Теми статей
Обрати теми

Важливі цифри 2019 року: оподаткування доходів фізосіб і соцстрахування

Бухгалтер 911 Січень, 2019/№ 1
Друк

Прожитковий мінімум у 2019 році

Соціальні та демографічні групи населення

Прожитковий мінімум, грн.

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Працездатні особи

1921,00

2007,00

2102,00

Мінімальна зарплата у 2019 році

Період 2019 року

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

місячний

погодинний

Січень — грудень

4173,00

25,13

Ставки ПДФО і ВЗ, що застосовуються податковими агентами у 2019 році до окремих видів доходів

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

1. Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи (крім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ПКУ)

18 %

1,5 %

2. «Звичайні» дивіденди від:

— платника податку на прибуток;

— неплатника податку на прибуток, нерезидента, інституту спільного інвестування

5 %

9 %

3. Пасивні доходи, крім зазначених у п. 2 цієї таблиці

18 %

4. Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда

5. Дохід від продажу протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного в п. 4 цієї таблиці

5 %

1,5 %

6. Дохід від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане

7. Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 6 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва

5 %

1,5 %

Розміри ПСП у 2019 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Граничний розмір ЗП для ПСП, грн.

Розмір ПСП

Звичайна (п.п. 169.1.1 ПКУ)

2690,00 грн.

960,50 грн.

Звичайна «на дітей» (п.п. 169.1.2 ПКУ)

Для одного з батьків — 2690,00 грн. х к-ть дітей віком до 18 років;

для другого — 2690,00 грн.

960,50 грн. х к-ть дітей віком до 18 років

Підвищена «на дітей» (пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

1440,75 грн. х к-ть дітей віком до 18 років

Підвищена (п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2690,00 грн.

1440,75 грн.

Максимальна п.п. 169.1.4 ПКУ

2690,00 грн.

1921,00 грн.

Ставки ЄСВ у 2019 році

Категорія платників

Вид доходу

зарплата, лікарняні, декретні(1)

винагороди за цивільно-правовими договорами

1. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці), самозайняті особи на доходи звичайних працівників

22 %

22 %

2. Підприємства (крім зазначених у пп. 3 і 4 цієї таблиці) і фізособи-підприємці на доходи працівників-інвалідів

8,41 %

22 %

3. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(2)

5,3 %

5,3 %

4. Підприємства й організації громадських організацій інвалідів(2)

5,5 % — на доходи працівників-інвалідів;

22 % — на доходи інших працівників

22 %

(1) Тут і далі під декретними розуміємо допомогу по вагітності та пологах.

(2) Якщо в них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів рівний не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2019 році

Період 2019 року

Максимальний розмір доходу, з якого стягують ЄСВ, грн.

Січень — грудень

62595,00 (15 мінзарплат)

Мінімальний страховий внесок у 2019 році

Ставка ЄСВ

Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць(1), грн.

22 %

918,06(2)

8,41 %

350,95(3)

5,5 %

229,52(3)

5,3 %

221,17(3)

(1) Мінімальний страховий внесок дорівнює добутку мінзарплати (у 2019 році — 4173,00 грн.) і відповідної ставки ЄСВ, установленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

(2) Звертаємо увагу: ЄСВ у розмірі не нижче 918,06 грн. за кожен місяць звітного року зобов’язані сплачувати фізособи — підприємці (як загальносистемники, так і єдиноподатники), незалежні професіонали, а також члени фермерських господарств, які не належать до осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах.

(3) Важливо! Ці показники вам знадобляться виключно для визначення «лікарняного» страхового стажу працівника, до бази нарахування якого застосовується пільгова ставка ЄСВ.

Ставки ПДФО, ВЗ і ЄСВ для окремих видів доходів у 2019 році

Вид виплати

Звичайні працівники

Працівники-інваліди

юросіб і фізосіб-підприємців

нарахування

утримання

нарахування

утримання

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

Зарплата

22 %

18 %

1,5 %

8,41 %

18 %

1,5 %

Лікарняні

Декретні

22 %

х

х

8,41 %

х

х

Винагорода за роботи/послуги за цивільно-правовими договорами у 2019 році

Податковий агент / платник ЄСВ

Утримання

Нарахування

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

1. Підприємства (крім зазначених у п. 2 цієї таблиці), самозайняті особи

18 %

1,5 %

22 %

2. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(1)

18 %

1,5 %

5,3 %

(1) Якщо в них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів рівний не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ

Територія відрядження

Максимальний неоподатковуваний розмір добових (п.п. 170.9.1 ПКУ)

У межах України

Не більше 417,30 грн.

Для відряджень за кордон

Не більше 80 євро(1)

(1) За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, у розрахунку за кожен такий день.

Строки сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ у 2019 році

Строк виплати

ПДФО, ВЗ

ЄСВ

Виплата заробітної плати за першу (аванс) і другу половину місяця

Гроші отримано з банківського рахунку

Одночасно з отриманням грошей у банку

У день виплати заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ

Гроші перераховано в безготівковій формі на рахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на рахунок

Виплата готівкою з каси(1)

Протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем виплати

Виплата в натуральній формі

Несвоєчасна виплата заробітної плати

Зарплату нараховано, але не виплачено

Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, у якому нараховано заробітну плату

Не пізніше за 20 число наступного місяця (для гірських підприємств — не пізніше за 28 число наступного місяця)

(1) За рахунок грошових коштів, які не були отримані в банку на зазначені цілі, а надійшли до каси підприємства, наприклад, як виручка.

Розміри обмежуючих показників для лікарняних і декретних для основних працівників

Вид обмеження(1)

Початок тимчасової непрацездатності

Мінімальна середньоденна зарплата, грн.

Максимальна середньоденна зарплата, грн.

Лікарняні

Спеціальне

Січень — грудень 2019 року

137,09

Загальне

Січень 2019 року

1834,59(2)

Лютий — грудень 2019 року

2056,34(2)

Допомога по вагітності та пологах

Спеціальне

Січень — грудень 2019 року

137,09

274,18

Загальне

Січень 2019 року

137,09

1834,59(2)

Лютий — грудень 2019 року

137,09

2056,34(2)

(1) Спеціальне обмеження передбачене для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження.

(2) Крім того, сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якою сплачувався єдиний внесок.

ЄСВ у підприємців, незалежних професіоналів, фермерів у 2019 році*

* Звільняються від сплати ЄСВ «за себе» підприємці (єдиний податок, загальна система) і члени фермерських господарств, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу.

Категорія платника

Строк сплати

Мінімальний страховий внесок

Звітний період

за місяць, грн.

за квартал, грн.

Підприємець на єдиному податку

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

918,06

2754,18

Календарний рік (за звітний 2018 рік подаємо не пізніше за 11.02.2019 р.)

Звіт за формою № Д5

Підприємець

на загальній системі

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

918,06

2754,18

Календарний рік (за звітний 2018 рік

подаємо не пізніше 11.02.2019 р.)

Звіт за формою № Д5

Особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

918,06

2754,18

Календарний рік (за звітний 2018 р. подаємо не пізніше за 30.04.2019 р.)

Звіт за формою № Д5

Члени фермерського господарства

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 21 жовтня, 20 січня)

918,06

2754,18

Календарний рік (за звітний 2018 р. подаємо не пізніше 30.04.2019 р.)

Звіт за формою № Д5

Інформація про кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних у 2019 році

Початок відпустки (місяць 2019 року)

Розрахунковий період*

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних

(гр. 3 - гр. 4)*

Січень

Січень — грудень 2018 року

365

11

354

Лютий

Лютий 2018 року — січень 2019 року

365

11

354

Березень

Березень 2018 року — лютий 2019 року

365

11

354

Квітень

Квітень 2018 року — березень 2019 року

365

11

354

Травень

Травень 2018 року — квітень 2019 року

365

11

354

Червень

Червень 2018 року — травень 2019 року

365

10

355

Липень

Липень 2018 року — червень 2019 року

365

11

354

Серпень

Серпень 2018 року — липень 2019 року

365

11

354

Вересень

Вересень 2018 року — серпень 2019 року

365

11

354

Жовтень

Жовтень 2018 року — вересень 2019 року

365

11

354

Листопад

Листопад 2018 року — жовтень 2019 року

365

11

354

Грудень

Грудень 2018 року — листопад 2019 року

365

11

354

* Розрахунки наведено виходячи з умови, що розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям, які передують місяцю, на який припадає початок відпустки. При цьому в розрахунковому періоді не було періодів, протягом яких працівник згідно із законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі