Теми статей
Обрати теми

Положення про Пенсійний фонд України

Редакція БР
Указ від 06.04.2011 р. № 384/2011

Затверджено Указом Президента України
від 06.04.2011 р. № 384/2011

Положення про Пенсійний фонд України

зі змінами, внесеними Указом Президента України від 18.03.2013 р. № 141/2013(1)

(витяг)

1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міні-стра соціальної політики України (далі — Міністр).

Пенсійний фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).(2)

<...>

3. Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

внесення пропозицій Міністру щодо формування державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;(3)

<...>

забезпечення надходжень від сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення обліку цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства та здійснення контролю за їх сплатою, забезпечення ведення реєстру застрахованих осіб;(4)

<...>

4. Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:

<...>

3) організовує роботу з формування, автоматизованого оброблення інформації в системі Пенсійного фонду України;

4) здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних реєстру застрахованих осіб;(5)

(1) Увага! Про нашу систему кодифікації, а також про дату набрання чинності змінами, внесеними Указом Президента України від 18.03.2013 р. № 141/2013,— див. с. 12 цього випуску.

За основу взято текст Положення станом на 18.03.2013 р.— Ред.

(2) Наводимо п. 1 у попередній редакції:

«1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики України (далі — Міністр).

Пенсійний фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок)».— Ред.

(3) Наводимо абзаци другий і третій п. 3 у поперед-ній редакції:

«реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

внесення пропозицій Міністру щодо формування державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску».— Ред.

(4) Наводимо абзац восьмий п. 3 у попередній редакції:

«забезпечення збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодавства та здійснення контролю за їх сплатою».— Ред.

(5) Наводимо п/п. 3 і 4 п. 4 у попередній редакції:

«3) організовує роботу з формування, автоматизованого оброблення інформації в системі Пенсійного фонду України та веде Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

4) здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування».— Ред.

5) організовує, координує та контролює роботу головних управлінь Пенсійного фонду України в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь у районах, містах, районах у містах, а також управлінь у містах та райо-нах (далі — територіальні органи) щодо:

забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

забезпечення надходжень від сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення обліку цих надходжень, інших коштів відповідно до законодавства, забезпечення ведення реєстру застрахованих осіб;

здійснення контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — страхові внески) та інших платежів, за достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та іншими виплатами, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством;

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;

застосовування фінансових санкцій, передбачених законом;

призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;(1)

(1) Наводимо п/п. 5 п. 4 у попередній редакції:

«5) організовує, координує та контролює роботу головних управлінь Пенсійного фонду України в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь у районах, містах і районах у містах (далі — територіальні органи) щодо:

забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення і законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

повного і своєчасного обліку платників єдиного внеску;

забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, інших коштів відповідно до законодавства;

здійснення контролю за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своє-часністю сплати єдиного внеску, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — страхові внески) та інших платежів, призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та іншими виплатами, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством;

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів;

застосовування фінансових санкцій, передбачених законом;

призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством».— Ред.

(2) Наводимо п/п. 9 п. 4 у попередній редакції:

«9) аналізує та разом із фондами загально-обо-в’язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску».— Ред.

(3) Наводимо п/п. 11 п. 4 у попередній редакції:

«11) дає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску та разом із Міністерством — з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій».— Ред.

<...>

9) аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску, організовує взаємодію та обмін інформацією з Міністерством доходів і зборів України та іншими державними органами з питань нарахування та сплати єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску, розрахунку показників середньої заробітної плати працівників для призначення пенсії;

<...>

11) подає Міністерству пропозиції щодо застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та разом із Міністерством дає роз’яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій;

<...>

14) вносить пропозиції Міністерству та іншим центральним органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України, Міністерству доходів і зборів України — щодо ведення обліку сплати єдиного внеску, формування та подання звітності в частині ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

<...>

6. Пенсійний фонд України для виконання покладених на нього завдань має право:

<...>

5) проводити планові, а у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб — підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;(1)

6) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб — підприємців усунення виявлених порушень законодавства, про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду України та порядок їх використання; (2)

7) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб — підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду України;(3)

<...>

9) звертатися до господарських судів із заявами щодо порушення справ про банкрутство у випадках та порядку, передбачених законами;(4)

10) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;(5)

11) звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків;(6)

(1) Наводимо п/п. 5 п. 6 у попередній редакції:

«5) проводити планові, а у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб — підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску, страхових внесків, призначенням пенсій, щомісячного довіч-ного грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок».— Ред.

(2) Наводимо п/п. 6 п. 6 у попередній редакції:

«6) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб — підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір і ведення обліку єдиного внеску, про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду України та порядок їх використання».— Ред.

(3) Наводимо п/п. 7 п. 6 у попередній редакції:

«7) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб — підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду України;».— Ред.

(4) Наводимо п/п. 9 п. 6 у попередній редакції:

«9) звертатися до господарських судів із заявами щодо порушення справ про банкрутство платників єдиного внеску у випадках та порядку, передбачених законами;».— Ред.

(5) Наводимо п/п. 10 п. 6 у попередній редакції:

«10) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, про за-галь-нообов’язкове державне пенсійне страхування».— Ред.

(6) Наводимо п/п. 11 п. 6 у попередній редакції:

«11) звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, страхових внесків».— Ред.

<...>

Глава Адміністрації Президента України
 С. Льовочкін

Від редакції

Крім окремих редакційних змін, усі вищенаведені новації пов’язані з тим, що адміністрування ЄСВ тепер покладено на Мінісдохіз (див. п. 1, п/п. 3 п. 3 і п/п. 5 п. 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України у «Бухгалтері» № 12’2013 на с. 22–34). При цьому, як ми зазначали там же, на с. 35, забезпечувати збір і ведення обліку страхових засобів повинен взагалі-то ПФУ (за Законом про ЄСВ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі