(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 47
 • № 46
 • № 45
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
19/27
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Листопад , 2017/№ 48

Страхування врожаю: коротко про головне

http://tinyurl.com/y2z6sggr
Виробництво сільськогосподарської продукції є одним із найбільш ризикованих видів діяльності. Пов’язано це із значним впливом на процес вирощування продукції природних умов та різних природних катаклізмів (повеней, посух, граду тощо), які практично щороку спричиняють загибель значної частини урожаю і завдають великих збитків аграріям. Мінімізувати наслідки настання цих несприятливих подій можна, застрахувавши цей урожай. Про те, як це зробити, читайте далі.

Страхування — справа добровільна

На сьогодні страхування сільськогосподарської продукції може бути тільки добровільним.

На це прямо вказується в п. 22 ст. 6 Закону про страхування та п. 3.22 Характеристики видів страхування.

Враховуючи це, приймати рішення про доцільність страхування своєї продукції буде лише сільгосптоваровиробник, спираючись на свої можливості.

Взагалі-то агрострахування є одним з інструментів для зменшення фінансових втрат від природних катаклізмів. Але в Україні цей вид страхування використовується нечасто.

Щоб якось зацікавити аграріїв до страхування, Законом № 4391, який було прийнято ще у 2012 році, запроваджено механізм часткової компенсації витрат (до 50 %) на сплату страхового платежу (страхової премії), сплаченого страховій компанії за договором страхування. Надаватися така компенсація мала у вигляді субсидій.

Водночас впровадити в дію норми цього Закону не вдалося. Справа в тому, що після 2012 року:

• по-перше, кошти на компенсацію сплачених аграріями страхових внесків не передбачались у держбюджеті;

• по-друге, Кабмін не затверджував переліки культур та видів страхового ризику, на які поширюється дія держпідтримки.

Враховуючи це, з сумом констатуємо, що на сьогодні отримати часткову компенсацію витрат на страхування врожаю не вдасться. Це підтверджують і податківці у консультації, наведеній у журналі «Вісник. Офіційно про податки», 2015, № 16 (16). Отже, на сьогодні про часткову компенсацію витрат на страхування говорити марно. Тому далі будемо розглядати страхування врожаю без згадки про цю компенсацію.

Правила страхування

Коли мова йде про страхування врожаю сільськогосподарських культур, то виділяють декілька видів страхування (страхових продуктів):

• на весь період вирощування (страховий продукт 1);

• на період перезимівлі (страховий продукт 2);

• на весняно-літній період (страховий продукт 3).

Страхові ризики, від яких у кожний окремий період відбувається страхування врожаю, визначається у договорі страхування, який укладається між страховиком (страхова компанія) і страхувальником (аграрій). У ньому прописуються також всі правила і процедури страхування врожаю.

Зараз найбільш актуальним є страхування посівів на період перезимівлі.

У цьому випадку страхують сільгоспкультури на випадок загибелі внаслідок вимерзання, випрівання, випирання, льодової кірки, вимокання, зимової посухи, протиправних дій третіх осіб стосовно застрахованих сільгоспкультур тощо.

Від яких саме ризиків буде застраховано ваш врожай сільгоспкультур, прописується у кожному договорі окремо.

Увага! Не вважається страховим випадком загибель застрахованої культури, якщо вона настала у разі:

• подій, не передбачених договором страхування. Тому радимо в договорі страхування вказувати якнайбільший перелік страхових випадків, від яких страхуєте врожай. Водночас пам’ятайте, що за кожен новий страховий випадок розмір страхового платежу буде збільшуватися;

• навмисних дій або бездіяльності страхувальника, що призвели до загибелі культур;

• грубих порушень агротехнічних, санітарних або інших вимог, передбачених договором страхування.

Крім цього, у договорі страхування визначаються основні умови страхування, правила сплати та розрахунку страхового платежу (він розраховується на підставі страхової вартості майбутнього врожаю та рівня страхового покриття і сплачується одноразово), а також порядок виплати страхового відшкодування.

Зазвичай, коли йдеться про страхування посівів на час перезимівлі, у договорі вказується, що вважається загибеллю посівів. Так, під загибеллю застрахованої сільгоспкультури (наприклад, озимої пшениці) розуміють зменшення густоти стояння рослин, які не можуть відновити вегетацію навесні, більше ніж на 50 % від густоти на 1 м2 при прийнятті на страхування восени на окремому полі або частині поля.

При цьому факт настання страхового випадку має бути документально підтверджений.

Щоб задокументувати страховий випадок, аграрій зобов’язаний після його настання (наприклад, вимерзання посівів) повідомити про це страхувальника*. Для цього він, зазвичай, направляє тому заяву про настання страхового випадку. Після отримання такої заяви страхувальник направляє на місце настання страхового випадку інспектора, який оглядає посіви і складає Акт весняного огляду та/або врегулювання збитків. Його підписують страхувальник та страховик. Потім на підставі цього акта складають страховий акт і відбувається виплата відшкодування.

* За загальним правилом при настанні страхового випадку, пов’язаного із вирощуванням продукції рослинництва, повідомити страхувальника страховик має не пізніше 72 годин із дня настання такого випадку, якщо це пов’язано із вирощуванням продукції тваринництва — протягом 48 годин із моменту виявлення цієї події (ст. 13 Закону № 4391).

Це загальні правила документування настання страхового випадку. Водночас в кожному окремому договорі можуть бути вказані свої нюанси документування. Тому як тільки на підприємстві стався страховий випадок, шукайте правила його документування у вашому договорі.

До відома! Договір страхування зазвичай набирає чинності з дня внесення страхового платежу на поточний рахунок чи до каси страховика, тому не зволікайте з його сплатою. Діє він при страхуванні посівів при перезимівлі до 20 квітня наступного року, але не пізніше відновлення вегетації рослин застрахованої сільгоспкультури у відповідному регіоні навесні.

Розібравшись із порядком укладання договору страхування, перейдемо до правила відображення цих операцій в обліку.

Бухгалтерський облік

Страхові внески. Нарахування та сплата страхових внесків відображається на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 655 «За страхуванням майна».

Витрати на страхування включаються до складу собівартості готової продукції як інші прямі витрати. Їх обліковують на рахунку 23 «Виробництво». На це, зокрема, вказує і п.п. «а» п. 2.20 Методрекомендацій № 132.

Увага! Строк дії договору страхування не перевищує періоду виробництва сільгосппродукції. Тому вважаємо, що до собівартості виробництва сільгосппродукції ці витрати можна відносити в момент укладання договору страхування.

Страхове відшкодування. Що стосується виплати страхового відшкодування за договором страхування, то воно здійснюється страховиком на підставі повідомлення страхувальника та страхового акта, який складається страховиком або уповноваженою ним особою. При цьому розмір матеріальної шкоди (збитку) для здійснення страхових виплат установлюється:

• при страхуванні урожаю сільгоспкультур і багаторічних насаджень — як різниця між страховою вартістю урожаю, указаною в договорі страхування, і вартістю фактично отриманого після настання страхового випадку урожаю;

• при страхуванні сільгосптварин — виходячи зі страхової вартості тварин, зменшеної на вартість придатної до використання або реалізації продукції (м’ясо, шкура, шерсть, субпродукти тощо).

Сума страхового відшкодування від страховика (компенсація збитків) відповідно до п. 19 П(С)БО 15 уключається підприємством-страхувальником до складу доходів (Кт субрахунку 746 «Інші доходи»). При цьому такий дохід визнається в бухгалтерському обліку в періоді складання страхового акта.

Сума понесених збитків відображається на субрахунку 977 «Інші витрати діяльності».

Податковий облік

Податок на прибуток. За операціями зі страхування майна коригувань фінрезультату в ПКУ не передбачено. Тому всі платники податку на прибуток (як «високодохідні», так і «малодохідні») показують ці операції в «прибутковому» обліку виключно за бухгалтерськими правилами.

ПДВ. Якщо мова йде про обкладення ПДВ страхових платежів, то згідно з п.п. 196.1.3 ПКУ операції з надання послуг зі страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів, не є об’єктом обкладення ПДВ.

А отже, страхові платежі (премії, внески), які підприємство-страхувальник сплачує страховику, як плату за страхування, не обкладаються ПДВ, а тому податкового кредиту з ПДВ при сплаті страхових платежів не буде.

Що стосується нарахування ПДВ при отриманні страхового відшкодування від страхової компанії при настанні страхового випадку, то такі суми також не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.3 ПКУ). Це підтверджували і податківці (лист ДПСУ від 18.01.12 р. № 2573/К/15-3414-26 та консультація у категорії 101.11 ЗІР ДФСУ).

При цьому, аграрій має пам’ятати: податківці вважають, що витрати, понесені на вирощування посівів, які загинули, уже не беруть участі ні в оподатковуваних операціях, ні в господарській діяльності суб’єкта господарювання. А тому вони наполягають, що суб’єкт господарювання має компенсувати раніше нарахований податковий кредит щодо товарів, використаних на вирощування загиблого урожаю відповідно до п. 198.5 ПКУ (лист ДФСУ від 26.05.16 р. № 11491/6/99-95-42-01-15 та категорія 101.21 ЗІР ДФСУ).

Ми з цим не погоджуємося. Водночас, щоб відстояти своє право на податковий кредит, вам доведеться йти до суду. А оскільки позитивний результат може бути не завжди, то більшість платників податків все-таки дотримується вимог контролерів і нараховує податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ.

Детально про це читайте у статті «Загинули посіви: обліковуємо та оподатковуємо наслідки» // «БТ», 2016, № 16.

Приклад

Сільгосппідприємство у листопаді 2017 року застрахувало на період перезимівлі посіви озимої пшениці на площі 400 га. Страховий тариф склав 100 грн. за гектар. Франшиза за умовами договору дорівнює нулю.

Через відсутність снігового покриву врожай був частково знищений. У результаті цього підприємство зазнало збитків на суму 395000 грн. Вартість товарів/послуг, придбаних з ПДВ, які формують собівартість загиблих посівів, складає 200000 грн. При цьому половина цих витрат (100000 грн.) були неповторювальні. Відшкодовано страховою компанією за результатами оцінки загиблого урожаю 410000 грн.

Відображення в обліку страхування сільгосппродукції

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Укладено договір страхування, в якому вказана сума страхового платежу 40000 грн. (400 х 100)

23

655

40000

2. Перераховано страховий внесок страховій компанії

655

311

40000

3. Списано витрати з вирощування урожаю, що загинув унаслідок стихійного лиха

977

23

395000

4. Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання на розмір повторювальних витрат (100000 х 20 %)

949

641

20000

5. Відображено суму збитку, що відшкодовується на підставі страхового акта

377

746

410000

6. Отримано страхове відшкодування

311

377

410000

7. Визначено фінансовий результат

79

977

395000

746

79

410000

79

949

20000

Документи статті

Закон про страхування — Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

Закон № 4391 — Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 09.02.12 р. № 4391-VI.

Методрекомендації № 132 Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики від 18.05.01 р. № 132.

Характеристика видів страхування — Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування, затверджена розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.10 р. № 565.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
сільськогосподарська продукція, ризикові види діяльності, страхування врожаю, відображення в обліку додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті