Теми статей
Обрати теми

Декларація загальносистемника: навігатор заповнення

Александрова Олеся, податковий експерт, о.alexandrova@buhgalter911.com
Підприємцям на загальній системі вже час підбивати фінансові підсумки минулого 2014 року — заповнювати декларацію про доходи. Хто має подавати цю звітність, як її заповнити, що при цьому потрібно врахувати — про це читайте далі.
ФОП,
річна
звітність

Хто в числі тих, які подають

Основне правило: якщо підприємець хоч один квартал у 2014 році пропрацював на загальній системі, простоював (діяльність не вів) або зареєструвався в IV кварталі 2014 року, він зобов’язаний подати декларацію загальносистемника. І навпаки, якщо весь 2014 рік підприємець сидів на «спрощенці», декларацію загальносистемника він не подає (тільки декларацію єдиноподатника).

«Цивільні» доходи в підприємницькій декларації

У декларації, крім підприємницьких, відображають також і «цивільні» доходи підприємців, якщо вони отримали їх у 2014 році і зобов’язані задекларувати згідно з ПКУ. Також потрібно навести відомості про рухоме та нерухоме майно.

img 1

У 2015 році граничний строк подання декларації — 9 лютого.

Якщо підприємець не зазначить «цивільні» доходи (якщо, звичайно, за ними немає донарахування ПДФО), відомості про наявне в нього станом на кінець звітного року рухоме та нерухоме майно, то йому за це загрожує тільки адмінштраф за ст. 1641 КУпАП(від 51 до 136 грн., ср. ).

Загальносистемники, які у 2014 році не вели діяльність, «підприємницький» розділ заповнюють з прочерками. Інші додатки не подають (якщо не було інших «цивільних» доходів, що підлягають декларуванню).

Підприємці, які у 2014 році спочатку працювали на загальній системі, а потім перейшли на єдиний податок, за період, відпрацьований на загальній системі, декларацію загальносистемника подають один раз — наприкінці року (у ній період роботи на єдиному податку не відображається).

Для підприємців, які в IV кварталі 2014 року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну або новозареєструвалися, квартальна декларація прирівнюється до річної. У цьому випадку потрібно заповнювати декларацію повністю, а не тільки за підприємницькими доходами.

img 2

Якщо в декларації заповнено рядок 13.01 (ПДФО до сплати), цю суму потрібно сплатити до бюджету не пізніше 19 лютого 2014 року. У цей строк сплачують загальну суму зобов’язань з ПДФО (як з підприємницьких, так і з «цивільних» доходів фізособи).

Що робити зі збитками

За підсумками року розраховується остаточний результат діяльності. Сума отриманого збитку на зменшення доходів наступного року не переноситься (збиток «згорає»).

Якщо підприємець протягом року сплачував авансові платежі, а за підсумками року отримав збиток, у нього утворюється переплата з ПДФО, яку можна повернути.

Розпочинаємо заповнення декларації

Бланк декларації містить досить багато таблиць, але підприємцю доведеться заповнити тільки деякі з них.

Запам’ятайте: будь-який додаток до декларації заповнюється тільки в тому випадку, якщо є дані для його заповнення. Якщо ж їх немає (тобто підприємець не здійснював операції, зазначені в додатку), цей додаток можна взагалі не заповнювати та не подавати.

Найважливіше для підприємців — додаток 5. Він заповнюється в будь-якому разі, навіть якщо протягом 2014 року діяльність не велася і доходу не було.

Загальносистемнику, який у 2014 році не отримував жодних «цивільних» доходів, достатньо заповнити стандартний набір:

— розділи I, III, V, VII і VIII декларації про доходи;

— додаток 5 до декларації.

img 3

Декларація та додатки до неї заповнюються у гривнях з копійками (крім розділу I — він текстовий).

У розділі II зазначаються тільки «цивільні» доходи підприємця, наприклад: зарплата, авторська винагорода, винагорода, отримана за цивільно-правовими договорами, непідприємницькі доходи від оренди. Якщо ж таких доходів немає (або отримані доходи, що не є об’єктом обкладення ПДФО), то в рядках розділу II декларації проставте прочерки.

Дані в розділ III переносяться з додатка 5. Розділ ІІІ і додаток 5 заповнюються на підставі даних з Книги ОДВ.

Рядок 02 розділу III — це підсумкове значення колонки 3 розділу I додатка 5. До рядка 03.01 розділу III переносимо значення з рядка 07.01 розділу II додатка 5.

Якщо у 2014 році ви сплатили авансових платежів з ПДФО більше, ніж вийшло в рядку 03.01 декларації, то у вас утворилася переплата. Її зазначте в рядку 03.02. Значення перенесіть з рядка 07.02 розділу II додатка 5. І візьміть до уваги, цей рядок заповнюється без знака «мінус»!

Розділ IV підприємці не заповнюють, оскільки він призначений для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Розділ V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» заповнюють усі, обов’язково. Пройдемося по ньому детальніше.

 

Рядок 08 «Сума загального річного оподатковуваного доходу»

Значення з розділу II декларації (рядок 01 колонки 3) + значення з розділу III декларації (рядок 02)

Рядок 09 «Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»

Тут зазначають загальну суму ПДФО за 2014 рік, що підлягає сплаті і з підприємницьких доходів, і з «цивільних» (за наявності). Розраховується вона так: значення з розділу II декларації (рядок 01 колонки 5) + значення з розділу III декларації (рядок 03.01)

Рядок 10 «Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації»

Увага: тут не враховуються сплачені протягом року авансові внески з ПДФО і ПДФО, утриманий податковими агентами. У цьому рядку зазначаються тільки ті суми ПДФО, які підприємець повинен був самостійно сплатити з «цивільних» доходів у 2014 році і зробив це до подання декларації

Рядок 11 «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»

Якщо ви вирішили використовувати право на податкову знижку, то спочатку заповніть додаток 6 до декларації. А потім до рядка 11 декларації просто перенесіть значення з рядка 12 додатка 6

Рядок 12 «Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України»

Сюди записується сума податків, сплачених за кордоном. На цю суму зменшується ПДФО

Рядок 13 «Розрахунки з бюджетом»:

Рядок 13.01 «сума, що підлягає сплаті до бюджету»

Зазначаємо позитивне значення:

рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02

Рядок 13.02 «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету»

Зазначаємо від’ємне значення:

рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02.

Зверніть увагу: рядок заповнюється без знака «-»!

 

Розділ VI заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете самостійно виправити помилки, виявлені в деклараціях про доходи за минулі роки. Розділи VII і VIII заповнюють усі, обов’язково: у розділі VII потрібно зазначити відомості про нерухоме майно, а в розділі VIII — інформацію про транспортні засоби, що перебувають у власності фізособи на кінець 2014 року.

Навігатор по додатку 5

Тепер давайте розберемося з найважливішим для підприємців додатком — 5. Відрядкові підказки щодо нього представлено в таблиці.

 

Розділ I «Доходи від провадження господарської діяльності»

Заповнюється в будь-якому разі, навіть якщо не було діяльності у 2014 році (у цьому випадку просто проставляються прочерки у грошових показниках)

Колонка 2 «Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого взято дохід»

Назви та коди видів діяльності згідно з КВЕД-2010, від яких у 2014 році отримано підприємницький дохід. Кожен код записується в окремому рядку

Колонка 3 «Сума одержаного доходу (грн., коп.)»

Річний дохід потрібно розподілити за видами діяльності, від яких його отримано. При цьому незрозуміло, як це зробити, адже у Книзі ОДВ облік за видами діяльності не розмежовується. Тому якщо підприємець допустить помилку при розподілі доходу за видами діяльності, нічого страшного не станеться.

Ті ж, хто веде облік автоматично у спеціальній програмі, можуть спробувати отримати інформацію про доходи в розрізі видів діяльності прямо в цій програмі (сформувавши звіт)

Колонки 4 — 6 «Вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю (грн., коп.), у тому числі...»

Ці колонки точно повторюють графи 6 — 8 Книги ОДВ. Єдина заковика — річну суму витрат знову потрібно «розкидати» за видами діяльності.

Як це зробити? Візьміть річну суму витрат з Книги ОДВ (за кожною колонкою окремо) і розподіліть її між видами діяльності пропорційно доходу.

Навіть податківці пропонують такий метод, щоправда, тільки для тих витрат, які не можуть бути віднесені до конкретного виду діяльності (наприклад, оренда, опалювання, освітлення тощо), — роз’яснення в підкатегорії 104.09 ЗІР.

Якщо ж дані про доходи за видами діяльності ви отримували з облікової програми, то і дані про витрати в розрізі видів діяльності слід брати звідти ж.

Зверніть увагу: як би ви не розподіляли витрати, потрібно стежити, щоб:

— «усього» за колонкою 4 = річному підсумку за графою 6 Книги ОДВ;

«усього» за колонкою 5 = річному підсумку за графою 7 Книги ОДВ;

«усього» за колонкою 6 = річному підсумку за графою 8 Книги ОДВ

Колонка 7 «Сума чистого оподатковуваного доходу (колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6) (грн., коп.)»

Колонка 7 = колонка 3 - колонка 4 - колонка 5 - колонка 6. Тут зазначаємо річні значення. Зауважимо, що при розрахунку річного чистого доходу прибутки і збитки різних місяців «згортаються». Якщо ж збиток вийшов за підсумками року, то в колонці 7 ставимо прочерк (оскільки для підприємців не існує поняття «збиток»), збиток в обліку підприємця не відображається.

Зверніть увагу: «усього» за колонкою 7 = річному підсумку за графою 9 Книги ОДВ

Колонка «Усього»

Розраховуємо підсумок за всіма колонками. Підсумкові суми колонок 3, 4, 5, 6 і 7 додатка 5 мають дорівнювати підсумковим сумам за 2014 рік граф 4, 6, 7, 8 і 9 Книги ОДВ

Розділ II. «Розрахунок податкових зобов’язань»

Заповнюється обов’язково, навіть якщо не було діяльності у 2014 році (у цьому випадку просто ставимо прочерки у грошових показниках)

Рядок 01 «Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу

(колонка 7 / кількість календарних місяців, протягом яких взято такі доходи)»

Підсумок за колонкою 7 розділу I додатка 5: кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася підприємницька діяльність на загальній системі оподаткування*.

При цьому враховуються всі місяці: прибуткові, збиткові та «нульові»

* Так, якщо підприємець увесь 2014 рік був загальносистемником, то ділимо на 12, незалежно від того, що в одних місяцях він міг отримати збиток, а в інших — прибуток.

Рядок 02 «Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (позитивний результат різниці між значенням рядка 01 та десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року)»

Рядок 02 = рядок 01 - 12180 грн. Ця сума обкладається ПДФО за підвищеною ставкою — 17 %. Якщо в результаті виходить від’ємне значення, рядок 02 = «0,00»

Рядок 03 «Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 01 - рядок 02) + 17 % х рядок 02) х кількість календарних місяців, протягом яких взято такі доходи)»

Розраховуємо підприємницький ПДФО за 2014 рік. Формулу наведено в самій назві рядка. При цьому кількість місяців — це всі місяці, протягом яких здійснювалася діяльність на загальній системі оподаткування

Рядок 04 «Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного (податкового) періоду»

Оскільки такий збір сплачують авансом (у поточному місяці за наступний), то в рядку 04 варто відображати суму, фактично сплачену протягом звітного 2014 року. Тобто підсумовуємо оплати за платіжними документами із січня по грудень 2014 року (тобто суми збору за період з лютого 2014 року по січень 2015 року)

Рядок 05 «Сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (позитивне значення (рядок 03 - рядок 04))»

Рядок 05 = рядок 03 - рядок 04.

Якщо значення нульове або від’ємне, зазначаємо «0,00»

Рядок 06 «Сума авансових платежів з податку, сплачених платником податку протягом звітного (податкового) періоду»

Ставимо суму авансових платежів з ПДФО, сплачених до бюджету в 2014 році

Рядок 07.01 «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 05 - рядок 06))»

Вказуємо позитивне значення різниці між рядком 05 і рядком 06.

Показник рядка 07.01 переноситься в рядок 03.01 розділу ІІІ декларації

Рядок 07.02 «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 05 - рядок 06))»

Зазначаємо від’ємне значення різниці між рядком 05 і рядком 06, але без знака «мінус». Дані цього рядка переносяться до рядка 03.02 розділу ІІІ декларації

Рядок 08 «Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету в наступному за звітним році (рядок 03 х 25 %)»

Якщо ви весь 2014 рік працювали на загальній системі оподаткування, то значення рядка 08 розраховується як 25 % значення рядка 03. Якщо ж ви тільки частину 2014 року були загальносистемником, то скористайтеся такою формулою: (рядок 03 : кількість кварталів, протягом яких ви працювали на загальній системі у 2014 році)

 

Оскільки додаток 5 — найважливіший з усіх, з ним ми розібралися детально. Решта додатків до декларації— досить специфічні та подаються доволі рідко.

o.alexandrova@buhgalter911.com

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі