Теми статей
Обрати теми

Визначаємо дохід єдиноподатника

Правильне визначення доходу для єдиноподатника має важливе значення. Для всіх груп за отриманим доходом визначають можливість подальшої роботи в лавах спрощенців, а для групи 3 також і суму сплачуваного ЄП. Наведена далі таблиця допоможе вам правильно визначати доходи для ЄП.

Таблиця 2.1. Основні правила визначення доходу для ЄП

Правила визначення доходу

Не є доходом / не включається до доходу

Для ФОП

Дохід(1), отриманий протягом податкового (звітного) періоду:

у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

у матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ [1] (сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для групи 3 з ПДВшним ЄП за ставкою 3 %), і вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг)

Не є доходом суми (п. 292.10 ПКУ [1]):

— податків і зборів, утримані (нараховані) єдиноподатником при виконанні ним функцій податкового агента;

— ЄСВ, нарахованого платником ЄП відповідно до закону (це НЕ означає, що на суму ЄСВ-нарахувань можна зменшити ЄП-дохід).

Не включаються до складу доходу суми (п. 292.11 ПКУ [1]):

— ПДВ (у єдиноподатників — платників ПДВ);

— коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами єдиноподатника;

— поворотної фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання;

— кредитів;

— коштів цільового призначення, які надійшли від Пенсійного фонду та інших соцфондів (допомоги тощо);

— коштів (аванс, передоплата), які повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — єдиноподатнику та/або повертаються єдиноподатником покупцю товару (робіт, послуг), якщо повернення відбувається в результаті повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

— коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ [1], вартість яких була включена до доходу юрособи при обчисленні податку на прибуток підприємств;

— ПДВ, які надійшли у складі вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ [1];

— грошових коштів і вартості майна, унесених засновниками або учасниками єдиноподатника до статутного капіталу такого єдиноподатника;

— коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ [1], і суми ЄСВ, які повертаються платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів;

— дивідендів, отриманих ЮО-ЄП від інших платників податків, оподаткованих у порядку, визначеному ПКУ(4) [1]

Не включаються отримані ФОП пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі і використовується в його господарській діяльності(2)

Для юрособи

Будь-який дохід, уключаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду:

у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

у матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ [1] (сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для ставки ЄП 3 %), і вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг)

Продаж основних засобів юрособами

Дохід визначається як уся сума грошових коштів, отриманих від продажу основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 

12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основних засобів, і їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ПКУ [1])

Кредиторська заборгованість зі строком позовної давності, що минув

Уключається до доходу за звітний період ЮО-ЄП і ФОП-ЄП групи 3 з ПДВшним ЄП (ставка ЄП 3 %) (п. 292.3 ПКУ [1])

Безоплатно отримані товари, роботи, послуги

Вартість уключається до доходу за звітний період і ФОП-ЄП, і ЮО-ЄП (пп. 292.1 і 292.3 ПКУ [1])(3)

За договором доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами

Доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п. 292.4 ПКУ [1]).

Що стосується операцій за договорами комісії, то з 01.01.2015 р. законодавчо закріплено, що за ними до єдиноподатного доходу включається тільки сума комісійної винагороди. Причому поширюється це і на ЮО-ЄП, і на ФОП-ЄП.

До речі, податківці погодилися, що доходом ФОП-єдиноподатника — турагента, який надає послуги з агентського договору, є розмір отриманої винагороди (див. лист ГУ ДФСУ в м. Києві від 06.05.2015 р. № 1313/К/26-15-17-04-14)

Дохід в іноземній валюті

Перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ПКУ [1])

«Загальносис­темний» дохід ЮО-ЄП

До доходу ЮО-ЄП за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана передоплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ [1] (п. 292.3 ПКУ [1]). Це пов’язане з тим, що величина авансу у платника податку на прибуток до доходів не включається. Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. підприємства визначають об’єкт обкладення податком на прибуток за бухобліковими правилами (п.п. 134.1.1 ПКУ [1])

(1) Доходи ФОП-ЄП, отримані від госпдіяльності та обкладені ЄП, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, визначеного відповідно до розд. IV ПКУ [1] (п. 292.9 ПКУ [1]). Це означає, що при виплаті таких доходів фізособі-єдиноподатнику контрагент — суб’єкт господарювання не повинен утримувати ПДФО. З доходів у межах підприємницької діяльності підприємець сплатить ЄП за основною або підвищеною ставкою.

(2) Ці доходи обкладатимуться ПДФО за правилами, встановленими розд. IV ПКУ [1] для звичайних фізичних осіб.

(3) Узагалі, єдиноподатники при провадженні діяльності на звичайні ціни не орієнтуються. Однак операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) у цьому випадку є винятком. Адже вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) має збільшувати дохід спрощенців (п. 292.3 ПКУ [1]), розмір якого, зважаючи на відсутність спеціальних правил визначення, податківці радять визначати з урахуванням звичайних цін (див. консультації в категоріях 107.04 і 108.01.02 ЗІР ДФСУ).

(4) Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам єдиноподатника), оподатковуються згідно з розд. ІІІ і IV ПКУ [1] (п. 292.12 ПКУ [1]).

При визначенні доходу використовують касовий підхід, тобто орієнтуються на дату надходження або витрачання грошових коштів.

У табл. 2.2 надана структурована інформація про дати нарахування доходів і про документи, що підтверджують факт отримання доходу.

Таблиця 2.2. Дата та документи для визначення доходу

Вид доходу

Що є датою отримання доходу

Документ — підстава для відображення доходу

Дохід у грошовій формі

Дата надходження коштів платнику ЄП у грошовій (готівковій або безготівковій) формі

1. Для безготівкових розрахунків:

— виписка банку.

2. Для готівкових розрахунків:

— для ЮО-ЄП — дані Касової книги або Книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО);

— для ФОП-ЄП — графа 2 КОД або КОДВ (записи до КОД або КОДВ можуть вноситися без виписки товарного чека або іншого документа на оплату)

Безоплатно отримані товари (роботи, послуги)(1)

Дата підписання платником ЄП акта приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг)

1. За безоплатно отриманими товарами (роботами, послугами):

— акт приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг);

— письмовий договір дарування або інший письмовий договір, укладений відповідно до законодавства, за яким не передбачена грошова або інша компенсація вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення.

2. За товарами, переданими на відповідальне зберігання та використаними платником ЄП:

— договір відповідального зберігання;

— первинні документи, що підтверджують безоплатне використання(2) товарів єдиноподатником (акти списання, накладні тощо)

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Для групи 3 (ставка ЄП 3 %) — дата списання такої кредиторської заборгованості

Для ФОП-ЄП — розпорядження.

Для ЮО-ЄП — бухгалтерська довідка

Дохід у грошовій формі, отриманий у вигляді попередньої оплати (авансу) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ [1]

Для групи 3 (юр­­особи) — дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг)

Документи на відвантаження товару (робіт, послуг), оплаченого на іншій системі оподаткуванні (накладна, акт)

Дохід, отриманий при продажу товарів або послуг через торговельні автомати, в яких немає РРО

Дата вилучення з торгових апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки

Відомість інкасації, банківська виписка

Дохід, отриманий при продажу товарів (робіт, послуг) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників

грошових знаків

Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Документи, що підтверджують надходження грошей від продажу жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків:

— для готівкових розрахунків для ЮО-ЄП — дані Касової книги або КОРО, а для ФОП-ЄП — графа 2 КОД або КОДВ;

— для безготівкових розрахунків — виписка банку

(1) Згідно з абз. 2 п. 292.3 ПКУ [1] безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачена грошова або інша компенсація вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику ЄП на відповідальне зберігання та використані таким платником ЄП.

(2) Відносно товарів, які були передані платнику ЄП на відповідальне зберігання та використані таким платником ЄП, на нашу думку, дохід виникає, тільки якщо такий єдиноподатник не оплатить вартість використаного товару.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі