Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо звіт ФОП на єдиному податку груп 1 — 3

Альошкіна Наталя, податковий експерт
У цій статті розглянемо порядок заповнення декларації фізичною особою — підприємцем (ФОП) на єдиному податку (ЄП) груп 1 — 3 (групу 4 не розглядаємо), роблячи акцент тільки на найважливіших деталях.

На сьогодні форма Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — декларація) затверджена наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 578. Нагадаємо основні вимоги до її заповнення.

1. У декларації підлягають заповненню всі обов’язкові реквізити, зазначені в пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. При виявленні порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ).

2. Заповнюється декларація наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ) і при цьому використовуються дані книги обліку доходів (обліку доходів і витрат), яка затверджена наказом Мінфіну від 19.06.15 р. № 579.

3. У рядках декларації, де відсутні показники (суми), у паперовому варіанті ставимо прочерк, а в електронному — нічого не заповнюємо.

4. Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою (див. лист ДПСУ від 07.03.12 р. № 8971/К/18-4013).

5. Бланк декларації — єдиний для всіх груп єдиноподатників, але при цьому для кожної з них передбачений свій розділ.

А тепер пройдемося порядково порядком заповнення розділів декларації єдиноподатника.

Вступна частина і розділ I

Відразу зазначимо, що вступну частину і розділ І декларації заповнюють усі ФОП на ЄП незалежно від групи єдиного податку.

У полі 01 проставляємо відповідну позначку в одному з полів залежно від типу декларації: «Звітна», «Звітна нова», «Уточнююча» і «Довідково».

Зверніть увагу, останній тип декларації подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком (п. 296.8 ПКУ). Жодні нарахування за такою декларацією не здійснюється і строк її подання не встановлений. Тому платник самостійно приймає рішення про її подання.

У полі 02 проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік». Поле «місяць» заповнюють тільки у разі подання декларації з позначкою «Довідково» в полі 01 (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ). Далі арабськими цифрами зазначають календарний рік, за який подають декларацію (наприклад, «2018»).

У полі 08 зазначаємо максимальну кількість працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах із ФОП за будь-який з місяців звітного періоду (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ).

При цьому не враховуються працівники, які:

(1) перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та/або

(2) перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку,

(3) мобілізовані (п.п. 291.4.1 ПКУ).

У полі 09 наводиться номер і назва (згідно з КВЕД-2010) видів діяльності (у тому числі заборонені єдиноподатнику), які фактично здійснював підприємець у звітному періоді (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ).

Причому зверніть увагу: в електронній формі декларації поле 09 містить тільки один рядок, проте, як роз’яснюють податківці, за потреби кількість рядків можна збільшити. Це здійснюється через панель інструментів редагування рядків таблиці, яка з’являється при наведенні курсора на рядок поля 09 і натисненні правої кнопки миші (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ).

Розділи ІІ, ІІІ, IV, V

Усі ці розділи призначені безпосередньо для зазначення доходів єдиноподатників окремо для кожної групи. Тому при переході з однієї групи в іншу протягом календарного року слід подавати одну декларацію, в якій будуть заповнені кілька розділів за різними групами єдиного податку, а не кілька декларацій за кожним періодом.

У рядку «Щомісячні авансові внески, грн., коп.» розділів ІІ і ІІІ декларації спрощенці груп 1 і 2 ЄП зазначають суми ЄП у гривнях з копійками загальною сумою за кожен квартал. Причому відображаються суми, що саме підлягають сплаті, тобто незалежно від їх фактичної сплати (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ).

Зверніть увагу: авансові платежі єдиноподатників груп 1 і 2 зазначаємо тільки в цьому рядку, та ніде в декларації вони більше не обліковуються.

Розділи ІІ, ІІІ, IV. Рядки 01, 03, 05 (06) цих розділів заповнюють відповідно спрощенці груп 1,2 і 3 ЄП, де зазначають суму доходу в межах граничної суми для їх групи. ФОП-ПДВшники суму доходу зазначають без урахування ПДВ.

Загалом, доходом спрощенця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Якщо внаслідок повернення товару та/або розірвання договору суми коштів (авансу, передоплати) повертаються спрощенцю та/або повертаються спрощенцем покупцеві товару (робіт, послуг), такі кошти до складу єдиноподатного доходу не включаються (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ).

Коли повернення коштів (авансу, передоплати) покупцеві за товари (роботи, послуги) відбувається в періоді їх отримання, жодних проблем у платника не виникає. Бо такі кошти не включаються до складу єдиноподатного доходу і в декларації ніяк не відображаються.

Інша річ, якщо повернення коштів (авансу, передоплати) покупцеві за товари (роботи, послуги) відбувається в іншому податковому періоді. У цьому випадку податківці вимагають від ФОП на групах 1 — 3 ЄП включати такі кошти до складу єдиноподатного доходу в тому звітному періоді, коли вони були отримані. А вже у звітному періоді, у якому відбувається їх повернення, здійснити перерахунок доходу.

Тобто сума повернених коштів віднімається від доходу звітного періоду, у якому кошти повертаються, і в декларації зазначається вже відкоригована сума доходу (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ). Причому раніше фіскали в такому випадку радили подавати уточнюючий розрахунок (УР) до періоду, коли кошти були отримані, і виключати такі кошти з доходів минулого періоду.

Очевидно, що новий підхід може призвести до ситуації, коли в єдиноподатній декларації фактично виникають від’ємні суми. Наприклад, якщо в періоді повернення доходи підприємця незначні і виявляться меншими суми повернених коштів, відповідно сума доходу в рядку 08 звітної декларації матиме від’ємне значення.

Причому в результаті у спрощенця групи 3 значення рядка 13 «Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)» може бути більшим, ніж значення рядка 12 «Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)».

У такому разі в поточному звітному періоді від’ємне значення матиме вже сума єдиного податку до сплати. При цьому в рядку 14 доведеться ставити прочерк (при поданні паперової декларації) або залишати незаповненим (при поданні декларації в електронному вигляді). Хоча фактично в платника виникає переплата єдиного податку. Тому щоб у фіскалів виникало менше запитань, рекомендуємо повідомити їх про це в спеціальному полі декларації «Доповнення до податкової декларації».

У рядках 02, 04, 07 розділів ІІ, ІІІ, IV відповідно спрощенці груп 1 — 3 ЄП зазначають суми доходу, які оподатковуються за підвищеними ставками. Тобто дохід:

• у сумі більше ніж граничний обсяг доходу;

• від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

• при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

• від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

• від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 або 2 відповідно до п. 291.4 ПКУ.

Розділ V. Його заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року. Він не заповнюється тільки при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково» (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ).

У рядку 13 цього розділу зазначаємо суму ЄП, нарахованого за минулий звітний період календарного року з урахуванням уточнень, які були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року.

У рядку 14 відображена сума ЄП, яка підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного кварталу поточного року.

Розділ VI

Цей розділ призначений для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, за якими минув граничний строк подання.

Якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки шляхом надання (1) уточнюючого розрахунку або (2) провівши виправлення в поточній декларації (п. 50.1 ПКУ).

(1) У першому випадку в полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка в полі «Уточнююча».

А в полях 02 і 03 такої декларації платник вказує однакове значення, яке відповідає звітному (податковому) періоду, що уточнюється (див. лист ДФСУ від 10.01.18 р. № 88/ІПК/26-15-13-06-12).

У розділах II — V уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

Після виправлення в уточнюючій декларації показників поточного року врахуйте проведені коригування в розділах II — V наступної поточної декларації. А ось до розділу VI такої поточної декларації переносити (дублювати) виправлення вже не потрібно (розділ VI не заповнюється).

(2) При виправленні помилки в поточній декларації за період, у якому така помилка була виявлена, у полі 02 декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 03 — період, що уточнюється. При цьому в розділах II — V декларації відображають правильні дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Зауважте: якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, то в рядку 13 потрібно показати суму податку, яка була відображена в рядку 12 попередньої декларації з урахуванням (!) коригування. Тобто таку суму податку, яка вийшла б, якби не було помилки.

Адже у розділах II — V зазначаються правильні дані наростаючим підсумком, тобто суми виправлень уже є в цих поточний показниках. Інакше сума виправлень почне двоїтися: один раз — у показниках розділів II — V, а другий — у розділі VI у сумі збільшення (зменшення) податкового зобов’язання.

У рядку 15 показуємо суму ЄП з рядка 14 декларації за період, за який ми виправляємо помилки. Інакше кажучи, у цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яку ми уточнюємо. Зате в рядку 16 зазначаємо правильну суму єдиного податку за період, що уточнюється.

У рядку 17 (18) показуємо різницю між помилковою і правильною сумами ЄП. Залежно від того, до чого призвела помилка — до заниження або завищення суми єдиного податку, матиме місце або недоплата, або переплата.

У рядку 19 у назві рядка в спеціальному полі вписуємо розмір штрафу (при поданні уточнюючої декларації — «3 %», виправляючи в поточній декларації — «5 %»). У самому рядку зазначаємо суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, зазначену в рядку 17.

Якщо ви «не вписалися» у звільнення від пені (п. 129.9 ПКУ), то при заповненому рядку 17 (наявність недоплати з ЄП) у рядку 20 розраховуємо ще й пеню (п.п. 129.1.3 ПКУ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі