(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 5
 • № 4
 • № 3
 • № 2
 • № 1
 • № 12
 • № 11
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/31
Держслужбовець
Держслужбовець
Червень , 2016/№ 6

Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків. Умови та порядок змінено

Підстави та порядок відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків є різними. Нагадаємо, що відсторонення від посади як спосіб усунення державного службовця від виконання службових обов’язків без розірвання трудового договору реалізується за допомогою декількох процедур, які передбачені Законом про державну службу, КЗпП, КПК та антикорупційним Законом, які різняться підставами та порядком відсторонення. У цій статті пропонуємо розглянути умови та підстави відсторонення від виконання посадових обов’язків, передбаченого новим Законом про державну службу.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП Кодекс законів про працю України.

КПК — Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.

Закон № 3723 Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Новий Закон про держслужбу, Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Антикорупційний Закон, Закон № 1700 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Нагадаємо, що вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні своїх посадових обов’язків та інших вимог, установлених Законом № 889 та іншими нормативно-правовими актами, є підставою для притягнення службовця до дисциплінарної відповідальності, за яке до нього може бути застосовано один з таких видів дисциплінарного стягнення (ч. 1 ст. 65 та ч. 1 ст. 66 нового Закону про держслужбу):

— зауваження;

— догана;

— попередження про неповну службову відповідність;

— звільнення з посади державної служби.

Нижче у таблиці покажемо, за які саме дисциплінарні проступки можуть застосовуватися відповідні дисциплінарні стягнення, що передбачені нормами ч. 2 ст. 65 та ч. 2 — 5 ст. 66 Закону № 889.

Дисциплінарний проступок

Примітка

(умови застосування дисциплінарного стягнення)

зауваження

(ч. 2 ст. 66 Закону № 889)

недотримання правил внутрішнього службового розпорядку

оголошення догани

(ч. 3 ст. 66 Закону № 889)

дії, що шкодять авторитету державної служби

якщо такий дисциплінарний проступок не носить систематичний характер, тобто його не вчинено повторно протягом року.

(У разі систематичного вчинення — попередження про неповну службову відповідність)

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень

якщо такий дисциплінарний проступок не носить систематичний характер, тобто його не вчинено повторно протягом року.

(У разі систематичного вчинення — попередження про неповну службову відповідність)

прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

якщо такий дисциплінарний проступок не носить систематичний характер, тобто його не вчинено повторно протягом року.

(У разі систематичного вчинення — звільнення з посади державної служби)

попередження про неповну службову відповідність

(ч. 4 ст. 66 Закону № 889)

порушення правил етичної поведінки державних службовців

дії, що шкодять авторитету державної служби

це дисциплінарне стягнення може бути застосовано у разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку. У разі коли він не носить систематичного характеру — оголошується догана

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень

це дисциплінарне стягнення може бути застосовано у разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку. У разі коли він не носить систематичного характеру — оголошується догана

невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця

звільнення

(ч. 5 ст. 66 Закону № 889)

порушення Присяги державного службовця

вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу

перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб

подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби

неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення

прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

це дисциплінарне стягнення може бути застосовано у разі вчинення систематично (повторно протягом року) цього дисциплінарного проступку.

У разі коли він не носить систематичного характеру — оголошується догана

поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення

З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», дисциплінарних проступків та визначення питання щодо застосування до них дисциплінарного стягнення, керівником державної служби утворюється постійно діюча дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та за поданням цієї дисциплінарної комісії суб’єктом призначення ініціюється дисциплінарне провадження.

На час здійснення дисциплінарного провадження державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків (ч. 1 ст. 72 Закону № 889).

Відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону № 889 підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків є невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення. Нормами ч. 3 ст. 72 Закону № 889 визначено, що тривалість відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків не може перевищувати часу дисциплінарного провадження. Державному службовцю оплачується у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов’язків в установленому порядку, лише у разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення його до дисциплінарної відповідальності (ч. 1 ст. 72 Закону № 889).

Нижче наведемо приклад розпорядження про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків.

Звертаємо увагу, що нормами ч. 5 ст. 72 Закону № 889 встановлено: під час відсторонення від виконання посадових обов’язків державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження.

Отже, враховуючи положення ст. 72 Закону № 889, відсторонення за новим Законом про держслужбу є по суті складовою дисциплінарного провадження, тривалість якого не має перевищувати часу здійснення самого дисциплінарного провадження. Відсторонення державного службовця при здійсненні дисциплінарного провадження (до речі, яке може проводитись і без відсторонення особи від виконання повноважень), по суті, має на меті запобігти:

— продовженню (або запобіганню) держслужбовцем можливої протизаконної діяльності на посаді;

— його впливу на хід дисциплінарного провадження.

Не зайвим буде нагадати нашим читачам норму, яка діяла до 1 травня 2016 року. Відповідно до норм ст. 22 Закону № 3723 невиконання службових обов’язків, що вже призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, було підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Повноваження щодо прийняття рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою надавалися виключно керівнику державного органу, в якому проходив службу цей державний службовець.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна була перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування згідно з ч. 2 ст. 22 Закону № 3723, а відповідно і термін відсторонення, міг тривати до двох місяців (із часу прийняття рішення про проведення службового розслідування до його закінчення). На практиці цей термін, як правило, був набагато коротшим: два-чотири тижні.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 22 Закону № 3723, відсторонення за Законом про держслужбу за своєю суттю було складовою службового розслідування, тривалість якого не мала перевищувати часу службового розслідування. Термін розслідування визначався конкретним рішенням керівника органу (або настання події, або конкретна дата) та не міг перевищувати двох місяців.

При цьому Законом № 3723 було визначено, що у разі коли правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджувалося результатами службового розслідування, це рішення підлягало скасуванню.

Отже, звертаємо увагу, що з прийняттям Закону № 889 підстави для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків розширено. Значно змінено й умови та порядок відсторонення від посади. Крім того, доповнено перелік суб’єктів, яким надано повноваження щодо прийняття рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

Слід відзначити, що раніше законодавством не був урегульований спосіб дій державного службовця під час відсторонення. Чи мав бути присутнім «відсторонений» у порядку ст. 22 Закону № 3723 під час розслідування на робочому місці відповідно до розпорядку роботи органу державної влади, чи ні? І це спірне питання могло призвести до звільнення за прогул. Як бачимо, з прийняттям нового Закону про державну службу це питання законодавчо врегульовано. За новими правилами відсторонений державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці.

Крім того, ранніше недостатньо було врегульовано і питання оплати праці державних службовців, відсторонених від виконання повноважень. Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону № 3723 відсторонення повинно було здійснюватися зі збереженням заробітної плати. Проте оскільки зарплата працівників цієї категорії складається не лише з посадового окладу, а й із доплат та надбавок, не зовсім зрозумілим було питання, чи повинна отримувати особа додаткову заробітну плату за період відсторонення. Наприклад, досить спірним було питання: чи могла на цей період призначатися надбавка за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи? На практиці за період відсторонення державному службовцеві виплачувалася середня заробітна плата відповідно до Порядку № 100. Проте Законом № 3723 прямо не було встановлено, що зберігається саме середня заробітна плата, а в переліку випадків, коли виплачується середня заробітна плата, визначених цією постановою, відсторонення не було передбачено. Отже, це питання потребувало законодавчого врегулювання.

Відтепер і це питання новим Законом про держслужбу врегульовано: державному службовцю має оплачуватися у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов’язків в установленому порядку за умови закриття дисциплінарного провадження без притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Водночас за новими правилами відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків викликає запитання можлива тривалість цього відсторонення, оскільки законодавчо не встановлено граничний термін здійснення дисциплінарного провадження, до якого прив’язано строк відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків. На нашу думку, це питання потребує законодавчого врегулювання. Адже це може призвести до зловживань та тиску з боку керівництва на «неугодного» працівника. Так можна тривалий час здійснювати дисциплінарне провадження з відстороненням державного службовця від виконання посадових обов’язків, і не притягати до дисциплінарної відповідальності, і не закривати дисциплінарне провадження, доки він сам не звільниться. При цьому «неугодний» службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці, але не отримає заробітну плату. А потім ще буде вимушений бігати по судах оскаржувати дії посадовців та вимагати сплати середнього заробітку за час відсторонення від посади.

Також відзначимо, що, як і раніше, запис про відсторонення від виконання службових обов’язків до трудової книжки не заноситься.

Крім того, як і раніше, відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків у разі вчинення ним корупційного правопорушення повинно здійснюватися відповідно до антикорупційного Закону (ч. 6 ст. 72 Закону № 889 та ст. 22 Закону № 3723).

Про правові аспекти та особливості антикорупційного відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків, а також про підстави та умови відсторонення підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному злочині відповідно до КПК, відсторонення від роботи згідно з КЗпП ми розповімо у наступних номерах нашого видання.

відсторонення від виконання посадових обов’язків, державний службовець додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті