Теми статей
Обрати теми

Державна служба по-новому: практичне втілення професіоналізму в інформаційному суспільстві

Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Лютий, 2016/№ 2
Друк
Новий Закон від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» набуде чинності 1 травня 2016 року, що символічно співпадає із днем міжнародної солідарності трудящих. Враховуючи те, що державні службовці є теж працівниками з особливим статусом, розглянемо практичні аспекти їхньої професійної діяльності з точки зору набуття практичних знань.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889, новий Закон — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 4312 — Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI.

Положення № 492 — Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 492.

Розпорядження № 1072 — розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 25.12.2013 р. № 1072-р.

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ: ЩО ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ МАЄ НАДАТИ ДЕРЖАВА

Відповідно до Закону № 889 державна служба здійснюється з дотриманням 10 принципів. Зосередимо увагу на принципі професіоналізму. На підставі ч. 1 ст. 4 нового Закону маємо таке визначення цього поняття: принцип професіоналізму — це компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону. Звернімо увагу на те, що державний службовець має дбати про постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності.

Якщо провести зіставлення нового Закону з іншими законами, то можна знайти певні аналогії. Так, у Законі № 4312 йдеться про те, що роботодавець повинен організувати формальне та неформальне професійне навчання з метою підвищення кваліфікації своїм підлеглим працівникам. На підставі ст. 6 цього Закону професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях.

Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону № 889 дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом. Відповідно до п. 6 та п. 7 ч. 1 ст. 7 цього Закону державний службовець (серед іншого) має право на: професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу; просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

Звернімо увагу на те, що заплановано робитиме держава для практичного професійного вдосконалення держслужбовців. Адже, перш ніж вимагати від людей на державній службі певні знання та професіоналізм, необхідно створити для цього організаційно-практичні умови. Так, сучасний розвиток інформаційного суспільства має втілювати засади запровадження системи електронного урядування в Україні. Напевно, актуальна свіжа інформація з цього приводу зацікавить державних службовців вже сьогодні.

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

Однією із сучасних ознак інформаційного суспільства є електронний формат надання адміністративних послуг. Наприклад, Естонія, де електронне урядування діє з 2000 року, є позитивним прикладом для країн Європи та СНД, сучасної України. Естонські інновації почалися із запровадження електронних податкових декларацій. У міських радах Таллінна і Тарту завдяки електронному сервісу час підписання документу скоротився з 15 до 3 днів, і будь-яка зацікавлена особа може відстежити процес візування документа.

Останнім часом і в Україні на загальнодержавному рівні почали приділяти увагу електронному урядуванню, що також стосується держслужбовців. Пунктом 4-м «Плану заходів щодо реалізації «Концепції розвитку електронного урядування в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 р. № 1014, передбачено забезпечити координацію діяльності щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань впровадження електронного урядування (постійно). Відповідальними за ці заходи визначені: Нацдержслужба, Державне агентство з питань електронного урядування України, Національна академія державного управління при Президентові України.

Державне агентство з питань електронного урядування України (далі — Агентство) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Стосовно можливостей підвищення рівня професійної компетенції державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань впровадження електронного урядування автор надіслав інформаційний запит до Державного агентства з питань електронного урядування України, на підставі Закону «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI та поставив такі запитання.

1. Яким чином та в який спосіб станом на 01.12.2015 р. в Україні забезпечено координацію діяльності щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань впровадження електронного урядування?

2. Які заходи було здійснено Агентством, Нацдержслужбою, Національною академією державного управління при Президентові України протягом 2015 року на виконання п. 4 «Плану заходів щодо реалізації «Концепції розвитку електронного урядування в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. № 1014 (у редакції розпорядження КМУ від 25 грудня 2013 року № 1072-р)?

3. Які заходи заплановано здійснити Агентством, Нацдержслужбою, Національною академією державного управління при Президентові України протягом 2016 року на виконання п. 4 «Плану заходів щодо реалізації «Концепції розвитку електронного урядування в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року № 1014 (в редакції розпорядження КМУ від 25 грудня 2013 року № 1072-р)?

Державне агентство з питань електронного урядування України надало на цей інформаційний запит докладну й вичерпну відповідь. Тож проінформую про головне.

<…>

У навчальних закладах системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування запроваджено дисципліни «Основи інформаційних технологій» та «Технології комп’ютерних мереж». Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами тематичного, постійно діючого семінару «Сучасні інформаційні технології у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» із застосуванням елементів міжнародного стандарту комп’ютерної грамотності ECDL. У Національній академії державного управління при Президентові України розроблено і включено до варіативних складових професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад такі навчальні модулі:

«Електронне урядування в Україні», «Комунікації в державному управлінні», оновлено програму тематичного короткострокового семінару «Сучасні технології та ефективні комунікації інформаційного забезпечення реформ». Також Агентство повідомило, що постановою КМУ від 27.05.2015 р. № 352 було оновлено склад Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування (у т. ч. внесено зміни до її Положення), до складу якої входять керівники центральних органів виконавчої влади, Адміністрації Президента та Верховної Ради України, громадські організації, профільні ІТ-асоціації. Метою діяльності міжгалузевої ради є забезпечення єдиної координації та взаємоузгодження всіх проектів й завдань у сфері електронного урядування.

З метою актуалізації завдань розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій та у зв’язку із завершенням терміну діючої Концепції розвитку електронного урядування, що затверджена розпорядженням КМУ від 26.09.2011 р. № 1014, робочою групою з питань нормативно-правового забезпечення реалізації проектів у галузі електронного урядування у складі Міжгалузевої ради прийнято узгоджене, спільне рішення щодо розробки нового концептуального документа, який визначить спільне бачення, цілі та завдання щодо розвитку сфери електронного урядування в Україні до 2020 року.

<…>

Зверніть увагу: серед основних прав державного службовця (ст. 7 нового Закону № 889-VIII) визначено серед іншого: право на професійне навчання, водночас ст. 8 нового Закону № 889-VIII передбачено й відповідний обов’язок держслужбовця постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності.

Отже, практичною порадою щодо профнавчання є направлення інформаційних запитів. Однаковою мірою тим, хто вже має досвід, а так само й молодим держслужбовцям варто «тримати руку на пульсі» й постійно цікавитися інформацією про заплановані заходи із підвищення кваліфікації, щоби вас направили на навчання, курси підвищення кваліфікації за державні кошти. Це можна робити й за допомогою офіційних запитів на одержання публічної інформації.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Оцінка результатів діяльності

Вирішення цих питань передбачено у ст. 48 нового Закону.

1. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

2. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном. Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

3. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців здійснює Національна академія державного управління при Президентові України — вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.

5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації — не рідше одного разу на три роки. Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.

Для тих, хто вперше на державній службі.

Також важливі практичні нюанси передбачені ч. 6 – 8 ст. 48 нового Закону «Про державну службу». Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення. На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.

Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

Індивідуальний підхід до кожного держслужбовця має на меті персональне вирішення організаційних питань для кожного. Так, ст. 49 Закону передбачена індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

1. Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності, передбаченого статтею 44 цього Закону, разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.

2. Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.

Оцінювання результатів службової діяльності.

Слід зазначити, що професійне навчання і підвищення кваліфікації напряму пов’язане із визначенням результатів діяльності держслужбовця.Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення.

Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному ст. 11 нового Закону.

Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.

Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.

У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 цього Закону.

Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі