, протягом яких анулюють ознаку неприбутковості (п. 17 Порядку № 440). Це відбувається:

• з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому сталося недотримання вимог п. 133.4 ПКУ;

• з дати припинення юрособи (у результаті її ліквідації, злиття, приєднання, розділення або перетворення);

• з дати надходження в контролюючий орган заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

Причому визначено, що за наявності декількох з указаних підстав датою скасування ознаки неприбутковості вважають дату тієї події, що відбулася раніше.

Також підправили підстави для виключення неприбутківця з Реєстру. Так, воно можливе в тому числі при:

1) використанні доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж її утримання, реалізація мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених п.п. 133.4.2 ПКУ (а не її засновницькими документами, як було передбачено раніше);

2) невідповідності неприбутківця та/або його засновницьких документів вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ (раніше йшлося лише про документи).

Інші зміни

Продовжені строки подання заяви за формою № 1-РН з позначкою «Зміни». Але стосується це не всіх випадків, а тільки зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації і внесення змін до її засновницьких документів. Такий строк, замість раніше передбачених 10 робочих днів, тепер складає 30 календарних.

Відлічують його з дня держреєстрації таких змін, а в разі коли її не проводять — з моменту виникнення вказаних обставин.

До заяви додають копії документів згідно з п. 6 Порядку № 440.

Крім того, що також прямо пов’язано із заявою за формою № 1-РН, прописали, що подавати її держреєстратору можна як додаток до заяви не лише про держреєстрацію створення юрособи, але і про зміну відомостей про неї.

Також уточнили, що контролюючий орган може приймати рішення не лише про включення, виключення, повторне включення, відмову від включення неприбуткової організації до/з Реєстру, але і про повторне включення; зміну і присвоєння ознаки неприбутковості. Утім, по факту так було і раніше.

Також податківці забезпечують унесення відповідної інформації до Реєстру і контроль за достовірністю й актуалізацією даних, що містяться в Реєстрі.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити