Критерії ризиковості платника податку

В обраному У обране
Друк
Державна фіскальна служба України
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2018/№ 14
Лист від 21.03.18 р. № 959/99-99-07-18

1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо:

1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією, наданою такими фізичними особами;

1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією, наданою такими засновниками та/або керівниками;

1.5. наявний обвинувальний вирок суду стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме:

• платник податку зареєстрований (перереєстрований) за адресою, що знаходиться на непідконтрольній території України (зона АТО, АР Крим);

• дата реєстрації платником податку на додану вартість не перевищує трьох місяців з дати такої реєстрації;

• платник податку — юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);

• платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;

• платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам п.п. 16.1.3 та абзацу першого п. 49.2 і п. 49.18 ПКУ;

• платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам п.п. 16.1.3 ПКУ;

• наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 — 1.6 цих Критеріїв.

Ризиковість платника податку може бути встановлено у разі виконання хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 — 1.5 цих Критеріїв.

Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 — 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації.

У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Критерії ризиковості здійснення операцій

2. Податкові накладні / розрахунки коригування, складені платниками податку, перевіряються на відповідність ознакам ризиковості здійснення операцій:

2.1. обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку(ий) подано на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

2.2. відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними пп. 215.3.1 та 215.3.2 ПКУ, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої податкової накладної / розрахунку коригування;

2.3. відсутність на дату складання податкової накладної / розрахунку коригування відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який реєструє податкову накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з п.п. 215.3.4 ПКУ;

2.4. розрахунок коригування складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП — перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Перелік кодів товарів, згідно з УКТ ЗЕД, та послуг з кодами, згідно з ДКПП, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу

N

з/п

Код

Назва

1

2402

Сигари <…>, сигари та сигарети, цигарки <…>

2

2711

Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:

3

1701

Цукор <…>

4

20.15*

5

0207

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці <…>

6

1206

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене:

7

6309

Одяг та інші вироби, що використовувалися:

8

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів) <…>

9

2709

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):

10

2208

Спирт етиловий неденатурований <…>; спиртові дистиляти та спиртні напої <…>

11

4302

Хутрові шкурки <…>:

12

4301

Сировина хутрова <…>:

13

2203

Пиво із солоду (солодове):

14

81.22

Послуги щодо очищування будівель і промислових об’єктів, інші

15

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин):

16

0303

Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:

17

1201

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені:

18

1512

Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції <…>

19

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

20

1005

Кукурудза

21

49.41

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами

22

2202

Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру <…>

23

3102

Добрива мінеральні або хімічні, азотні

24

5407

Тканини з синтетичних комплексних ниток <…>

25

9503

Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах <…>

26

2101

Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю <…>:

27

6402

Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси:

28

8701

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):

29

1905

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби <…>:

30

52.29

Послуги допоміжні щодо транспортування інші

31

41.00

Будівлі та будування будівель

32

73.11

Послуги рекламних агентств

33

1517

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій <…>

34

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена:

35

0805

Цитрусові, свіжі або сушені:

36

0103

Свині, живі:

37

1601

Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові <…>

38

7403

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені

39

1806

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

40

2106

Харчові продукти, в іншому місці не зазначені

41

6810

Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані

42

20.12

43

4011

Шини та покришки пневматичні гумові нові

44

8517

Телефонні апарати <…>

45

81.29

Послуги щодо очищування, інші

46

0407

Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені

47

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм <…>

48

2814

Аміак, безводний або у водному розчині

49

2523

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент <…>

50

68.20

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості

51

6904

Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки <…>

52

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

53

73.20

Послуги щодо досліджування ринку та визначання громадської думки

54

0011**

55

2204

Вина виноградні <…>

56

7210

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше <…>

57

1602

Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові:

58

8205

Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи) <…>; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти <…>; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами <…>

59

49.20

Перевезення вантажів залізничним транспортом

60

2103

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані <…>

61

2614

Руди та концентрати титанові:

62

3101

Добрива тваринного або рослинного походження <…>

63

2901

Вуглеводні ациклічні:

64

2005

Інші овочі, приготовлені або консервовані <…>

65

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру <…>

* У ДКПП цьому коду відповідає продукція «Добрива та азотовмісні сполуки», але формат коду свідчить про те, що це мають бути якісь послуги. — Прим. ред.

** В УКТЗЕД немає підгрупи з таким кодом. — Прим. ред.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити