Теми статей
Обрати теми

Валютне регулювання на новий лад: питання на тему

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Як ви знаєте, 07.02.2019 р. введено у дію новий Закон про валюту1, а разом із ним і ряд підзаконних нормативно-правових актів2, що забезпечують старт нової системи валютного регулювання. Так ось, НБУ встиг внести низку важливих змін до цих постанов, розглянути які ми вам зараз і пропонуємо. Також порушимо й інші питання, які можуть зацікавити багатьох із вас, шановні читачі.

1 Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. Знайомству з ним був присвячений матеріал «Закон про валюту і валютні операції: «перше наближення»» в журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 30.

2 З їх переліком та короткою характеристикою ви могли ознайомитися в статті «Валютна лібералізація «біля порога»: прийнято всі постанови» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 3).

Обов’язковий продаж інвалюти: з березня — 30 %. Норма про обов’язковий продаж частини валютних надходжень збереглася й після 07.02.2019 р. Закріплена вона розд. ІІІ Положення № 53. Але в цьому питанні намітилися певні зрушення.

3 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5.

Завдяки змінам, унесеним до цього Положення постановою № 354, частина надходжень в інвалюті, що підлягає обов’язковому продажу, з 01.03.2019 р. буде знижена з 50 до 30 %.

4 Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.02.2019 р. № 35. З коротким оглядом змін від НБУ можна ознайомитися на офіційному інтернет-представництві банку за таким посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87601458.

Розрахунки за експортними/імпортними операціями: триваліше граничний строк, але ширше коло. У своїх роз’ясненнях5 податківці звертають увагу, що збільшений з 180 до 365 днів граничний строк розрахунків за експортно-імпортними контрактами стосується не лише товарів, але й експорту послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав.

5 http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/366044.html.

До 07.02.2019 р. обмеження строків розрахунків при експорті послуг поширювалося тільки на транспортні та страхові послуги.

Зверніть увагу, що розрахунки за експортними/імпортними операціями, які не були завершені станом на 07.02.2019 р., повинні здійснюватися у строк, установлений НБУ відповідно до Закону про валюту (тобто 365 днів).

Водночас до розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів, граничні строки розрахунків за якими було встановлено Законом № 1856 (180 днів) і які до моменту набрання чинності Законом про валюту були порушені, застосовуються строки відповідно до вимог Закону № 185.

6 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.

Підтверджує такі висновки ДФСУ (ІПК від 22.12.2018 р. № 5389/6/99-99-14-06-02-15/ІПК), при цьому зазначаючи, що кожен конкретний випадок розрахунків між резидентами та нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами слід розглядати з урахуванням усіх документів, які стосуються цієї справи.

Ще один важливий факт: згідно з п. 7 ст. 11 Закону про валюту не проводиться валютний нагляд за експортно-імпортними операціями, суми яких не перевищують мінімального розміру фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу, — 150 тис. грн.

Експортна операція знімається з валютного контролю з дати надходження валюти на поточний рахунок (а не розподільчий) — згідно з п. 2 ст. 13 Закону про валюту і п. 23 Положення № 5.

Як повідомляє Мінекономрозвитку на своєму офіційному веб-сайті7, КМУ ухвалив рішення щодо можливості продовження строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у разі встановлення НБУ граничних строків за такими операціями, а також затвердив окремі групи товарів і галузей економіки, які подаватимуться до НБУ для встановлення винятків та особливостей для них.

7 http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=216d6fba-3525-4f34-ac7d-73265b413f57&title=UriadUkhvalivRishenniaSchodoUmovProdovzhenniaStrokivRozrakhunkivPriZdiisnenniOperatsiiZEksportuTaImportu

«Валютна» пеня. Її нарахування, нагадаємо, передбачено ч. 5 ст. 13 Закону про валюту за порушення резидентами граничного строку розрахунків.

Пеню нараховують за кожен день прострочення в розмірі 0,3 % від суми неодержаних грошових коштів (вартості недопоставленого товару) за договором у гривні (якщо це валюта контракту) або в інвалюті, перерахованій у гривні за курсом НБУ, встановленим на день виникнення заборгованості.

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (чи вартості недопоставленого товару).

Стягнення пені, як і раніше, покладене на податківців (згідно з ч. 8 ст. 13 Закону про валюту).

Інші санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим ліцензування та призупинення ЗЕД) скасовано.

Дроблення — не варіант. Уникнути нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за експортними/імпортними операціями й, відповідно, «валютної» пені у разі їх порушення за допомогою штучного дроблення валютної операції не вдасться.

Крім того, з 07.02.2019 р. банки зняли з валютного нагляду експортні/імпортні операції, що залишилися незакритими на суму до 150 тис. грн.

Для цих цілей курс НБУ береться на дату останньої події: останньої оплати/постачання/заліку (згідно з п.п. 1 п. 9 Інструкції № 7).

Але й ця норма не застосовується у випадках штучного дроблення постачання/валютних операцій при експорті/імпорті.

Табу на взаємозаліки. Згідно з п.п. 5 п. 10 Інструкції № 78, якщо валюта контракту — з групи 1 Класифікатора валют9 або російські рублі, то при взаємозаліку за експортними й імпортними операціями контракт не знімуть з валютного нагляду.

8 Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7.

9 Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

Розрахунки з нерезидентами в гривнях: коли можна? За домовленістю сторін використовувати національну валюту при розрахунках можна в більшості випадків. Зокрема, це стосується операцій, перелічених у пп. 27 — 30 Положення № 210.

10 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 2.

Готівкова інвалюта: використовуємо в окремих випадках. Яких саме — можна дізнатися з розд. VІ Положення. Для звичайних резидентів (з числа юросіб і ФОП) цікавими будуть такі випадки:

— забезпечення витрат на відрядження за кордоном (п. 42 Положення № 2);

— оплата представницьких витрат на організацію офіційних заходів за кордоном (п. 42 Положення № 2);

— оплата експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів за кордоном (п. 43 Положення № 2).

Валютний нагляд: деякі послаблення. Було скорочено перелік індикаторів сумнівних операцій при здійсненні валютного нагляду. Так, фінансова допомога, за рахунок якої здійснюється операція, більше не вважається окремим індикатором. Фінустанови аналізують її в межах заходів з установлення джерел походження коштів клієнта, а не окремо.

Скасування попереднього резервування коштів для купівлі інвалюти. З 07.02.2019 р. купівля інвалюти здійснюється «день у день»: так званий режим «Т+1» відійшов у небуття (постановою № 35 видалено пп. 40 — 42 Положення № 5).

Тобто тепер для того, щоб купити іноземну валюту, не потрібно чекати й резервувати кошти (у гривнях) для цього за день до такого придбання.

Ще одна приємна новина стосовно купівлі інвалюти11: тепер її онлайн-купівля через інтернет-банкінг та мобільні додатки доступні громадянам у режимі 24/7. Але є обмеження: сума має бути менше 150 тис. грн.

11 А також банківських металів.

Деклараціє про валютні цінності, прощавай! Про її подання більше турбуватися не доведеться12. Підтверджує це ДФСУ13, зазначаючи: щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України, скасовується. Звітувати за період з 01.01.2019 р. по 07.02.2019 р. не потрібно!

12 Про що ми повідомляли вам, зокрема, в статті «Валютне декларування: окремо в ДФСУ і НБУ, причому без штампів» у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 31.

13 http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/366044.html.

Востаннє відзвітувати слід було за 2018 рік (станом на 01.01.2019 р.), про що податківці говорять у кінці інформаційного повідомлення на своєму веб-порталі.

Дивіденди в інвалюті за 2018 рік: можна, але в межах загального ліміту. Також завдяки останнім змінам знято заборону на репатріацію дивідендів в інвалюті за 2018 рік. Такі операції з 07.02.2019 р. можна здійснювати в межах загального ліміту на повернення дивідендів, нарахованих за періоди до 2018 року включно, у межах 7 млн € на місяць (згідно з п. 93 Положення № 5).

Купівля валюти за рахунок кредитних коштів. Спочатку було передбачено заборону здійснювати купівлю інвалюти за дорученням/заявою клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту (п. 38 Положення № 5). Цим же пунктом установлено рідкісні винятки із цього правила.

Але завдяки постанові № 35 перелік винятків дещо розширився. Тепер заборона не діє, у тому числі якщо операції проводяться клієнтами за рахунок кредитних коштів з метою купівлі інвалюти в незначному розмірі (до 150 тис. грн.).

Заборона на переказ коштів до РФ і Кº. Заборонено переказувати кошти з метою надання кредитів, здійснення інвестицій або розміщення на банківських рахунках до держави-агресора/держави-окупанта, офшорних зон та країн, які не виконують/неналежно виконують рекомендації FATF. Причому стосується це як юр-, так і фізосіб.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі