Теми статей
Обрати теми

Оплачуємо відпустки: тонкощі

Александрова Олеся, експерт з кадрових і податкових питань
Після пасхально-травневої п’ятиденки відпускну кампанію — 2019 можна вважати відкритою. Хтось із працівників «приклеїв» відпустку до свят «до», хтось додав її «після», деякі ще чекають на початок купального сезону, але вже пакують валізи в передчутті відпустки. У будь-якому разі бухгалтерам уже потрібно бути у всеозброєнні. Важливі моменти розрахунку відпускних ми нагадаємо вам у цій статті.

Розрахунковий період у «нестандартних» ситуаціях

У загальному випадку середню зарплату для оплати відпустки обчислюють виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 Порядку № 100*). Але не завжди бухгалтерові доводиться мати справу із загальними випадками. Тому далі з’ясуємо, як визначити розрахунковий період у ситуаціях «з живчиком».

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Працівник пропрацював на підприємстві менше року. До розрахункового періоду включаємо фактичний час роботи (з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка). Тобто до розрахунку беруться тільки повністю відпрацьовані місяці (абзац другий п. 2 Порядку № 100).

Приклад. Працівник прийнятий на роботу 25.09.2018 р. З 01.07.2019 р. йому надано щорічну відпустку. Працівник пропрацював на підприємстві менше 12 календарних місяців, тому розрахунковим періодом буде жовтень 2018 року — червень 2019 року.

Працівник прийнятий на роботу з першого робочого дня місяця, який не є першим календарним днем. Такий місяць враховують при визначенні кількості днів у розрахунковому періоді.

Приклад. Працівник прийнятий на роботу 03.09.2018 р. і йде в щорічну відпустку з 15.04.2019 р. На підприємстві 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями — субота і неділя. Розрахунковим періодом, за який визначається середня зарплата, у цьому випадку буде вересень 2018 року — березень 2019 року, оскільки 3-тє число — перший робочий день вересня 2018 року (1 і 2 вересня — вихідні дні).

Див. лист Мінсоцполітики від 06.10.2014 р. № 493/18/ 99-14.

Працівник не зі своєї вини не мав заробітку в розрахунковому періоді. У цих випадках застосовують особливий алгоритм розрахунку: Визначають «умовний» розрахунковий період — 12 календарних місяців. При цьому середню зарплату обчислюють виходячи з установленої в трудовому договорі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу.

Приклад. Працівниця підприємства 04.07.2019 р. вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 16.07.2019 р. вона йде в щорічну відпустку. У цьому випадку розрахунковим періодом є липень 2018 року — червень 2019 року. Водночас у працівниці немає заробітку із законодавчих причин (відпустка для догляду за дитиною до 3 років). У зв’язку із цим середньоденна зарплата для розрахунку відпускних розраховується виходячи з окладу, встановленого працівниці.

Працівникові надаються невикористані дні щорічної відпустки за декілька років / Працівникові послідовно надаються щорічні основна і додаткова відпустки. У цьому випадку розрахунковий період — ті ж 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки.

При цьому важливо, у якому саме календарному місяці згідно з наказом працівникові надається відпустка.

Про те, що розрахунковий період у такому разі не залежить від місяця видання наказу і кількості таких наказів, роз’яснювалося в листах Мінсоцполітики від 26.10.2016 р. № 1475/13/ 84-16 і від 01.12.2016 р. № 1623/13/84-16.

Приклад. Працівник іде у відпустку з 22.04.2019 р. Тривалість відпустки становить 30 календарних днів (24 календарних дні за поточний робочий рік і 6 — за минулий).

Розрахунковим періодом для обчислення суми відпускних є квітень 2018 року — березень 2019 року. Якщо ж відпустки надають окремо, то розрахунковий період доведеться визначати кожного разу заново.

Приклад. Згідно з наказом працівникові була надана щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні з 18.03.2019 р. і додаткова щорічна відпустка за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів з 11.04.2019 р.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічної основної відпустки розрахунковим періодом буде березень 2018 року — лютий 2019 року, а для оплати часу додаткової відпустки — квітень 2018 року — березень 2019 року.

Облік окремих виплат при розрахунку відпускних

Премії та разові винагороди. При розрахунку відпускних премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату (п. 3 Порядку № 100). Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включають до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній рік.

Приклад. Працівник іде в щорічну відпустку тривалістю 10 календарних днів із 22.04.2019 р. Розрахунковим періодом є квітень 2018 року — березень 2019 року. Оклад працівника становить 6800,00 грн. Щомісячна премія — 300,00 грн. Крім того, працівникові в розрахунковому періоді були нараховані квартальні премії в сумі 1800,00 грн., у тому числі:

— за І квартал 2018 року (нарахована у квітні 2018 року) — 400,00 грн.;

— за ІІ квартал 2018 року (нарахована в липні 2018 року) — 400,00 грн.;

— за ІІІ квартал 2018 року (нарахована в жовтні 2018 року) — 500,00 грн.;

— за IV квартал 2018 року (нарахована в січні 2019 року) — 500,00 грн.

Також у квітні 2019 року працівникові нарахована премія в розмірі 600,00 грн. за І квартал 2019 року. Одноразова винагорода за підсумками роботи за 2018 рік нарахована в січні 2019 року і становить 2800,00 грн.

Нам потрібно визначити, які із зазначених у прикладі премії та винагороди потраплять до розрахунку «середньої» для обчислення відпускних, виплачених у квітні 2019 року. Квартальна премія, нарахована у квітні 2018 року за I квартал 2018 року, у повному обсязі ввійде до розрахунку «середньої», незважаючи на те, що вона нарахована за місяці, які не ввійшли до розрахункового періоду. Премію, нараховану у квітні 2019 року, навпаки, не враховуємо в розрахунку відпускних, хоча вона й нарахована за місяці, що ввійшли до розрахункового періоду. Таким чином, до розрахунку включаємо квартальні премії, нараховані за І — IV квартали 2018 року. Само собою потраплять до розрахунку й щомісячні премії, нараховані в місяцях звітного періоду. Винагороду за підсумками роботи за 2018 рік, нараховану у 2019 році, також включаємо до розрахунку середньої зарплати шляхом додавання 1/12 від суми винагороди до заробітку кожного місяця розрахункового періоду.

У зв’язку з тим, що в цьому випадку розрахунковий період дорівнює 12 місяцям, у розрахунку середньої зарплати бере участь уся сума винагороди.

Таким чином, визначимо суму виплат за розрахунковий період: (6800,00 + 300,00) х 12 + 1800,00 + 2800,00 = 89800,00 (грн.).

Середньоденна заробітна плата становить: 89800,00 : (365 - 11) = 253,67 (грн./к. дн.), де 365 — загальна кількість календарних днів розрахункового періоду; 11 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Сума відпускних за 10 календарних днів становитиме: 253,67 х 10 = 2536,70 (грн.).

Лікарняні та декретні. При визначенні суми відпускних у розрахунок включають також допомогу по тимчасовій непрацездатності (абзац четвертий п. 3 Порядку № 100). Нагадаємо: у загальному випадку перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а починаючи із 6-го дня працівникові виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування. При цьому до розрахунку середнього заробітку для визначення суми відпускних включають загальну суму оплати періоду тимчасової непрацездатності.

Відповідно, й календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність працівника, включають до загальної кількості календарних днів за розрахунковий період.

Аналогічні роз’яснення були надані в спільному листі Мінпраці та Мінфіну від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826.

Приклад. Працівникові надається щорічна основна відпустка з 01.04.2019 р. тривалістю 7 календарних днів. Розрахунковий період для визначення суми відпускних: квітень 2018 рокуберезень 2019 року. Сума заробітної плати за розрахунковий період становила 86250,00 грн. Сума оплати лікарняного листа за період тимчасової непрацездатності з 11.12.2018 р. по 20.12.2018 р. — 2393,40 грн. Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді: 365 - 11 = 354 (к. дн.), де 365 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді; 11 — кількість святкових і неробочих днів, які припадають на розрахунковий період. Визначимо середньоденну заробітну плату: (86250,00 + 2393,40) : 354 = 250,41 (грн./к. дн.).

Сума відпускних становить: 250,41 х 7 = 1752,87 (грн.).

А ось про допомогу по вагітності та пологах у Порядку № 100 прямо не говориться. Проте це не означає, що йому не місце в розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних. Декретні компенсують втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тобто вони підпадають під поняття виплат за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (абзац четвертий п. 3 Порядку № 100).

Із цього випливає, що допомогу по вагітності та пологах потрібно включати до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних.

Приклад. Працівниці підприємства на її прохання надана щорічна відпустка тривалістю 24 календарні дні відразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадала на період з 03.12.2018 р. по 07.04.2019 р. включно. У щорічну відпустку працівниця йде з 08.04.2019 р. Розрахунковий період для визначення суми відпускних: квітень 2018 рокуберезень 2019 року. Заробітна плата за розрахунковий період становила 46740,00 грн. Загальна сума допомоги по вагітності та пологах — 23897,16 грн., у тому числі за квітень 2019 року — 1327,62 грн. Визначимо кількість календарних днів, що беруться в розрахунок: 365 - 11 = 354 (к. дн.).

Зверніть увагу: у розрахунку середньоденної заробітної плати братиме участь тільки частина допомоги по вагітності та пологах, що припадає на місяці розрахункового періоду, у розмірі 22569,54 грн. (23897,16 - 1327,62). Розрахуємо середньоденну заробітну плату: (46740,00 + 22569,54) : 354 = 195,79 (грн./к. дн.). Сума відпускних становить: 195,79 x 24 = 4698,96 (грн.).

Облік відпускних і матдопомоги при розрахунку відпускних. Відпускні, нараховані працівникові за час перебування в попередній відпустці, допускає до участі в розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних абзац четвертий п. 3 Порядку № 100.

А ось матдопомозі до такого розрахунку шлях закритий. «Перешкодою» в цьому випадку є п.п. «б» п. 4 згаданого Порядку.

Причому зверніть увагу: матеріальну допомогу не враховують при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток незалежно від того, є вона разовою чи ні, надана вона одному або всім (більшості) співробітників (див. лист Мінпраці від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05).

Пам’ятайте: на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100 при розрахунку середнього заробітку для оплати відпусток не враховують й інші одноразові виплати (компенсацію за невикористану відпустку, допомогу працівникам, які виходять на пенсію, вихідну допомогу тощо).

Приклад. Працівникові підприємства надається щорічна відпустка з 17.04.2019 р. тривалістю 10 календарних днів. У розрахунковому періоді (квітень 2018 рокуберезень 2019 року) йому були нараховані:

заробітна плата62900,00 грн.;

відпускні за період із 6 по 19 серпня 2018 року2578,10 грн.;

матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки1200,00 грн.

З одержаних у розрахунковому періоді виплат до розрахунку середньої заробітної плати працівника для обчислення суми відпускних потраплять тільки зарплата і відпускні. Матдопомогу до розрахунку не включаємо. Розрахуємо середньоденну заробітну плату: (62900,00 + 2578,10) : (365 - 11) = 184,97 (грн./к. дн.), де 365 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді; 11 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Визначимо суму відпускних: 184,97 x 10 = 1849,70 (грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі