Компенсація аграріям за сільгосптехніку: вивчаємо оновлений механізм надання

В обраному У обране
Друк
Бобро Анатолій, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Березень, 2018/№ 12
У статті «Аграрії! Купуйте вітчизняний трактор — отримуйте компенсацію» // «БТ», 2017, № 17, ми розглядали Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для часткової компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджений постановою КМУ від 01.03.17 р. № 130 (далі — Порядок № 130). Але менше ніж за рік від свого «народження» він тричі правився (востаннє — згідно з постановою КМУ від 07.02.18 р. № 86). Через масштабність змін, суттєву відмінність чинної на сьогодні редакції від первісної вважаємо за краще ще раз переглянути оновлений Порядок № 130 у цілому.

Що за компенсація і хто може її отримати

Бюджетні кошти: які, для чого, скільки? Порядок № 130 визначає механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (КПКВК 2801580) за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (далі — компенсація).

Суть програми: аграріям за рахунок бюджету можуть частково компенсувати витрати на придбання у виробників та/або їх дилерів вітчизняної техніки/обладнання для агропромислового комплексу.

Але пам’ятайте: за цією ж програмою кошти мають використовуватись також на бюджетну дотацію для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції (п. 3 Порядку № 77*).

* Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, затверджений постановою КМУ від 08.02.17 р. № 77.

Законом про держбюджет-2018** на програму КПКВК 2801580 передбачено 945 млн грн.

** Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.17 р. № 2246-VIII.

Розподіл коштів за цими двома напрямами має затвердити Мінагрополітики.

Хто може розраховувати на компенсацію? Як і раніше, її одержувачами можуть бути юрособи та ФОП, основною діяльністю яких є постачання сільгосптоварів (за їх визначенням у п. 2.15 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.04 р. № 1877-IV), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільгосптоварів становить не менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Новацією є те, що на компенсацію можуть претендувати також і новоутворені сільгосптоваровиробники, які провадять госпдіяльність менш як 12 календарних місяців. Але (!) увага: «новачки» мають виконувати умову щодо так званої сільгоспчастки 75 % не сукупно, а за результатами кожного окремого звітного періоду.

Який розмір та характер компенсації? Приємно відзначити, — розмір компенсації збільшився. Згідно з оновленим п. 10 Порядку № 130 компенсація надається на безповоротній основі за придбані техніку/обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через держбанк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, у таких розмірах:

20 % вартості (без ПДВ) — за придбані техніку/обладнання у грудні 2017 року;

25 % вартості (без ПДВ) — за придбані техніку/обладнання з 1 січня 2018 року.

Водночас, як і раніше, вартість техніки/обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає компенсації за рахунок коштів у держбюджеті на наступний рік.

При цьому майте на увазі: фермерські господарства на особливому положенні. Вони мають право розраховувати на 40-відсоткову компенсацію вартості техніки/обладнання:

25 % за рахунок програми КПКВК 2801580, тобто у загальному порядку;

15 % за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (п. 10 Порядку № 106***).

*** Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затверджений постановою КМУ від 07.02.18 р. № 106.

Яким умовам мають відповідати фермерські господарства та який механізм фінансової підтримки їх за програмою КПКВК 2801230, наразі не розглядаємо.

Кому не надається? Тут практично без змін. До кола отримувачів компенсації не потрапляють сільгосптоваровиробники:

• проти яких порушено справу про банкрутство;

• яких визнано банкрутами;

• які перебувають на стадії ліквідації;

• які мають прострочену більше ніж 6 місяців заборгованість перед держбюджетом, ПФУ та фондами соцстрахування, що підтверджується відповідними органами.

«Компенсаційні» техніка/обладнання

Які техніка/обладнання «компенсаційні»? Як і раніше, до таких можуть бути віднесені (див. ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» від 07.02.02 р. № 3023-III): трактори та інші самохідні енергетичні засоби сільгосппризначення, спеціальні автомобілі сільгосппризначення, самохідні та причіпні комбайни і т. д.

Причому за умови, що ступінь локалізації їх виробництва перевищує 60 %. Щоправда, за винятком тракторів та інших самохідних енергозасобів сільгосппризначення, спецавтомобілів сільгосппризначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати: у 2017 році — 35 %, у 2018 році — 45 %, у 2019 році — 55 % та у 2020 році — 60 %.

Аграрії, пам’ятайте (!): сподіватися на компенсацію можна лише щодо видів тієї техніки/обладнання, які включено до відповідного переліку. Знайти такий перелік можна на сайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?tid_hierachy=1347).

Які вимоги щодо занесення до «компенсаційного» переліку? Перелік формується Мінекономрозвитку із включенням до нього техніки/обладнання, що виробляються заводами-виробниками за відповідності таким умовам. Виробники мають:

• бути резидентами України не менш як два роки;

• мати конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;

• здійснювати гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки/обладнання.

Такі ж вимоги були і раніше. По новому сформульовано такі умови:

• питома вага їхніх витрат на оплату праці (із «соціальними» відрахуваннями) у складі собівартості виробленої (для єдиноподатниківреалізованої) продукції становить не менш як 8 %;

• здійснюють виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, зазначених у додатку до Порядку № 369****.

**** Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затверджений постановою КМУ від 27.05.13 р. № 369.

Зупинятись на новаціях визначення показника ступеня локалізації за Порядком № 369 не будемо.

Коли та як подаються Заявки до переліку? Стосовно цих питань практично одні новації. Заводи-виробники подають Заявки:

• щодо включення до переліку: (а) у поточному році — до 31 жовтня, (б) у наступному році — з 1 листопада поточного року;

• на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року (щодо ступеня локалізації та умов виробництва) — щороку з 1 січня по 30 квітня.

Форма Заявки та перелік необхідних документів наведені у додатках 1 та 2 до Положення № 566*****.

***** Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затверджене наказом Мінекономрозвитку від 13.04.17 р. № 566.

Крім документів за Положенням № 566, тепер заводи-виробники згідно з нововведеним абзацом п. 7 Порядку № 130 мають подавати фінансову звітність за попередні чотири квартали.

Дозволимо собі одну репліку: Положення № 566 уже застаріло. Воно не враховує новації Порядку № 130, зокрема, щодо строків подання Заявок, визначення питомої ваги витрат на оплату праці єдиноподатниками тощо.

Варто звернути увагу ще й на нововведений п. 71 Порядку № 130. У разі:

неподання Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки/обладнання;

• виявлення недостовірної інформації у документах;

невідповідності техніки/обладнання критеріям поточного року

наслідком є виключення такої техніки/обладнання з переліку.

Вартість техніки/обладнання, вилучених з переліку, не підлягає компенсації з моменту оприлюднення відповідного рішення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Виходить, аграрії теж вимушені відслідковувати таку інформацію.

Де і яка інформація розміщується? По-новому це має бути так. Мінекономрозвитку на своєму офіційному веб-сайті розміщує:

• рішення щодо виключення (включення) техніки/обладнання з (до) переліку;

• оновлений перелік (сформований у дводенний строк),

та надсилає його до (1) Мінагрополітики та (2) держбанків або банків, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.

У свою чергу, Мінагрополітики у дводенний строк після надходження переліку розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

У переліку зазначається: (1) найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера, (2) вид і марка техніки/обладнання та (3) їх довідкова ціна.

Детальну інформацію можна знайти на сайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua/) у розділі «Підтримка аграріїв».

Як отримати компенсацію

Куди аграріям подавати Заявки на компенсацію? Згідно з оновленим п. 11 Порядку № 130 сільгосптоваровиробники — претенденти на отримання компенсації подають до держбанку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, через який здійснено придбання техніки/обладнання, Заявки та підтвердні документи. А саме:

1) копію платіжного доручення;

2) акт приймання-передачі техніки/обладнання;

3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

4) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Хоча при цьому немає прямої згадки про «пенсійно-соцстрахівську» заборгованість, така вимога, як ми розуміємо, стосується й її.

Майте на увазі! Форма Заявки (затверджена наказом Мінагрополітики від 18.04.17 р. № 228) також оновлена (згідно з наказом Мінагрополітики від 07.09.17 р. № 499). Тепер у Заявці декларується відповідність заявника критерію сільгоспчастки (не менше 75 %).

Заявки для отримання компенсації вартості техніки/обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року (з підтвердними документами). Стосовно придбаних техніки/обладнання з 1 грудня поточного року Заявки подаються до 1 березня наступного року.

Тобто Заявки на отримання компенсації за техніку, придбану у грудні 2017 року, можна було подати до 1 березня 2018 року, а за техніку, яка придбана з 1 січня по 30 листопада 2018 року, — до 5 грудня цього року.

До речі, реєстрація та зняття з обліку:

транспортних засобів (автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів)

здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (у редакції постанови КМУ від 23.12.09 р. № 1371);

машин (тракторів, самохідних сільськогосподарських і меліоративних машин, сільгосптехніки, інших механізмів), — відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.07.09 р. № 694 (ср. 025069200).

Зауважимо: таку реєстрацію наразі здійснюють територіальні органи Держпродспоживслужби (відповідні повноваження покладені на цей орган постановою КМУ від 02.09.15 р. № 667).

Чи має значення статус банку?

Так, має. Крім держбанків (як то було раніше однозначно), тепер можливо проводити розрахунки з придбання техніки/обладнання через банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі.

Зверніть увагу: в обох випадках йдеться про банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75 % статутного капіталу банку.

Відзначимо, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ визначив критерії для окремих груп банків на 2018 рік (https://bank.gov.ua/article/62069952?annId=62069953). Відповідно до рішення Комітету від 29.12.17 р. № 444 до банків з державною часткою належать усього п’ять: АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Розрахунковий центр». Хоча в інструкції щодо отримання компенсації, розміщеній на сайті Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25397), згадуються лише перші чотири банки.

Пам’ятайте! На компенсацію можна розраховувати за умови, що платежі з придбання техніки/обладнання проводились через зазначені вище банки (п. 10 Порядку № 130). Здійснені в комерційних банках платіжні операції залишаються «за бортом» компенсації.

Який шлях бюджетних коштів? Мінагрополітики:

• на підставі наданої банками інформації (погодженої з аграріями щодо банківської таємниці та/або персональних даних) формує реєстр сільгосптоваровиробників, які придбали техніку/обладнання, та подає його Мінекономрозвитку;

• у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк перераховує бюджетні кошти відповідному банку, який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільгосптоваровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам. А ось у згаданій вище інструкції Мінагрополітики (http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25397) говориться про перерахування банком коштів аграріям протягом одного операційного дня. Якщо компенсація не виплачена через недостатність коштів у поточному бюджетному періоді або з інших не залежних від сільгосптоваровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів наступного періоду.

Наслідки отримання компенсації

Чи завжди компенсація безповоротна? У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

1) кошти протягом місяця повертаються до держбюджету;

2) компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

Аналогічні наслідки загрожують аграріям за надання недостовірної інформації (пп. 10 та 11 Порядку № 130).

Чи можна продати «компенсаційні» техніку/обладнання? До спливу трьох років таку техніку/обладнання не можна відчужувати. Щоправда, з’явився один виняток: крім випадку, коли така техніка/обладнання прийняті банками (з держчасткою 75 % і більше) у заставу. Вони відчужуються у разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

При порушенні цієї вимоги, у тому числі у разі відчуження внаслідок невиконання зобов’язань за кредитним договором, негативні наслідки аналогічні наведеним вище: кошти повертаються, аграрій на три роки позбавляється права на компенсацію.

Чи включається компенсація до доходу єдиноподатника? На запитання щодо включення юрособою-єдиноподатником групи 3 до складу доходу отриманої компенсації за придбану сільгосптехніку відповідь фіскалів «ні», не включається (лист ДФСУ від 22.02.18 р. № 724/6/99-99-12-02-03-15/ІПК).

Вони справедливо відзначають, що до складу доходу згідно п.п. 4 п. 292.11 ПКУ не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від ПФУ та інших фондів держсоцстрахування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм.

На цьому завершуємо огляд оновленого «компенсаційного» Порядку № 130. Насамкінець побажаємо сільгосптоваровиробникам «кишенею» відчути турботу урядовців.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд