Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо Відомість розподілу до «нещасного» Фонду. Сподіваємося, востаннє

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, [email protected]
З переходом на нові ставки ЄСВ річна звітність до «нещасного» Фонду стала непотрібною. Фонд спочатку це визнавав, але потім несподівано передумав. У зв’язку з цим розповімо, як із цією звітністю «впоратися».
річна звітність до «нещасного» Фонду

Щороку бухгалтери несуть до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФНВ) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 3 до Порядку № 30*; далі — Відомість розподілу).

* Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основної), затверджений постановою правління ФНВ від 30.11.2010 р. № 30.

Раніше її показники впливали на клас виробничого ризику, до якого віднесено підприємство (підприємець). А від нього, у свою чергу, залежав розмір ЄСВ, що нараховувався.

Але при нарахуванні виплат у 2016 році (у тому числі за минулі періоди) застосовуються ставки ЄСВ (22 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %), які від класу профризику не залежать.

Відповідно, були внесені зміни й до Закону № 1105**, з урахуванням яких у ФНВ уже немає повноважень займатися «класифікацією профризиків».

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

На цьому фоні стає очевидно, що подавати Відомість розподілу за 2015 рік немає жодного сенсу.

Спочатку відсутність необхідності подавати Відомість розподілу за 2015 рік була підтверджена роз’ясненнями ФНВ. Але останньої миті ФНВ змінив позицію на протилежну і вже вимагає подання Відомості.

У зв’язку з цим нагадаємо, як це треба робити.

Таблиця 1. «Експрес»-відповіді на «відомісні» запитання

Запитання

Відповідь

Хто зобов’язаний подавати Відомість розподілу?

Усі страхувальники1 незалежно від обраної системи оподаткування та кількості найманих працівників (п. 3.10 Порядку № 30)

У який строк?

Один раз на рік до 25 січня року, що настає за звітним. Оскільки у 2016 році 23 і 24 січня — це субота і неділя, Відомість розподілу за 2015 рік треба подати не пізніше за 22 січня 2016 року

У який спосіб?

Відомість розподілу заповнюєте на папері та подаєте особисто до ФНВ за місцезнаходженням підприємства (місцем проживання підприємця).

Можливість її подання поштою не передбачена ані Порядком № 30, ані Законом № 1105. Водночас ФНВ дозволяє подавати Відомість розподілу поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком № 799***. У цьому випадку вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення з Відомістю розподілу

Чим може відгукнутися неподання Відомості?

За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу винним посадовцям підприємств і підприємцям, які використовують найману працю, загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн. ( ст. 1654 КпАП). Але на тлі останніх змін питання з відповідальністю — обговорюване

1 Візьміть на замітку! ФНВ свого часу наполягав, щоб Відомість розподілу подавали не тільки суб’єкти господарювання, які є роботодавцями на момент її подання, але також і ті, хто хоч раз у своїй діяльності використовував найману працю.

*** Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затверджений постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

 

Не забудьте! Роботодавці, у яких є заборгованість за внесками до ФНВ (справлялися до 01.01.2011 р.), додатково до 25.01.2016 р. подають квартальний звіт за формою додатка до постанови правління ФНВ від 30.11.2010 р. № 31 («Звіт про сплату заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»).

Заповнюємо Відомість розподілу

Почнемо із загальних моментів. Відомість розподілу заповнюємо українською мовою. Дані вносимо кульковою ручкою синім або чорним чорнилом. Уникаємо помарок і виправлень! Якщо рядок не заповнюємо через відсутність операції, обов’язково його прокреслюємо!

Відомість підписують керівник і головний бухгалтер підприємства (за наявності посади) або сам підприємець.

Показники до Відомості розподілу вносимо, використовуючи дані бухгалтерської звітності за 2015 рік (табл. 2).

Таблиця 2. Правила заповнення Відомості розподілу

Показник

Пояснення

Графа 1

Зазначаємо код1 кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2015 році та від яких одержували дохід

1 Урахуйте: коди та назви видів економічної діяльності (див. нижче) вносимо згідно з КВЕД-2010.

Графа 2

Вписуємо назву кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2015 році та від яких одержували дохід

Графа 3

Вноситься показник середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2015 рік.

Важливо! Показник заповнюємо в цілих одиницях.

Розраховуємо СКШП2 згідно з вимогами п. 3.2 Інструкції № 286****.

2 Як це зробити? На раз, два, три!

Робимо «раз» — визначаємо СКШП за кожен календарний день місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Спочатку визначаємо денний СКШП за кожним видом економічної діяльності. Для цього використовуємо дані Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5).

Нюанс. Якщо одна людина бере участь у декількох видах діяльності, її включаємо до того виду діяльності, якою вона зайнята більше. Кількість штатних працівників у вихідний, святковий та неробочий дні приймаємо на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день ( п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Склавши денний СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний денний СКШП.

Робимо «два» — визначаємо СКШП за кожен календарний місяць 2015 року.

Спершу розраховуємо місячний СКШП за кожним видом діяльності. Як? Підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний день місяця (з 1-го по 30-те (31-ше, 28-ме) число) і ділимо отриману суму на число календарних днів місяця.

Урахуйте: якщо ваше підприємство було створене в середині місяця, то СКШП за перший неповний місяць роботи визначаєте шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за усі дні роботи підприємства у звітному місяці на число календарних днів у звітному місяці (приклад — у  п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Склавши місячні СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний СКШП за кожен календарний місяць минулого року.

Робимо «три» — розраховуємо показник СКШП за увесь 2015 рік. Спочатку за кожним видом діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний місяць і ділимо отриману суму на 12 місяців ( п.п. 3.2.5 Інструкції № 286).

Увага! Підприємства, які відпрацювали неповний рік (наприклад, новостворені чи сезонні), беруть до розрахунку тільки місяці роботи, але результат усе одно ділять на 12 ( п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Отриманий річний СКШП за кожним видом діяльності вписуємо до відповідної графи 3 Відомості розподілу. Потім складаємо СКШП за рік за кожним видом діяльності та отримуємо загальний річний СКШП.

Щоб себе перевірити, отримані показники порівняєте з даними статзвітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

Графа 4

Зазначаємо у відсотках питому вагу СКШП за кожним видом економічної діяльності у загальному СКШП.

Для цього використовуємо формулу:

(гр. 3 / «Усього» за гр. 3) х 100.

Цей показник також зазначаємо в цілих одиницях.

Важливо: сума показників за всіма рядками графи 4 має дорівнювати 100 %

Графа 5

Зазначаємо обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) з кожного виду економічної діяльності та в цілому за 2015 рік.

Підприємства цей показник визначають за даними бухобліку.

Підприємці, які не ведуть бухоблік, повинні зробити вибірку сум обсягів реалізованої продукції на підставі первинних документів на відвантаження товару (робіт, послуг). Для цього можна використовувати дані книг обліку доходів і витрат (без урахування отриманих авансових оплат, за якими фактично відвантаження продукції не було).

Бюджетні установи, які не одержували дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, проставляють у цій графі прочерки.

Показник наводимо в тисячах гривень

Графа 6

Зазначаємо у відсотках питому вагу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізації.

Принцип розрахунку аналогічний до графи 4:

(гр. 5 / «Усього» за гр. 5) х 100.

Важливо: сума показників за всіма рядками графи 6 має дорівнювати 100 %

**** Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

 

Приклад. Підприємство здійснює два види економічної діяльності:

— виготовляє одяг зі шкіри (код 14.11);

— виготовляє вироби з хутра (код 14.20).

Обсяг реалізованої продукції у 2015 році склав 8340020 грн., з них від реалізації одягу зі шкіри отримано 6354420 грн., від реалізації виробів з хутра — 1985600 грн.

Розрахунок СКШП за 2015 рік наведемо в табл. 3. А потім — приклад заповнення Відомості розподілу.

Таблиця 3. Розрахунок показника СКШП (графа 3 Відомості розподілу)

Число і місяць 2015 року

Кількість штатних працівників

У тому числі виключаються із СКШП

Уключаються до розрахунку СКШП

за видами діяльності

всього

за видами діяльності

усього

за видами діяльності

усього

14.11

14.20

14.11

14.20

14.11

14.20

01.01

31

3

34

2

2

29

3

32

02.01

31

3

34

2

2

29

3

32

Січень

958

93

1051

62

62

896

93

989

СКШП за січень

29

(896/31 день)

3

(93/31 день)

32

(989/31 день)

01.02

32

2

34

1

1

31

2

33

Лютий

891

59

950

1

1

890

59

949

СКШП за лютий

32

(890/28 днів)

2

(59/28 днів)

34

(949/28 днів)

СКШП за 2015 рік

25(1)

2(1)

27(1)

(1) Складаємо показники СКШП за усі місяці 2015 року і ділимо отриману суму на 12 місяців.

 

<…>

Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 2015 рік

<…>

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Найменування виду економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

1

2

3

4

5

6

14.11

Виробництво одягу із шкіри

25

93

6354

76

14.20

Виготовлення виробів із хутра

2

7

1986

24

Усього:

27

100 %

8340

100 %

<…>

Фрагмент Відомості розподілу за 2015 рік

[email protected]

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі