Теми статей
Обрати теми

«Декретні» відпустки в розрахунку середньої «відпускної» зарплати

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Лютий, 2019/№ 9
Друк
Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а після неї оформляє відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Але іноді жінка може перервати цю відпустку і вийти на роботу. Може також, трохи пропрацювавши, оформити щорічну відпустку. У такій ситуації до розрахункового періоду для розрахунку середньої зар­плати потрапляє не лише період роботи, а й відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років. Давайте з’ясуємо, як розрахувати середню зарплату в цій ситуації.

Що потрібно врахувати

Робочий рік, за який надається щорічна відпустка, повинен відлічуватися з дати укладення трудового договору. Після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною «точка відліку» робочого року, за який надається щорічна відпустка, не змінюється.

Кількість календарних днів стажу, що надають право на щорічну основну відпустку за робочий рік, залежить від того, чи були в робочому році періоди, які до стажу для надання щорічної відпустки не зараховуються. Це насамперед відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років. І якщо такі періоди були в робочому році, то працівник за такий рік «заробить» відпустку не повної тривалості, а пропорційно дням, що надають право на щорічну відпустку.

Але це не означає, що працівниця, яка вийшла з «декретної» відпустки, має право піти в щорічну основну відпустку тільки на ту кількість календарних днів відпустки, яку вона «заробила». Вона має право піти в щорічну основну відпустку повної тривалості, оскільки щорічні відпустки за другий і наступний роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року (ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки). А норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи стосується виключно тих, хто працює в цього роботодавця перший робочий рік (ч. 5 — 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Тобто для реалізації права на щорічну відпустку працівниця не зобов’язана відпрацювати до кінця весь робочий рік, за який бажає отримати таку відпустку.

Водночас щорічна основна відпустка за робочий рік, який ще не почався, надана бути не може.

Як розрахувати середню

У загальному випадку розрахунковий період для обчислення середньої зарплати дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, в якому працівникові надана відпустка.

Для визначення середньої зарплати (ЗПсер) для розрахунку суми відпускних потрібно знати загальну суму виплат (В), що включаються до розрахунку, і кількість календарних днів, що включаються до розрахунку, за розрахунковий період (КД):

ЗПсер = В : КД.

Виплати (В), які включаються до розрахунку середньої зарплати, перелічені в п. 3 Порядку № 100*. Це основна зарплата, надбавки, доплати, премії тощо. У ньому також сказано, що при обчисленні відпускних і компенсації за невикористану відпустку до розрахунку включають і виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, а також допомога по тимчасовій непрацездатності.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Кількість днів (КД), що беруть участь у розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних, визначають так. Із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді (за 12-місячний розрахунковий період це 365 (366) календарних днів) виключають святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, а також календарні дні, протягом яких працівник відповідно до законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку № 100).

Це загальні моменти, що стосуються розрахунку середньої «відпускної» зарплати. Нас же цікавлять конкретні питання, що стосуються правильного включення до розрахунку «декретних» відпусток. Зупинимося на них детальніше.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. У п. 3 Порядку № 100 в переліку виплат, що включаються до розрахунку середньої зарплати для обчислення відпускних, зазначена, зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності. А ось про допомогу по вагітності та пологах у Порядку № 100 не сказано жодного слова.

Проте вас це не повинно хвилювати. Суму допомоги по вагітності та пологах ви повинні включити до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних.

На це вказувало Мінсоцполітики в листах від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 і від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15.

Аргумент — така допомога виплачується як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Не виключатимуться із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді й дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Оскільки за такий період працівниці зберігають середню зарплату, то підстав для виключення таких днів з розрахункового періоду немає.

Допомога по вагітності та пологах, а також дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадають на розрахунковий період, включаються до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних.

Зверніть увагу ще на такий момент! У розрахунок відпускних потрапить тільки та частина допомоги по вагітності та пологах, яка нарахована за календарні дні, що припадають на розрахунковий період.

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років. При розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних дні відпустки для догляду за дитиною виключають з розрахункового періоду на підставі абз. 6 п. 2 Порядку № 100.

Важливо! Якщо з розрахункового періоду виключається період, протягом якого працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років і на який уже припадає святковий день, то вдруге НЕ слід його виключати з кількості календарних днів у розрахунковому періоді.

Інакше це призведе до завищення середньої заробітної плати.

Період роботи. Тут усе просто. І виплати, нараховані за період роботи, і календарні дні включають до розрахунку середньої зарплати.

А тепер для наочності наведемо приклад.

Приклад. Працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 30 жовтня 2017 року по 4 березня 2018 року. Сума допомоги по вагітності та пологах за дні «декретної» відпустки становила 13245,12 грн. З 5 березня 2018 року вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, а з 1 листопада 2018 року приступила до роботи. Заробітна плата за листопад 2018 року — січень 2019 року — 13500 грн. 2 лютого 2019 року працівниця йде в щорічну відпустку тривалістю 14 к. дн.

Працівниці надана щорічна відпустка з 02.02.2019 р. Зверніть увагу: початок відпустки припадає на вихідний день (субота). Це не повинно вас хвилювати. Прив’язки до того, що початок відпустки повинен припадати виключно на робочий день, законодавство не містить. Тому надавати щорічну відпустку з вихідного дня допустимо.

Розрахунковим періодом буде лютий 2018 року — січень 2019 року. При цьому на розрахунковий період припали такі періоди:

з 01.02.2018 р. по 04.03.2018 р. — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

з 05.03.2018 р. по 31.10.2018 р. — відпустка для догляду за дитиною до 3 років;

з 01.11.2019 р. по 31.01.2019 р. — період роботи.

Насамперед визначимо кількість днів у розрахунковому періоді, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати.

Із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП), а також дні перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років:

365 - 241 - 3 = 121 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді лютий-2018 — січень-2019;

241 — кількість календарних днів відпустки для догляду за дитиною до 3 років з 5 березня по 31 жовтня 2018 року;

3 — кількість святкових та неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припадають на період з 1 лютого по 4 березня 2018 року і з 1 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року.

Святкові дні, які припали на період відпустки для догляду за дитиною до 3 років, ми не виключаємо, оскільки їх ми виключили разом з календарними днями такої відпустки.

Далі визначаємо виплати, які беруть участь у розрахунку. У наведеному прикладі до розрахунку включаємо як зарплату, так і суму декретних. Причому до розрахунку відпускних потрапить тільки частина допомоги по вагітності та пологах, яка нарахована за дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадають на розрахунковий період (з 1 лютого по 4 березня 2018 року).

Загальна сума заробітку становить:

13500зарплата + 3363,84декретні = 16863,84 (грн.),

де 3363,84 — частина допомоги по вагітності та пологах за 32 календарні дні «декретної» відпустки, що припадає на період з 1 лютого по 4 березня 2018 року (13245,12 грн. : 126 к. дн. х 32 к. дн.).

Далі визначимо середньоденну зарплату:

16863,84 грн. : 121 к. дн. = 139,37 грн.

Сума відпускних становитиме:

139,37 грн. х 14 к. дн. = 1951,18 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі