Вантажівка потрапила в ДТП: облік ліквідації та відшкодування збитків

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2018/№ 46
Ситуація. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було повністю розбито вантажний автомобіль підприємства (не підлягає відновленню). Збитки підприємства визначено в 1300 тис. грн. Страхова погодилася відшкодувати тільки 800 тис. грн., а 500 тис. грн. винен винуватець ДТП. З винуватцем за мировою угодою зійшлися на поверненні 200 тис. грн. Балансова вартість автомобіля на момент ліквідації становила 400 тис. грн. Що у бухобліку та що з податками (ПДВ, ПДФО, податок на прибуток)?

Перший етап, з яким підприємство зіткнулося в такій неприємній ситуації, — документування факту ДТП для з’ясування заподіяних збитків та встановлення суми страхового відшкодування. З питань його обліку й розпочнемо.

Облік страхового відшкодування

Причини настання страхового випадку та розмір заподіяних збитків визначає аварійний комісар (ст. 25 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР). Саме він за результатами проведеного дослідження складає спеціальний документ, на підставі якого здійснюватиметься страхова виплата, — аварійний сертифікат (п. 16 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою КМУ від 05.01.98 р. № 8).

Будьте уважні: страховим відшкодуванням є страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми при настанні страхового випадку (ст. 9 зазначеного Закону). Розмір такої виплати не може перевищувати розміру прямих збитків страхувальника та, як правило, зменшується на суму франшизи.

Бухгалтерський облік. Сума очікуваного страхового відшкодування покликана компенсувати витрати (збитки) підприємства (або їх частину) і відповідно визнається в обліку підприємства дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 П(С)БО 15 «Дохід»). Визнають дохід тільки за умови, що оцінка такого доходу (зокрема, суми страхового відшкодування) достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 15).

Відповідно такий дохід слід врахувати вже в періоді складання аварійного сертифіката. До доходів потрапить сума, що фактично належить страхувальнику, — сума збитків, зазначених в аварійному сертифікаті, за мінусом франшизи. Такий дохід відображають у складі доходів від операційної діяльності на субрахунку 746 «Інші доходи» в кореспонденції з субрахунком 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

ПДВ. Операції з надання страхових послуг не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.3 ПКУ). Відповідно й операції з нарахування/отримання страхових сум не є ПДВ-об’єктними. Так вважають і податківці (див. лист ДФСУ від 27.06.18 р. № 2884/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, консультацію в категорії 101.11 ЗІР ДФСУ).

Отже, виплата вам страхового відшкодування страховою компанією здійснюється без нарахування ПДВ.

Податок на прибуток. Нарахування та отримання страхового відшкодування і малодохідні, і високодохідні платники податку на прибуток показують в обліку за бухгалтерськими правилами.

Жодних коригувань фінрезультату за такими операціями в ПКУ не передбачено.

Тож дохід на суму страхової виплати, врахований у бухфінрезультаті, в тому ж періоді буде врахований і в податковоприбутковому обліку.

Облік списання знищеного авто

Бухгалтерський облік. Якщо автомобіль підприємства (об’єкт основних засобів — ОЗ) унаслідок ДТП знищений, то його необхідно списати. Адже використання повністю розбитого автомобіля неможливе, тобто про будь-які економічні вигоди від такого використання й мови не може бути. Інакше кажучи, розбите авто, що не підлягає відновленню, не відповідає критеріям визнання активом за п. 6 П(С)БО 7 «Основні засоби».

А згідно з п. 33 П(С)БО 7 об’єкт ОЗ, що не відповідає критеріям визнання активом, підлягає списанню з балансу. Підтверджує необхідність списати остаточно зіпсоване авто і п. 40 Методичних рекомендацій з бухобліку ОЗ, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі — Методрекомендації № 561), згідно з яким об’єкт ОЗ перестає визнаватися активом, зокрема, внаслідок остаточного псування.

Зверніть увагу: у разі списання ОЗ унаслідок аварії до акта на списання треба додати копію акта аварії (п. 42 Методрекомендацій № 561). У нашому випадку підійде копія аварійного сертифіката, складеного аварійним комісаром.

У місяці ліквідації (виведення з експлуатації) вантажівки амортизація ще має бути нарахована. На об’єкт ОЗ, що ліквідується, припиняють нараховувати амортизацію з наступного місяця після місяця виведення об’єкта ОЗ з експлуатації (п. 29 П(С)БО 7).

Залишкову вартість знищеного авто відносять до складу інших витрат періоду, в якому відбулося вибуття (п. 29 П(С)БО 16 «Витрати»). Для цього використовують субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Не забудьте при визначенні залишкової вартості вирахувати й суму амортизації, нараховану в місяці вибуття об’єкта.

Списання автомобіля, що ліквідується, показують у бухобліку такими записами:

• Дт 131 — Кт 10 на суму зносу автомобіля;

• Дт 976 — Кт 10 на залишкову вартість авто.

Витрати, пов’язані з ліквідацією розбитого в ДТП авто (зарплата працівників, відрахування на соцзаходи, послуги сторонніх організацій, пов’язані з транспортуванням, зберіганням, експертними дослідженнями технічного стану об’єкта тощо), також відображають за дебетом субрахунку 976.

Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при демонтажі та розбиранні розбитого авто, слід оприбутковувати на баланс із визнанням іншого доходу (субрахунок 746 «Інші доходи») та зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів (п. 44 Методрекомендацій № 569). Якщо плануєте якісь залишки розбитого авто використати на підприємстві як запасні частини, то їх слід облікувати на субрахунку 207 «Запасні частини» в оцінці їх можливого використання.

Усі інші залишки для продажу оприбутковуємо на субрахунок 209 «Інші матеріали» за чистою вартістю реалізації, зокрема за вартістю металобрухту (п. 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.17 р. № 2).

ПДВ. Для цілей оподаткування ПДВ операція з ліквідації об’єкта ОЗ прирівнюється до операції постачання (п.п. 14.1.191 ПКУ) і потрапляє під об’єкт оподаткування ПДВ згідно з п. 189.9 ПКУ. Проте у вашому випадку ліквідація об’єкта ОЗ відбулася внаслідок непереборної сили і без вашої згоди, відповідно податкові зобов’язання з ПДВ нараховувати не потрібно. Але це за умови, якщо ви надасте податківцям документальне підтвердження такої вимушеної ліквідації: акт на списання автотранспортних засобів за формою № ОЗ-4 (або інший подібний документ на списання об’єкта ОЗ), а також акт аварії (довідка, лист, акт тощо).

Щоправда, як пояснив Мінфін (див. Узагальнюючу податкову консультацію, затверджену наказом Мінфіну від 03.08.18 р. № 637), а слідом за ним і податківці (див. консультацію в категорії 101.06 ЗІР ДФСУ): подавати разом із декларацією з ПДВ акти, що підтверджують ліквідацію автомобіля — об’єкта ОЗ, не потрібно.

Як і коли ознайомити податківців з документами (можна копіями) на ліквідацію знищеного в ДТП автомобіля, ви вирішуєте самостійно:

1) або за власною ініціативою одразу після ліквідації;

2) або після отримання запиту від податківців.

І в першому, і в другому випадку це можна зробити особисто чи доручивши уповноваженій особі, поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення) або засобами електронного зв’язку в електронній формі, але така можливість поки не реалізована (консультація в категорії 101.23 ЗІР ДФСУ).

У разі ліквідації не повністю замортизованої вантажівки вам не доведеться нараховувати і компенсуючі податкові зобов’язання (ПЗ) виходячи з її залишкової вартості. Про це прямо зазначено в п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

Щодо отриманих внаслідок ліквідації авто матеріалів, запчастин і просто відходів, то при їх оприбуткуванні з метою використання в госпдіяльності ПЗ не нараховують (п. 189.10 ПКУ).

Хоча якщо ви деякі з них надумаєте потім реалізувати не як пільговий металобрухт*, то тоді вже без податкових зобов’язань не обійтися. Базою оподаткування буде договірна вартість, але не нижче мінімальної бази, встановленої п. 188.1 ПКУ (ср. 025069200). У цьому випадку за мінбазу приймаємо первісну вартість відходів, що реалізовуються (тобто ту, за якою ви їх зарахували на відповідний субрахунок рахунка 20).

* Нагадаємо: до 01.01.19 р. продаж металобрухту з переліків, наведених у додатках 1 і 2 до постанови КМУ від 12.01.11 р. № 15, звільнено від нарахування ПДВ (п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Податок на прибуток. Якщо ваше підприємство малодохідне і не коригує фінрезультат на різниці, то об’єктом оподаткування податком на прибуток буде бухгалтерський фінрезультат.

Якщо ж ви високодохідник (або малодохідник, що добровільно коригує фінрезультат на різниці), то вам доведеться обов’язково показати різниці, встановлені пп. 138.1 та 138.2 ПКУ. Та в періоді ліквідації автомобіля (об’єкта ОЗ групи 5):

збільшити бухфінрезультат на суму його залишкової вартості, визначеної відповідно до П(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Таку різницю (суму, що списана до складу витрат записом: Дт 976 — Кт 10) вкажіть у рядку 1.1.2 додатка РІ до декларації з податку на прибуток;

зменшити бухфінрезультат на суму залишкової вартості такого об’єкта ОЗ, визначеної за «податковими» правилами ст. 138 ПКУ. Записуємо суму податкової залишкової вартості об’єкта ОЗ, що ліквідується, до рядка 1.2.2 додатка РІ.

При цьому витрати, пов’язані з ліквідацією вашого вантажного авто (наприклад, на його демонтаж, розбирання тощо), на загальних підставах через бухвитрати зменшать об’єкт оподаткування.

На загальних підставах через бухгалтерський дохід збільшать об’єкт оподаткування й товарно-матеріальних цінностей, що оприбутковані підприємством після розбирання об’єкта ОЗ.

Облік відшкодування від винуватця

Від кого відшкодування? Учасниками дорожнього руху безпосередньо є водії — фізичні особи. І якщо водій — винуватець ДТП керував транспортом в особистих цілях, то у такому разі відшкодування збитків лягає безпосередньо на плечі такої фізичної особи.

Якщо ДТП сталася під час виконання водієм своєї роботи (завдання підприємства, з яким він перебуває в трудових відносинах), у такому разі зобов’язання з відшкодування збитків, заподіяних при ДТП, лягає на плечі роботодавця-юрособи. Згідно з ч. 1 ст. 1172 ЦКУ роботодавець відшкодовує шкоду, завдану його працівником під час виконання ним трудових (службових) обов’язків.

Бухгалтерський облік. Незалежно від того, хто вам зобов’язаний сплатити відшкодування: безпосередньо фізична особа — винуватець ДТП чи юрособа — його роботодавець, у будь-якому разі у бухобліку суму компенсації витрат (збитків) ви повинні (так само як і страхове відшкодування) визнати дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 П(С)БО 15).

І тут у вас напевно виникло запитання: в якій сумі й коли визнати дохід з відшкодування: в сумі, первісно визначеній для винуватця (500 тис. грн.), чи в сумі, визначеній у мировій угоді (200 тис. грн.)?

Ключовою обставиною є те, що визнають такий дохід разом з дебіторкою, за умови, що оцінка такого доходу достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 15).

Мирова угода про відшкодування збитків могла бути досягнута як під час досудового врегулювання (за досудовою претензією про відшкодування збитків), так і при врегулюванні спору в судовому порядку (ст. 207 ЦПКУ). І в першому, і в другому випадку мирова угода замінює претензію (судове рішення) і вже на її підставі відшкодовується сума збитків, встановлена такою мировою угодою.

І якщо узгодження суми збитків з винною особою відбулося тільки за підсумками мирової угоди, то відповідно дохід у підприємства виникатиме на суму, погоджену в мировій угоді.

У такому разі на дату укладення мирової угоди ви повинні були суму відшкодування збитків зафіксувати у складі інших доходів (Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» — Кт 746 «Інші доходи»).

Якщо ж спочатку з винуватцем погоджували (за досудовою претензією) відшкодування збитків в одній сумі (500 тис. грн.), а потім, так і не отримавши відшкодування в строк, уже під час судового розгляду за мировою угодою зменшили суму (до 200 тис. грн.), то до доходів потрапить 500 тис. грн. (Дт 375 — Кт 746), а прощені 300 тис. грн. потраплять до витрат як списана сума дебіторської заборгованості (Дт 949 — Кт 375).

ПДВ. У ПДВ-обліку гроші, що надходять як відшкодування збитків за знищену вантажівку, жодним чином не можуть вважатися платою за поставлений товар/послугу.

Адже при отриманні від винуватця ДТП суми відшкодування відсутній факт передачі запасів винній особі (немає продажу, обміну чи дарування). Відповідно об’єкт обкладення ПДВ не виникає.

Проте попереджаємо: відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно податківці розцінюють як компенсацію вартості такого майна і відповідно вимагають оподатковувати ПДВ у загальному порядку (див. консультацію в категорії 101.07 ЗІР ДФСУ). Однак, маючи на руках документи про знищення авто, можна довести відсутність його постачання як такого.

ПДФО та військовий збір (ВЗ). Якщо відшкодування збитків, завданих при ДТП, надходить від юрособи, тоді ПДФО та ВЗ вас взагалі не повинні цікавити.

Питання зі сплатою цих податків може виникати тільки у разі, якщо відшкодувати збитки зобов’язана звичайна фізична особа.

За результатами мирової угоди підлягає відшкодуванню не 500 тис. грн., а 200 тис. грн. Чи буде така «знижка» розцінюватися як дохід фізичної особи, який підприємство як податковий агент і має оподаткувати? Одразу скажемо — тут усе чисто. Ані фіксувати суму боргу у формі № 1ДФ, ані нараховувати до бюджету ПДФО та ВЗ у вашому випадку підприємство не зобов’язане.

По-перше, жодного анулювання (прощення) боргу фізичній особі в частині відшкодування збитків не відбувається. Якщо мирової угоди було досягнуто на стадії досудового врегулювання або ж у судовому порядку до ухвалення рішення судом, то боргом у частині відшкодування фізичною особою суми збитків буде саме сума, визначена у мировій угоді.

По-друге, сам по собі п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ, який регулює порядок оподаткування анульованого боргу фізичної особи до закінчення строку позовної давності, за умови повідомлення особи-боржника про прощення (анулювання) боргу, знімає з підприємства-агента обов’язок оподаткування таких сум (хоча показати такий дохід (суму анульованого боргу) у формі № 1ДФ все ж потрібно з ознакою доходу «126» та/або «127» (див. консультацію в категорії 103.25 ЗІР ДФСУ)).

По-третє, нічого не доведеться оподатковувати, навіть якщо фізична особа затягне з виплатою відшкодування збитків до закінчення строків позовної давності. Згідно з п.п. 164.2.7 ПКУ винуватець-фізособа повинен самостійно відстежувати перебіг строків позовної давності за своєю кредиторською заборгованістю, включати її до доходу й сплачувати ПДФО та військовий збір. Хоча, знов-таки, підприємству показати такий дохід фізичної особи у формі № 1ДФ при списанні такої заборгованості все ж доведеться (з ознакою доходу «127» та/або «107»).

Приклад. За фактом ДТП складено страховий акт. Страхова компанія визнала повне знищення вантажного автомобіля, оцінивши залишки авто в 27000 грн. (запчастини 15000 грн., металобрухт — 12000 грн.). Страхувальник подав заяву на виплату страхового відшкодування в сумі 800000 грн. (з урахуванням вирахування франшизи). Первісна вартість автомобіля — 940000 грн., сума нарахованого зносу — 540000 грн., залишкова вартість — 400000 грн. Витрати на ліквідацію авто становлять 10000 грн. Від винуватця ДТП за мировою угодою отримали 200 тис. грн.

Наслідки ДТП в обліку підприємства

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Облік страхового відшкодування

1

Відображено дохід на підставі страхового акта

375

746

800000

2

Відображено фінансовий результат

746

791

800000

3

Отримано суму страхового відшкодування

311

375

800000

Облік ліквідації постраждалого в ДТП авто

4

Списано суму нарахованого зносу авто, що ліквідується

131

105

540000

5

Списано залишкову вартість авто, що ліквідується

976

105

400000

6

Відображено витрати на ліквідацію (порізку, розбирання)

976

661, 655

10000

7

Оприбутковано запчастини, отримані від розбирання авто

209

746

15000

8

Оприбутковано металобрухт від розбирання авто

209

746

12000

9

Відображено фінансовий результат

791

976

410000

746

791

27000

Облік відшкодування від винуватця ДТП

10

Відображено дохід на підставі мирової угоди

375

746

200000(1)

11

Отримано суму відшкодування від винуватця ДТП

311

375

200000

12

Відображено фінансовий результат

746

791

200000

Реалізація залишків розбитого авто

13

Реалізовано запчастини, отримані від розбирання авто

361

712

18000

14

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

3000

15

Списано собівартість реалізованих запчастин

943

209

15000

16

Отримано плату за реалізовані запчастини

311

361

17000

17

Реалізовано металобрухт

377

712

12000

18

Списано вартість реалізованого металобрухту

943

209

12000

19

Отримано плату за реалізований металобрухт

311

377

12000

20

Відображено фінансовий результат

791

943

27000

712

791

27000

(1) Хоча податківці стверджують, що кошти, які надходять платнику ПДВ на його рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно, є не що інше, як компенсація вартості такого майна, і вимагають оподатковувати їх ПДВ у загальному порядку (див. консультацію в категорії 101.07 ЗІР ДФСУ).

Висновки

  • Визначившись із сумою страхового відшкодування, підприємство має визнати дохід.
  • Якщо узгодження суми збитків з винною особою відбулося за підсумками мирової угоди, то до доходів слід включити саме суму, погоджену у мировій угоді.
  • При ліквідації знищеного авто бухгалтерський фінрезультат зменшать витрати в сумі залишкової вартості об’єкта ОЗ. Оприбутковані залишки авто збільшать дохід.
  • Якщо ви високодохідник, то доведеться скоригувати фінрезультат на «ліквідаційну» ОЗ-різницю.
  • У разі отримання відшкодування від фізичної особи в меншій сумі за мировою угодою наслідків щодо ПДФО та ВЗ у підприємства не буде.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд