Відбулася заміна «довідка на лікарняний лист»: нараховуємо, обкладаємо, відображаємо…

Огай Олена, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Бухгалтер 911 Жовтень, 2017/№ 41
В обраному У обране
Друк
У квітні 2017 року наш працівник надав з лікарні довідку про тимчасову непрацездатність за формою № 036/о (30.03.2017 р. — 05.04.2017 р.). Видача такої довідки замість лікарняного листа була обумовлена відсутністю в лікарні бланків останнього, яку ми відповідно не оплачували. У вересні в лікарнях і поліклініках регіону видача лікарняних листів установленої форми поновилася. Працівник, замінивши довідку на лікарняний лист, надав його на роботу для оплати. Підкажіть, як розраховувати лікарняні в такому разі? Як відобразити їх у звітності: ЄСВ-звіті і податковому розрахунку за формою № 1ДФ?
тимчасова непрацездатність, оплата, 1ДФ, Звіт з ЄСВ

Оформляємо документи. Після обміну довідки на листок непрацездатності потрібно внести деякі виправлення в табель обліку робочого часу. Період, на який була виписана довідка працівникові, замініть на потрібне кодування: «НН» (неоплачувану тимчасову непрацездатність) на «ТН» (оплачувану тимчасову непрацездатність). Адже тепер тимчасова непрацездатність оплачуватиметься. Далі комісія із соцстрахування, створена на підприємстві, повинна прийняти рішення про оплату такого лікарняного листа. І як наслідок — скласти відповідний протокол.

Розраховуємо лікарняні. При розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняного розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців або фактично відпрацьовані місяці (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 25 Порядку № 1266*). Якщо працівник перебував у трудових відносинах менше календарного місяця, то розрахунковим періодом є фактично відпрацьовані календарні дні до дати початку хвороби.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

У цій ситуації страховий випадок у працівника настав у березні 2017 року. Отже, розрахунковим періодом для нього будуть 12 календарних місяців, що передують березню: березень 2016 року — лютий 2017 року.

Місяці, протягом яких працівник працював з моменту надання довідки і до дня пред’явлення лікарняного листа (наданого замість довідки), у розрахунку лікарняних не беруть участі!

Далі розрахунок лікарняних здійснюйте за звичайною схемою.

Пам’ятайте, що при розрахунку лікарняних необхідно враховувати обмеження, встановлені ч. 2 ст. 24 і п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105**.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Так, для працівників, чий страховий стаж за останні 12 місяців перед місяцем хвороби склав менше 6 місяців, сума лікарняних з розрахунку на місяць не може перевищувати розміру мінзарплати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Протягом усього 2017 року діє один розмір мінзарплати — 3200 грн.

А згідно з ч. 2 ст. 24 Закону № 1105 загальна сума лікарняних з розрахунку на місяць обмежується максимальною величиною бази стягнення ЄСВ, встановленою в останньому місяці розрахункового періоду.

Максимальна величина бази стягнення ЄСВ дорівнює 25 розмірам прожитмінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). А це означає, що розмір максимальної суми лікарняних протягом року кілька разів підвищується.

01.01.2017 р. — 30.04.2017 р. — 40000 грн.; 01.05.2017 р. — 30.11.2017 р. — 42100 грн.; 01.12.2017 р. — 31.12.2017 р. — 44050 грн.

Обкладаємо ПДФО, військовим збором, заповнюємо ф. № 1ДФ. НКУ відносить лікарняні до зарплати (див. п.п. 169.4.1). Отже, їх суму в загальній сумі зарплати за місяць:

— враховуємо при визначенні граничного розміру доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу (ПСП);

— обкладаємо ПДФО (ставка 18 %) і військовим збором (ставка 1,5 %).

Для цілей правильного оподаткування лікарняні минулих періодів, нараховані в поточному періоді, відносять до місяців, за які вони нараховані. Підстава — абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ.

Так, для порівняння з граничним розміром доходу, який надає право на застосування ПСП, лікарняні за березень і квітень, нараховані у вересні, віднесіть до місяців, за які вони нараховані (до березня і квітня). Після цього загальну суму зарплати і за березень, і за квітень з урахуванням нарахованих лікарняних порівнюйте з граничним розміром доходу (у 2017 році — 2240 грн., або кратно кількості дітей).

Якщо до нарахування «запізнілих» лікарняних дохід березня і квітня дозволяв працівникові скористатися ПСП, а після такого нарахування виявилось, що загальний розмір доходу, який надає право на її застосування, перевищений, то ПДФО потрібно донарахувати і доутримати.

У ф. № 1ДФ лікарняні за минулий період, нараховані в поточному звітному кварталі, відображаємо в загальній сумі зарплати, яка нарахована за звітний квартал.

Ознака доходу — «101».

Нараховуємо ЄСВ. Заповнюємо ЄСВ-звіт. Нараховуючи ЄСВ, суму лікарняних слід віднести до тих місяців, за які вони нараховані. При цьому нагадаємо, що в разі нарахування «перехідних» лікарняних роботодавці застосовують особливий порядок виконання вимоги про сплату ЄСВ з фактичної бази нарахування ЄСВ, але не нижче мінзарплати. Так, якщо загальний дохід за звітний місяць невідомий у зв’язку з тим, що працівник хворів, а листок непрацездатності не наданий (виписана довідка), ЄСВ нараховують на фактичну базу нарахування. Після надання листка непрацездатності і нарахування лікарняних їх суми для цілей порівняння з мінзарплатою «розкидають» за місяцями, за які вони нараховані.

Див. лист ДФСУ від 02.02.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-01-15.

Якщо після розподілу лікарняних база нарахування ЄСВ за минулий місяць буде нижча мінзарплати, встановленої законом на такий місяць, потрібно визначити різницю між цими величинами (додаткову базу ЄСВ) і нарахувати на неї ЄСВ.

Водночас, якщо, отримавши довідку від працівника, ви не впевнені в тому, що він надалі принесе заміну у вигляді лікарняного листа, то ви можете підстрахуватися і відразу нарахувати ЄСВ на мінзарплату. Якщо працівник усе ж принесе лікарняний, то при нарахуванні лікарняних за цей місяць (місяці) стосовно ЄСВ потрібно буде здійснити коригування: нарахувати ЄСВ на суму лікарняних і відкоригувати ЄСВ, нарахований на допбазу.

Перейдемо до заповнення ЄСВ-звіту. Увага на таблицю 6. Заповнюючи її за працівником, що приніс лікарняний лист за минулі періоди, враховуємо такі правила:

1) «запізнілі» лікарняні потрібно відображати у Звіті за формою № Д4 за той звітний місяць, у якому вони були фактично нараховані;

П.п. 3 п. 3 розд. IV Інструкції № 449***, п. 9 розд. IV Порядку № 435****.

*** Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 20.04.2015 р. № 449.

**** Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

2) за лікарняними формуємо стільки рядків, на скільки місяців припадає період тимчасової непрацездатності;

3) суми лікарняних розподіляємо пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен місяць хвороби, вказуючи в графі 9 код категорії застрахованої особи «29»;

Якщо хворів працівник-інвалід — «36».

4) місяць, на який припадають дні тимчасової непрацездатності, проставляємо в графі 11, а кількість календарних днів хвороби цього місяця — у графі 13;

5) графу 15 за рядком з лікарняними заповнюємо тільки в тому випадку, якщо в місяці, за який нараховані лікарняні, працівникові не нараховувалася зарплата.

У графі 17 указуємо нараховану працівникові суму лікарняних за відповідний місяць, а в графі 18 — суму, яка ввійшла до бази нарахування ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. У графі 21 проставте суму ЄСВ, яку ви нарахували на лікарняні. Графи 22 — 25 заповнюйте в загальному порядку.

Відображення додаткової бази ЄСВ залежатиме від того, яку позицію стосовно нарахування ЄСВ у місяці пред’явлення працівником довідки ви обрали.

Позиція 1 — у місяці пред’явлення довідки ви нарахували ЄСВ на фактичний дохід, а після нарахування лікарняних дохід за цей місяць виявився нижчим мінзарплати, встановленої законом на такий місяць. У цьому випадку в таблиці 6 ЄСВ-звіту за поточний звітний місяць, окрім рядків із зарплатою за поточний місяць і лікарняними за минулі періоди, потрібно заповнити рядок з додатковою базою ЄСВ за місяць хвороби і нарахованим на неї ЄСВ.

Позиція 2 — у місяці, у якому хворів працівник, ви нарахували ЄСВ на фактичний дохід, а також нарахували ЄСВ на додаткову базу, а після нарахування лікарняних здійснили перерахунок ЄСВ: нарахували ЄСВ на суму лікарняних і відкоригували ЄСВ, нарахований на додаткову базу. При такому варіанті відображення ЄСВ у таблиці 6 ЄСВ-звіту вам потрібно «зняти» раніше показану додаткову базу (чи її частину) і нарахований на неї ЄСВ. Для цього, окрім рядків із зарплатою за поточний місяць і лікарняними за минулі періоди, потрібно заповнити рядок з додатковою базою ЄСВ за місяць хвороби і нарахованим на неї ЄСВ, але при цьому:

— у графі 9 («код категорії ЗО») поставити «01»;

— у графі 10 («код типу нарахувань») вказати «3» (КТН зменшення бази нарахування ЄСВ);

— у графі 11 — місяць (хвороби);

— у графі 19 — надмірно відображену додаткову базу ЄСВ;

— у графі 21 — ЄСВ, надмірно нарахований на додаткову базу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд