Теми статей
Обрати теми

Військовий збір: калейдоскоп

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці, в.klyzhenko@buhgalter911.com?
Бухгалтер 911 Лютий, 2015/№ 8
Друк
ВЗ з нами вже більше ніж півроку. А «білих плям» усе ще вдосталь. Не шукатимемо, «хто винен». Краще зосередимося на тому, «що робити». Отже, у сьогоднішньому випуску — відповіді на злободенні «військовозбірні» запитання. Тримаємо руку на пульсі.
оподаткування доходів ФО

Декретні — ні, лікарняні — так

Допомога по вагітності та пологах зазначена у п.п. 165.1.1 ПКУсеред виплат, які не включаються до загального оподатковуваного доходу. Тому із суми декретних ВЗ не справляємо.

img 1

З 01.01.2015 р. орієнтуйтеся на новий об’єкт обкладення ВЗ (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Інша річ, «звичайні» лікарняні — з них ВЗ утримуйте в загальному порядку (причому як із суми, яку виплачує роботодавець, так і із суми допомоги за рахунок коштів ФСС). Чому? Такі виплати для цілей оподаткування вважаються зарплатою та включаються до загального оподатковуваного доходу працівника (п.п. 164.2.1 ПКУ). А тому жодних звільнень для них немає. Утримати та сплатити ВЗ зобов’язаний роботодавець.

З допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФСС, ВЗ не справляємо, оскільки така виплата «значиться» у п.п. 165.1.22 ПКУ.

Нецільова благодійна допомога: усе вирішує сума

В цьому випадку все залежить від розміру нецільової благодійної допомоги (НБД). До оподатковуваного доходу фізичної особи — одержувача потрапить лише сума, що перевищує у 2015 році 1710 грн. (сукупно за рік) (пп. 170.7.3 і 169.4.1 ПКУ). Відповідно, із суми НБД у межах 1710 грн. не утримують ні ПДФО, ні ВЗ. А ось із суми перевищення доведеться утримати ПДФО за ставкою 15 (20) % і ВЗ за ставкою 1,5 %.

img 2

ЄСВ із суми НБД не стягують незалежно від того, працівнику чи непрацівнику її надано.

У разі якщо НБД надали працівнику, то для цілей застосування ставок ПДФО з межею (10 розмірів мінзарплати, установленої на 1 січня звітного року, у 2015 році — 12180 грн.) порівнюйте загальну базу оподаткування. Якщо працівник користується правом на ПСП, то суму НБД не враховують при порівнянні доходу з граничним розміром, оскільки це незарплатна виплата.

Наприклад, якщо НБД видали непрацівнику в сумі 3000 грн., діємо так. Із суми 1710 грн. ні ПДФО, ні ВЗ не утримуємо. Із суми 1290 грн. (3000 грн. - 1710 грн.) утримуєте ПДФО в розмірі 193,50 грн. (1290 грн. х 15 %), а також ВЗ — у розмірі 19,35 грн. (1290 грн. х 1,5 %). На руки фізособа отримає 2787,15 грн. (3000 грн. - 193,50 грн. - 19,35 грн.).

Виконати всі функції податкового агента, зокрема утримати та сплатити до бюджету ПДФО та ВЗ, зобов’язаний благодійник. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану суму НБД відображайте з ознакою доходу «169», оподатковувану — з ознакою «126». До речі, за I квартал 2015 року звітуємо за новою формою № 1ДФ, в якій вже передбачено місце і для ВЗ (подробиці читайте на с. 14 цього номера).

ВЗ з додаткового блага

Додаткове благо включається до загального оподатковуваного доходу фізособи (п.п. 164.2.17 ПКУ). Отже, якщо надаєте платнику податків додаткове благо, обов’язково утримуйте ВЗ.

img 3

ВЗ з додаткового блага утримують незалежно від того, є одержувач працівником підприємства чи ні.

Зауважте: додаткове благо, як правило, надається в негрошовій формі. У цьому випадку, щоб розрахувати суму нарахованого («грязного») доходу, необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ). Оскільки для ВЗ об’єкт обкладення фактично аналогічний об’єкту обкладення ПДФО, то визначена в такий спосіб сума доходу буде й об’єктом обкладення ВЗ. Розраховану суму «грязного» доходу відображають у бухгалтерському обліку.

Що цікаво: порядок сплати ПДФО і ВЗ аналогічний. Отже, податковий агент, який нараховує (надає, виплачує) оподатковуваний дохід, зобов’язаний утримувати ВЗ із суми такого доходу за його рахунок. При цьому податківці виступають рішуче проти застосування спеціального коефіцієнта для ВЗ. У результаті виходить, що фактично збір ні з чого утримувати.

Нічого не залишається, крім як попросити одержувача додаткового блага внести ВЗ до каси підприємства. На такий варіант згодні контролери. Ми вважаемо його не цілком вдалим, але хоч так, ніж зовсім ніяк.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображайте суму додаткового блага з ознакою доходу «126». Якщо додаткове благо надано в негрошовій формі, то до граф 3а і 3 має потрапити сума доходу з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Підзвітні «зайві»: усе як у ПДФО

Багато хто переймається питанням: чи обкладаються ВЗ надміру витрачені підзвітні кошти, не повернені в установлений строк? Відповідаємо: з підзвітних коштів ВЗ стягується за тими самими правилами, що й ПДФО.

Зокрема, кошти, отримані платником податків на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ПКУ, не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника (п.п. 165.1.11 ПКУ). Отже, з таких сум ВЗ не справляєте.

А ось сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податків на відрядження або під звіт і не повернених у встановлені законодавством строки, уключається до загального оподатковуваного доходу працівника (п.п. 164.2.11 ПКУ).

img 4

Надміру витрачені грошові кошти — це кошти, витрачання яких не підтверджене документально.

З таких сум ВЗ утримують обов’язково. При цьому база оподаткування для ПДФО і ВЗ буде однаковою і визначається із застосуванням «натурального» коефіцієнта. Неповернена сума підлягає обкладенню ВЗ і ПДФО за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць.

Нагадуємо: повернути надміру витрачені кошти до каси або перерахувати на банківський рахунок підприємства, яке видало кошти, працівник зобов’язаний до або під час подання Звіту про використання підзвітних коштів.

ЄСВ із суми надміру витрачених коштів, виданих під звіт, не стягуйте, якщо працівник хоч і несвоєчасно, але повернув їх.

Спецодяг при звільненні та ВЗ

Часто трапляється, що працівник при звільненні не здав спецодяг, наданий роботодавцем у тимчасове користування. Чи потрібно в такому разі утримувати ВЗ? Податкові наслідки залежать від того, відшкодував працівник вартість неповерненого спецодягу чи ні*.

* Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 р. № 53.

img 5

Ідеться про спецодяг, виданий згідно із Законом про охорону праці від 10.10.92 р. № 2694-XII, відповідно до вимог Положення № 53* і за встановленими Нормами безкоштовної видачі ЗІЗ, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 р. № 62.

Як ми вже неодноразово зазначали, об’єкт обкладення ВЗ впритул наблизився до об’єкта справляння ПДФО (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Тому ПДФО-правила будуть справедливими і для ВЗ.

Почнемо з простого. Якщо працівник при звільненні компенсував залишкову вартість неповерненого спецодягу (наприклад, сума внесена до каси підприємства), то така залишкова вартість не включається до оподатковуваного доходу працівника. Аналогічні висновки озвучені податківцями в підкатегорії 103.04 ЗІР. Відповідно, у цьому випадку ні ПДФО, ні ВЗ не справляємо.

Тепер щодо варіанту «оподаткування»: працівник залишив спецодяг собі на пам’ять і не компенсував його залишкову вартість. Однією з умов необкладення спецодягу ПДФО є його повернення на склад при звільненні. Такий висновок випливає з п.п. 165.1.9 ПКУ, де зазначено, що до оподатковуваного доходу не включається вартість спецодягу, переданого в тимчасове користування платнику податків, який перебуває у трудових відносинах з підприємством. Якщо ж спецодяг не повернули та грошей за нього не сплатили, то залишкова вартість такого спецодягу включається до оподатковуваного доходу згідно з п.п. 164.2.17 ПКУ. Отже, залишкова вартість як додаткове благо потрапить до об’єкта обкладення і ПДФО, і ВЗ.

Зверніть увагу: податківці також стверджують, що залишкова вартість спецодягу, не поверненого при звільненні працівника, підлягає обкладенню ПДФО (підкатегорія 103.02 ЗІР).

Зауважте: у цьому випадку має місце негрошова форма надання доходу. Тому при визначенні «грязного» доходу для цілей утримання ПДФО потрібно застосувати «натуральний» коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ).

Увага! Оскільки для ВЗ об’єкт оподаткування фактично аналогічний об’єкту обкладення ПДФО, то визначена таким чином сума доходу буде і об’єктом обкладення ВЗ.

img 6

Суму з «натуральним» коефіцієнтом відображають у бухобліку і в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Цікаво, що утримати суму ВЗ у такій ситуації ні з чого. Податківці не заперечують, якщо платник внесе її до каси. Водночас суми можна утримати із зарплати такого працівника при остаточному розрахунку (за його заявою).

Зауважте, що ЄСВ з вартості спецодягу (навіть у разі, коли працівник не компенсував його залишкову вартість) не справляється, оскільки така виплата зазначена в п. 5 розд. II Переліку № 1170.

В якій звітності відображати ВЗ?

З 01.04.2015 р. набуває чинності наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 р. № 4.

img 7

Уперше за новою формою Податкового розрахунку звітуватимемо вже за І квартал 2015 року.

В оновленому Податковому розрахунку за формою № 1ДФ передбачене місце для відображення «військовозбірних» показників. Зокрема, доведеться фіксувати загальні суми нарахованого та виплаченого доходу, а також загальні суми нарахованого та перерахованого ВЗ. Такі показники відображають у гривнях з копійками. А ось відомості про фізосіб не розшифровуються.

З новиаціями в заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ (а також з тим, чи потрібно подавати «уточненку» для віддзеркалення ВЗ за ІІІ і ІV квартали 2014 року) ви можете ознайомитися на с. 14 цього номера.

y.klyzhenko@buhgalter911.com

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі