Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коментар до змін, внесених до ПКУ Законом № 5519

Редакція БР
Бухгалтер Лютий, 2013/№ 4
Друк
Стаття

Вексель як ПДВшні гроші

Коментар до змін, внесених до ПКУ Законом № 5519

Деякі зміни, внесені Законом від 06.12.2012 р. № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (далі — Закон № 5519) у ПКУ, ми вже анонсували у «Бухгалтері» № 1–2’2013 на с. 8–9 і № 3’2013 на с. 7.

Нагадаємо, що Закон № 5519 набрав чинності 03.01.2013 р., а отже, настав час проаналізувати новації детальніше.

Фінансові векселі

Кажуть, що нове — це добре забуте старе. Нагадаємо, що в 2004 (Постанови КМУ від 25.12.2003 р. № 2014, від 10.08.2004 р. № 1036) і 2010 (Постанова КМУ від 12.05.2010 р. № 368) роках платники податку вже мали справу з механізмом відшкодування ПДВ шляхом оформлення інших цінних паперів — державних облігацій.

У п/п. 14.1.1761ПКУ з’явилося визначення терміна «фінансовий вексель», під яким слід розуміти цінний папір, що посвідчує зобов’язання банківської установи, у тому числі центрального органу виконавчої влади з казначейського обслуговування бюджетних коштів, і випускається в бездокументарній формі.

До фінансових векселів належать казначейський фінансовий вексель (порядок випуску встановлює КМУ) і банківський фінансовий вексель (порядок випуску встановлює НБУ). Правила реєстрації випуску і правила обліку таких векселів затверджуються НКЦПФР за погодженням із НБУ.

Головна мета випуску нових фінансових інструментів: їх оформлення (випуск) прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування, в тому числі автоматичного. А пред’явлення фінвекселя органу Держказначейства прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання.

Таким чином, найближчим часом платникам ПДВ, мабуть, буде запропоновано* проводити відшкодування ПДВ не грошима, а шляхом оформлення фінвекселів. У зв’язку з цим абсолютно логічний вигляд мають зміни до п. 200.13 і п/п. 200.18.2 ПКУ.

* А погашення бюджетного відшкодування фінвекселями здійснюється лише за згодою платника податку.

Звертаємо увагу також на зміну одного із критеріїв, дотримання якого надає право на отримання автоматичного відшкодування (п/п. 200.19.6«в» ПКУ). Тепер рівень так званого податкового навантаження** з податку на прибуток має бути вищим за середній по галузі за підсумками останнього звітного (податкового) року.***

** Відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів.

*** Раніше такий показник повинен був виконуватися в кожному із чотирьох останніх кварталів.

До речі, це абсолютно логічна зміна і на майбутнє, оскільки п. 57.1 ПКУ передбачено, що з 2013 року декларація з податку на прибуток у більшості випадків подається за звітний (податковий) рік.

Права органів ДПСУ

У зв’язку з тим що з 01.01.2013 р. стало обов’язковим «електронне» інформування податківців про розрахункові операції (див. щодо цього «Бухгалтер» № 44’2012, с. 16–24, і № 47’2012, с. 34–35), функції органів ДПСУ розширилися. Тобто тепер вони крім своїх відомих функцій займаються перевірками порядку приймання готівки для подальшого переведення (крім прийому готівки банками), дотримання суб’єктами господарювання встановлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів (п/п. 191.1.3 ПКУ).

Крім того, органи ДПСУ разом із НКЦПФР беруть участь у встановленні ознак і порядку визначення фіктивності емітента цінних паперів (п/п. 191.1.39 ПКУ).

Вітаємо!

Податок на прибуток

Операції з цінними паперами

У «Бухгалтері» № 1–2’2013 на с. 8 ми вже звертали увагу на те, що Законом № 5519 суттєво переглянуто процедуру оподаткування операцій із цінними паперами та корпоративними правами (п. 153.8 і 153.9 ПКУ), а у «Бухгалтері» № 38’2012 на с. 49–50 було розглянуто основні «ціннопаперові» новації ще на рівні проекту Закону, які, до речі, практично не змінилися.

Ще раз нагадаємо, що ставку податку на прибуток від операцій із ЦП знижено до 10%, а порядок податкового обліку залежить від того, з якими ЦП має справу платник податку — з біржовими чи небіржовими.

До того, що сказано у згаданих публікаціях, додамо таке. Усі ціннопаперові збитки, що утворися станом на 01.01.2013 р., зникають. Тобто вони не переносяться у зменшення прибутку від таких операцій на наступні податкові періоди. Водночас при відчуженні не реалізованих до цієї дати ЦП визнаються не тільки доходи, але й витрати (за наявності відповідних підтвердних документів) — п. 31 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, що частково компенсує втрати від списання збитків.

У п. 153.9 ПКУ наведено ряд винятків, при яких ціннопаперові правила не застосовуються.

Оскільки цю статтю присвячено огляду положень Закону № 5519, то новий механізм оподаткування цінних паперів буде детально розглянуто у майбутньому окремо.

Банківські та «ціннопаперові» проценти

Змінився порядок відображення процентів у податковому обліку у разі проведення кредитно-депозитних операцій та операцій із борговими цінними паперами (п. 137.8, п. 137.18, п/п. 138.5.2 і 153.4.3 ПКУ). За правилами бухгалтерського обліку визначаються не тільки дата визнання доходів і витрат, але й відповідні суми.

Бухгалтерські переоцінки у податковому обліку

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 5519 у п. 152.10 ПКУ, відповідно до якого бухгалтерські уцінки й дооцінки не впливали на податковий облік, з’явився не цілком зрозумілий виняток із цього правила. Звучить він буквально так:

«Норми цього пункту не застосовуються до операцій, стосовно яких іншими нормами цього Кодексу передбачено визнання доходів та витрат за даними бухгалтерського обліку».

Щодо зазначеної зміни — див. також с. 48–49 цього випуску.

Оподаткування операцій із борговими вимогами
та зобов’язаннями

Звертаємо увагу на те, що абз. 4 п/п. 153.4.1 ПКУ, в якому визначено перелік договорів, передання коштів і майна за якими не є об’єктом оподаткування, попов-нився договором доручення, а також іншими — менш поширеними — договорами (про відкриття рахунків у цінних паперах, про надання клірингових послуг за договорами щодо фінансових інструментів, про забезпечення виконання зобов’язань). Це правильно, дивує інше: чому не внесено відповідні зміни до положення п/п. 153.4.2 ПКУ, згідно з яким за «непродажними» договорами не включаються до витрат кошти й майно у сторони, яка передає ?

ПДФО

Реалізація заставленого майна

З-під оподаткування виведено доходи, отримані платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна (п/п. 164.2.7 ПКУ). Одночасно до неоподатковуваних віднесено доходи, отримані в результаті реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фін-установою на таке майно у зв’язку з невиконанням ним своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) (п/п. 165.1.16 ПКУ).

Анулювання (прощення) боргу

У п/п. 164.2.17«д» ПКУ уточнено, що додатковим благом вважається не лише сума анульованого, але й прощеного* боргу за рішенням кредитора** до закінчення строку позовної давності. При цьому раніше із кредитора знімався обов’язок з виконання щодо таких доходів функцій податкового агента, якщо він повідомить боржника про своє рішення рекомендованим листом і включить суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ*** за підсумками звітного кварталу, в якому такий борг анульовано. Тепер повідомних можливостей у кредитора стало більше: він може укласти з боржником відповідний договір, а також надати боржникові повідомлення особисто під розписку.

Індексація депозиту

Увага: з 03.01.2013 р. відповідно до п/п. 165.1.29 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються доходи, отримані в результаті індексації депозиту (внеску) у гривні (внаслідок прив’язки курсу національної валюти до курсу іноземних валют згідно з умовами договору).

ПДВ

Про ПДВ-зміни ми вже говорили вище (відносно фінансових векселів); відзначимо ще одну зміну, внесену Законом № 5519 до ПКУ: розширено перелік послуг, які не є об’єктом оподаткування ПДВ. Приміром, згідно з п/п. 196.1.5 ПКУ до необ’єктних послуг тепер віднесено послуги платіжних організацій платіжних систем, пов’язані з переказом коштів.

Акцизний податок

Як відомо, українські податківцідуже вигадливі і для цілей оподаткування цінних паперів вони придумали акцизний податок. Його визначення, як і раніше, міститься у п/п. 14.1.4 ПКУ, однак тепер під цим податком розуміється й особливий податок на операції з відчуження ЦП і операцій з деривативами. Платниками акцизного податку є фізичні та юридичні особи — резиденти або нерезиденти, які продають, обмінюють або в інший спосіб відчужують ЦП. Однак із загального правила є винятки: ряд ЦП-операцій не є об’єктом оподаткування (п. 213.2 ПКУ).

Базою оподаткування є договірна вартість ЦП і деривативів, визначена в первинних бухгалтерських документах з будь-якої операції продажу, обміну або іншого способу відчуження (п. 214.8 ПКУ).

Ставка податку згідно зі ст. 2151 ПКУ становить від 0% до 1,5% суми операції із продажу ЦП і залежить від того, продаються ці ЦП на фондовій біржі чи ні, включені вони до біржового реєстру чи ні.

Хмелезбір

Зміни торкнулися також збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — хмелезбір).

По-перше, втратив чинність Закон від 09.04.99 р. № 587-XIV «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», і тепер порядок сплати збору регулюється п. 16 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

По-друге, хмелезбір буде справлятися до 01.01.2018 р. (за Законом № 587 його планувалося справляти до 31 грудня 2014 року).

По-третє, самі правила справляння хмелезбору залишилися незмінними, незважаючи на зміну нормативно-правового акта. Тому залишаються актуальними тема «Хмелезбірне», опублікована в «Бухгалтері» № 33’2010, а також ряд публікацій щодо «хмелезбірних» питань (див., наприклад, «Бухгалтер» № 38’2012, с. 39–40, № 43’2012, с. 47).

Інші зміни

Змінами, внесеними Законом № 5519 у п/п. 215.3.4 ПКУ, розширено перелік підакцизних товарів за рахунок включення до нього газойлів і палива рідкого (мазуту) для специфічних процесів переробки; газойлів для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31; палива рідкого (мазуту) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00. Крім того, встановлено ставку акцизного податку на зріджений газ (пропан або суміш пропану з бутаном).

Алла Погребняк

 

P. S. Як відомо, деяким працівникам (у бюджетних структурах) доплачують за вчений ступінь, знання іноземної мови тощо. Пропонуємо ввести доплати бухгалтерам за знання змін до Податкового кодексу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі