Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ліквідаційний Звіт з ЄСВ підприємця

Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України, Роговець Анжеліка, головний державний ревізор — інспектор відділу адміністрування єдиного внеску управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФСУ
Бухгалтер 911 Червень, 2020/№ 24
Друк
ФОП вирішив припинити підприємницьку діяльність. У які строки йому потрібно надати ліквідаційний Звіт з ЄСВ та як його заповнити, якщо ФОП скористався звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень 2020 року?

Підставою для зняття ФОП з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, а також відомості з відповідної реєстраційної картки.

Зазначимо, що дата зняття з обліку фізичної особи — підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП. Це прямо зазначено в абзаці другому п.п. 1 п. 11.18 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися в контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від здійснення підприємницької діяльності.

Така фізична особа, серед іншого, повинна забезпечити остаточні розрахунки з ЄСВ і подати ліквідаційну звітність з єдиного внеску (форма Д5 наведена в додатку 5 до Порядку № 435*).

* Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

При цьому останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Так, наприклад, для ФОП, що припиняє підприємницьку діяльність у червні 2020 року, останнім звітним періодом буде період з 1 січня по 30 червня 2020 року.

Важливо! Якщо ФОП, що припинився, в останньому звітному періоді був звільнений від сплати ЄСВ, оскільки отримував пенсію за віком або належав до осіб з інвалідністю, або досяг віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, отримував відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу і не висловив бажання бути платником ЄСВ на умовах добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, то ліквідаційний Звіт за формою № Д5 без сумових показників він не формує і не подає.

Звіт з ЄСВ за себе із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують і подають до контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 11 розд. III Порядку № 435).

Заповнення ліквідаційного Звіту

Форма № Д5 складається з титульного аркуша і двох таблиць.

Таблицю 1 заповнюють усі підприємці незалежно від обраної системи оподаткування.

Якщо ж ФОП здійснював свою підприємницьку діяльність у сферах, робота в яких зараховується до спецстажу, то додатково до таблиці Звіту за формою № Д5 йому потрібно сформувати таблицю 2.

У переважній більшості випадків ФОП матиме справу з титульним аркушем і таблицею 1 Звіту за формою № Д5. Про них і поговоримо.

Розпочнемо з титульного аркуша. Розглянемо його окремі реквізити, заповнення яких на практиці викликає запитання у ФОП.

Реквізит «1. Звіт за». Зазначаєте рік припинення підприємницької діяльності.

Реквізит «6. Тип платника та період перебування (місяць)». Проставляєте відповідну відмітку в комірці перед назвою системи оподаткування, на якій перебував ФОП.

Зверніть увагу: якщо ФОП потрапив на загальну систему або єдиний податок (групи 3, 4) не з першого числа місяця, то в реквізиті 6 титульного аркуша число місяця при зазначенні початку відповідного періоду все одно потрібно ставити перше (а не фактичну дату держреєстрації). Формат заповнення комірок: дд.мм.2020 (наприклад, 01.01.2020).

Аналогічно діємо й у разі зазначення останнього періоду. Навіть якщо дата припинення підприємницької діяльності припадає не на останній день відповідного місяця, у реквізиті 6 вказуєте повний місяць, на який припала «розреєстрація».

У реквізиті «7. Тип форми:» проставляєте відмітку в комірці «ліквідаційна».

На черзі таблиця 1 Звіту. Але перш ніж перейти до її заповнення, зазначимо таке.

Пунктом 910 розд. VIII Закону про ЄСВ тимчасово звільняються від нарахування, обчислення і сплати ЄСВ за себе ФОП у частині сум, які підлягають нарахуванню, обчисленню і сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня.

При цьому положення абзацу другого п. 2 ч. 1 ст. 7 цього Закону щодо таких періодів для зазначених осіб не застосовуються.

Такі особи самостійно на власний розсуд вирішують питання про застосування передбаченого звільнення від ЄСВ за зазначені періоди. У такому разі інформація про сплачені суми наводиться у формі № Д5.

Від обраного варіанта, а також від системи оподаткування, на якій перебував ФОП, залежатиме порядок заповнення граф таблиці 1 Звіту з ЄСВ за себе.

Таблиця 1. ФОП на єдиному податку

Таблиця 1 Звіту за формою № Д5 має всього 6 граф.

У графі 1 перелічені місяці календарного року.

У графі 2 у рядках з найменуванням календарних місяців звітного періоду, у яких ФОП перебував на обліку як платник ЄСВ на єдиному податку, зазначаєте код категорії застрахованої особи «6».

За місяцями звітного періоду із самостійно визначеними сумами доходу, з якого сплачуватиметься ЄСВ, зазначаєте:

у графах 3 і 4 суму такого доходу.

Вона не може бути менша за мінзарплату і більша за максимальну величину бази нарахування ЄСВ відповідного місяця (для місяців 2020 року не може бути меншою 4723 грн і більшою 70845 грн);

у графі 5 — ставку ЄСВ (22,00);

у графі 6 — суми нарахованого ЄСВ. Їх знаходимо так: показник графи 4 множимо на ставку ЄСВ (22 %) та ділимо на 100 %.

За місяцями звітного періоду (березень — травень), у яких ФОП вирішив скористатися звільненням від сплати ЄСВ, проставляєте в графах 3, 4 і 6 нулі, якщо здаєте Звіт у паперовому вигляді, або ж залишаєте комірки незаповненими, якщо здаєте Звіт в електронному форматі. У графі 5 проставляєте ставку ЄСВ (22,00).

Будьте уважними із заповненням таблиці 1 у випадку, якщо ФОП скористався звільненням.

Адже самостійне визначення платником ЄСВ бази нарахування єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня 2020 року у Звіті за формою № Д5 свідчитиме про прийняття платником рішення про нарахування, обчислення і сплату ЄСВ за зазначені періоди в розмірах і порядку, визначених Законом № 2464 (ср. ).

Приклад 1. Дата припинення підприємницької діяльності ФОП, який перебував у 2020 році на єдиному податку, — 28.05.2020 р.

Підприємець вирішив скористатися звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень.

Самостійно визначена база нарахування ЄСВ за січень і лютий — 4723 грн.

Незважаючи на те що ФОП припинив підприємницьку діяльність 28.05.2020 р., у реквізиті 6 титульного аркуша Звіту наводимо звітний період з 01.01.2020 р. по 31.05.2020 р.

Саме за цей період буде поданий Звіт за формою № Д5 з типом «ліквідаційна».

Оскільки платник скористався звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень, у таблиці 1 сумові показники за цими місяцями не зазначаємо.

Наведемо фрагменти заповненої форми на рис. 1.

img 1

Рис. 1. Фрагмент заповненого ліквідаційного Звіту за формою № Д5. ФОП — платник єдиного податку

Таблиця 1. ФОП на загальній системі

У таблиці 1 Звіту за формою № Д5 у рядках з найменуванням календарних місяців, у яких ФОП перебував на обліку як платник ЄСВ на загальній системі оподаткування, проставляєте:

— у графі 2 — код категорії застрахованої особи «5»;

— у графі 3 середньомісячний дохід (прибуток). Це прямо зазначено в п. 3 розд. III Інструкції від 20.04.2015 р. № 449. Його суму ФОП знаходить, поділивши підсумковий чистий підприємницький дохід (прибуток), заявлений у річній декларації про майновий стан і доходи (гр. 3 рядка 10.8 декларації), на кількість місяців звітного періоду, у яких ФОП перебував у статусі загальносистемника.

Якщо у звітному періоді не отримано доходу, у графі 3 проставляєте нуль, якщо здаєте Звіт у паперовому вигляді, або ж залишаєте комірки незаповненими, якщо здаєте Звіт в електронному форматі.

Далі за місяцями, на які не поширюється звільнення від сплати ЄСВ, передбачене п. 910 розд. VIII Закону № 2464, або ж поширюється, але колишній ФОП прийняв рішення про сплату ЄСВ за такі місяці звітного періоду:

— у графі 4 зазначаєте дохід, відображений у графі 3, з урахуванням мінімальної (4723 грн) і максимальної (70845 грн) величин бази нарахування ЄСВ. Тобто якщо в графі 3 сума доходу нижча ніж мінімальна зарплата, у графі 4 зазначаєте суму мінімальної зарплати (4723 грн). Якщо в графі 3 сума доходу вища за мінімальну зарплату, але нижча ніж максимальна величина бази нарахування ЄСВ (70845 грн), переносимо її до графи 4 без змін. А ось якщо в графі 3 сума доходу вища за максимальну величину бази нарахування ЄСВ (70845 грн), у графі 4 наводимо максимальну величину бази нарахування ЄСВ;

— у графі 5 проставляєте ставку ЄСВ (22,00);

— у графі 6 зазначаєте суми нарахованого ЄСВ у розрізі місяців звітного року (графа 4 х 22 % : 100 %).

Якщо ФОП вирішив скористатися звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень 2020 року, у графах 4 і 6 будуть нулі, якщо здаєте Звіт у паперовому вигляді, або ж залишаєте комірки незаповненими, якщо здаєте Звіт в електронному форматі.

Приклад 2. Дата припинення підприємницької діяльності ФОП, який перебував у 2020 році на загальній системі оподаткування, — 01.06.2020 р. Сума чистого підприємницького доходу, отриманого у звітному періоді на загальній системі і заявленого в податковій декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, — 27000 грн.

Підприємець вирішив скористатися звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень.

Дата припинення підприємницької діяльності — 01.06.2020 р. Звітний період сформують 6 місяців. У реквізиті 6 титульного аркуша Звіту наведено звітний період з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. Саме за цей період буде поданий Звіт за формою № Д5 з типом «ліквідаційна». Незважаючи на те що ФОП припинився в перший день червня, за цей місяць ЄСВ потрібно сплатити в повному розмірі.

Визначимо розмір середньомісячного доходу на загальній системі: 27000 : 6 = 4500 (грн), де 6 — кількість місяців звітного періоду, протягом яких підприємець працював на загальній системі оподаткування.

Зверніть увагу! У наведеному прикладі розмір середньомісячного доходу (4500 грн) виявився менше розміру мінімальної заробітної плати. Але оскільки суми ЄСВ на місяць не повинно бути менше мінімального страхового внеску, у графі 4 таблиці 1 за місяцями січень, лютий і червень зазначаємо мінімальну базу нарахування ЄСВ — мінімальну заробітну плату (4723 грн).

Оскільки платник скористався звільненням від сплати ЄСВ за березень — травень, у графах 4 і 6 таблиці 1 сумові показники за цими місяцями не зазначаємо.

Наведемо на рис. 2 фрагмент заповненої таблиці 1 Звіту за формою № Д5.

img 2

Рис. 2. Фрагмент заповненого ліквідаційного Звіту за формою № Д5. ФОП на загальній системі

ЄСВ сплачують протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі