Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звітність у військкомати: як зараз

Бала Людмила, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Бухгалтер 911 Листопад, 2017/№ 47
Друк
З наближенням кінця року дедалі частіше можна почути запитання про подання звітності у військкомати? Ну і, зрозуміло, супутні запитання: коли подавати і які штрафи передбачені? Розбираємося.

Звіт про допризовників

Свого часу нюанси ведення військового обліку на підприємстві ми черпали з Інструкції № 6601. Зараз цей документ скасований — на виконання постанови № 9212. Коли з’явиться нова інструкція і чи з’явиться взагалі, сказати складно, але вже зараз потрібно рухатися у фарватері затвердженого вказаною постановою Порядку № 9213.

1 Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом Міноборони від 15.12.2010 р. № 660.

2 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 р. № 921.

3 Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Власне, достатньо багато положень Інструкції № 660 і Порядку № 921 ідентичні. Як до, так і після появи Порядку № 921 в обов’язки підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності (далі — підприємства) щодо обліку призовників і військовозобов’язаних входить:

— перевіряти у співробітників при прийомі на роботу наявність облікових документів;

При цьому прийом на роботу військовозобов’язаних/призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військкоматах або в разі перебування на військовому обліку в СБУ.

— забезпечувати явку призовників/військовозобов’язаних у військкомати за їх викликом;

повідомляти про звільнених і прийнятих призовників і військовозобов’язаних у 7-денний строк;

— вносити зміни в облікові дані призовників і військовозобов’язаних протягом 5 днів з моменту отримання відповідних документів. Дані, про які тут ідеться, стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади. Крім того, слід звітувати про ці зміни до 5 числа щомісячно районним (міським) військкоматам;

проводити звіряння облікових даних з військкоматами не рідше за 1 раз на рік;

— оформляти «броню» військовозобов’язаних;

— отримувати під розписку від працівників їх військово-облікові документи для подання у військкомати для звіряння з обліковими даними і бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації і на воєнний час;

складати і подавати щорічно до 1 грудня списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, у військкомат;

За формою додатка 3 до порядку Порядку № 921.

— повідомляти військкомати про призовників/військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку;

— вести і зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних і звірянь їх облікових даних з даними районних (міських) військкоматів.

Зараз нас цікавитиме саме складання і подання (щорічно) до 1 грудня списку громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, у військкомат. Такий список подають за формою додатка 3 до Порядку № 921.

Списки складають в алфавітному порядку. У них включають усіх юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками судів, стану здоров’я, постійного або тимчасового їх проживання (роботи, навчання).

Оскільки у 2017 році «приписувати» будуть юнаків 2000 року народження, в шапці списків ставте саме цей рік.

При цьому зараз у примітці до форми вже не сказано, що юнаків старшого віку, які раніше не були приписані до призовної дільниці, також потрібно заносити в списки. Водночас, можливо, є резон заповнити форму «по-старому» (у такому разі рік народження вказується в графі «Прізвище, ім’я, по батькові»).

У табличній частині заповнюйте тільки перші чотири графи. Останню графу заповнить районний (міський) військовий комісаріат. Сформовані списки підписує керівник підприємства і засвідчує печаткою підприємства (якщо така є).

Якщо на підприємстві немає працівників, яких слід включити в списки, подайте у військкомат відповідний лист у довільній формі (лист Міноборони від 24.05.2016 р. № 322/2/2836).

А якщо списки взагалі не надати у військкомат? Тоді винній посадовій особі «військововідповідального» підприємства загрожує адмінштраф згідно зі ст. 2112 КпАП у розмірі від 17 до 51 грн.

За повторне порушення протягом року штраф складає від 51 до 119 грн.

Звіряння облікових даних

Порядок № 921 також розширив і конкретизував положення, які стосуються звіряння даних про призовників/військовозобов’язаних.

Внутрішнє звіряння проводиться за графіком, затвердженим керівником підприємства.

Перевіряються наявність, відповідність і стан облікових даних карток призовників/військовозобов’язаних і військово-облікових документів. Попутно підприємство повідомляє військкомати про порушників порядку військового обліку (п. 45 Порядку № 921).

«Зовнішнє» звіряння проводиться між підприємствами і військкоматами. Для цього співробітників, на яких покладені функції з ведення військового обліку, відряджають у військомат4. Графік звіряння затверджується розпорядженням районної держадміністрації або міськради.

4 Вам буде цікава стаття «Як оплатити працю відповідального за військовий облік» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 23).

Підсумки вносять у відповідний журнал (додаток 7 до Порядку № 921).

Тут також зазначимо, що Порядок № 921 змінив правила заповнення деяких граф розд. ІІ форми № П-2. Для наочності наведемо відмінності в таблиці.

Як заповнити форму № П-2

Реквізит

Запис

за Інструкцією № 660

за Порядком № 921

Для рядового, сержантського і старшинського складу

(п. 3.7 Інструкції № 660, п. 40 Порядку № 921)

Група обліку

«НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово- Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України)

остання буква військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)

Категорія обліку

1 або 2

1 або 2 + серія і номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Склад

рядовий, сержантський або старшинський

Військове звання

солдат, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик

Військово-облікова спеціальність

кодове (цифрове) позначення

3-значне кодове (цифрове) позначення

Придатність до військової служби

рішення медкомісії стосовно осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час

рішення військово-лікарської комісії щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час

Назва воєнкомату:

—за місцем фактичного проживання;

— за місцем реєстрації

назва

Перебування на спеціальному обліку

номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов’язаного (вказуються олівцем)

номери переліку, пункту, розділу, відповідно до якого оформлено бронювання. Номер команди (для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження)

Для офіцерів запасу (п. 3.8 Інструкції № 660, п. 41 Порядку № 921)

Реквізити «Група обліку», «Придатність до військової служби» не заповнюються

Категорія обліку

розряд запасу відповідно до запису у військовому квитку

розряд запасу відповідно до запису у військовому квитку + серія і номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Склад

командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний

Військове звання

молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник

Військово-облікова спеціальність

6-значне цифрове позначення

Назва воєнкомату:

— за місцем фактичного проживання;

— за місцем реєстрації

назва

Перебування на спеціальному обліку

номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов’язаного (вказуються олівцем)

номери переліку, пункту, розділу, відповідно до якого оформлено бронювання. Номер команди (для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження)

Призовники (п. 3.9 Інструкції № 660, п. 42 Порядку № 921)

Реквізити «Категорія обліку», «Склад», «Військове звання», «Військово-облікова спеціальність», «Придатність до військової служби» не заповнюються

Група обліку

призовник

Назва воєнкомату:

— за місцем фактичного проживання;

— за місцем реєстрації

назва військкомату, до призовної дільниці якого приписаний призовник

Перебування на спеціальному обліку

реквізити документа, який надає відстрочення, і на який строк

номер пункту (абзацу), частини і статті Закону № 2232, відповідно до якої надається відстрочення, і дата, до якої воно надається

Авто-мобілізаційний звіт

Порядок виконання військово-транспортної «повинності» прописаний у Положенні № 19215. Поширюється вона в тому числі і на звичайні підприємства.

5 Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджене постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1921.

При цьому керівник підприємства зобов’язаний подавати у військкомат двічі на рік (до 20 червня і 20 грудня) Відомості про наявність транспортних засобів і техніки, їх техстан, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах (п. 15 Положення № 1921).

Її форма приведена в додатку 1 до цього Положення.

При цьому в листі Міноборони від 24.05.2016 р. № 322/2/2836 зазначалося, що норма про подання Відомості поширюється на всі підприємства, установи й організації незалежно від форми власності, за наявності на обліку на цих підприємствах транспортних засобів і техніки або змін у їх якісному чи кількісному стані.

Ігнорування цього обов’язку може вилитися в тому числі в адмінштраф за ст. 2101 КпАП у розмірі від 510 до 1700 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі