Теми статей
Обрати теми

Виплати працівнику-інваліду: оподатковуємо та обліковуємо правильно

Скрипкина Екатерина, эксперт по вопросам оплаты труда, e.skripkina@buhgalter911.com
Бухгалтер 911 Лютий, 2015/№ 9
Друк
Роботодавці з числом працівників понад 8 осіб зобов’язані виконувати норматив з працевлаштування інвалідів. На порушників чекають санкції. Як їх уникнути? Працевлаштувати необхідну кількість інвалідів уже сьогодні (про це див. «Бухгалтер 911», 2015, № 4). Сьогодні з’ясуємо, чи є особливості в оподаткуванні та обліку зарплати, лікарняних і декретних, якщо їх нараховують працівнику-інвалідові?
ПДФО, ВЗ, ЄСВ

Зарплата: що нарахувати, а що утримати

img 1

Виплати, які потрапляють до ФОП, зазначені в розд. 2 Інструкції № 5. Це винагорода за виконану роботу, премії, відпускні з матдопомогою систематичного характеру тощо. Для цілей ПДФО та ВЗ до зарплати відносять лікарняні.

ЄСВ. Для цілей справляння ЄСВ зарплатний характер виплат визначайте за Інструкцією № 5 (п.п. 5 п. 4.3 Інструкції № 455). Які виплати не включаються до бази для нарахування та утримання ЄСВ, ви дізнаєтеся з Переліку № 1170*.

* Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Розміри ЄСВ у частині нарахувань на зарплату інвалідів для роботодавців-юросіб є «пільговими» і залежать від категорії роботодавця (див. таблицю далі). Для фізосіб-підприємців, які використовують працю інвалідів, на жаль, пільга не працює, тому вони вимушені застосовувати ставку, яка залежить від класу профризику виробництва.

img 2

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є посвідчена копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (форма № 157-1/о). Її копію посвідчує безпосередньо роботодавець.

Нараховувати ЄСВ за пільговою ставкою можна з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше отримання підприємством копії виписки з акта огляду в МСЕК про встановлення групи інвалідності.

Розмір ЄСВ у частині утримань для працівників-інвалідів є загальним, за винятком працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (див. таблицю далі).

Приємно, що при нарахуванні ЄСВ на зарплату, лікарняні та декретні інвалідів дотримуватись вимоги про ЄСВ з мінзарплати не потрібно. Тобто, якщо база нарахування ЄСВ для працівника-інваліда менше мінзарплати, ставку ЄСВ у частині нарахувань застосовуєте все одно до фактично нарахованого доходу.

Водночас не можна застосовувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ у частині нарахувань на зарплату працівників-інвалідів, лікарняні та декретні.

Зауважте: якщо у вас працюють інваліди, сума ЄСВ, що підлягає сплаті, може бути менше 1/3 суми коштів для виплати зарплати (через застосування ставки 8,41 % до зарплати інвалідів). Щоб уникнути проблем з банком, оформіть довідку-розрахунок за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 453 (ср. ), у трьох примірниках: для себе, ДПІ та банку. Довідку-розрахунок перед наданням до банку погоджуйте в ДПІ.

ПДФО. Тут у працівників-інвалідів все на загальних підставах. Зарплата обкладається ПДФО за ставками 15 % і 20 %. Вони, як і інші працівники, можуть користуватися ПСП, якщо їх зарплата не перевищує граничний розмір доходу (у 2015 році — 1710 грн., а для «дитячих» ПСП для одного з батьків — 1710 грн. х кількість дітей). Лише для окремих категорій інвалідів є спецвиди ПСП (див. таблицю далі).

Спеціальні ПСП для працюючих інвалідів у 2015 році

Категорія працівника

Розмір ПСП, грн.

Необхідні документи

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

913,50

1. Заява про застосування ПСП**.

2. Копія пенсійного посвідчення або довідка МСЕК***

Інваліди I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн в період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)*

1218,00

1. Заява про застосування ПСП**.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами.

3. Пенсійне посвідчення або довідка МСЕК***

* Надання ПСП припиняється з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому платник податків втрачає такий статус.

** До зарплати держслужбовців застосовують без подання заяв про застосування ПСП, але з наданням підтвердних документів (абз. 5 п.п. 169.2.3 ПКУ).

*** Періодичність надання документів відповідає встановленим Міністерством охорони здоров’я строкам їх перегляду (п. 3 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227).

 

ВЗ. Тут, на жаль, для інвалідів винятків немає. Тобто з їх зарплати утримуйте ВЗ за ставкою 1,5 %. При цьому майте на увазі, що база обкладення ВЗ — це нарахована сума зарплати (без зменшення на ЄСВ і ПСП).

Лікарняні та декретні: особливості

ЄСВ. І лікарняні, і декретні включаються до бази для справляння ЄСВ. Ставки ЄСВ у частині нарахувань та утримань з таких виплат див. у таблиці далі. Майте на увазі: для порівняння з максимальною базою нарахування ЄСВ суми «перехідних» лікарняних і декретних розподіляйте за місяцями, за які їх нараховано. Причому ці виплати обліковують в останню чергу після зарплати та винагороди за ЦПД.

img 3

Важливо! Якщо ви нараховуєте працівнику, якому вже встановлено інвалідність, лікарняні за період до встановлення інвалідності, ЄСВ на суми таких лікарняних нараховуйте за ставкою 33,2 %.

ПДФО. Лікарняні обкладаються ПДФО в тому самому порядку, що й зарплата. Зауважте: для цілей застосування ставок 15 % і 20 %, а також з метою визначення граничного розміру доходу, що дає право на ПСП, «перехідні» лікарняні розподіляють за місяцями, за які їх нараховано.

Із суми допомоги по вагітності та пологах ПДФО не справляють, оскільки такий дохід зазначений серед неоподатковуваних (див. п.п. 165.1.1 ПКУ).

ВЗ. З нарахованої суми лікарняних слід утримати ВЗ за ставкою 1,5 %. Декретні звільнені від обкладення ВЗ, оскільки вони не включаються до загального оподатковуваного доходу (див. вище).

Для наочності всі ставки ЄСВ для виплат працівникам-інвалідам наведемо в таблиці.

Категорії роботодавців

База нарахування ЄСВ

зарплата

лікарняні, декретні

Розміри ЄСВ

нарахування

утримання

нарахування

утримання

Підприємства, установи та організації, де працюють інваліди

8,41 %

3,6 %;

6,1 %*

8,41 %

2 %

Працівники підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

До 01.01.2023 р. — 33,2 %

До 01.01.2023 р. звільнено від сплати ЄСВ на суму лікарняних.

Ставка для декретних у частині нарахувань — 8,41 %

Фізичні особи — підприємці, які використовують працю інвалідів

Розмір залежно від класу профризику виробництва

3,6 %

33,2 %

2 %

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариства УТОГ та УТОС**

5,3 %***

2,85 %

5,3 %***

2 %

Підприємства і організації громадських організацій інвалідів**

5,5 %

3,6 %

5,5 %

2 %

* Для платників, що працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пенсії згідно із законами України «Про державну службу» від 16.12.93 р.
№ 3723-XII
, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII тощо (ч. 9 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.8 Інструкції № 455).

** Де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної кількості працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

*** Ставку 5,3 % можуть застосовувати лише підприємства, засновані всеукраїнською громадською організацією інвалідів. Такі роботодавці нараховують ЄСВ у розмірі 5,3 % на зарплату, лікарняні, декретні не лише інвалідів, а й інших працівників.

 

Зарплата, лікарняні, декретні: податковий та бухгалтерський облік

Витрати на оплату праці інвалідів відображаються в бухобліку в загальному порядку без будь-яких особливостей: за дебетом рахунків 23, 24, 91, 92, 93, 94 залежно від місця роботи персоналу в кореспонденції з кредитом субрахунку 661. Витрати на ЄСВ у частині нарахувань відображаються за дебетом тих самих рахунків, де відобразили витрати на оплату праці, у кореспонденції з дебетом субрахунку 651.

Операції з нарахування:

— допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах — відображаються проводкою: Дт 378 — Кт 663;

— оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — відображаються проводкою: Дт 94 — Кт 663.

img 4

Зауважимо, що за рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» при нарахуванні оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності виступає Мінфін (див. лист від 26.10.2011 р. № 31-08410-07-16/26368). На нашу думку, можна використовувати й інші рахунки обліку витрат — 91, 92, 93.

Усі витрати на зарплату та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, відображені в бухобліку, потраплять до податкових витрат. Адже з 01.01.2015 р. об’єктом обкладення податком на прибуток є фінансовий результат підприємства, визначений згідно з П(С)БО або МСФЗ і скоригований на різниці шляхом його збільшення або зменшення (для тих, у кого обсяг доходів перевищує встановлений критерій).

Допомогу по тимчасовій непрацездатності і декретні в податковому обліку не відображайте, оскільки їх виплачують за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Приклад. На підприємстві на посаді завідувача складу працює інвалід III групи. Статус інваліда підтверджений копією довідки МСЕК. Оклад працівника за лютий 2015 року дорівнював 4000 грн.

З 16 по 25 лютого працівник хворів. Страховий стаж працівника становить 9 років 11 місяців. Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 975 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 585 грн. Загальна сума виплат по тимчасовій непрацездатності склала 1560 грн.

Зарплата працівника за фактично відпрацьовані дні лютого 2015 року становила 2400 грн. Загальна сума доходу працівника за лютий 2015 року — 3960 грн. Сума заробітної плати за першу половину лютого 2015 року дорівнювала 2200 грн.

Допомогу отримано від Фонду на спецрахунок, відкритий підприємством для цих цілей, 05.03.2015 р. Виплачено разом із зарплатою 06.03.2015 р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань

(2200 х 8,41 : 100)

651

311

185,02

2

Перераховано ПДФО

(2200 х 15 : 100)

641/ПДФО

311

330,00

3

Перераховано ВЗ

(2200 х 1,5 : 100)

642/ВЗ

311

33,00

4

Перераховано зарплату за першу половину лютого 2015 року на картрахунок працівника

(2200 - 330,00 - 33)

661

311

1837,00

5

Нараховано заробітну плату за лютий 2015 року

93

661

2400,00

6

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

949

663

975,00

7

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

378

663

585,00

8

Нараховано ЄСВ на зарплату

(2400 х 8,41 : 100)

93

651

201,84

9

Нараховано ЄСВ на лікарняні

(1560 х 8,41 : 100)

949

651

131,20

10

Утримано ЄСВ із зарплати

(2400 х 3,6 : 100)

661

651

86,40

11

Утримано ЄСВ з лікарняних

(1560 х 2 : 100)

663

651

31,20

12

Утримано ПДФО із зарплати

((2400 - 86,40) х 15 : 100)

661

641/ ПДФО

347,04

13

Утримано ПДФО з лікарняних

((1560 - 31,20) х 15 : 100)

663

641/ ПДФО

229,32

14

Утримано ВЗ із зарплати

(2400 х 1,5 : 100)

661

642/ ВЗ

36,00

15

Утримано ВЗ з лікарняних

(1560 х 1,5 : 100)

663

642/ ВЗ

23,40

16

Отримано допомогу від Фонду на спецрахунок

313

378

585,00

17

Перераховано ЄСВ (крім ЄСВ у частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності)

(201,84 + 131,20 + 86,40 +19,50* - 185,02)

651

311

253,92

18

Перераховано ЄСВ у частині утримань з допомоги по тимчасовій непрацездатності

651

313

11,70*

19

Перераховано ПДФО, утриманий із зарплати та оплати перших п’яти днів хвороби

(347,04 + 143,32** - 330,00)

641/ ПДФО

311

160,36

20

Перераховано ПДФО, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності

641/ ПДФО

313

86,00**

21

Перераховано ВЗ, утриманий із зарплати та оплати перших п’яти днів хвороби

(36,00 + 14,62*** - 33,00)

642/ ВЗ

311

17,62

22

Перераховано ВЗ, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності

642/ ВЗ

313

8,78***

23

Перераховано зарплату за другу половину лютого 2015 року на картрахунок працівника

(2400 - 86,40 - 347,04 - 36,00 - 1837,00)

661

311

93,56

24

Перераховано суму оплати перших п’яти днів хвороби на картрахунок працівника

(975 - 19,50 - 143,32 - 14,62)

663

311

797,56

25

Перераховано суму допомоги по тимчасовій непрацездатності на картрахунок працівника

(585 - 11,70 - 86,00 - 8,78)

663

313

478,52

* Сума ЄСВ у частині утримань з лікарняних становить:

— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 19,50 грн. (975 х 2 : 100);

— з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 11,70 грн. (585 х 2 : 100).

** Сума ПДФО, утримана з лікарняних, дорівнює:

— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 143,32 грн. ((975 - 19,50) х 15 : 100);

— з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 86 грн. ((585 - 11,70) х 15 : 100).

*** Сума ВЗ, утримана з лікарняних, становить:

— з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 14,62 грн. (975 х 1,5 : 100);

— з допомоги по тимчасовій непрацездатності — 8,78 грн. (585 х 1,5 : 100).

e.skripkina@buhgalter911.com

Теги інваліди
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі