Антикорупційні обмеження: одержання подарунків

Безрук Тетяна, юрист
Новим антикорупційним Законом державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування встановлено обмеження та заборони певних видів поведінки. У цій статті пропонуємо розглянути таке антикорупційне обмеження, як одержання подарунків.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КК — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Новий антикорупційний Закон, Закон № 1700 — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Закон № 3206 —Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Порядок № 1195 — Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1195.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

Статтею 23 Закону № 1700 державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування встановлено обмеження щодо одержання подарунків.

Так, державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону № 1700):

— у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

— якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Слід відзначити, що на відміну від Закону № 3206, яким заборона охоплювала лише пряму завершену дію — одержання дарунка чи пожертви, новим антикорупційним Законом, окрім фактичного одержання, заборона охоплює також і дії, що націлені на отримання подарунка у майбутньому — прохання чи вимагання «обдарувати», до того ж не тільки себе, а й близьку собі особу.

Нагадаємо: близькі особи — особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із державним службовцем чи посадовою особою органів місцевого самоврядування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із службовцем/посадовцем не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням службовця/посадовця (ст. 1 Закону № 1700).

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону № 3206, заборона на «обдарування» стосувалася вчинення державним службовцем чи посадовцем органу місцевого самоврядування конкретних дій: за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами. А от новим антикорупційним Законом встановлена заборона більш ширша та охоплює будь-який вид діяльності посадовця чи службовця, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

«Дозволені» подарунки!

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону № 1700 державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування можуть приймати подарунки:

— які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, окрім випадків, зазначених вище (тобто у зв’язку із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні обдарованого);

— якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово (тобто з 26.04.2015 р. до 01.12.2015 р. — 1218 грн., з 01.12.2015 р. — 1376 грн.), а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (тобто з 26.04.2015 р. — 2436 грн.).

Нагадаємо, згідно з ч. 2 ст. 8 Закону № 3206 державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування дозволялось приймати дарунки, що відповідали загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищувала 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово (тобто вартістю — 609 грн.), а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (тобто вартістю — 1218 грн.).

Як бачимо, вартість дозволених подарунків збільшена. При цьому не залиште поза увагою зміну порядку розрахунку «накопичувальної» вартості дозволених подарунків, який повинен за новим антикорупційним Законом розраховуватись не від мінімальної заробітної плати, а від встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Слід зазначити, що передбачене ч. 2 ст. 23 Закону № 1700 обмеження щодо вартості подарунків не поширюється (як і згідно з нормами ч. 2 ст. 8 Закону № 3206) на подарунки, які:

— даруються близькими особами;

— одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Звертаємо увагу, що подарунки, одержані державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, як подарунки держоргану чи територіальній громаді, є власністю держави чи територіальної громади і передаються держоргану чи органу місцевого самоврядування згідно із визначеним Кабінетом Міністрів України Порядком № 1195 (ч. 3 ст. 23 Закону № 1700).

НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Рішення, прийняте державним службовцем чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення поширюється положення ст. 67 Закону № 1700 «Незаконні акти та правочини» (ч. 4 ст. 23 Закону № 1700). А саме, нормами ст. 67 Закону № 1700 встановлено, що:

1) нормативно-правові акти та рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону № 1700, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування. Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень;
2) правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону № 1700, може бути визнаним недійсним.

Отже, наслідками порушення вимог щодо обмеження одержання подарунків можуть стати скасування або визнання незаконними нормативно-правових актів та рішень, виданих (прийнятих) з порушенням вимог Закону № 1700, а також визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок порушення норм цього Закону.

Відповідальність за порушення обмежень щодо одержання подарунків передбачена ст. 1725 КпАП «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків» та ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Адміністративна відповідальність

Нормами ч. 1 ст. 1725 КпАП встановлено, що порушення державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 нмдг (тобто від 1700 до 3400 грн.) з конфіскацією такого подарунка.

А та сама дія, вчинена державним службовцем або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене ч. 1 ст. 1725 КпАП, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 нмдг (тобто від 3400 до 6800 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 2 ст. 1725 КпАП).

Як правило, у суддівській практиці державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування притягають до адміністративної відповідальності за умови, якщо ними одержано незначні подарунки, як-то пляшка шампанського, коробочка цукерок чи подарунковий сертифікат на послуги на кілька сотень гривень.

Нижче наведемо приклад із судової практики щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо одержання подарунка. Отже, знайомимось з постановою Чугуївського міського суду Харківської області від 03.04.2014 р. у справі № 636/1100/14-п.*

* Наводиться стислий зміст. — Прим. ред.

<…>

24.03.2014 року від N-ського міжрайонного прокурора N-ської області надійшов протокол про порушення ч. 1 ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ОСОБА_1, яка працює на посаді головного бухгалтера N-ської селищної ради N-ського району N-ської області. ОСОБА_1, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування 13 рангу, особою, уповноваженою на виконання функцій держави, порушила встановлені законом обмеження щодо одержання дарунків.

14.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220440000006 внесена заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій головного бухгалтера N-ської селищної ради N-ського району N-ської області ОСОБА_1, яка за видачу довідки про нараховану заробітну плату за період з 1992 по 1997 роки вимагає неправомірну вигоду (дарунок), з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 3682 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2014 року до головного бухгалтера N-ської селищної ради N-ського району N-ської області ОСОБА_1 звернулась ОСОБА_3 з проханням отримати довідку про нараховану заробітну плату за період з 1992 по 1997 роки для перерахунку раніше призначеної їй пенсії.

У подальшому, 14.03.2013 року ОСОБА_1, знаходячись у своєму службовому кабінеті у приміщенні N-ської селищної ради N-ського району N-ської області, прийняла як подарунок від ОСОБА_3 пляшку коньяку «Martell VSOP» вартістю 594,32 грн. та цукерки АВК «Королевский шедевр» вартістю 48,10 грн., усього на загальну суму 642,42 грн., за надання ОСОБА_3 довідки про нараховану заробітну плату. Вищевикладене підтверджується допитом ОСОБА_1. Факт отримання подарунка ОСОБА_1 також підтверджується протоколом огляду місця події від 14.03.2014 року.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав складений протокол про вчинення корупційного діяння та вимагав піддати ОСОБА_1 адміністративному стягненню у вигляді штрафу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що ОСОБА_1, будучи посадовою особою місцевого самоврядування, порушила встановлені законом обмеження щодо одержання дарунків (пожертв), передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», чим скоїла корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1725 КпАП України.

Керуючись ч. 1 ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ч. 1, 279, 281, 283 — 285 ст. 1725 КУпАП, суддя постановив:

ОСОБА_1 визнати винною в скоєнні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1725 КУпАП, та притягти до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в дохід держави у сумі 425 (чотириста двадцять п’ять) грн., з конфіскацією отриманих пляшки коньяку «Martell VSOP» об’ємом 0,7 л та коробки цукерок АВК «Королевский шедевр», вилучених згідно з протоколом огляду місця події від 14.03.2014 року. Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в дохід держави у сумі 36 (тридцять шість) грн. 54 коп.

Копію постанови направити Чугуївському міжрайонному прокурору Харківської області, Введенській селищній раді Чугуївського району Харківської області.

<…>

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Нижче наведемо, які діяння та покарання за вчинення службового злочину з ознаками корупційного правопорушення кримінального характеру передбачено ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» на сьогодні:

Диспозиція

(склад правопорушення)

Санкція

(покарання за його вчинення)

Частина 1 ст. 368 КК

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

Карається штрафом від 1000 до 1500 нмдг (тобто, від 17000 до 25500 грн.), або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією

Частина 2 ст. 368 КК

Діяння, передбачене ч. 1 ст. 368 КК, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі

Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією

Частина 3 ст. 368 КК

Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди

Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією

Частина 4 ст. 368 КК

Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище

Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією

 

Нагадаємо, що неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в 100 і більше разів перевищує нмдг, тобто на сьогодні це від 121800 до 243600 грн., у великому розмірі — така, що у 200 і більше разів перевищує нмдг, тобто від 243600 до 609000 грн., в особливо великому розмірі — така, що у 500 і більше разів перевищує нмдг, тобто від 609000 грн. і вище (примітка 1 до ст. 368 КК). Службовими особами, які займають відповідальне становище, зокрема у ст. 368 КК, є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, посади яких згідно із ст. 25 Закону № 3723 віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій (а саме: посади заступників керівників структурних підрозділів, завідувачів секторів, головних спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, інші прирівняні до них посади; посади спеціалістів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади; посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, заступників голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, заступників керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій, інші прирівняні до них посади; а також посади керівників управлінь, відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади), судді, прокурори і слідчі, а також інші, окрім службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць (примітка 2 до ст. 368 КК та п. 1 примітки до ст. 364 КК).

Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, зокрема у ст. 368 КК, згідно з приміткою 3 до ст. 368 КК є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

2) особи, посади яких згідно із ст. 25 Закону № 3723 віднесені до першої та другої категорій, а саме: посади перших заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, інші прирівняні до них посади; а також посади керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

3) особи, посади яких згідно зі ст. 14 Закону № 2493 віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування, а саме: посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови; а також посади Сімферопольського міського голови, міських (міст — обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради.

ПОВОДЖЕННЯ З ПОДАРУНКОМ-СЮРПРИЗОМ

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, згідно з ч. 1 ст. 24 Закону № 1700, держані службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У випадку, коли особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації (ч. 2 ст. 24 Закону № 1700).

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка і є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

При цьому предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки повинні зберігатися в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції (ч. 3 ст. 24 Закону № 1700).

Слід відзначити, що при одержанні «дозволених» правомірних подарунків норми ст. 24 Закону № 1700 (ср. ) не застосовуються. Тобто у разі одержання правомірних, дозволених подарунків, що даруються належними особами та без порушень обмежень щодо їх вартості, фіксувати та доповідати про них немає потреби.

Якщо у державного службовця чи посадової особи органу місцевого самоврядування є сумніви щодо можливості одержання нею подарунка, вони мають право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення (ч. 5 ст. 24 Закону № 1700).

І пам’ятайте, можливість провокації на вчинення одержання протиправного подарунка є дуже високою. Головною ознакою такого провокатора є відвертість: він по кілька разів просить про одне й те саме, наполягає, вмовляє: наприклад, «передайте мені в оренду земельну ділянку — я віддячу», «може, щось вирішимо», вимагає підтверджень чи гарантій. Тобто прагне записати на диктофон розмову із фразами, які в подальшому можна тлумачити як згоду отримати гроші. Хоча при цьому відвідувачу неодноразово було роз’яснено порядок передачі в оренду земельної ділянки.

Ви вже почали від такої наполегливості передчувати щось недобре? Тоді — декілька порад:

по-перше, намагайтеся не залишатися з такими відвідувачами наодинці, запрошуйте до свого кабінету інших працівників. Будьте обережні та уважні у своїх висловлюваннях;

по-друге, наприклад, у вас на столі при наполегливих вмовляннях опинився «пухленький конвертик» або його взагалі підкинули за вашої відсутності на робоче місце? Не чіпайте конверта та не чекайте, коли до вашого кабінету заскочать оперативники, телекамери та поняті. Негайно здіймайте галас! Відчиніть двері кабінету, голосно вигукніть, наприклад, «Негайно заберіть!» та кличте свідків — колег. Одразу повідомте про провокацію безпосереднього керівника чи керівника органу та складайте акт про виявлення такого «підкинутого» подарунка-сюрприза. Такий акт складається у довільній формі, в якому зазначаються характеристики «підкидька» та обставини, за яких його було виявлено. Не забудьте підписати акт самі та у безпосереднього керівника чи керівника органу. Якщо ж ви і є керівником, то акт підписуєте ви та ваш заступник, що виконує обов’язки керівника за вашої відсутності.

Будьте уважні! Пам’ятайте про відповідальність за одержання неправомірного подарунка та негативні наслідки, робіть правильний вибір між службою та дарунками!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі