Теми статей
Обрати теми

Щорічні відпустки: літня тема № 1

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, [email protected]
Щорічна основна відпустка є оплачуваною відпусткою. Її мінімальна тривалість — 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Про те, як розрахувати суму відпускних, ми з вами й поговоримо в цій статті.
відпускні, розрахунковий період, виплати, що включаються до розрахунку

Розрахувати відпускні? Та простіше простого!

Розрахувати відпускні за період щорічної відпустки вам допоможуть Порядок № 100* і ось ця формула: В = Дв х ЗПсер,

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

де В — сума відпускних; Дв — кількість календарних днів відпустки; ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати.

У свою чергу, середньоденну зарплату для оплати періоду відпустки визначаємо як: ЗПсер = ЗП : (Дрп - С - Ч),

де ЗП — сума заробітної плати та інших виплат, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати, нарахована в розрахунковому періоді; Дрп — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за 12 місяців — це 365, а у високосному році — 366 календарних днів, або за інший менший період); С — кількість святкових і неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період; Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді.

Отже, для правильного розрахунку суми відпускних необхідно правильно визначити розрахунковий період, а в ньому: 1) кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних; 2) виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати. Цим і займемося.

Тривалість розрахункового періоду

У загальному випадку розрахунковим періодом для визначення сум відпускних будуть 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Працівнику, який пропрацював менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу по перше число місяця, в якому надається відпустка.

img 1Звертаємо увагу: якщо щодо відрядників на момент нарахування відпускних відсутні оперативні дані для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду, то такий останній місяць можна замінити на інший місяць, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Розрахунковий період визначено. Підраховуємо кількість календарних днів, які братимуть участь у розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки. Для цього із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо дні, перелічені в табл. 1, які припадають на цей період.

Таблиця 1. Дні, які слід виключити із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді

з/п

Дні, що підлягають виключенню

1

Святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, які припадають на розрахунковий період

2

Час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин в розрахунковому періоді не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, а саме:

2.1

— час, протягом якого працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до  ст. 25 і  26 Закону про відпустки

2.2

— час відпустки для догляду за дитиною до 3 років (6 років — у випадках, передбачених законодавством)

2.3

— час простою не з вини працівника, якщо середній заробіток зберігався частково

2.4

— невідпрацьовані дні у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого тижня, встановленому з ініціативи роботодавця ( ст. 32 КЗпП)

Виплати, що беруть участь у розрахунку

Перелік виплат, які слід включати до розрахунку відпускних, наведений у  п. 3 Порядку № 100, а тих, які не включаються до розрахунку, — у  п. 4 цього Порядку. Для наочності наведемо їх у табл. 2.

Таблиця 2. Виплати, які беруть участь у розрахунку середньої зарплати, і ті, яким там місця немає

з/п

Виплати…

…які беруть участь у розрахунку відпускних

1

Основна заробітна плата

2

Доплати та надбавки за наднормову роботу; роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками; високі досягнення у праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років тощо

3

Виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії

Премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць ця премія нарахована.

4

Винагорода за підсумками роботи за рік, вислугу років тощо

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключається при розрахунку середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою включення винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років є її нарахування в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік.

5

Виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час: попередньої відпустки; виконання державних і громадських обов’язків; службового відрядження тощо

6

Суми індексації заробітної плати

7

Лікарняні, допомога по вагітності та пологах

…які не беруть участі у розрахунку відпускних

1

Виплати у зв’язку з виконанням окремих доручень (одноразового характеру), які не включаються до обов’язків працівника

Виняток становлять (тобто враховуються при розрахунку середньої заробітної плати): доплати за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачуються працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства чи його структурного підрозділу та не є штатними заступниками.

2

Одноразові виплати: компенсація за невикористану відпустку; матеріальна допомога; допомога у зв’язку з виходом на пенсію; вихідна допомога тощо

3

Компенсаційні виплати на відрядження та при переведенні на іншу роботу: добові; плата за проїзд; витрати на наймання житла; надбавки, що виплачуються замість добових

4

Окремі види премій: премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції; за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій; за впровадження нової техніки та технології; за збирання та здачу брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів; за збирання та здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин; за введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності)

5

Грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

6

Пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати

7

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором

8

Вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, мийних і знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування

9

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

10

Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну та бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

11

Вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування

12

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середньої зарплати передбачено чинним законодавством)

13

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

14

Доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу та внесками членів трудового колективу в майно підприємства

15

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

Якщо працівник у розрахунковому періоді не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунок відпускних здійснюєте виходячи з установленої працівнику на день виходу в щорічну відпустку тарифної ставки (місячного окладу).

img 2Звертаємо увагу: абз. 1 п. 3 Порядку № 100 встановлено, що при розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду відпусток тільки премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату. Решта виплат має враховуватися в сумі виплат за ті місяці, за які вони нараховані. Це, зокрема, стосується «перехідних» виплат — лікарняних і відпускних.

Розрахунок відпускних: якщо підвищувалася ЗП

У деяких випадках виплати, які беруть участь у розрахунку суми відпускних, підлягають обов’язковому коригуванню (див. п. 10 Порядку № 100). Його мета — не допустити зменшення зарплати працівника за період його відпустки. Які виплати коригують? Усі виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку згідно з  Порядком № 100 (див. табл. 3), а не тільки тарифну ставку (оклад).

Розібратися з тим, коли потрібно проводити коригування, вам допоможе табл. 3.

Таблиця 3. Коригування виплат, що враховуються при розрахунку середньої зарплати

Проводимо коригування, якщо працівнику-відпускнику…

Що коригуємо?

…підвищували тарифну ставку (оклад) у розрахунковому періоді, за який провадиться розрахунок середньої зарплати

Заробіток за проміжок часу до підвищення

…підвищили тарифну ставку (оклад), поки він перебував у відпустці

Заробіток за період з дня підвищення тарифної ставки (окладу)

Важливо! Коригування виплат, що враховуються при розрахунку середньої зарплати, не провадиться, якщо: 1) підвищення тарифної ставки (окладу) працівника пов’язане з присвоєнням йому більш високого розряду або переведенням на іншу високооплачувану роботу (посаду); 2) відбулося пониження розміру тарифних ставок (окладів).

У решті випадків обов’язково проводите коригування.

Як проводять коригування? Виплати, які беруть участь у розрахунку відпускних, підвищують на коефіцієнт коригування. Його визначають шляхом ділення тарифної ставки (окладу), встановленої працівнику після підвищення, на тарифну ставку (оклад), який був у працівника до підвищення.

img 3Такі коефіцієнти розраховують щодо кожного працівника окремо стосовно кожного випадку підвищення окладу.

Розрахований коефіцієнт (чи декілька коефіцієнтів, якщо зарплата підвищувалася декілька разів) множать на суми виплат за період до підвищення. Виходячи з відкоригованої таким чином зарплати визначають середній заробіток для розрахунку відпускних.

Важливо! Якщо грошей бракує, госпрозрахункове підприємство має право зменшити коефіцієнт коригування, видавши відповідний наказ (розпорядження) (див. абз. 1 п. 10 Порядку № 100).

img 4Наказ (розпорядження) про зменшення коефіцієнта коригування має бути погоджений з профкомом підприємства (представником трудового колективу).

Проте взагалі не проводити коригування таке підприємство не має права (див. лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).

З теорією розібралися. Тепер давайте подивимося, як це усе працює на практиці (див. наступну статтю цього номера).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі