Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

Держслужбовець Квітень, 2016/№ 4
Друк
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).

4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Порядок обчислення стажу державної служби

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.

2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.

3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.

4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон).

До стажу державної служби зараховуються:

час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;

час перебування на посаді народного депутата України;

час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

час перебування на посадах суддів;

час перебування на посадах прокурорів;

час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

6. Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

7. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 21).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р. № 878 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 3, ст. 62).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1995 р. № 264 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 167).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 205).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. № 651 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 1, ст. 3).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 871 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 86).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. № 311 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 258).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. № 1490 «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 20, ст. 580).

10. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1550 «Про умови оплати праці працівників державних архівів областей, міст Києва і Севастополя та про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 597).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. № 861 «Про внесення доповнень до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 33, с. 24).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1997 р., № 39, с. 13).

13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 259 «Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 9, ст. 345).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1999 р. № 638 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1997 р. № 1040» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 16, ст. 649).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1267 «Про внесення змін і допов­нень до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1476).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2044 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2232).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. № 848 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 22, ст. 900).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. № 1113 «Про внесення змін до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1164).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 428 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 845).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1435 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1982).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2002 р. № 681 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1045).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1620 «Деякі питання центральних державних архівів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2026).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 85 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 137).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 258 «Про внесення зміни до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 534).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 689 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1436).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 814 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1698).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2005 р. № 2 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 83).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 43 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 142).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 238 «Про доповнення додатка до Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 714).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 552 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1626).

31. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зов­нішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 804 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 23, ст. 1724).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 829 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1814).

34. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1076 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2235).

36. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1658 «Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3200).

37. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 4 «Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 70).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 36 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 213).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 981 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2894).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 57 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 264).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 730 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1865).

43. Абзац другий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 816 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2078).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1192 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2931).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 4 «Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 22).

46. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 «Питання Державної фінансової інспекції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

47. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3272).

48. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 562 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 86, ст. 2433).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 635 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2734).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі