Теми статей
Обрати теми

Зміна суми прибутку після виплати дивідендів: як бути?

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Дивіденди були виплачені згідно з протоколом загальних зборів засновників і наказом про виплату дивідендів, а пізніше був скоригований прибуток того періоду, за який нараховано дивіденди. Як бути? Робити доповнення до протоколу? Розбираємося!

Шкода, що із запитання не зрозуміло, у який бік img 1 (збільшення чи зменшення) був скоригований прибуток. У протоколі й наказі, зазвичай, фіксують конкретну суму нерозподіленого прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів.

Іноді (у разі коли кількість учасників товариства невелика) можуть додатково розписати, яка сума належить до виплати кожному з них.

Крім того, у протоколі загальних зборів засновників фіксують використання нерозподіленого прибутку й на інші цілі (поповнення резервного, додаткового капіталу тощо).

Якщо справи йдуть саме так, то тоді доведеться оформляти нові документи, щоб дати всьому лад.

У теорії можливе також формулювання на кшталт «весь прибуток, отриманий за підсумками ____ року, розподілити між учасниками товариства в розмірах, пропорційних сумам їх вкладів до статутного капіталу товариства». У такому разі, якщо потім виявиться, що розмір фактичного прибутку відрізняється від того, який був визначений первісно, можна було б обійтися без змін до протоколу й наказу. Але на практиці без зазначення конкретних сум документи, що нас цікавлять, зазвичай, не складають.

Чи потрібні загальні збори? Інше запитання: чи доведеться повторно скликати збори засновників, якщо, наприклад, розмір прибутку внаслідок виявлення та виправлення помилки збільшився? Адже розподіл прибутку належить до виключної компетенції таких зборів (згідно з п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ1).

1 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

Орієнтуватися будемо вже на норми нового Закону, адже з 17.06.2019 р. втратить актуальність його п. 3 гл. VIII, що раніше дозволяв положенням статуту ТОВ, ТДВ, які не відповідають цьому Закону, діяти в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.

І судячи з усього, скликати збори засновників все-таки доведеться. Річ у тому, що якщо «з’явився» додатковий нерозподілений прибуток, то прийняти рішення про його розподіл повинні саме загальні збори.

Направлений він може бути на виплату дивідендів, резервного2, додаткового або статутного капіталу без зміни співвідношення розмірів часток у статутному капіталі.

2 Подробиці на тему ви могли прочитати в статті «Виплачуємо дивіденди: основні акценти — 2019» (підрозділ «Резервний капітал») у журналі «Бухгалтер 911», 2019, № 5.

Закон про ТОВ (ст. 17) дозволяє відразу направити нерозподілений прибуток на збільшення статутного капіталу (тобто без поділу нерозподіленого прибутку між учасниками та нарахування дивідендів). При цьому склад учасників товариства та співвідношення розмірів їх часток у статутному капіталі не змінюються. Але рішення про те, що нерозподілений прибуток направляється відразу на збільшення статутного капіталу, також приймається загальними зборами учасників.

Корисні «опції» img 2. Далі звернемо вашу увагу на деякі нюанси, які здатні спростити процес проведення загальних зборів учасників.

Учасники товариства можуть брати участь у загальних зборах не лише особисто, але й через своїх представників (згідно з ч. 2 ст. 33 Закону).

Загальні збори учасників можуть бути як організовані через спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного, так і проводитися в режимі відеоконференції. Остання на виконання ч. 3 ст. 33 Закону повинна дозволяти бачити та чути всіх учасників зборів одночасно.

Рішення загальних зборів учасників з питань розподілу чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів приймають більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань повістки дня в письмовій формі (заочне голосування). Але справжність підпису учасника товариства на такому документі повинна засвідчуватися нотаріально.

А якщо… опитати? Альтернативним методом дізнатися про думку учасників товариства з питання долі img 3 нерозподіленого прибутку, що утворився, є опитування учасників. Його проведення регулює ст. 36 Закону про ТОВ.

Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування, якщо інше не встановлено статутом товариства (згідно з ч. 1 ст. 36 Закону).

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства. Тобто для того щоб провести опитування з питання, що нас цікавить, бухгалтер, який виявив помилку(и), повинен звернутися до директора або дирекції ТОВ, який(а) й буде ініціатором такого опитування.

До переліку питань, які шляхом опитування не приймаються, рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів не належать.

Ініціатор опитування повинен надіслати всім учасникам товариства відповідний запит із проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються: (1) адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь і прийняті рішення, і (2) строк, протягом якого вони повинні це зробити.

Надсилати учасникам запити й отримати на них відповіді, можна і в електронній формі. Але засоби електронних комунікацій, які при цьому застосовуються, мають бути визначені статутом товариства.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до посвідчення волевиявлення учасників під час опитування3.

3 У тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.

Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення у письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства. Для цього йому відведено 10 днів з дати закінчення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом і набувають статусу протоколу.

Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлене у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства (ч. 10 ст. 36 Закону про ТОВ). Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники повинні надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

Інші питання проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.

Як бачите, вийти із ситуації, що склалася, не так-то й просто, але є шляхи, які, принаймні, можуть дещо спростити цей процес.

Прибуток зменшився. Якщо прибуток того звітного періоду, за який дивіденди вже нараховані та виплачені, внаслідок виявлення помилки зменшився, то ситуація складається така.

ТОВ не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати їх, якщо (п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону про ТОВ) у товариства недостатньо (буде недостатньо) майна для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав. Є й інші заборони (ст. 27 Закону), але в нашому випадку вони неактуальні.

А що коли оплатити зобов’язання перед кредиторами товариство зможе й незважаючи на те, що дивіденди були виплачені надміру? Можна залишити ситуацію так, як є, і не повертати надміру перераховані платежі? У разі якщо в товариства є нерозподілений прибуток минулих звітних періодів, можна вчинити й так. Але розподіл прибутку, як ви пам’ятаєте, перебуває у виключній компетенції загальних зборів. Але такий варіант його розподілу можна реалізувати шляхом опитування.

А ось нараховувати дивіденди за рахунок інших джерел (наприклад, додаткового чи резервного капіталу) не зовсім правильно. Переконує в цьому в тому числі визначення дивідендів у податковому законодавстві.

Дивіденди — це платіж4, що здійснюється юрособою, у тому числі емітентом корпоративних прав5, на користь власника таких корпоративних прав5, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухобліку (п.п. 14.1.49 ПКУ).

4 Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юрособою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

5 Інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів.

Тому для того щоб «погасити» надміру нараховані дивіденди, товариство повинне або мати нерозподілений прибуток минулих звітних періодів і використати його на вже виплачені дивіденди img 4, або йти малоприємним шляхом виправлення допущеної помилки та повернення надміру нарахованих дивідендів своїм учасникам.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі