Уцінка запасів: чи може «перезимувати» у витратах майбутніх періодів?

В обраному У обране
Друк
Войтенко Тетяна, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Травень, 2018/№ 19
Підприємство-малодохідник надає послуги. Чи можливо втрати, пов’язані зі знеціненням (уцінкою) виробничих запасів (Дт 946 — Кт 201), відкласти на витрати майбутніх періодів (Дт 39 — Кт 201) зі збиткового періоду на звітний період, в якому буде отримано прибуток? Адже за бухобліковими правилами витрати відображають у періоді визнання доходу.

Ні, так чинити категорично не можна, оскільки буде порушено одне з базових правил бухгалтерського обліку. Ось воно: господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені (ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік).

Одночасно з цим ч. 7 ст. 8 цього Закону встановлює обов’язок головного бухгалтера (особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства) організувати контроль за відображенням на рахунках бухобліку всіх господарських операцій.

Порядок фіксації результатів уцінки запасів у бухгалтерському обліку встановлено П(С)БО 9 «Запаси». Згідно з п. 24 цього нацстандарту на кожну дату балансу запаси відображають у бухобліку та фінзвітності за найменшою з двох оцінок:

• за первісною вартістю — історичною (фактичною) собівартістю;

• за чистою вартістю реалізації — очікуваною ціною реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Другий спосіб оцінки застосовують, якщо на дату балансу ціна запасів знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду (п. 25 П(С)БО 9). Визначають чисту вартість реалізації за кожною одиницею запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут (п. 26 П(С)БО 9).

Якщо встановлено, що первісна вартість перевищує чисту вартість реалізації запасів, проводять їх уцінку. Суму такої уцінки списують до складу інших операційних витрат і відображають за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» з одночасним зменшенням балансової вартості запасів (п. 27 П(С)БО 9).

Тобто «запасний» стандарт однозначно вимагає відносити уцінку запасів на витрати звітного періоду.

У свою чергу, п. 7 П(С)БО 16 «Витрати» вимагає відображати в періоді здійснення ті витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного звітного періоду. Втрати від знецінення запасів якраз і є такими витратами періоду — вони не були понесені для отримання будь-якого доходу. Відповідно, правило одночасного визнання з доходом для них не діє.

Що ж таке витрати майбутніх періодів (ВМП)? Це витрати, які понесені у поточному звітному періоді, але підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (включенню до складу собівартості продукції/робіт/послуг, яка випускатиметься в наступних звітних періодах).

Прикладом ВМП є авансові платежі з орендної плати, з передплати на періодичні видання тощо. Тобто ВМП виникають, коли підприємство витратило гроші в поточному звітному періоді, а ті ж орендні послуги та передплатні видання фактично отримає в майбутньому. Саме у тих наступних звітних періодах у нього і з’явиться право показати витрати.

А якщо суму уцінки запасів віднести таки до ВМП та списати її на витрати в періоді отримання підприємством прибутку? З огляду на те, що сьогодні «прибутковий» об’єкт безпосередньо залежить від бухфінрезультату, то за таких обставин ви його занизите. Адже втрати від знецінення запасів належать до зовсім іншого звітного періоду. Тож дійте за бухгалтерськими канонами. Декларуйте збитки з урахуванням уцінки запасів. Тоді проблем з податківцями у вас точно не виникне!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити