Теми статей
Обрати теми

Подаємо декларацію з прибутку: що врахувати?

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, [email protected]
«Несподівано скорочені» строки подання звітності з податку на прибуток невблаганно наближаються. Готуєтеся «здаватися»? Запропонований вашій увазі матеріал присвячений безпосередньо заповненню декларації1.
податок на прибуток, звітність

1 Про основоположні засади, якими слід керуватися при її заповненні, ви могли прочитати в статті «Готуємося до подання прибуткової декларації — 2015» поточного номера журналу.

Загальні моменти

Для звітності за 2015 рік потрібно використовувати форму декларації, затверджену наказом № 8972 ( лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17, підкатегорія 102.20.02 ЗІР). Заповнювати її потрібно українською мовою (лист ДПСУ від 07.03.2012 р. № 8971/К/18-4013). «Одиниця виміру» — гривні без копійок з округленням за загальноприйнятими правилами (на це вказує сама форма документа).

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897. З новою формою ми знайомили вас у статті «Дека з прибутку, або Новорічний подарунок через 11 місяців» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 49.

Стосовно квартальних платників є сенс говорити про заповнення ними декларації наростаючим підсумком з початку року. Нагадаємо: при поданні звітності за І півріччя і три квартали податківці рекомендували таким платникам подавати разом із декларацією, що діяла на той час, доповнення у вигляді заповненої деки за тоді ще проектною формою ( лист ДФСУ від 29.07.2015 р. № 27719/7/99-99-19-02-01-17). Саме дані останньої можна використати при цьому як «проміжні».

Важливо: у декларації мають бути наявними всі її обов’язкові реквізити (наведені у  пп. 48.3 і 48.4 ПКУ). Заповнювати доведеться всі рядки декларації і додатків. У разі відсутності даних — слід ставити прокреслення (у «папері»). А ось додатки до окремих рядків декларації, не заповнені через відсутність операцій (показників), до контролюючого органу не подаються (що ДФСУ підтверджує в підкатегорії 102.20.02 ЗІР).

img 1

Ваше підприємство — великий або середній платник податків? Тоді п. 49.4 ПКУ підготував вам долю подавати декларацію виключно в електронній формі. Малі платники податків можуть скористатися й іншими способами подання податкової звітності (наведені в  п. 49.3 ПКУ).

На порядок заповнення від розробників декларації чекати не доводиться, тому викручуватимемося самотужки. Благо численні виноски спрощують заповнення декларації.

Заповнюємо декларацію

Розпочнемо зі вступної частини декларації (у народі — «шапка»). Особливих труднощів при її заповненні виникнути не повинно. Але усе ж таки перестрахуємося.

Таблиця 1. Заповнюємо вступну частину декларації

№ поля*

Які дані вказувати

1

Тип декларації. У більшості випадків відмітку «Х» роблять в комірці навпроти рядка «Звітна». «Звітна нова» зазначають у тому випадку, якщо до закінчення граничного строку подання податкової звітності подають виправлену декларацію, а «Уточнююча» (випадок, що не цікавить нас сьогодні) — якщо виправляють помилки минулих звітних періодів шляхом подання уточнюючої декларації

2

Звітний період. При декларуванні за 2015 рік проставляють відмітку «Х» біля комірки «рік». «15» при цьому вказують в назві поля

3

Заповнюють тільки в разі виправлення помилок. Причому якщо роблять це шляхом подання уточнюючої деки, то відмітку «Х» ставлять у тому самому місці, що і в попередньому полі; якщо подають звітну декларацію та додаток ВП у її складі — проставляють тут період, в якому допущена помилка

4

Повне найменування платника. Скорочення (навіть загальноприйняті) організаційно-правової форми при цьому не допускаються!

5

Коди підприємства за ЄДРПОУ** і КВЕД. При цьому КВЕД вказують основний

6

Податкова адреса платника, тобто та, яка занесена до Єдиного держреєстру юридичних осіб і ФОП***

7

Заповнюють постійні представництва нерезидентів, що оподатковуються в загальному порядку. Важливий нюанс: назву країни резиденції нерезидента беруть з  Класифікації країн світу****, використовуючи повну (а не скорочену) назву

8

Найменування контролюючого органу, до якого подають декларацію

9

Особливі відмітки про статус платника податків. Відмітку «Х» проставляють специфічні платники (з числа зазначених у цьому полі). Звичайні ж платники це поле не заповнюють

* Назви службових полів не наводимо (їх знайдете безпосередньо у формі декларації).

** Платники податку, які не мають коду ЄДРПОУ, вказують реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

*** Також в окремих комірках цього службового поля вказують (1) поштовий індекс, (2) телефон, (3) мобільний телефон, (4) факс і (5) е-mail.

**** Класифікація країн світу, затверджена наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426.

 

Тепер пропонуємо пройтися рядками «тіла» декларації. Під ним маємо на увазі основну частину (рядки 1 — 25); (2) рядок — розрахунок щомісячного авансового внеску (рядок 26); (3) 3 блоки для виправлення самостійно виявлених помилок, а саме:

— за податковим зобов’язанням з ППП (рядки 27 — 31);

— з ППП з доходів нерезидентів (рядки 32 — 35);

— за авансовими внесками з ППП (рядки 36 — 39).

На «виправній» частині в сьогоднішній публікації не зупинятимемося, оскільки наша ціль — заповнення звітної декларації за 2015 рік. Отже, почнемо!

Таблиця 2. Заповнюємо основну частину декларації

Код рядка*

Які дані вказувати

01

Сума таких показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (форма № 2)
(далі — звіт ф. 2):

— «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 2000);

— «Інші операційні доходи» (рядок 2120);

— «Дохід від участі в капіталі» (рядок 2200);

— «Інші фінансові доходи» (рядок 2220);

— «Інші доходи» (рядок 2240).

Якщо звіт про фінрезультати підприємства ви складаєте за формою 2-м або 2-мс, достатньо взяти звідти показник рядка 2280 «Разом доходи».

Показник цього рядка декларації сигналізує про те, чи має право платник не використовувати коригування згідно з ПКУ (тобто чи є він низькодохідним) за підсумками 2015 року. До запровадження змін, унесених Законом № 909 **, показники цього рядка можна було б використати також і для визначення того, чи є підприємство потенційним платником щомісячних авансових внесків у наступному 12-місячному періоді

02

Рядок «прибуток» (2290) — зі знаком «+» або «збиток» (2295) — зі знаком «-» звіту ф. 2. У разі складання фінзвіту СМП (ф. 2-м або 2-мс) — рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (2290) з відповідним знаком

03 РІ

Переносять з додатка РІ згорнутий результат проведення коригувань (рядок 03 цього додатка — «Різниці, які виникають відповідно до ПКУ»).

Він може бути як додатним, так і від’ємним.

Рядок можуть заповнювати і низькодохідні платники, які не застосовують коригування добровільно, у випадку: (1) обліку збитків минулих років (при цьому заповненню підлягає рядок 3.2.4 додатка); (2) проведення «перехідних» коригувань (передбачених підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) (тоді заповнюють рядки 4.1.9 — 4.1.16; 4.2.7 — 4.2.12 цього додатка)

04

Рядок 02 + рядок 03 декларації. Проводите пільговані операції? Їх результат також потрапить до цього рядка. «Очистити» від прибутку (чи збитку) від такої діяльності об’єкт обкладення ППП допоможе наступний рядок

05 ПЗ

Переносять з рядка 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі» таблиці 1 додатка ПЗ.

Значення показника може бути як додатним, так і від’ємним

06

Сума ППП, обчислена за формулою (рядок 04 - рядок 05) х 18 %. Якщо результат зі знаком «-» (чи дорівнює нулю), — ставлять прокреслення

07, 07.1, 08

Рядки для розрахунку суми податку страховиками.

Звичайні платники проставляють тут прокреслення

09, 10

Рядки для розрахунку суми податку лотерейниками.

Звичайні платники проставляють тут прокреслення

11, 12

Рядки для розрахунку суми податку суб’єктами, які проводять азартні ігри (за допомогою гральних автоматів).

Звичайні платники проставляють тут прокреслення

13, 14, 15

Рядки для розрахунку суми податку суб’єктами, які проводять азартні ігри (крім використання гральних автоматів), і букмекерами.

Звичайні платники проставляють тут прокреслення

16 ЗП

Переносять з рядка 16 «Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.2 + рядок 16.3.1 додатка ЗП)» додатка ЗП. Беруть участь у розрахунку цього показника такі суми (у порядку черговості!):

— нарахованих протягом року щомісячних авансів з ППП (рядок 16.1);

— нарахованого нерухомподатку в частині об’єктів нежитлової нерухомості (рядок 16.2);

— нарахованих і сплачених протягом року «дивідендних» авансів (рядок 16.3.1)

17

Сума податку на прибуток за звітний період, що розраховується за формулою: рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП. Для звичайних платників остання має вигляд: рядок 06 - рядок 16. Якщо сума нарахованих щомісячних авансів перевищить значення рядка 06, рядок 17 може мати від’ємне значення

18

Заповнюють виключно квартальні платники, переносячи сюди значення рядка 17 декларації за 9 місяців 2015 року (проектна форма)

19***

Для «річників» — збігається зі значенням рядка 17. «Квартальники» ж для визначення потрібної суми використовують формулу: рядок 17 - рядок 18

20 АВ

Переносять з рядка 6 «Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді» додатка АВ.

Увага! Податківці вже вважають, що у разі виплати дивідендів декларацію з ППП зобов’язані подати і ЮРЄПи (див. консультацію в підкатегорії 108.01.05 ЗІР; нині скасована, але суть не змінюється). Заповнювати їм доведеться при цьому саме цей рядок (а також додаток АВ)

21

Заповнюють виключно квартальні платники. Сюди вони переносять значення рядка 20 АВ декларації за 9 місяців 2015 року (проектна форма)

22***

Для «річників» — збігається зі значенням рядка 20. Для «квартальників» його значення = рядок 20 АВ - рядок 21

23 ПН

Сума показників рядка 22 графи 6 таблиці 1 додатків ПН (у разі подання декількох таких додатків****).

Увага! При виплаті доходів на користь нерезидентів-юросіб ПКУ ( п. 103.9) вимагає подання прибуткової декларації навіть від неплатників ППП. Але якщо йдеться про тих же платників ЄП, то є актуальним це лише для фрахту (хоча позиція податківців із цього приводу не така вже й однозначна). Заповнювати їм доведеться рядки 23 — 25, а також безпосередньо додаток(ки) ПН

24

Заповнюють виключно квартальні платники. Переносять сюди вони значення рядка 23 ПН декларації за 9 місяців 2015 року (проектна форма)

25***

Для «річників» — збігається зі значенням рядка 23. Для «квартальників» — результат від віднімання: рядок 23 ПН - рядок 24

* Назву рядків не наводимо, адже її ви і так можете знайти у формі декларації.

** Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII. Про зміни, унесені цим Законом у частині ППП, ви могли прочитати у статті «Податок на прибуток — 2016: «сухий залишок» змін» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 1-2).

*** Ці рядки підлягають занесенню до інтегрованої картки платника.

**** Такі додатки подають при виплаті доходу на користь нерезидента, причому на кожного з таких нерезидентів складають окремий додаток ПН.

 

Рядок 26, призначений для розрахунку суми щомісячного авансового внеску, втратив свою актуальність (принаймні, при заповненні річної декларації — 2015). У ньому сміливо ставте прокреслення.

Як і домовлялися, «виправні» рядки 27 — 39 залишаємо поза увагою. Завершальна ж частина деки включає 4 інформативні поля. До кожного з них наведена виноска, що дозволяє безпомилково їх заповнити.

Увага! Найважливіше значення має останнє поле «Наявність рішення», в якому низькодохідний платник (показник рядка 1 не перевищує 20 млн грн.) проставляє відмітку «Х» у разі прийняття рішення не використовувати коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на усі різниці3.

img 2

Надалі щорічне підтвердження не буде потрібним. Однак якщо в майбутньому річний дохід перевищить 20 млн грн., то починаючи зі звітного періоду порушення доведеться враховувати усі різниці ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

3 Крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів.

 

Як бачите, при заповненні декларації необхідними є дані з додатків. У стислому викладі розповімо, як їх заповнити.

«Пробіжка» додатками

Вдаватися до детального аналізу заповнення кожного додатка ми не маємо можливості. Проте найважливіші показники основних додатків ми все ж постараємося розглянути.

Додаток ЗП. Цей короткий додаток містить усього 5 показників, кожний з яких має досить важливе значення. Усі вони можуть «послужити добру службу» платнику ППП. Але вийде так не завжди. Пояснимо. Кожний з наведених рядків (крім рядка 16.3 — він у розрахунку загальної суми зменшення податку не бере участі) може зменшити суму податку у суворо визначеній послідовності.

1. Сума нарахованих протягом 2015 року щомісячних авансів. Увага: залежно від того, скільки часу ви були платниками таких внесків, значення цього показника для вас являтиме суму внесків, нарахованих: 1) в січні — лютому 2015 року — якщо ви були платником авансів за підсумками декларування-2013, але за результатами звітної кампанії — 2014 таким бути перестали; 2) у березні — грудні 2015 року — якщо ситуація склалася кардинально протилежна (за підсумками 2013 року ви не потрапляли до лав платників авансів, проте стали таким за підсумками декларації 2014 року); 3) у січні — грудні 2015 року — якщо ваше підприємство є «стабільним» платником авансів (тобто відповідало критеріям з  п. 57.1 ПКУ в доноворічній редакції за підсумками і 2013, і 2014 року); 4) у січні — листопаді або березні — листопаді 2015 року — якщо, будучи стабільним/новоспеченим платником внесків, ваше підприємство виявилося збитковим за підсумками 3 кварталів 2015 року та вирішило відмовитися від сплати внесків починаючи з грудня4.

4 Детальніше про таку можливість ви могли прочитати у статті «За підсумками 3 кварталів — збиток: чи сплачувати аванси з прибутку?» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 41).

Увага: рядок 16.1 — єдиний з приведених у цьому додатку, здатний зменшити податок на всю свою величину.

img 3

Про рядки 16.2 і 16.3.1 цього, на жаль, не скажеш, через формули, наведені безпосередньо в кожному з цих рядків. Виходить, від’ємне значення рядка 17 декларації може виникнути лише у тому випадку, якщо суми нарахованих (!) протягом року авансів перевищать розраховану суму податку за підсумками року (значення рядка 06 — для звичайних платників).

2. Податок на нерухомість, нарахований за підсумками 2015 року, у частині об’єктів нежитлової нерухомості. Зверніть увагу: у формі додатка ЗП досі наявна згадка про необхідність не лише нарахування, а й сплати податку, тоді як з ПКУ такі норми вже видалені (дякуючи Закону № 909 ☺).

Однак, за роз’ясненнями податківців, «нерухомий» податок, нарахований за IV квартал 2015 року і сплачений до 30.01.2016 р., зменшує ППП, нарахований за 2015 рік (див. листи ДФСУ від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 і від 04.09.2015 р. № 18947/6/99-99-19-02-02-15).

Але позитиву від цього, відверто кажучи, менше, ніж від того, що тепер на рівні Кодексу узаконений механізм вирахування такого податку із суми ППП, що передбачає віднімання лише «до нуля». Неврахована ж частина нерухомподатку «згорає».

3. «Дивідендний» авансовий внесок. Рядок 16.3 призначений для зазначення всієї його суми за рік, а ось рядок 16.3.1 — для тієї частини, яка реально «зіграє» у зменшення суми податку. Наведена в назві рядка формула не дозволить помилитися, навіть якщо ви сильно того (з цілком зрозумілих причин) захочете.

Рядок 16 додатка — це підсумок складання наведених вище сум.

Додаток АВ. У ньому розраховують і відображають суму «дивідендного» авансового внеску, що підлягає сплаті у звітному періоді. Найціннішим у цьому додатку є рядок 06 «Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді», адже саме її сума у результаті потрапляє до рядка 20 АВ деки.

Додаток РІ. При його створенні Мінфін не став «вигадувати колесо» і спорудив його досить простим способом:

— у лівій частині згрупував усі різниці, що збільшують фінрезультат;

— у правій частині — усі різниці, що зменшують такий показник.

img 4

При цьому всі різниці згруповані в ті, що виникають: (1) при нарахуванні амортизації необоротних активів; (2) при формуванні резервів (забезпечень); (3) при здійсненні фінансових операцій і (4) інші різниці (у розріз статей та/або розділів ПКУ, згідно з якими вони виникають).

Зрештою сума всіх «лівих» різниць шляхом простого підсумовування потрапляє до рядка 01 додатка РІ, а «правих» — відповідно до рядка 02. У «сухому залишку» отримуємо рядок 03 «Різниці, які виникають відповідно до ПКУ», який є різницею цих рядків (рядок 01 - рядок 02). Її значення може бути як додатним, так і від’ємним, потрапляючи у результаті до рядка 03 РІ деки.

Здавалося б, усе зовсім не складно, але головні «заморочки» підстерігають на платників саме у процесі заповнення окремих рядків додатка.

У цьому світлі нагадаємо низку показових прикладів, що ілюструють порядок заповнення додатка.

img 5

У черговий раз нагадуємо: спеціальних різниць, покликаних «скосити» витрати, не пов’язані з веденням госпдіяльності, цим додатком (відповідно до вимог ПКУ) не передбачено!

Збитки минулих періодів: не втратять навіть низькодохідні. Для їх відображення призначений рядок 3.2.4 «Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)». До нього потрібно просто перенести відповідне значення суми «старих» збитків.

Ваше підприємство — низькодохідне? Тоді, цілком можливо, ця різниця виявиться єдиною значимою в цьому додатку. Нічого страшного! Переносьте її числове значення до рядка 02 додатка РІ, а звідти (але вже зі знаком «мінус») — до рядка 03 цього ж додатка, а також до рядка 03 РІ декларації. І справу зроблено!

Перехідні операції. Зверніть увагу! До завершального розділу 4 додатка РІ увійшли коригування за перехідними операціями 2014 — 2015 років (з  підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Наприклад, коли в бухобліку у 2014-му вже показали бухдоходи/бухвитрати, а податкові доходи/витрати згідно зі старими правилами могли визнати тільки «за грошима» (тобто на дату надходження/перерахування коштів на банківський рахунок або до каси). При цьому самі гроші пройшли пізніше — отримані/сплачені вже у 2015 році.

Тоді потрібні коригування:

— на суму грошових коштів, що надійшли, збільшують фінрезультат до оподаткування ( абз. 1 п. 18 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, рядок 4.1.15 додатка РІ);

— на суму сплачених грошових коштів зменшують фінрезультат до оподаткування ( абз. 2 п. 18 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, рядок 4.2.10 додатка РІ).

Так, наприклад, «за грошима» згідно зі «старою» редакцією ПКУ в податкових доходах могли опинитися договірні санкції (штрафи, неустойки та пеня; «старий» п. 137.13 ПКУ), а також суми отримуваного страхового відшкодування («старий» п.п. 140.1.6 ПКУ). Тому якщо такі суми нарахували в бухобліку ще у 2014-му, а отримали вже у 2015-му, їх додають до фінрезультату до оподаткування (через рядок 4.1.15 додатка РІ).

До речі, поки нічого не залишається, як у цих же рядках додатка РІ показувати коригування й колишнім єдиноподатникам, які стали «прибутниками». Так, якщо на єдиному податку було відвантаження, а оплата надійшла вже на загальній системі — фінрезультат збільшують (рядок 4.1.15). І навпаки, якщо на єдиному податку надійшла оплата, а на загальній відвантажили товар — фінрезультат зменшують (рядок 4.2.10) (хоча податківці заперечують — у підкатегорії 102.08.06 ЗІР).

img 6

Коригування за перехідними операціями (а саме за підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) проводять як високо-, так і малодохідники. У такому разі останні також подають додаток РІ із заповненими рядками розділу 4 «Інші різниці».

Крім того, свої збільшуючі (рядки 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14) і зменшуючі (рядки 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9) фінрезультат коригування можливі за перехідною сумнівною заборгованістю ( п. 17 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Витрати за «перехідними» резервами на оплату відпусток ( п. 24 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) відображають у рядку 4.2.12 додатка РІ. На значення цієї різниці фінрезультат до оподаткування зменшують.

Повертаємо поворотну фіндопомогу неплатнику ППП. У такому разі використайте рядок 4.2.10 (подробиці знайдете у статті «Готуємося до подання прибуткової декларації — 2015» поточного номера журналу).

На сьогодні обмежимося цими матеріалами щодо заповнення декларації. Сподіваємося, цей процес пройде у вас легко і без зайвого клопоту. Ми ж обіцяємо й надалі відповідати на ваші запитання, що виникають при цьому. Отже, to be continued ☺.

[email protected]

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі