Винагорода за цивільно-правовим договором у Звіті з ЄСВ

Марія Соломіна — експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Бухгалтер 911 Липень, 2017/№ 29
В обраному У обране
Друк
Без чого вже не можна уявити життя, так це без запитань щодо відображення у звітності з ЄСВ винагороди за виконані роботи (надані послуги) в межах цивільно-правових договорів. Надати відповіді на ці запитання — мета нашої статті.
Звіт з ЄСВ, таблиця 5, таблиця 6

Правила нарахування ЄСВ

Винагороду за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами включайте в базу нарахування ЄСВ (див. абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). У загальному випадку ставка внеску складає 22 %*.

* Більше деталей знайдете в статті «Важливі цифри 2017 року: оподаткування доходів фізичних осіб і соцстрахування» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 1-2).

При визначенні бази нарахування ЄСВ враховуйте такі правила.

1. У базу нарахування ЄСВ винагороду за виконані роботи (надані послуги) включайте в сумі, яка не перевищує максимальної величини бази нарахування ЄСВ**.

** У 2017 році: у січні — квітні — 40000 грн., у травні — листопаді — 42100 грн., у грудні — 44050 грн.

2. Якщо разом з такою винагородою застрахованій особі нараховувалися інші виплати, з яких стягується ЄСВ, з максимальною величиною бази ЄСВ потрібно порівнювати загальну суму виплат, з яких стягується ЄСВ, нарахованих одним страхувальником.

Майте на увазі: черговість включення виплат у базу нарахування ЄСВ для цілей порівняння з максимальною базою ЄСВ страхувальники визначають самостійно.

3. Якщо договір підряду (договір на надання послуг) укладений з:

— працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним, ЄСВ сплачуйте з фактичної бази нарахування, але не нижче розміру мінзарплати. Якщо база нарахування ЄСВ менша «мінімалки», на різницю між цими двома величинами донараховуйте ЄСВ;

— працівником — зовнішнім сумісником або з непрацівником підприємства (сторонньою фізичною особою), то ЄСВ стягуйте з фактичної бази нарахування ЄСВ.

4. Якщо згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) початок їх виконання (надання) припадає на один місяць, а закінчення — на інший (так званий перехідний договір), для цілей порівняння з максимальною базою ЄСВ і виконання вимоги про сплату ЄСВ з «мінімалки» суму винагороди умовно ділите на кількість місяців, за які вона нарахована (див. ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

5. Винагороду за виконані роботи (надані послуги) відображаєте у Звіті з ЄСВ, сформованому за той звітний місяць, у якому вона була фактично нарахована.

Числові приклади

Приклад 1. З працівником (Морозенко Олег Петрович, податковий номер 2845658798), для якого це підприємство є основним місцем роботи, укладений договір підряду. Згідно з угодою роботи виконувалися з 15 травня по 16 червня 2017 року. Зарплата працівника за повністю відпрацьовані місяці склала в травні — 6000 грн. (ЄСВ — 1320 грн.), у червні — 6500 грн. (ЄСВ — 1430 грн.).

Договором підряду передбачено:

1 варіант — замовник підписує акт виконаних робіт після повного їх виконання. Акт виконаних робіт підписаний 16 червня. Сума винагороди за виконану роботу нарахована в червні — 60000 грн.;

2 варіант — роботи приймаються у два етапи. Першу частину роботи виконавець здає (підписується акт виконаних робіт) замовникові 31 травня, другу — 16 червня. Сума винагороди, нарахована виконавцеві за травень згідно з актом виконаних робіт, — 10000 грн., за червень — 50000 грн.

1 варіант. Усю суму винагороди відображаємо в таблиці 6 Звіту з ЄСВ, сформованого за червень 2017 року.

Адже саме в червні було нараховано винагороду фізичній особі.

Строк виконання робіт припадає на два місяці: травень і червень 2017 року. Тому для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ винагороду, нараховану за договором підряду, ділимо на 2 і отримуємо: 60000 : 2 = 30000 (грн.).

Загальний дохід (зарплата і розподілена винагорода) Морозенка О. П. в травні (36000 грн. (30000 грн. за договором підряду + 6000 грн. зарплата)) і червні (36500 грн. (30000 грн. за договором підряду + 6500 грн. зарплата)) не перевищив розмір максимальної величини бази стягнення ЄСВ, яка діє у відповідному місяці (42100 грн.). Отже, у базу нарахування ЄСВ виплати ввійдуть у нарахованій сумі. Сума ЄСВ, нарахована на суму розподіленої винагороди (30000 грн.), — 6600 грн.

Таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року підприємство заповнить так, як показано на рис. 1, а таблиці 6 — як на рис. 2.

Рис. 1. Таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року (приклад 1)

Рис. 2. Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року (приклад 1, варіант 1)

Ми ж наведемо пояснення із заповнення окремих граф таблиць 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року, що відображені на рис. 2. Отже, кількість днів перебування в трудових і цивільно-правових відносинах упродовж звітного місяця (графа 15) відображаємо в одному рядку із сумою зарплати, нарахованої за такий місяць.

Згідно з актом виконаних робіт винагорода нарахована за два місяці, тому в графі 10 таблиці 6 Звіту за червень за рядками з розподіленими сумами винагороди проставляємо «1».

2 варіант. Суму винагороди за травень, нараховану цього місяця згідно з актом виконаних робіт, відображаємо в таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень 2017 року, а нараховану в червні — у Звіті за червень.

Зверніть увагу! Загальний дохід Морозенка О. П. за травень (16000 грн. (10000 грн. за договором підряду + 6000 грн. зарплата)) не досяг максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка діяла цього місяця (42100 грн.). А ось дохід за червень (56500 грн. (50000 грн. за договором підряду + 6500 грн. зарплата)) перевищив цю величину. Тому в базу нарахування ЄСВ червневий дохід увійде в сумі, яка дорівнює максимальній величині бази нарахування ЄСВ.

У базу нарахування ЄСВ нарахована працівникові зарплата (6500 грн.) увійде до повного обсягу, а винагорода за договором підряду — у сумі, яка разом із зарплатою не перевищує максимальної величини (35600 грн. (42100 грн. - 6500 грн.)).

Сума ЄСВ з винагороди за травень 2017 року (10000 грн.) — 2200 грн., за червень (35600 грн.) — 7832 грн.

Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року підприємство заповнить так, як показано на рис. 3. А ось таблиці 5 Звіту (з датами початку і закінчення договору підряду) будуть заповнені так само, як і в першому варіанті (див. рис. 1).

Ну і наші пояснення щодо заповнення окремих граф таблиць 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року, відображеного на рис. 3.

Рис. 3. Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень і червень 2017 року (приклад 1, варіант 2)

Винагорода нараховувалася щомісячно згідно з актами виконаних робіт. Тому при відображенні суми винагороди в графі 10 таблиці 6 за звітний місяць код типу нарахувань «1» не проставляємо.

У червні загальний дохід фізособи перевищив максимальну величину базу нарахування ЄСВ. Тому в графі 18 таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за червень 2017 року винагорода за договором підряду відображена в сумі, яка ввійшла до бази нарахування ЄСВ у межах її максимальної величини.

Приклад 2. Працівник (Мусієнко Андрій Єгорович, податковий номер — 3025457810), який працював на підприємстві за сумісництвом, звільнився за власним бажанням 2 червня 2017 року. При проведенні остаточного розрахунку при звільненні йому була нарахована зарплата за фактично відпрацьовані дні — 600 грн. і компенсація за невикористані дні щорічної відпустки — 800 грн.

19 червня з ним було укладено цивільно-правовий договір на виконання робіт. Строк виконання — 12 календарних днів з 19 по 30 червня. Акт виконаних робіт підписаний 30 червня. Сума винагороди згідно з актом — 10000 грн.

Загальна сума доходу, яка була нарахована Мусієнку А. Є. за червень, — 11400 грн. (600 грн. + 800 грн. + 10000 грн.), не перевищує максимальної бази нарахування ЄСВ. Тому вона повністю ввійде до бази нарахування ЄСВ.

Сума ЄСВ, нарахована за ставкою 22 % на суму:

— трудових виплат (1400 грн. (600 грн. + 800 грн.)) — дорівнює 308 грн.;

— винагороди за договором на виконання робіт (10000 грн.) — 2200 грн.

Таблиці 5 і 6 Звіту за формою № Д4 за червень 2017 року підприємство заповнить так, як показано на рис. 4.

Пояснення щодо заповнення таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за червень 2017 року (рис. 4). При проведенні остаточного розрахунку працівникові була нарахована компенсація за невикористану відпустку. Її суму у Звіті з ЄСВ відображаємо в загальній сумі зарплати за місяць. Окремо не виділяємо.

Рис. 4. Таблиці 5 і 6 Звіту за формою № Д4 за червень 2017 року (приклад 2)

Суму винагороди за договором підряду відобразимо в таблиці 6 Звіту за червень в окремому рядку. А ось загальну кількість календарних днів перебування в трудових і цивільно-правових відносинах (14 к. дн. (2 к. дн. у трудових + 12 к. дн. — у цивільно-правових)) покажемо за рядком із сумою зарплати.

Теги ГПД
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд