Індексація зарплати для госпрозрахункових підприємств: відповідаємо на запитання

Трохименко Людмила, експерт з питань оплати праці, l.trokhimenko@id.factor.ua
Бухгалтер 911 Січень, 2016/№ 1-2
В обраному У обране
Друк
Нові правила індексації звалилися як сніг на голову з 1 грудня 2015 року*. «Контролери» не квапляться давати роз’яснення. А запитань стосовно переходу «на нові рейки» багато. У трійці топових: чи обов’язково було підвищувати грудневі оклади та обнуляти індексацію госпрозрахунковим підприємствам? Чи потрібно було у грудні-2015 перераховувати індекси (коефіцієнти індексації) для кожного працівника залежно від його особистого підвищення окладу? Як бути з грудневими «новачками» і екс-декретницями? На ці запитання ми давали відповіді на порталі buhgalter911.com. Зараз же «формалізуємо» їх і додамо свіжі новинки.
індексація доходів, зміни в порядку індексації

* Ознайомтеся зі статтею «Нові Правила індексації: грудневі «подарунки під ялинку» від Кабміну» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 51.

Для кого «підвищувати та обнуляти» — обов’язок

Щоб сума індексації зарплати не наростала сніговою кулею, для бюджетників у  Порядку № 1078** ввели спецнорму про підвищення окладів працівників з урахуванням суми індексації, що складається на момент підвищення, якщо коефіцієнт індексації перевищить 10 %. Відповідне рішення повинен прийняти Кабмін.

** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

А ось госпрозрахункові підприємства (підприємці) мають право приймати рішення про підвищення зарплати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції в порядку, визначеному в колдоговорах, але не нижче норм, установлених Законом про індексацію та Порядком № 1078 (новий абз12 п. 5 цього Порядку). Тобто підприємства можуть у колективних договорах прописати особливості проведення індексації. Проте розміри індексації та суми підвищення мають бути не менше, ніж розраховані згідно з нормами Порядку № 1078 (ср. 025069200).

Це означає, що підприємства можуть самостійно вирішити: продовжувати індексувати зарплату, підвищити оклади працівникам або ж скористатися варіантом підвищення доходу випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції (для цього варіанта додаток 5 до Порядку № 1078 виклали в новій редакції).

Кабмін не може зобов’язати госпрозрахункові підприємства підвищувати посадові оклади (ставки) у зв’язку зі зростанням інфляції (як у випадку з бюджетними установами).

Важливо! Обов’язок «обнулення» сум зарплатної індексації у грудні 2015 року стосується тільки бюджетних роботодавців ( п. 3 постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013).

Перерахунок індексів у грудні, «новачки», «переведені» і екс-декретниці

У загальному випадку перераховувати індекси у грудні не потрібно було. Госпрозрахункові підприємства і далі повинні виплачувати суми індексації, розраховані від останнього базового місяця (за умови, що оклади не підвищуються).

Застосовувати нові правила індексації потрібно, коли оклад підвищується в періоді починаючи з 1 грудня 2015 року, а також для новоприйнятих, «переведених» і таких працівників, що вийшли з декрету, починаючи з 1 грудня 2015 року. Зараз детальніше.

Головні новації, у тому числі і для госпрозрахункових підприємств ( пп. 5 і 102 Порядку № 1078), які слід ураховувати при проведенні індексації по-новому, пов’язані з такими явищами:

1) підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника (нові абз. 1 — 6 п. 5 Порядку № 1078, а також оновлений приклад, наведений у  додатку 4 до цього Порядку);

2) прийняття на роботу «новачка» (новий п. 102 Порядку № 1078);

3) вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки без збереження зарплати, передбаченої законодавством про відпустки (новий п102 Порядку № 1078);

4) переведення на іншу роботу (посаду), на інше підприємство (новий п. 102 Порядку № 1078).

Застосовувати нові норми слід уже з 1 грудня 2015 року. А як вчинити з визначенням базового місяця для індексації зарплати працівників, які працювали на підприємстві (у підприємця) до 1 грудня 2015 року і продовжують працювати?

Перш за все ми повинні виходити з положень ст. 58 Конституції України, яка передбачає, що нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Значить, дія закону чи іншого нормативно-правового акта поширюється тільки на ті відносини (події), що виникли після набуття ними чинності.

Тому, на наше переконання (також цю позицію підтримують і в усних роз’ясненнях фахівці Мінсоцполітики), госпрозрахунковим підприємствам, визначаючи розмір індексації з грудня 2015 року, необхідно орієнтуватися на таке.

Якщо починаючи з 1 грудня 2015 року відбулася одна з вищезазначених подій, пов’язаних із застосуванням нових правил індексації (підвищення окладу за посадою, яку обіймаєте, прийняття на роботу, вихід з декрету, переведення на іншу посаду, підприємство), то для таких випадків зарплату з грудня 2015 року індексуємо по-новому, якщо ж не відбулася — застосовуємо умови індексації, що діяли раніше.

Оновлений Порядок № 1078 застосовуємо тільки до подій і обставин, що настали з грудня 2015 року.

Таким чином, нова «точка відліку», назвемо її «стартовий» місяць (по-старому — базовий місяць), з’явиться, якщо починаючи з 1 грудня 2015 року або пізніше буде підвищено посадовий оклад за посадою, яку обіймає працівник. Або ж коли працівник з 1 грудня 2015 року і пізніше буде новоприйнятим, переведеним чи таким, що вийшов на роботу з декретної відпустки (для них суму індексації навіть без збільшення окладу також визначаємо по-новому: від місяця останнього підвищення окладу за посадою, яку обіймаєте). Якщо ж підприємство вводило до штатного розпису нові посади (які раніше не передбачалися штатами), то орієнтуватися треба на місяць введення такої посади до штатного розпису.

Не зміняться базові місяці, якщо у грудні 2015 року і пізніше оклад (ставку) не підвищували. Тоді, як і раніше, орієнтуємося (обираємо найбільш пізній з таких місяців):

— або на місяць, в якому працівнику востаннє підвищували зарплату (тарифну ставку, посадовий оклад, відрядну розцінку) чи встановили (збільшили) постійну надбавку, доплату, премію;

— або на місяць прийняття на роботу (для осіб, працевлаштованих до 21.06.2012 р.);

— або на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу (для працівників, прийнятих з 21.06.2012 р. і пізніше).

Аналогічними будуть і висновки щодо сум фіксованої індексації, які є у працівників. Без підвищення окладів (ставок) з грудня 2015 року визначені раніше суми фіксованої індексації (згідно з чинною на той час редакцією Порядку  1078) перерахунку не підлягають.

Наприклад, у вересні 2015 року (останньому базовому місяці) працівнику визначили фіксовану суму індексації в розмірі 250,37 грн. Якщо посадовий оклад працівника у грудні 2015 року не підвищили, то за грудень 2015 року йому продовжують нараховувати раніше визначену суму індексації (250,37 грн.) за повністю відпрацьований місяць. Право на нову індексацію (по-старому — поточну індексацію від вересня 2015 року) не настало ані у грудні 2015 року, ані в січні 2016 року. Коли настане право на таку індексацію (поточну від вересня 2015 року), то її сума додається до наявної у працівника індексації в розмірі 250,37 грн. І так до чергового підвищення посадового окладу (тарифної ставки).

Цінна порада: якщо в підприємства є можливість підвищити посадові оклади (тарифні ставки) з грудня 2015 року на суму, що перевищує належну індексацію, — слід нею скористатися. Не вдалося підвищити оклади (ставки) грудня-2015 — зробіть це в січні 2016 року. Так ви почнете обчислення індексації з січня (лютого) 2016 року з «чистого аркуша».

Важливо: підвищення окладів усім працівникам дасть можливість вирівняти ситуацію і нараховувати всім працівникам індексацію за єдиним коефіцієнтом індексації!

Але навіть у тих роботодавців, хто не може собі дозволити таку розкіш — підвищити оклади, перекривши належну індексацію, також є вихід! Достатньо збільшити оклади навіть на невелику суму — так ви «обнулите» базовий місяць для всіх працівників. Проте для такого варіанта вже доведеться розрахувати працівникам суми індексації з урахуванням підвищення окладів (по-старому ми іменували їх фіксованою індексацією). Це буде різниця між сумою індексації цього місяця (що склалася в місяці підвищення окладу) і розміром підвищення зарплати (новий абз. 4 п. 5 Порядку № 1078).

Збільшили поріг індексації до 103 %

Квапимося «порадувати»: новими правилами індексації грошових доходів, що запрацювали з 1 грудня 2015 року, законодавці не обмежилися. Тепер поправки дійшли й до порога для проведення індексації доходів. З 1 січня 2016 року ч. 1 ст. 4 Закону про індексацію діє в новій редакції (зміни внесено згідно з  п21 Закону № 911***).

*** Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII.

«Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, встановлений у розмірі 103 відсотка.»

Тобто поріг індексації у розмірі 101 % збільшили до 103 % (актуально починаючи з січневої індексації). Така поправка означає, що необхідність індексації для зарплат, грошового забезпечення, стипендій, пенсій, виплат із соцстрахування тепер виникатиме при вищому індексі інфляції (детальніше про це — в наступному номері).

l.trokhimenko@buhgalter911.com

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд