Теми статей
Обрати теми

З якою періодичністю складати акти на роботи/послуги?

Казанова Марина, податковий експерт
У цій статті розберемо питання, яке не є новим, але, як і раніше, не втрачає своєї актуальності. З якою періодичністю потрібно складати акти виконаних робіт/послуг? Чи можна, наприклад, на оренду складати акти наданих послуг тільки раз на рік чи взагалі їх не складати?

Виходимо з того, що госпоперації відображаються в обліку на підставі первинних документів (ч. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, п. 2.2 Положення № 88*). Те ж саме стосується й відображення операцій у податковому обліку. Пункт 44.1 ПКУ вимагає вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, у тому числі на підставі первинних документів.

* Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Інакше кажучи, відображення доходів/витрат у бухобліку щодо робіт/послуг повинно підтверджуватися первинним документом!

Якщо ми говоримо про надання послуг/виконання робіт, то, зазвичай, первинним документом, що підтверджує їх надання (є підставою для відображення доходів в однієї сторони, і витрат — в іншої сторони) є акт виконаних робіт (наданих послуг).

Далі. Коли йдеться про короткочасні (разові) послуги/роботи (наприклад, ремонт комп’ютера, отримання за договором разової інформаційно-консультаційної послуги), то з ними все більш-менш зрозуміло. Акт виконаних робіт (наданих послуг) у цьому випадку складається безпосередньо датою здійснення госпоперації (датою закінчення виконання роботи/надання послуги).

Інша річ, якщо йдеться про роботи/послуги, які розтягнуті в часі: розпочаті в одному звітному періоді й закінчені або продовжуються у наступному (наступних) звітних періодах. Коли і з якою періодичністю потрібно складати акти виконаних робіт у цьому випадку?

Ремонт приміщення

Достатньо часто роботи, пов’язані з ремонтом приміщення, починаються в одному звітному періоді, а закінчуються в іншому. Так ось, тут варто врахувати, що згідно з п. 10 НП(С)БО 15, якщо на дату балансу (кінець кварталу або року — у «мікро») виконання роботи ще не завершене, то виконавцеві (підряднику) все одно слід визнати дохід. Для цього дохід оцінюють виходячи зі ступеня завершеності наданих послуг/виконаних робіт.

Як оцінити дохід за ступенем завершеності операції, говориться в пп. 11, 12 НП(С)БО 15.

Якщо дохід не може бути достовірно визначений, то він відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню (п. 13 НП(С)БО 15).

Тобто на дату балансу дохід у будь-якому випадку доведеться визначити. А під дохід (Дт 361 — Кт 703) потрібен первинний документ. Таким первинним документом може бути або акт виконаних робіт, або внутрішній первинний документ підприємства (ми його ще називаємо «самоакт»), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-передачу робіт/послуг (див. п. 2.6 Положення № 88).

Але на практиці, зазвичай, складають акт виконаних робіт/наданих послуг, оскільки він підписується двома сторонами і фактично підтверджує те, що роботи/послуги дійсно надаються (надані). На підставі акта й інша сторона (замовник) отримає підстави показати витрати.

Зауважимо, що як тільки ви задокументуєте доходи за роботами (причому неважливо, актом виконаних робіт чи внутрішнім «самоактом»), у вас з’явиться подія і для нарахування ПДВ (якщо ви є платником ПДВ).

Коли перша подія — виконання робіт, то орієнтиром для нарахування податкових зобов’язань (ПЗ) з ПДВ і, відповідно, складання податкової накладної (ПН) буде дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг / виконання робіт. Тобто в будь-якому випадку на дату балансу виконавцеві (підряднику), якщо він платник ПДВ, потрібно буде показати в частині відображеного доходу і ПЗ з ПДВ.

Зверніть увагу: ПКУ не вимагає, щоб це був неодмінно акт, а просто говорить про «документ». Тому ним може стати і «самоакт».

Оренда

Щодо оренди слід урахувати, що «спеціалізований» стандарт НП(С)БО 14 наказує відображати:

— доходи — орендодавцеві (п. 17 НП(С)БО 14);

— витрати — орендареві (п. 9 НП(С)БО 14)

на прямолінійній основі.

Це означає, що навіть якщо ми встановили в договорі, що орендна плата сплачується раз на рік у кінці року й установимо тільки річний розмір орендної плати, то це не означає, що ми маємо право відображати доходи/витрати за орендою тільки раз на рік. Ми повинні розподілити цю орендну плату пропорційно за всіма періодами року. При цьому враховуючи, що:

(1) господарські операції повинні відображатися в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені (ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік);

(2) а облікові регістри в нас складаються щомісячно (п. 4 Методрекомендацій № 356**), то:

** Методрекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.

доходи (орендодавцем) / витрати (орендарем), за обліковими правилами, теж повинні визнаватися щомісячно.

А під доходи/витрати, як ми з’ясували вище, знову ж таки потрібен первинний документ. Відповідно і первинний документ «на оренду» теж потрібно складати щомісячно. Якщо акт на оренду складатиметься тільки раз на рік, то документувати «щомісячні» доходи/витрати можна на підставі внутрішнього «самоакта» (п. 2.6 Положення № 88). Або — щомісячно складати «двосторонні» акти на оренду.

У принципі, враховуючи те, що оренда згідно з ЦКУ (не плутати з ПКУ) не є послугою, то з юридичної точки зору, акт наданих послуг на оренду можна і не складати. Для підтвердження орендних послуг достатньо договору, акта приймання-передачі майна. Але! Мінфін у листі від 30.05.2016 р. № 31-11410-09-10/15182 наполягає на тому, що акти надання орендних послуг мають бути, адже будь-яка операція в бухобліку повинна ґрунтуватися на первинних документах.

А що коли нехтувати img 1 цим правилом і не документувати доходів/витрат за орендою щомісячно? Давайте обговоримо!

На фінзвітність і податок на прибуток «нещомісячне» (а, наприклад, поквартальне — на дату балансу) відображення доходів/витрат за орендою особливо не вплине!

Але потрібно пам’ятати і про ПДВ (якщо орендодавець є платником ПДВ).

Податківці говорять, що за орендними послугами дата виникнення ПЗ з ПДВ визначається за «правилом першої події». При цьому щодо орендної плати вони не дозволяють складати зведені ПН останнім числом місяця, як на ритмічні постачання.

Але не заперечують можливості складання зведеної ПН на відшкодування комунальних послуг з оренди.

Якщо дотримуватися правила першої події щодо орендної плати (як на тому наполягають податківці), то ПЗ за орендою потрібно буде нараховувати:

— або на дату зарахування грошових коштів на банківський рахунок в оплату оренди,

— або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання робіт/послуг.

Якщо оренда платиться завжди авансом, то жодних проблем немає. Тоді ПЗ з ПДВ нараховуються на дату отримання авансу. І, в принципі, можна складати документи на оренду тільки, наприклад, раз на квартал — на дату балансу (коли потрібно показати доходи і під дохід потрібен первинний документ).

Інша річ, якщо перша подія — надання послуг. На перший погляд здається, що при визначенні дати нарахування ПЗ з ПДВ, якщо надання послуг — перша подія, ми повинні прив’язуватися до дати оформлення документів, що підтверджують надання послуг. Наприклад, якщо ми складатимемо акт на оренду (або «самоакт») щоквартально, то можна щоквартально нараховувати і ПДВ.

Але, на наш погляд, такий підхід є занадто ризикованим! Адже все-таки логіка п. 187.1 ПКУ підказує, що першочерговим є сам факт надання послуг (факт постачання), а не дата оформлення документа. І швидше за все, податківці щодо оренди вважатимуть, що після закінчення місяця факт надання послуг (постачання послуги) оренди за відповідний період відбувся, а отже, й вимагатимуть «щомісячного» нарахування ПДВ.

І якщо немає бажання сперечатися з контролерами, краще в такому разі ПДВ нараховувати щомісячно. Ну а для підтвердження щомісячних постачань (події для ПДВ) доведеться щомісячно оформляти й первинний документ (це, як ми зазначали вище, може бути і внутрішній «самоакт»).

Отже, можемо дійти висновку, що за орендою, в принципі, акт (підписаний обома сторонами) можна складати і раз на рік, але доходи/витрати/ПДВ за правилами потрібно відображати помісячно (можна на підставі внутрішнього первинного документа — «самоакта»).

Послуги з техобслуговування комп’ютерних програм / абонплата за інформаційно-консультаційні послуги

Щодо цих послуг варто врахувати, що згідно з п. 12 НП(С)БО 15, якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визначають шляхом його рівномірного нарахування за цей період. А отже, навіть якщо оплата за такі послуги передбачена раз рік, то визнавати доходи за такою послугою потрібно щомісячно (1/12 цієї річної плати). Тобто тут правила обліку схожі з орендою.

Знову ж таки акт на послуги, який підписується обома сторонами, можна скласти й раз на рік. Але тоді все одно сторони щомісячно в себе в обліку повинні визнавати доходи/витрати за операцією на підставі внутрішнього первинного документа («самоакта») або бухдовідки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі