Паперовому зверненню — ні, електронній петиції — так?

Мацокін Андрій, головний редактор
У липні Верховною Радою України було внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими передбачається подання звернень в електронній формі, а також впровадження особливої форми колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та до органів місцевого самоврядування — електронної петиції. У цій статті розглянемо вимоги до цих документів.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон — Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР (зі змінами від 02.07.2015 р.).

Електронна петиція як інструмент електронної демократії передбачена і в правових актах Ради Європи, зокрема в Рекомендаціях CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів Ради Європи від 18 лютого 2009 року.

Більше 70 держав використовують різні форми петицій до державних органів. Тож метою вітчизняного Закону є розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема шляхом електронної петиції та електронного звернення.

НОВІ ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ

Нові вимоги до звернення пропонуємо розглянути у порівняльній таблиці.

Редакція від 14.10.2014 р.

Редакція від 02.07.2015 р.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань 

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне)

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 231 цього Закону

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне)

Звернення може бути усним чи письмовим

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення)

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається

 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону

 

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги

 

Отже, як бачимо, адресати звернення залишились незмінними. Водночас встановлюється особлива форма колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування — електронна петиція.

Змінами уточнюються шляхи викладення усного звернення та унормовується ведення його запису.

Установлюється, що письмове звернення може також бути направлене з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Зверніть увагу! Частиною 7 ст. 5 Закону визначаються обов’язкові вимоги до оформлення звернення! А ч. 9 передбачено, що звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

ВИМОГИ ДО Е-ПЕТИЦІЇ

За Законом (ст. 231) електронна петиція — це особливий вид колективного звернення, який має чітко визначене коло адресатів, має здобути підтримку певної кількості населення протягом обмеженого часу і який має бути розглянутий в особливому порядку.

Важливо розуміти! Е-петиція не зобов’язує державні чи муніципальні органи виконувати побажання певної групи громадян — вона звертає увагу таких органів на проблему, що хвилює громадськість, і змушує відреагувати на неї.

Отже, громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути:

— викладено суть звернення;

— зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) петиції;

— адресу електронної пошти.

На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються:

— дата початку збору підписів;

— інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Зверніть увагу! Електронна петиція не може містити:

— закликів до повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України;

— пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

— заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції!

Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) має заповнити спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті адресата або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

Важливо! У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення (тобто протягом двох робочих днів).

Тепер щодо збору підписів.

Датою початку збору підписів на підтримку електронної петиції є дата її оприлюднення на офіційному веб-сайті або веб-сайті громадського об’єднання.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

— безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

— електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

— недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

— фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звичайне звернення громадян відповідно до Закону.

Важливо для органів місцевого самоврядування! Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням:

— інформації про дату початку збору підписів;

— дати направлення електронної петиції;

— загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет);

— строку збору підписів;

— назви та адреси електронної пошти громадського об’єднання.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Строк розгляду електронної петиції може бути продовжений, якщо вона містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях або громадських слуханнях відповідної територіальної громади.

УВАГА! Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

Тож, шановні керівники державних органів і органів місцевого самоврядування, попіклуйтесь завчасно про створення такого порядку.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті адресата. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення.

Отже, підіб’ємо підсумок. Розглядаючи е-петицію, важливо звернути увагу на таке.

1. Подається вона шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті чи веб-сайтах громадських об’єднань.

2. Е-петиція не може містити антиконституційних закликів, пропаганди війни, насильства, посягання на права і свободи людини тощо.

3. Збір підписів під е-петицією триває до трьох місяців. Це максимальний термін, за який необхідно зібрати 25000 підписів для е-петиції «державного» рівня та від 50 до 1000 підписів для «місцевої» е-петиції.

4. Кількість і строк — для е-петицій місцевого рівня встановлюють самі територіальні громади у своїх статутах. Але поки такі зміни до статуту не внесено, «перехідні» кількість і строк встановлено в Законі.

5. Надсилання е-петиції адресату має відбутися не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів.

6. Якщо е-петиція була опублікована на офіційному веб-сайті відповідного органу, то вона приймається до розгляду.

7. Інформація про початок розгляду публікується на офіційному веб-сайті адресата протягом трьох робочих днів, якщо підписи збиралися на цьому ж сайті, або двох робочих днів, якщо підписи збиралися на громадському. Це важливо, оскільки саме від цих моментів залежить строк розгляду е-петиції адресатом.

8. Розгляд е-петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів.

9. Результати розгляду повідомляються на наступний робочий день після завершення публікуються на офіційному веб-сайті, надсилаються особисто ініціатору е-петиції та громадському об’єднанню, якщо воно здійснювало збір підписів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі