Виправдовувати довіру громадськості: стандарти діяльності суду*

Войлісовська Вікторія, психолог Вінницького апеляційного адміністративного суду
У країні існує величезна прірва між вірою громадян в ідеали нашої судової системи та їхніми уявленнями про реалії здійснення правосуддя. Незалежно від справ, що приводять їх до суду, люди, що беруть участь у судових процесах, очікують справедливого та ввічливого ставлення до себе та ефективного обслуговування. Якщо ставлення до них у судах буде таким, що це спонукатиме їх вважати судові процедури чи процеси несправедливими, то в результаті зросте ймовірність того, що вони вважатимуть несправедливим і те, як було вирішено їхні справи.

* Використаний матеріал: надихаюча промова президента Національного центру судів штатів Роджера Уорена, Секретаріат суду про стандарти державної служби (США, 2008).

Виправдовувати очікування громадян ми можемо шляхом дотримання простих і разом із тим важливих стандартів діяльності суду.

КОМАНДНА РОБОТА ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Згідно з тлумачним словником, командна робота — це «кооперативні зусилля членів групи задля досягнення спільної цілі», а кооперація (співробітництво) — «акт чи практика добровільної роботи разом задля досягнення спільної цілі». Разом узяті, ці два слова визначають поведінку, що повинна стати щоденною практикою, хоч би яким малим чи великим було завдання. Кінець кінцем, уся наша робота або залежить від роботи інших, або впливає на неї, тож командна робота та співробітництво мають суттєве значення.

Що ми можемо зробити, щоб підвищити рівень командної роботи та співробітництва? Найважливіша поведінка — це ефективне спілкування (комунікація) (це ще одна цінність, яка розглядатиметься наступною в цій доповіді), що означає:

бути чесним, ділитись інформацією та знаннями з іншими, вислуховувати ідеї та пропозиції без упередженості, виявляти ввічливість та повагу, тактовно висловлювати та уважно сприймати конструктивну критику, а також публічно дякувати іншим та хвалити їх за їхній внесок.

Крім того, ми всі повинні знати як свої сильні сторони та обмеження, так і сили та слабкості колег, з тим щоб пропонувати доречну допомогу та просити її. Наприклад, якщо ви вважаєте, що можете допомогти комусь іншому, не обов’язково треба чекати, доки вас попросять втрутитися й забезпечити виконання роботи. Завжди запитуйте не лише про те, як вам краще виконати вашу роботу, але й про те, як ви можете допомогти іншим краще виконати їхню роботу. Пам’ятайте, що треба співчутливо ставитися до оточуючих, вміти уявити себе на місці інших. Пропонуйте свої послуги добровільно та надавайте їх, коли вас про це просять. Залучайтеся до участі в більш офіційних зусиллях, спрямованих на вдосконалення діяльності, як-то проекти, семінари, конференції, інші заходи. Ми також не повинні забувати, що командна робота та співробітництво поширюються і на спільні розваги. Соціальні функції нашого суду та почуття товариськості плекають дух єдності.

Егоїстичні штатні співробітники завдають шкоди не лише своїм командам, але й самим собі. Наша робота — це не змагання між співробітниками чи відділами. Ефективні працівники лояльні один до одного, сприяють успіху кожного колеги, відділу та суду. Таким чином виявляються характеристики, що ведуть до вищої якості роботи та визнання, у тому числі до позитивних оцінок, які впливають на рішення про підвищення за наявності вакансій.

Командна робота та співробітництво стосуються всіх штатних працівників, що усвідомили необхідність взаємного спілкування, взаємодопомоги та спільної участі у справах і щоденно реалізують цю ідею на практиці. Це дасть змогу нашому суду успішно справлятися зі своєю роботою та ефективніше відповідати на виклики майбутнього.

ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ

Стисла, чітка й своєчасна передача (комунікація) інформації є сутністю нашої роботи.

Ми приймаємо, записуємо, повідомляємо, тлумачимо та охороняємо інформацію, критично важливу для успіху судового процесу. Центральним компонентом менеджменту інформації є ефективне спілкування з усіма клієнтами — як зовнішніми, так і внутрішніми. Ефективне спілкування є ключем до планомірного функціонування суду — якість та командна робота без нього неможливі.

Згідно з тлумачним словником, спілкуватися — означає «передавати інформацію про… чітко розкривати… висловлюватися таким чином, щоб бути легко й чітко зрозумілим». Спілкування означає передачу ідей та інформації, що вимагає не лише направлення повідомлення, але й сприйняття його без спотворення змісту.

Ефективне спілкування передбачає знання того, кому потрібна інформація, та своєчасна передача цієї інформації у стислій формі за допомогою найбільш придатного для цього засобу (наприклад, лист, доповідна записка, електронний лист, телефонний дзвінок або особиста зустріч) відповідній аудиторії (тому, кому спрямована ця інформація), з подальшим використанням цієї інформації за умови вміння гарно слухати.

Забезпечення відкритого спілкування в межах усього суду також сприяє створенню середовища, в якому інформація поширюється ефективно.

Той, хто дає інформацію, і той, хто її сприймає, мають кілька обов’язків, покликаних забезпечити успішне спілкування.

Коли ви даєте інформацію, пам’ятайте про таке:

— прогнозуйте потреби своєї аудиторії;

— організуйте свої думки заздалегідь;

— не порушуйте правил граматики, правопису та пунктуації;

— перевіряйте зміст вашого майбутнього повідомлення на третій, незацікавленій стороні, якій ви довіряєте (наприклад, можна дати написаний проект другові для аналізу та редагування);

— тримайтеся важливих питань та уникайте переходу на особистості;

— висловлюйте критичні зауваження конструктивно й тактовно;

— не порушуйте термінів та обіцянок;

— висловлюйте похвалу публічно;

— дайте тому, хто приймає вашу інформацію, можливість зрозуміти суть вашого повідомлення і відповісти вам без того, щоб ви його переривали.

Коли ви сприймаєте інформацію, ви сприяєте ефективності спілкування, якщо читатимете чи слухатимете уважно і будете повністю зосереджені на тому, що намагаються донести до вашої свідомості. Перефразуйте отримане повідомлення своїми словами тому, хто його направив, щоб переконатися у взаємному розумінні. Не робіть висновків наперед, перш ніж отримаєте послання в повному обсязі; висловлюйте подяку за будь-яку надану вам допомогу. Як і той, хто дав інформацію, тримайтеся конкретних питань і не переходьте на особистості — і, так би мовити, не стріляйте в надавача інформації!

І той, хто дає інформацію, і той, хто її отримує, мають спільні обов’язки щодо забезпечення ефективності спілкування. Їм обом треба бути прямими та чесними, але й тактовними, щоб добитися довіри. Бажання ділитись інформацією з усіма, для кого вона буде корисною, сприяє командній роботі. Втім, бути «прямим» не означає бути грубим чи жорстоким.

Незалежно від того, даєте ви інформацію чи сприймаєте її, завжди будьте ввічливим і виявляйте повагу. Подумайте про те, яким чином ваші слова можуть вплинути на вас, і уявіть себе на місці вашого співрозмовника. Якщо все ж виникне непорозуміння чи помилка, попри всі ваші спроби уникнути цього, якомога швидше роз’ясніть і спробуйте виправити становище. Насамкінець, оскільки значна частина будь-якого міжособистісного спілкування відбувається у невербальній формі (зоровий контакт тощо), прослідкуйте за тим, щоб ваші невербальні повідомлення відповідали тому, що ви говорите.

ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Світ навколо нас постійно змінюється, подобається це нам чи ні.

Щоб і надалі функціонувати ефективно, ми мусимо адаптуватися до нових законів та судових правил, соціальних очікувань, які розвиваються, нових технологій, потреб різних суддів та працівників апарату суду. Наприклад, попри те, що раніше ми рухалися в правильному напрямку, якщо ми не продовжимо правильний рух, ми не справимося з усіма цими змінами: сидіння на місці стоятиме на заваді досягненню наших цілей. Ми повинні завжди шукати та впроваджувати в життя інноваційні практики, що відповідають новим викликам, які постають перед нами.

Слово «інноваційний» означає початок або впровадження чогось нового, змінення чогось усталеного, оновлення чи поповнення з метою перетворення на щось, що сприймається як нове. Використання інноваційних практик не означає, що треба змінити геть усе; натомість воно означає, що ми повинні прискіпливо проаналізувати все, що робимо, з тим щоб забезпечити найвищу якість та ефективність виконання усіх завдань чи процесів. Зміна сама по собі не є метою; ми не змінюємо нічого заради самих змін. Гарні новатори відкриті й чутливі до позитивних змін, зберігаючи при цьому те, що залишається ефективним.

Японці мають концепцію новації під назвою «кай-дзен», що означає безперервне, поступове поліпшення. Вона складається з трьох компонентів: постійне відстеження стану речей з тим, щоб визначити, які зміни потрібні; конкретна увага до маси малих змін, сума яких з часом веде до великих результатів; і чітке нагадування про необхідність позитивного характеру змін, а не проведення змін заради змін. Ми можемо використати цю концепцію у своїй діяльності. Ми завжди можемо запитувати себе: «А чи не можна зробити це краще?» — з тим, щоб створити майбутнє, якого ми хочемо досягти: підвищити якість та своєчасність послуг, зменшити витрати, задовольнити (або й перевищити) очікування клієнтів. Ми можемо визнати, що кожен з нас має здатність придумати якісь дрібнички, що дозволять поліпшити те, що ми робимо індивідуально та як група, і добитися, щоб ці пропозиції були розглянуті. Насамкінець, ми можемо гарантувати, що запроваджуватимемо тільки ті зміни, які приведуть до позитивних результатів і поліпшать якість наших послуг. Загалом, використання інноваційних практик може допомогти нам гідно відповісти на виклики, що постають перед нами щодня. Коли йдеться про новації, слід використовувати правило «ДЯК» — «думай, як клієнт».

ВИЗНАННЯ ЗНАЧИМОСТІ РІЗНОМАНІТНОСТІ

Різноманітність означає «іншість» — людські риси, відмінні від наших власних та від рис груп, до яких ми належимо. У контексті робочого місця різноманітність сфокусована на представленні не лише різних характеристик, але й різних підходів, точок зору, установок та практик.

Ми живемо в епоху прискорених змін майже кожного аспекту нашого особистого та професійного життя. Визнання значимості різноманітності допомагає нам вийти за межі стереотипів та забобонів, використовуючи наші відмінності як цінне надбання. Коли ми цінуємо наявність сили-силенної несхожих біографій, точок зору та навичок, ми не лише створюємо середовище сприйняття, поваги та неупередженості, але й розвиваємо високе вміння розробляти альтернативні рішення.

Люди — це найважливіший ресурс; і коли вони різні, наші колективні відмінності зміцнюють наш суд.

Різноманітність полегшує нам визначення тих припущень, які здатні призвести до обмеження наших можливостей. Різноманітність збільшує кількість ідей. Без різноманітності ми всі були б схожими один на одного, через що наша здатність знаходити нові рішення дуже постраждала б, і це навіть загрожувало б нам стагнацією. Різноманітність також є відображенням суспільства, в якому ми живемо.

Щоб по-справжньому культивувати різноманітність, нам треба постаратися усвідомити, хто ми є і які між нами відмінності, а потім уже рухатися далі на основі отриманого знання. Нам треба плекати середовище позитивного сприйняття відмінностей, у якому не буде місця упередженим судженням та нетолерантній поведінці. Нам завжди потрібно переконувати, залучати й вислуховувати якомога ширше коло людей та функцій і сприяти різноманітності як ключовому елементові успіху всього, що ми робимо.

За великим рахунком, визнання значимості різноманітності ґрунтується на глибокій повазі до відмінностей навколо нас, серйозному ставленні до кожного, піклуванні про потреби та бажання кожного та поведінці на основі цих принципів у нашому повсякденному житті.

ЯКІСТЬ

Коли наш суд відвідують клієнти, одним з головних ключів до надання відмінних послуг є якість виконуваної нами роботи. Що означає якість? У цьому контексті якість визначається як наявність високого ступеня добротності; традиційно вона вимірюється показниками точності та своєчасності.

Характер нашої роботи вимагає дуже високого рівня точності, оскільки все, що ми робимо, може спричинити глибоко негативний вплив. Все, що ми робимо, впливає на життя людей, причому часто дуже великою мірою. А тому конче необхідно виконувати нашу роботу правильно і перевіряти кожен крок, щоб переконатися в його правильності, перш ніж переходити до наступного кроку.

З багатьох причин краще зробити все правильно з першого разу, в тому числі — що доволі важливо — тому, що необхідність виправляти помилку означає виконання подвійної роботи. Ефективність нашої роботи залежить і від того, наскільки швидко ми її виконуємо.

Навіть якщо наша точність досконала, вагомість послуги, що її ми надаємо, значно зменшиться або й зовсім зійде нанівець, якщо ми надто довго виконуватимемо її. Виконання багатьох наших обов’язків передбачає чіткі часові межі — як встановлені зовні, так і визначені нами самими. Наприклад, ми маємо внутрішній стандарт, згідно з яким усі нові справи слід відкривати того самого робочого дня, коли отримано заяву. Оскільки суди є стрижнем судової системи, ми маємо особливий обов’язок виконувати свою роботу швидко, пам’ятаючи, що фраза «затримка правосуддя рівнозначна відмові у правосудді» має безпосередній стосунок до роботи нашого суду.

Втім в останні роки якість почала означати щось більше. Тепер якість отримала додаткове значення, адже її почали вимірювати на основі очікувань наших клієнтів, які вимагають більше, ніж будь-коли раніше. Поставте себе на місце будь-кого з наших клієнтів — внутрішніх чи зовнішніх. Якість, отриману в результаті спілкування з нашим судом, ви вимірюватимете на основі очікувань, хоч би якими вони були, — шляхом визначення того, яким був результат спілкування — кращим чи гіршим від того, на що ви розраховували. Вочевидь, чинники точності та своєчасності відіграють вагому роль у такому вимірюванні, однак велике значення мають також і інші чинники, як-от характер особистого ставлення (чи воно відзначається щирістю, повагою, чуйністю тощо) і доступність наших послуг та інформації.

Отже, щоб досягти високого ступеня добротності, ми повинні постійно приділяти увагу точності, своєчасності та додатковим очікуванням наших клієнтів. Ми повинні увесь час, за будь-яких ситуацій орієнтуватися на бажаний результат і забезпечувати належну якість.

ЧЕСНІСТЬ

Поняття чесності стосовно роботи в суді має два важливі аспекти. Воно передбачає як чесне, неухильне дотримання Кодексу поведінки суддів та працівників апарату, так і ретельне, точне й повне виконання роботи. Чесно виконана робота посилює громадську довіру до нашої інституції, оскільки така робота сприяє досягненню мети справедливого та неупередженого вирішення спорів, винесених на розгляд суду.

Чесності не можна досягти без дотримання норм Кодексу поведінки. Дуже мало інших інституцій (державних та приватних), до яких мають настільки високий рівень етичних очікувань, як у судах; це — один з моментів, що роблять роботу суду особливою. Кодекс поведінки містить такі основні вимоги (канони):

— відстоювати чесність та незалежність судової влади;

— уникати порушень етики та всього того, що виглядає як порушення етики, в усіх видах його діяльності;

— дотримуватися належних стандартів при виконанні обов’язків;

— уникати ризику виникнення конфлікту між виконанням посадових обов’язків та зовнішньою діяльністю і дотримуватися вимог щодо нерозголошення інформації;

— утримуватися від неналежної діяльності.

Щоб суд міг заслужити й зберігати повагу й підтримку учасників судових процесів та громадськості, ми повинні постійно прагнути суворо дотримуватися Кодексу поведінки. Оскільки, з точки зору спостерігача, те, що він бачить, і є реальністю, ми повинні не просто фактично дотримуватися цих вимог, але й дбати про те, щоб у будь-який час етичність нашої поведінки була помітною зовні.

Крім дотримання етичних стандартів Кодексу поведінки, чесність означає, що наша робота повинна бути ретельною, точною та повною. Така робота повинна узгоджуватися з обов’язками та відповідальностями, передбаченими відповідними законами, процедурними та адміністративними правилами. Чи повідомлення про судові ухвали та рішення належним чином відсилаються всім сторонам? Чи є фінансові зобов’язання суду в сферах бюджету, зарплати та виплат, і чи точно вони виконуються? Чи перелік справ, призначених до слухання, та матеріали справ є повними? Кожен виконуваний нами обов’язок дає чимало таких прикладів. Крім того, чесність стосується не лише законності дій суду, але й результатів цих дій. Якість роботи суду, а отже, чесність, зменшується, коли трапляються затримки розгляду справ зі списку, на який орієнтуються у своїй діяльності сторони та судді, коли рішення у справах не відсилаються своєчасно, ставлячи під загрозу реалізацію права подання апеляції, тощо.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ

Незалежність суддів, що передбачає судову систему, яка працює без неналежного втручання ззовні, є відмітною рисою демократичної системи врядування в країні. Необхідно захищати незалежність суддів, оскільки функцією судів у нашій демократичній державі є захист прав усіх (фізичних, юридичних осіб, організацій тощо), незалежно від того, чи мають вони вплив на політичній арені. Щоб правосуддя забезпечувалося для всіх однаково, судді повинні мати змогу діяти, не відчуваючи на собі тиску політики, політиків, виборців та зацікавлених груп. Судді повинні мати змогу ухвалювати рішення без страху помсти. Довіра до суддівського корпусу, а в кінцевому підсумку громадська довіра до судів та підтримка судів як інституції залежить як від незалежності суддів від зовнішніх впливів, так і від точного сприйняття громадськістю незалежності суддів. Незалежність суддів настільки важлива, що з огляду на її необхідність Конституцією було передбачено створення трьох окремих гілок уряду.

Апарат суду відіграє провідну роль у створенні та контролюванні середовища, оптимального для незалежної роботи суддів. Діяльність апарату тісно пов’язана з багатьма аспектами забезпечення незалежності суддів:

• досягнення ефективності операцій шляхом точного, своєчасного та незалежного менеджменту діловодства, бюджету та інфраструктури суду (забезпечуючи задоволення громадськості та утримуючи інші гілки уряду від втручання);

• прийняття належних рішень щодо розподілу справ (як засіб запобігання підкупу суддів чи інших порушень);

• належне застосування процедурних правил (однакове ставлення до всіх громадян, незалежно від того, хто вони такі);

• підтримка Кодексу поведінки та закріплених у ньому етичних стандартів (дотримання найвищих стандартів особистої та професійної поведінки з тим, щоб не було жодного приводу для докорів);

• співпраця з іншими агенціями задля гарантування високого рівня безпеки (стримуючи тих, хто міг би неналежним чином вплинути на суд);

• звільнення суддів від виконання зайвих функцій (виконання таких обов’язків, як ведення статистики, постачання, догляд за приміщеннями), з тим щоб вони могли зосередитися на правовій роботі; тощо.

Усе це повинно виконуватися без неналежного впливу чи втручання з боку інших, зокрема з боку виконавчих чи законодавчих органів.

Коли ми працюємо з представниками виконавчої гілки, ЗМІ, адвокатурою та з громадськістю, ми повинні дбати про збереження суду як незалежної інституції, у тому числі про захист наших суддів від неналежних контактів чи впливів.

Усі співробітники Апарату мають вплив на незалежність суддів суду при виконанні майже будь-якої робочої функції.

Незалежність суддів критично важлива для фундаментального існування нашого суду як стрижня Правосуддя.

ДОСТУПНІСТЬ

Доступний суд та судовий апарат є наріжним каменем відмінного обслуговування клієнтів. Якщо ми бажаємо забезпечити рівне правосуддя для всіх, то повинні мати рівний доступ для всіх. Відкритість та простота користування створюють більш справедливе середовище для кожного з тих, кого ми обслуговуємо. Доступність визначають три ключові аспекти.

• Географічний/фізичний. Мінімізація відстані до судового приміщення підвищує доступність суду для клієнтів. Далі, після того як люди прибули до суду, дії служби безпеки суду та його готовність до надзвичайних обставин безпосередньо впливають на доступність — підтримання безпечного середовища підвищує довіру громадськості, а відкритість суду в надзвичайній ситуації дозволяє підтримувати безперебійний доступ користувачів. Важливе значення має оснащення суду засобами допомоги для осіб з вадами зору та слуху, з обмеженою рухливістю та інших категорій інвалідів. Те, як діють електронні системи, такі як телефон та веб-сайти, також може полегшити чи ускладнити доступність. Доступ клієнтів до судової інформації пов’язаний з належним зберіганням документів, їх точністю та відкритістю для ознайомлення. Ще один ключовий чинник — міра відкритості судових проваджень для громадськості.

• Процедурний. Широко відома фраза «затримка правосуддя рівнозначна відмові у правосудді» підкреслює необхідність модернізації процедур. Те, наскільки швидко ми обслуговуємо своїх клієнтів, — за столом канцелярії, по телефону чи в сенсі часу, що проходить від подання позову до постановлення остаточного рішення у справі, — є критично важливим чинником доступності. Те, чи наші форми, правила та процедури прості для розуміння та у використанні, значною мірою обумовлює можливість громадськості взяти ефективну участь у здійсненні наших судових функцій. Наприклад, чи зрозуміла мова? Складні процедури призводять до збільшення часу та сил, витрачених кожним, у тому числі адвокатами, що означає збільшення вартості провадження та навіть неможливість участі деяких людей. Насамкінець, на нашу доступність впливають ще й рівень ввічливості та чуйності щодо потреб наших клієнтів.

• Економічний. Критично важливим чинником доступності суду для людей є забезпечення доступності витрат, пов’язаних з користуванням судовими послугами. Такі витрати можуть набувати форми судових зборів, дорожніх витрат, а також втрат робочого часу за місцем роботи. Як сказано вище, судові процедури впливають на оплату адвокатських послуг.

Погана якість роботи у зазначених ключових сферах призводить до нехтування можливістю звернутися до суду та до страху перед судом, що створює очевидні бар’єри щодо звернення до суду та його працівників для сторін, адвокатів та інших учасників проваджень, а також для населення. Найбільше страждають саме ті люди, які найбільше потребують судових послуг. З цих причин ми повинні визнати, що на доступність впливає майже все, що ми робимо.

ПІДЗВІТНІСТЬ

Як і всі інші державні установи, наш суд підзвітний за якість своєї роботи громадськості, якій ми служимо.

Що таке підзвітність? Це — відповідальність за виконання своїх зобов’язань — можливість притягнення до відповідальності за дії, вчинені нами під час виконання своїх посадових обов’язків.

Робота, яку ми проводимо задля реалізації високих очікувань громадськості у сфері здійснення правосуддя, має ключове значення для зміцнення громадської довіри до судів. Коли громадськість отримує оперативні, точні, доступні, рентабельні та справедливі послуги, надання яких ми проголосили своєю діяльністю, рівень її довіри буде високим, а значить, та абсолютно значуща роль, що її відіграє судова влада в нашій демократичній системі, зросте ще більше.

Перед ким ми несемо відповідальність?

• Перед своїми клієнтами. Люди, що безпосередньо контактують із судом, як-от позивачі, адвокати, інші учасники провадження, державні установи, тощо, — всі вони особисто оцінюють свій досвід. Усвідомлюючи це, ми маємо заохочувати до зворотного зв’язку і регулярно спілкуватись з відвідувачами, швидко реагувати на скарги, зауваження та пропозиції.

• Перед громадськістю та засобами масової інформації. Оскільки більша частина громадян не має регулярних контактів із судом, критично важливу роль у нашій звітності відіграють засоби масової інформації. ЗМІ діють як спостерігачі, оцінювачі та повідомлювачі того, що ми робимо, доносячи відповідну інформацію до населення. Отже, ми повинні працювати зі ЗМІ з метою забезпечення якісного інформування.

• Перед самими собою. Ми відповідаємо перед собою за те, як виконуємо обов’язки, які громадяни доручили нам. Ми підтвердили своє зобов’язання виконувати роботу добре та сумлінно. Ми визнаємо це зобов’язання тим, що широко пропагуємо своє призначення та цінності, з тим щоб громадськість та наші клієнти знали, чого ми самі очікуємо від себе. Щоб досягти відмінної якості обслуговування, ми визначаємо ключові стандарти якості групової та індивідуальної роботи та вимірюємо те, наскільки відповідаємо цим стандартам. Ми також прагнемо бути підзвітною установою в цілому — установою, що має впорядковані робочі процеси, є високоефективною, має і реалізовує чіткі цілі щодо якості та продуктивності, а також бере на себе відповідальність за власні дії.

• Перед іншими державними інституціями та процесами: Суд є підзвітним і через багато інших механізмів. До їх числа належать закони, правила та адміністративний нагляд. Суд також підзвітний у рамках законодавчого контролю, що краще за все виявляється у процесі розгляду та схвалення бюджету.

Підзвітність є комплексною цінністю, яка впливає на всі сфери діяльності судів. Щоб заслужити довіру громадськості, ми повинні докладати максимум зусиль для реалізації її очікувань та бути зрозумілими у своїй підзвітності.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Компетентність означає суму знань та вмінь, необхідних для ефективного виконання посадових функцій. Іншими словами, щоб бути компетентним, нам треба знати, що робити і як це робити. Отже, для нас критично важливе значення має прийняття на роботу та утримування працівників з максимально можливою компетентністю, постійно працювати над регулярним удосконаленням своїх знань та навичок (використовуючи самоосвіту, фінансоване судом навчання, а також освітні можливості за межами суду), знаходити роботу, що відповідає можливостям працівників, і вимірювати якість роботи з тим, щоб забезпечувати зворотний зв’язок, який сприятиме визнанню досягнень і вдосконаленню.

Компетентність буває двох типів: технічна/оперативна та поведінкова.

— Технічна/оперативна (відповідає на запитання «що?»): до числа прикладів належать навички роботи на комп’ютері, знання процедурних правил, вміння писати документи, знання Кодексу поведінки та навички звітування. Кожна посада має свій власний набір технічних вимог.

— Поведінкова (відповідає на запитання «як?»): до числа прикладів належать емоційний інтелект, фізичне та психічне здоров’я, навички міжособистісного спілкування. Поведінкові вимоги тією чи іншою мірою стосуються всіх посад.

Ці два типи лежать в основі здатності гарно виконувати посадові функції. Знання та навички в цих двох сферах можна поліпшити за допомогою навчання та інших форм розвитку.

Кожна посада має свої власні вимоги щодо компетентності, зазначені в офіційних посадових інструкціях. Поглиблення знань та вдосконалення навичок є справою кожного працівника, груп та команд співробітників, а також усього суду. Регулярні оцінювання наших рівнів компетентності та постійні зусилля, спрямовані на підвищення цих рівнів, є ключами до нашого самовдосконалення. Коли ми самовдосконалюємося, то в результаті маємо вищу якість роботи та поліпшення морального стану колективу, який зростає разом.

Компетентність — критично важливий елемент усіх наших цінностей, пов’язаний, зокрема, з якістю, чесністю, командною роботою та співробітництвом, інноваційними практиками та ефективним спілкуванням. Досягнення високого рівня компетентності — як індивідуального, так і організаційного — дає нам змогу досягти високої якості роботи та ефективних результатів з точки зору громадськості. А тому компетенція має фундаментальне значення для надання нами відмінних послуг нашим клієнтам і виправдання довіри громадськості до нас як до державних службовців, до працівників Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Отже, підсумовуючи все вищезазначене — довіра до суду формується на комплексі заходів та бажанні кожного відповідати цим стандартам. Хочу нагадати вам, де народжується думка та бажання в її реалізації, з’являється дія, за наявності вольових зусиль, дія перетворюється у звичку та формує характер, так створюється особистість. А вибір, якою особистістю бути, залишається за вами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі