Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Геть забобони, або 13-та зарплата

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Грудень, 2019/№ 51-52
Друк
Сьогодні обговоримо винагороду за підсумками роботи за рік, або, як її називають у народі, тринадцяту зарплату. Оскільки роботодавець іде на таку щедрість рідко, не всі бухгалтери з нею знайомі. Про те, як із цією екзотикою працювати: нараховувати, оподатковувати, а згодом враховувати при розрахунку всіх «середніх» виплат, розповімо далі.

Розміри винагороди за підсумками роботи за рік і умови її надання встановлюються в колдоговорі (або в Положенні про преміювання, яке є додатком до колективного договору). Якщо ж колдоговір не укладений, то умови, критерії, розміри та строки такої виплати визначають у Положенні про оплату праці або затверджують положенням про виплату винагороди (преміювання), яке є невід’ємним додатком до Положення про оплату праці.

Завершальний етап документального оформлення — наказ про виплату винагороди за підсумками роботи за рік — як підстава для його нарахування.

Як оподатковувати?

Винагорода за підсумками роботи за рік входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат (ч. 3 ст. 2 Закону про оплату праці і п.п. 2.3.2 Інструкції № 5*). Тож оподатковуйте і відображайте її у звітності за загальними зарплатними правилами:

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

1) при справлянні ЄСВ та при утриманні ПДФО і ВЗ винагороду за підсумками роботи за рік включайте до бази справляння/оподаткування того місяця, в якому вона нарахована;

2) у таблицях 1 і 6 Звіту з ЄСВ відображайте у складі зарплати звітного місяця;

3) у формі № 1ДФ — у складі зарплати звітного кварталу з ознакою доходу «101».

Максимальний ЄСВ. З метою порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ тринадцяту зарплату включають у місяці нарахування повністю, але в межах максимальної величини.

У 2019 році ця цифра становить 62595 грн., а у 2020 році — 70845 грн.

Враховуємо в розрахунку відпускних

Винагорода за підсумками роботи за рік зазначена в п. 3 Порядку № 100** серед виплат, що беруть участь у розрахунку відпускних. При цьому:

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

1) до розрахунку відпускних потрапить тільки винагорода, нарахована в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік;

2) для кожного місяця розрахункового періоду винагорода за підсумками роботи враховується як 1/12 нарахованої суми, яка додається до зарплати такого місяця.

Це означає, що при наданні відпустки у 2020 році в розрахунку може брати участь винагорода за підсумками роботи за 2019 рік, нарахована у 2020 році. Якщо ж винагорода буде нарахована в грудні 2019 року за 2019 рік, то її взагалі не враховують при обчисленні середньоденної зарплати для відпускних.

Див. листи Мінпраці від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08 і Мінсоцполітики від 20.06.2019 р. № 723/0/204-19.

Припустимо, ви нарахували тринадцяту зарплату в січні 2020 року. При наданні відпусток починаючи з лютого січень 2020 року потрапляє до розрахункового періоду. Винагорода розподіляється не між місяцями того року, за роботу в яких вона була нарахована, а між місяцями розрахункового періоду, за який здійснюється розрахунок середньої зарплати.

Якщо кількість місяців розрахункового періоду дорівнює 12, до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних потрапить уся сума такої винагороди. Якщо ж працівник відпрацював менше року, то при розрахунку середньої зарплати враховуємо тільки частину винагороди, пропорційну кількості місяців розрахункового періоду, а саме: визначаємо 1/12 частина винагороди, але відносимо отримані суми тільки до місяців, що ввійшли до розрахункового періоду.

Важливо: розподілені суми винагороди повинні піддатися коригуванню разом з іншими зарплатними виплатами до підвищення (лист Мінсоцполітики від 18.06.2019 р. № 927/0/206-19).

Приклад 1. Працівник відпрацював на підприємстві більше року. У лютому 2020 року йому надано щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період: лютий 2019 року — січень 2020 року. У січні 2020 року такому працівникові: нараховано винагороду за підсумками роботи у 2019 році — 12000 грн.; з 1 січня 2020 року підвищено оклад — з 12000 грн. до 15000 грн.

Дані, необхідні для розрахунку, наведемо в таблиці.

Порядок урахування винагороди за підсумками роботи за рік у розрахунку відпускних

Місяці розрахункового періоду

Кількість днів, які беруть участь у розрахунку*

Сума виплати,

грн.

Сума, яка бере участь у розрахунку, грн.

Коефіцієнт коригування

Відкоригована сума заробітку,

грн.

02.2019

28

12000

12000 + 1000**

1,25

(15000 : 12000)

16250

03.2019

30

12000

12000 + 1000

16250

04.2019

29

12000

12000 + 1000

16250

05.2019

29

12000

12000 + 1000

16250

06.2019

28

12000

12000 + 1000

16250

07.2019

31

12062,22***

12062,22 + 1000

16327,78

08.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

09.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

10.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

11.2019

30

12062,22

12062,22 + 1000

16327,78

12.2019

30

12065,16

12065,16 + 1000

16331,45

01.2020

29

27000

(15000 + 12000****)

15000 + 1000

1

16000

Разом

354

159376,26

159376,26

х

195220,35

* Наведена кількість днів, за винятком святкових і неробочих, установлених ст. 73 КЗпП.

** У лютому та інших місяцях розрахункового періоду — 1/12 частина винагороди: 12000 грн. : 12 міс. = 1000 грн.

*** У липні й далі — зарплата з урахуванням індексації при базовому місяці — січень 2019 року.

**** Нарахована винагорода за підсумками роботи за 2019 рік — 12000 грн.

Середньоденна зарплата: 195220,35 грн. : 354 к. дн. = 551,47 грн.

Сума відпускних: 551,47 грн. х 14 к. дн. = 7720,58 грн.

Приклад 2. Працівник прийнятий на роботу 18.06.2019 р. У лютому 2020 року йому надана щорічна відпустка тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період: липень 2019 року — січень 2020 року. У розрахунковому періоді працівникові нараховані: зарплата у сумі 63000 грн.; винагорода за підсумками роботи за рік у сумі 7000 грн. (нарахована в січні 2020 року).

Оскільки кількість місяців у розрахунковому періоді дорівнює 7, до розрахунку відпускних включаємо тільки частину винагороди. Визначимо її: 7000 грн. : 12 міс. х 7 міс. = 4083,33 грн.

Середньоденна зарплата: (63000 грн. + 4083,33 грн.) : 210 к. дн. = 319,44 грн., де: 210 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді липень 2019 року — січень 2020 року за вирахуванням святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП (215 - 5).

Сума відпускних: 319,44 грн. х 14 к. дн. = 4472,16 грн.

Враховуємо в розрахунку «середньої» за 2 місяці

Винагорода за підсумками роботи за рік бере участь у розрахунку середньої зарплати за 2 місяці виходячи з такого (абзац другий п. 3 Порядку № 100):

1) винагорода була нарахована в поточному році за попередній календарний рік;

2) сума винагороди бере участь у розрахунку середньої заробітної плати як 1/12 суми такої винагороди, додана до заробітку кожного місяця розрахункового періоду. На думку Мінсоцполітики, у такий спосіб винагорода повинна враховуватися при обчисленні середньої зарплати протягом усього календарного року (див. лист від 20.04.2017 р. № 1225/0/101-17/282), а саме шляхом збільшення 1/12 цієї винагороди до заробітку кожного місяця розрахункового періоду.

Інакше кажучи, винагорода за підсумками роботи за рік не обов’язково повинна бути нарахована в розрахунковому періоді.

Приклад 3. Працівник у квітні 2020 року направляється на курси підвищення кваліфікації — цей період йому оплачується за «середньою» за 2 місяці. У розрахунковому періоді (лютий — березень 2020 року) йому нарахована зарплата в розмірі 30000 грн., усі дні, передбачені графіком роботи (41 роб. дн.), відпрацьовано. У січні 2020 року працівникові було нараховано винагороду за підсумками роботи за 2019 рік у розмірі 6000 грн.

Розмір винагороди, що бере участь у розрахунку «середньої» за 2 місяці, становитиме: 6000 грн. : 12 міс. х 2 міс. = 1000 грн.

Середньоденна зарплата дорівнюватиме: (30000 грн. + 1000 грн.) : 41 роб. дн. = 756,10 грн.

Якщо в розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі дні, то винагорода за кожен місяць враховується в сумі, пропорційній фактично відпрацьованому часу в розрахунковому періоді (листи Мінсоцполітики від 21.08.2009 р. № 506/13/84-09, від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 і від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14).

І ще. Вимоги п. 10 Порядку № 100 (обов’язок проводити коригування виплат, якщо в розрахунковому періоді або в періоді збереження середнього заробітку підвищувалися тарифні ставки (оклади)) необхідно дотримуватися при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження. Принцип здійснення коригування такий же, як і у випадку з розрахунком середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних (див. вище).

Враховуємо в розрахунку лікарняних і декретних

Винагорода за підсумками роботи за рік включається до розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (див. п. 3 Порядку № 1266*** і абзац перший п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

При розрахунку лікарняних і декретних не має значення, коли нарахована винагорода за підсумками роботи за рік — у поточному році за попередній або в тому ж році, за який вона надається.

Але якщо зазначена виплата була нарахована в місяці розрахункового періоду, який повністю не відпрацьований з поважної причини (причин), то її сума не включається до розрахунку середньої зарплати.

У такому разі потрібно з розрахункового періоду виключити весь місяць (разом з виплатами, які в ньому нараховані) (абзац другий п. 3 Порядку № 1266, лист Мінсоцполітики від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16).

До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 і 6 років, відпустка без збереження заробітної плати (п. 3 Порядку № 1266).

Якщо працівник у розрахунковому періоді не працював з інших причин, наприклад перебував у відпустці (щорічній, додатковій, інших видах відпусток), то тринадцята зарплата враховується повністю.

Аналогічний підхід використовуємо й при розрахунку декретних.

Винагорода за підсумками роботи за рік включається до розрахунку «лікарняної» і «декретної» середньої зарплати у складі виплат того місяця, в якому вона нарахована.

Приклад 4. Працівникові потрібно оплатити листок непрацездатності за період хвороби з 3 по 14 лютого 2020 року. Розрахунковий період: лютий 2019 року — січень 2020 року. У розрахунковому періоді нараховані: зарплата в сумі 123000 грн.; винагорода за 2019 рік в сумі 3000 грн. (нарахована в січні 2020 року); лікарняні за період хвороби з 2 по 31 січня 2020 року. Загальний страховий стаж — більше 8 років.

Січень 2020 року повністю не відпрацьований з однієї з поважних причин (хвороба), винагорода за підсумками роботи за рік не включається до розрахунку середньої зарплати.

Середньоденна зарплата: 123000 грн. : 334 к. дн. = 368,26 (грн.), де 334 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (оплачує роботодавець): 368,26 грн. х 5 к. дн. = 1841,30 грн.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (оплачує Фонд соціального страхування): 368,26 грн. х 7 к. дн. = 2577,82 грн.

І ще: винагорода за підсумками роботи за рік не підлягає індексації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць