Теми статей
Обрати теми

Якщо неправильно визначили первісну вартість основних засобів

Казанова Марина, податковий експерт
Ситуація. Ввели в експлуатацію основний засіб, але забули про деякі витрати, пов’язані з його придбанням. Як виправити ситуацію?

Якщо ви не включили до первісної вартості об’єкта основних засобів (ОЗ) витрати, зазначені в п. 8 П(С)БО 7, — доведеться виправляти помилку. Адже такі витрати повинні амортизуватися. І якщо показати такі витрати просто у витратах періоду — є ризик того, що фіскали визнають це завищенням витрат відповідного періоду (а якщо сума таких витрат значна, то претензій точно не уникнути).

Виправлення помилки в бухобліку. Оскільки помилка торкнулася первісної вартості об’єкта — то спершу потрібно її відкоригувати («довключити» до неї витрати). Для цього відображаємо проводки (незалежно від давності помилки): Дт 15 — Кт 631 (або інший рахунок обліку взаєморозрахунків з постачальником), Дт 10 — Кт 15 на суму помилки (якщо первісну вартість, навпаки, завищено — виправляємо її методом «червоне сторно»). Відповідні коригування в обліку відображають на підставі бухгалтерської довідки.

Далі. Помилки в сумі первісної вартості, якщо об’єкт уже ввели в експлуатацію, призводять до необхідності перерахувати амортизацію за весь час експлуатації об’єкта. Хіба що тільки помилку виявили до початку нарахування амортизації за об’єктом (нагадаємо, що на практиці амортизацію починають нараховувати з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію).

Якщо вже почали нараховувати амортизацію за об’єктом — амортизацію доведеться перерахувати. Якщо це помилка:

поточного року — донараховуємо амортизацію звичайними проводками: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 13, Дт 98 — Кт 641;

Якщо суму амортизації/податку на прибуток, навпаки, потрібно зменшити — ці самі проводки методом «червоне сторно».

минулого року — виправляти її доведеться шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного року (п. 4 П(С)БО 6): Дт 44 — Кт 13, Дт 44 — Кт 641 (зворотним записом — якщо суму амортизації/податку на прибуток потрібно зменшити).

Приклад. При зарахуванні об’єкта ОЗ на баланс до первісної вартості забули додати витрати на доставку об’єкта — 12000 грн (без урахування ПДВ). У результаті первісну вартість об’єкта було занижено — відображено в сумі 100000, замість належних 112000. Припустимо, об’єкт був введений в експлуатацію у вересні 2019 року. Помилку виявили в березні 2020 року.

Сума фактично нарахованої амортизації становила:

— за жовтень — грудень 2019 року — 5000 грн (100000 : 5 років : 12 міс.) х 3 міс.;

— за січень — лютий 2020 року — 3333,33 грн (100000 : 5 років : 12 міс.) х 2 міс.

Сума амортизації, яка мала бути нарахована виходячи з правильно обчисленої первісної вартості:

— за жовтень — грудень 2019 року — 5600 грн ((112000 : 5 років : 12 міс.) х 3 міс.);

— за січень — лютий 2020 року — 3733,33 грн ((112000 : 5 років : 12 міс.) х 2 міс.).

Сума амортизації, яку потрібно донарахувати в бухобліку в порядку виправлення помилки:

— за жовтень — грудень 2019 року — 600 грн (5600 грн - 5000 грн);

— за січень — лютий 2020 року — 400 грн (3733,33 грн - 3333,33 грн).

У результаті робимо проводки:

1. Коригуємо первісну вартість:

Дт 152 — Кт 631 — 12000 грн;

Дт 10 — Кт 152 — 12000 грн.

2. Донараховуємо амортизацію за 2019 рік:

Дт 441 — Кт 131 — 600 грн.

Одночасно зменшуємо податок на прибуток за 2019 рік:

Дт 641 — Кт 441 — 108 грн (600 грн х 18 %).

3. Донараховуємо суму амортизації за 2020 рік:

Дт 92 (23, 91, 93, 94) — Кт 131 — 400 грн.

Виправлення декларації з податку на прибуток. Якщо ви — платник податку на прибуток, то помилка в амортизації могла зачепити й декларацію з податку на прибуток. Тому якщо декларація за відповідний період (у якому занижено суму амортизації) вже подана, доведеться її виправляти.

Якщо йдеться про помилку поточного року, то зверніть увагу на такий момент. У бухобліку помилки поточного року виправляють у періоді їх виявлення — помилковий період не коригують. Але для декларації з податку на прибуток застосовувати аналогічні правила некоректно. При виявленні помилки в декларації з податку на прибуток платник повинен діяти в порядку, визначеному п. 50.1 ПКУ: або подавши уточнюючу декларацію (УД), або зазначивши уточнені показники у складі податкової декларації за період, у якому такі помилки виявлені (для цих цілей передбачений додаток ВП).

Зауважимо, що в нашому випадку йдеться про донарахування суми амортизації — заниження зобов’язань з податку на прибуток як такого немає. Але, якщо витрати, занижені в першому кварталі 2020 року, потім облікували в другому кварталі 2020 року, то тоді ряд. 19 піврічної декларації буде занижено. За це й можуть зачепитися податківці, а ваші аргументи щодо переплати податку в попередньому кварталі (тоді показник ряд. 19 було завищено) їх не зворушать.

Тому краще виправити таку помилку.

Помилки в прибутковій декларації, у тому числі «внутрішньорічні», виправляють у загальному порядку:

— або шляхом подання УД;

— або в поточній декларації через додаток ВП.

Оскільки йдеться про заниження первісної вартості об’єкта основних засобів, то, імовірніше, буде занижена як (1) бухгалтерська, так і (2) податкова амортизація (яку розраховують платники податку на прибуток — високодохідники).

Виправлення помилки через УД. Зверніть увагу: при виправленні амортизаційної помилки минулого року через УД підприємствам-квартальникам доведеться подавати уточненки окремо за кожен помилковий період (1 квартал, півріччя, 3 квартали і рік). І тільки річники можуть обмежиться поданням одного УД за підсумками року.

Разом з УД потрібно подавати всі додатки, які були подані разом з помилковою звітною декларацією. При цьому виправлення помилки підприємство-високодохідник покаже:

— в «уточнюючому» додатку АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» (з відміткою «Х» у полі «Уточнююча»);

— в «уточнюючому» додатку РІ «Різниці».

Показники «уточнюючих» додатків заповнюють у тому ж порядку, що й показники основної частини УД.

Тобто правильні показники переписують зі звітних додатків, а показники, в яких допущена помилка, переносять у вже виправленому вигляді (без помилки).

А ось малодохідники, які не розраховують податкові різниці, ні додаток РІ, ні додаток АМ не заповнюють.

Виправлення через додаток ВП. При самовиправленні в поточній декларації платник податків разом з декларацією за звітний податковий період подає додаток ВП до неї. Через додаток ВП можна виправляти помилки тільки одного періоду (тобто до поточної декларації подають тільки один додаток ВП).

Тому щоб підприємству-квартальнику виправити амортизаційні помилки декількох періодів звітного року, йому все одно доведеться разом з додатком ВП до поточної декларації складати декілька УД — по одному на кожен помилковий період.

Звернемо увагу на заповнення самої форми додатка ВП. Таблицю 1 «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку» заповнюємо так само, як і основну частину помилкової декларації, але вже без амортизаційної помилки. А ось що стосується додатків до помилкової декларації, то їх разом з додатком ВП подавати не потрібно.

Причому податківцям не потрібні не лише «правильні» додатки, але також і ті, в яких у вас могла бути допущена помилка, а саме — додатки АМ і РI.

Подання фінзвітності. Разом з «виправленою» декларацією з податку на прибуток (як при виправленні помилок через УД, так і при виправленні через додаток ВП) потрібно подати й уточнену фінзвітність за відповідний звітний період.

Складові первісної вартості ОЗ. Ну й наостанок нагадаємо, які витрати включаються до первісної вартості ОЗ. Первісну вартість придбаних ОЗ формують такі витрати (п. 8 П(С)БО 7):

— суми, сплачені постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційні збори, держмито й аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з придбанням/отриманням прав на ОЗ;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються платникові);

Окремо про те, коли «вхідний» ПДВ включається до первісної вартості об’єкта, див. у таблиці.

— витрати на страхування ризиків доставки ОЗ;

— витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;

— фінансові витрати, включення яких до собівартості кваліфікаційних активів передбачено П(С)БО 31;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Крім того, первісна вартість об’єкта ОЗ збільшується з одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об’єкта і приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель.

У таблиці зазначено окремі види витрат, щодо яких виникають запитання при формуванні первісної вартості об’єктів ОЗ.

Вид витрат

Включається (+) /не включається (-) до ПВ

Коментар

«Вхідний» ПДВ

-/+

ПДВ, сплачене у ціні придбання ОЗ, включається до первісної вартості ОЗ, якщо:

— ОЗ купує суб’єкт господарювання, який не є платником ПДВ;

— об’єкт ОЗ первісно призначається для використання в неоподатковуваній ПДВ (необ’єктній/пільговій) або негосподарській діяльності*. У такому разі нараховані «компенсуючі» ПЗ (за п. 198.5 ПКУ) відразу включаються до первісної вартості (Дт 15 — Кт 643/1 і Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ)

* Якщо об’єкт спочатку використовувався в оподатковуваній ПДВ діяльності, а потім починає використовуватися в неоподатковуваній/негосподарській діяльності, то існують два підходи щодо того, куди включати «компенсуючі» ПЗ за п. 198.5 ПКУ:

— перший — включати до первісної вартості об’єкта як невідшкодовуваний податок;

— другий — ґрунтується на тому, що П(С)БО 7 чітко обумовлює випадки, коли може змінюватися сформована первісна вартість. І випадку зміни напряму використання ОЗ у цьому списку немає. При такому підході щодо ОЗ, який змінив своє використання на негосподарське/неоподатковуване, «компенсуючі» податкові зобов’язання відображаємо у складі витрат: Дт 949 — Кт 641/ПДВ.

Плата за митне оформлення

+

Платежі, безпосередньо пов’язані з придбанням об’єкта ОЗ

Послуги митного брокера, які прямо пов’язані з придбанням імпортних ОЗ

+/-

Є різні підходи з приводу того, включати чи не включати ці витрати до первісної вартості ОЗ:

— перший — включати як інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Адже без митного оформлення об’єкт ОЗ неможливо ввезти на митну територію і, отже, використовувати в госпдіяльності;

— другий — не включати. Цей підхід ґрунтується на тому, що якщо стосовно запасів у П(С)БО 9 сказано, що їх первісну вартість формують інші витрати, безпосередньо пов’язані з їх придбанням, то в п. 8 П(С)БО 7 згадок про інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням ОЗ, немає. Сказано лише про інші витрати, які пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні до експлуатації.

На нашу думку, такі витрати слід включити до первісної вартості ОЗ

Розробка проєктно-кошторисної документації

+

Це витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням об’єкта основних засобів (лист Мінфіну від 12.02.2018 р. № 35220-07-10/3980)

Техдокументація на новий об’єкт

+

Як витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням об’єкта основних засобів; доведенням його до стану, в якому він придатний до експлуатації

Пенсійний збір при придбанні нерухомості, легкових автомобілів

+

Як витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Адже нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості здійснюється, тільки якщо сплата збору до Пенсійного фонду документально підтверджена. Отже, без сплати збору покупець не зможе отримати право власності на об’єкт нерухомості. Також, не сплативши цей збір, неможливо зареєструвати, а отже, й використовувати легковий автомобіль

Витрати на страхування

+/-

Тільки витрати на страхування доставки. Усі інші — страхування пожежі, цивільно-правової відповідальності — не включаються

Витрати на техобслуговування обладнання

-

Оскільки це витрати, які вже пов’язані з експлуатацією основних засобів

Витрати на навчання персоналу роботи на обладнанні

-

Оскільки вміння працівників працювати на ньому ніяк не впливає на придатність використання обладнання із запланованою метою

Фінвитрати

-

Якщо об’єкт придбано — не включаються

+

Якщо створюється кваліфікаційний актив. Кваліфікаційний актив — це актив, який обов’язково вимагає суттєвого(істотного) часу для його створення

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі