Теми статей
Обрати теми

Про відкликання держслужбовців із відпустки

Гапєєв Леонід, юрист
Із прийняттям нового Закону України «Про державну службу», який набуває чинності 1 травня цього року, серед державних службовців та осіб, які планують присвятити свою професійну діяльність Державі, виникає чимало запитань стосовно їх трудових прав у найближчому майбутньому. 25 березня було прийнято дві постанови КМУ: № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки» та № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки». У цій статті ми розглянемо основні норми, що встановлені цими постановами.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок відкликання — Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 230.

Порядок відшкодування — Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 231.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКЛИКАННЯ З ВІДПУСТКИ

Згідно з Порядком відкликання до щорічних відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, належать основна оплачувана відпустка та додаткова оплачувана відпустка.

Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою.

Важливо! Далі процедура відкликання залежатиме від категорій посад.

Так, відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає посаду категорії «А», здійснюється за рішенням суб’єкта призначення, яке реалізується шляхом видання наказу (розпорядження).

Відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або його заступника, який займає посаду державної служби категорії «Б», здійснюється за рішенням керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення, шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

Рішення про відкликання державного службовця, який займає посаду категорії «А», приймається за наявності: ініціативи суб’єкта призначення; обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу.

Відкликання із щорічної відпустки інших державних службовців, які займають посади категорії «Б» чи «В», здійснюється за рішенням керівника державної служби державного органу, яке приймається у формі відповідного наказу (розпорядження).

Рішення про відкликання державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», — за наявності: ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівника державного органу або його заступника; ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо йому підпорядковані; обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання державного службовця, який працює в такому структурному підрозділі.

ВАЖЛИВІ ПРОЦЕДУРНІ НЮАНСИ

Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця готується службою управління персоналом державного органу.

Важливо! Зазначення в наказі (розпорядженні) невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання державного службовця, є обов’язковим!

Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку, а також поштового зв’язку не пізніше ніж за п’ять календарних днів до такого відкликання.

У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв’язку не пізніше ніж за два календарні дні до такого відкликання.

У день прибуття на роботу служба управління персоналом державного органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом (розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу (розпорядження).

Як обґрунтувати неприбуття на роботу? У разі неможливості прибути на роботу у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний службовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього керівника. Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження обставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв’язку з відкликанням.

Хто відшкодує витрати? При відкликанні одразу постає питання про випадки, коли держслужбовець законно оформив путівку на відпочинок, купив транспортні квитки... Одним словом, людина вже здійснила певні серйозні фінансові витрати. Хто й у який спосіб їх відшкодує?

Відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки здійснюється у спосіб, визначений Порядком № 231.

Відповідно до цього Порядку підставою для відшкодування непередбачуваних витрат є рішення про відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки:

1) для державного службовця, який займає посаду категорії «А», — наказ (розпорядження) суб’єкта призначення;

2) для державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», — наказ керівника державної служби або особи, яка виконує його обов’язки.

Важливо! Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в разі відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки під час його перебування в санаторно-курортному закладі, іншому місці відпочинку (лікування) як у межах­ України, так і за кордоном, у зв’язку з чим державний службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов’язані з прибуттям на роботу.

Що підлягає відшкодуванню?

До непередбачуваних витрат, які підлягають відшкодуванню, належать:

1) у разі відкликання державного службовця до від’їзду на відпочинок (лікування):

— витрати на придбання невикористаних проїзних документів; витрати у зв’язку з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації відпочинку (лікування); витрати, пов’язані з бронюванням проїзних документів, місць проживання та наданням інших послуг; документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відпочинку (оформлення візи, страхування, дозволів, сплати зборів тощо);

2) у разі відкликання державного службовця, який перебуває на відпочинку (лікуванні):

— витрати на придбання невикористаних проїзних документів; витрати, пов’язані із заміною проїзних документів чи придбанням нових (у разі неможливості повернути попередні проїзні документи), та інші витрати, пов’язані з поверненням до місця проживання залізничним, повітряним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі); витрати, пов’язані з невикористаними днями відпочинку (лікування) в разі неповернення (часткового повернення) коштів надавачем послуг, зокрема за цивільно-правовими договорами.

Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю протягом одного місяця з дня видання наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця із щорічної основної або додаткової відпустки на підставі його письмової заяви за умови наявності документів, що засвідчують обсяг таких витрат, зокрема проїзних документів або транспортних рахунків (багажних квитанцій), цивільно-правових договорів та рахунків (квитанцій), електрон­них квитків за наявності посадкового талона та документів про сплату рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від осіб, що надають послуги з розміщення та проживання, зокрема за бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

НОРМАТИВНІ КОЛІЗІЇ

Серед певних недоліків названих Порядків визначу таке.

Жодним чином, зокрема у Порядку відкликання, не передбачено отримання згоди профспілки для відкликання держслужбовця із відпустки. Адже, як зазначено в Законі № 508, згода профспілки потрібна, коли таке відкликання стосується більшості звичайних працівників.

Потенційним обмеженням розміру відшкодування поки що залишається норма, згідно з  якою відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється у межах видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи.

Слід зауважити, що Закон № 889 містить більш широкі норми, аніж постанови КМУ № 230 і 231 і більш звужені, ніж Закон № 508.

Для порівняння:

стаття 60 Закону № 889 передбачає таке:

«1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», — за наказом (розпорядженням) керівника державної служби. Порядок відкликання державних службовців із щорічних відпусток затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.»;

стаття 12 Закону № 508 також передбачає особливі умови та підстави для відкликання з відпустки. Згідно з нормами цієї статті щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Отже, порівняно з більшістю звичайних працівників, державні службовці є менш соціально та юридично захищеними у практичній реалізації своїх трудових прав, наприклад, згоди на відкликання держслужбовця з відпустки одержувати не потрібно.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі