Теми статей
Обрати теми

Фінзвітність-2017

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
Традиційно початок нового року — це час для складання фінансової звітності за попередній рік. Що потрібно врахувати при поданні фінзвітності за 2017 рік? Чи поширюються на фінзвітність за 2017 рік «єврозміни», що набрали чинності з 01.01.2018 р., у Законі про бух­облік? Про це — у сьогоднішній статті.

Фінзвітність за 2017 рік повинні подати (ст. 2 Закону про бухоблік, п. 1 Порядку № 419*):

* Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

— усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України (незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Склад річної фінзвітності

Склад фінзвітності залежить від того, до якої категорії суб’єктів підприємництва належить підприємство: до суб’єктів великого, середнього, малого або мікропідприємництва.

При цьому зверніть увагу: з 01.01.2018 р. для цілей Закону про бухоблік визначені нові критерії віднесення юросіб до мікро-, малих, середніх і великих підприємств**. Водночас при складанні річної звітності за 2017 рік необхідно керуватися ще старими критеріями, встановленими ст. 55 ГКУ. Адже нові критерії запрацювали лише з 01.01.2018 р.

** Детальніше — у статті «Аналізуємо зміни до Закону про бухоблік» (журнал «Бухгалтер 911, 2017, № 45).

На нову градацію підприємств із Закону про бухоблік орієнтуватимемося при складанні фінзвітності за 2018 рік.

Склад фінзвітності

Суб’єкт підприємництва

Склад фінзвітності

Підприємства-загальносистемники, які складають звітність за П(С)БО

Юрособи — суб’єкти мікропідприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, П(С)БО 25):

— Баланс (форма № 1-мс);

— Звіт про фінрезультати форма № 2-мс

Юрособи — суб’єкти малого підприємництва (окрім суб’єктів мікропідприємництва)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

(ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, П(С)БО 25):

— Баланс (форма № 1-м);

— Звіт про фінрезультати (форма № 2-м)

Юрособи — суб’єкти середнього і великого підприємництва

Повний комплект фінзвітності

Підприємства, що мають дочірні підприємства

Консолідовану фінзвітність

Підприємства-єдиноподатники, які складають звітність за П(С)БО

Єдиноподатники групи 3 — суб’єкти малого підприємництва (які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат)

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

— Баланс (форма № 1-мс);

— Звіт про фінрезультати форма № 2-мс)

Єдиноподатники групи 4 — суб’єкти мікропідприємництва

Єдиноподатники групи 4 — суб’єкти малого підприємництва (що не належать до мікропідприємств)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва:

— Баланс (форма № 1-м);

— Звіт про фінрезультати (форма № 2-м)

Класифікація підприємств для складання фінзвітності-2017

Суб’єкт господарювання

Критерії, які повинні виконуватися одночасно

Середня кількість працівників за календарний рік

Річний дохід від будь-якої діяльності

Суб’єкт мікропідприємництва

Не перевищує 10 осіб

Не перевищує суми, еквівалентної 2 млн євро* (60008400 грн.)

Суб’єкт малого підприємництва

Не перевищує 50 осіб

Не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро* (300042000 грн.)

Суб’єкт великого підприємництва

Перевищує 250 осіб

Перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро* (1500210000 грн.)

* За середньорічним курсом НБУ. Середньорічний курс Нацбанку за 2017 р. дорівнює 3000,42 грн. за 100 євро (www.bank.gov.ua/files/Exchange r.xls).

Якщо не знайшли свого підприємства в жодній із цих категорій, йому пряма дорога в суб’єкти середнього підприємництва.

А що робити, якщо критерії протягом звітного року в підприємства змінилися? Наприклад, підприємство, яке належить за критеріями до суб’єктів малого підприємництва (при цьому не є суб’єктом мікропідприємництва), протягом 2017 року перейшло на сплату єдиного податку.

На думку Мінфіну (див. лист від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15486), у такому разі в підприємства є вибір: за звітний період, у якому відбувся такий перехід, можна складати або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, або Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

А ось вже в наступному звітному періоді єдиноподатнику потрібно подавати Спрощений фінзвіт (форми № 1-мс і № 2-мс).

Інакше кажучи, за 2017 рік підприємство може подати ще Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м). А з 2018 року зобов’язане буде подавати Спрощений фінзвіт.

В ситуації, коли «мікросуб’єкт» втратить можливість подавати Спрощений фінзвіт, але при цьому потрапляє в межі «малого» суб’єкта, за ним залишиться право звітувати за формами № 1-м і № 2-м. Цей висновок підтверджує і Мінфін у листі від 19.09.2014 р. № 31-11410-08-10/24149.

На повнокомплектний формат фінзвітності підприємство зобов’язане перейти лише при втраті ним статусу суб’єкта малого підприємництва. Причому зробити це потрібніше вже в періоді втрати такого статусу (п. 3 П(С)БО25).

Неприбутківці. Ще у 2015 році в ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік з’явилася норма, що дозволяє неприбутковим підприємствам (в «оновленій» нормі вони названі непідприємницькими товариствами) подавати скорочену фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. Така можливість має бути зафіксована в національних П(С)БО. Проте Мінфін так і не спромігся внести відповідні зміни в П(С)БО 25. У зв’язку із цим залишається неврегульованим питання про можливість застосування неприбутківцям зазначеного стандарту.

Як показує практика, місцеві органи статистики зазвичай не заперечують проти подання неприбутковими підприємствами, установами й організаціями форм, передбачених П(С)БО 25.

Податківці в роз’ясненні з підкатегорії 102.23.02 ЗІР також говорять, що неприбутковими установами подається скорочена фінзвітність у складі балансу і звіту про фінрезультати.

МСФЗшники. МСФЗ-зобов’язані підприємства (які складали звітність за МСФО і раніше або перша МСФЗшна звітність яких припадає на 2017 рік) подають повний комплект фінзвітності (незалежно від того, до якої категорії підприємств належать). Причому досі вони використовують ті ж форми звітності, які встановлені для підприємств, що звітують за нацстандартами. Виняток — примітки до фінзвітності. Вони складаються у складі МСФЗ-звітності в самостійно обраному вигляді.

Згідно з «оновленим» Законом про бухоблік першим звітним періодом, за який МСФЗ-зобов’язані підприємства повинні будуть подати фінзвітність на основі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, стане 2019 рік. Водночас таким підприємствам буде дозволено подавати МСФЗ-звітність, складену за таксономією, починаючи з 2018 року. Тож фінзвітність за 2017 рік підприємства складають за старими правилами, без урахування нововведень, внесених змінами в Законі про бухоблік.

А що стосується МСФЗ-новачків-2018 (великих підприємств/підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного призначення), то за 2017 рік вони ще звітують по-старому, тобто за П(С)БО.

Це підтвердив і Мінфін у листі від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175.

Новостворені підприємства. Для новоствореного підприємства звітний період відлічують з дати створення (дати держреєстрації) по 31 грудня. Перший звітний період такого підприємства може бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік). Тому формально підприємства, які були створені в період з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р., річну фінансову звітність за 2017 рік можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде з дати реєстрації по 31.12.2018 р. Але якщо новостворене підприємство — платник податку на прибуток, то цією нормою скористатися не вийде img 1. Адже фінзвітність — додаток декларації з податку на прибуток (п. 46.2 ПКУ). А згідно з п.п. 137.4.2 ПКУ перший податковий (звітний) період для новостворених підприємств розпочинається з дати, на яку припадає початок обліку суб’єкта господарювання як платника податку, і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому відбулася постановка на облік. Разом з декларацією з податку на прибуток такий платник податків повинен подати і фінансову звітність за цей же період (лист Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779).

Куди і в які строки подаємо фінзвітність?

Згідно з п. 2 Порядку № 419 фінзвітність подається: (1) органам, до сфери управління яких належать підприємства; (2) трудовим колективам на їх вимогу; (3) власникам (засновникам) відповідно до статутних документів, а також (4) згідно із законодавством — іншим органам і користувачам. Сьогодні фінзвітність подається двом держорганам: (1) органам статистики; (2) податківцям.

Статистика. У статистику фінзвітність подають усі підприємства. Фінзвітність за 2017 рік має бути подана не пізніше за 28 лютого 2018 року (п. 5 Порядку № 419).

Податківці. Податківцям фінзвітність подають підприємства — платники податку на прибуток і неприбуткові організації.

Єдиноподатники фінзвітність податківцям не подають.

Платники податку на прибуток подають річну фінансову звітність в органи ДФСУ в строки, передбачені для подання декларації із цього податку (абз. 2 п. 5 Порядку № 419).

Зверніть увагу! Згідно зі змінами, внесеними в ПКУ Законом № 2245***, і квартальники, і річні платники податку на прибуток річну декларацію із цього податку повинні подавати протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року (п. 46.2, п.п. 49.18.3 і 49.18.6 ПКУ). Податківці в категорії 102.23.01 ЗІР підтверджують застосування нового строку до здачі деки з прибутку за 2017 рік img 2. Відповідно, і «квартальники» з податку на прибуток фінзвітність за 2017 рік можуть подавати вже орієнтуючись на строк у 60 днів, тобто не пізніше за 01.03.2018 р.

*** Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.

Фінзвітність за 2017 податківцям потрібно подати не пізніше за 1 березня 2018 року.

Що стосується неприбутківців, то вони повинні подати річну фінзвітність податківцям не пізніше за 1 березня 2018 року.

Платники податків, які відносяться до великих і середніх підприємств, подають податкові декларації і, отже, фінзвітність в органи ДФСУ обов’язково в електронній формі (п. 49.4 ПКУ). Інші платники податку на прибуток можуть обрати один з таких способів (п. 49.3 ПКУ): особисто; поштою; в електронній формі.

Зазначимо: законодавство встановлює різні строки подання фінансової звітності податківцям і в органи статистики: у статистику — не пізніше за 28 лютого, а у фіскальний орган — у строки, передбачені для подання декларації, тобто за 2017 рік не пізніше за 1 березня. Але! Враховуючи, що фінзвітність подається через «Єдине вікно подання електронної звітності», відзвітувати окремо перед податківцями не потрібно, оскільки подану звітність побачать відразу і податківці, й органи статистики. Тому, по суті, фінзвітність потрібно подати не пізніше за 28 лютого, тобто раніше граничного строку подання прибуткової декларації.

В електронному вигляді ії подають з ідентифікатором форми «S» (надійде і в статистику, і податківцям).

Оприлюднення фінзвітності

Єврозміни в Законі про бухоблік торкнулися і порядку оприлюднення фінансової звітності підприємств. Вважаємо, що фінзвітність за 2017 слід оприлюднити вже за новими правилами (хоча є думка, що все-таки щодо звітності за 2017 рік слід керуватися старими правилами). При цьому варто зазначити, що норми, які стосуються оприлюднення фінзвітності, зокрема великими підприємствами, які не є емітентами цінних паперів, і середніми підприємствами, наберуть чинності тільки з 1 січня 2019 року.

Тому великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів, і середні підприємства не зобов’язані оприлюднювати свою фінзвітність за 2017 рік.

По суті, обов’язок з оприлюднення фінзвітності за 2017 рік зберігається за (ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік):

— публічними акціонерними товариствами;

— емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;

— банками;

— страховиками;

— недержавними пенсійними фондами;

— суб’єктами природних монополій на загальнодержавному ринку;

— підприємствами, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного призначення.

Усі вищеназвані підприємства повинні оприлюднити свою річну звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, наступного за звітним разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Відповідальність за неподання фінзвітності

Неподання/несвоєчасне подання звітності податківцям. Оскільки фінзвітність — додаток до податкової декларації з податку на прибуток, то неподання звітності тягне за собою невизнання декларації з податку на прибуток (тобто декларація буде вважатися неподаною). Відповідно, це потягне за собою накладення штрафу, установленого п. 120.1 ПКУ.

Розмір штрафу при цьому складає 170 грн. за кожне таке неподання/несвоєчасне подання, а в разі здійснення тих же дій платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке порушення, — 1020 грн. за кожне неподання/несвоєчасне подання.

Це, власне, підтверджують і податківці у своїй консультації, наведеній у підкатегорії 102.25 ЗІР.

А ось адмінштрафи за неподання/несвоєчасне подання фінзвітності податківці не накладають.

Неподання/несвоєчасне подання звітності органам статистики. У цьому випадку підприємству загрожує адмінштраф, передбачений ч. 1 ст. 1863 КпАП, — у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

А ось штраф за неподання фінансової звітності передбачений ч. 1 ст. 1642 КпАП у розмірі від 8 до 15 нмдг застосовують виключно до підприємств, пов’язаних з бюджетними коштами, оскільки каральними функціями в цьому випадку наділені органи Держаудитслужби (ст. 2341 КпАП). А вони мають право складати протоколи про адмінправопорушення тільки стосовно підконтрольних установ і суб’єктів господарювання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі