Теми статей
Обрати теми

Нові норми оплати праці працівників держорганів з 1 травня 2016 року

Бєлєвцова Людмила, експерт з оплати праці, Мацокін Андрій, головний редактор
Старт для застосування норм Закону України «Про державну службу» дано. Безперечно, нова нормативна база у сфері держслужби підкинула чимало новацій. Одне з ключових запитань у цьому потоці: за якими нормами буде оплачуватися праця держслужбовців і осіб, які будуть працювати на посадах з функцією обслуговування з 01.05.2016 р.? На це запитання відповімо у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889  Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Постанова № 292 — постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

Положення № 289 — Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 289.

Постанова № 271, Критерії — Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271.

Постанова № 268 — постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ

Так, відповідно до норм Закону № 889 з 01.05.2016 р. зарплата держслужбовців складається з таких елементів.

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).

Основоположні оплатні норми для держслужбовців представлено у ст. 50 — 52 Закону № 889, а ось конкретні цифри та підходи для 2016 року містяться в постанові № 292. Крім того, слід ураховувати норми Положення № 289. Структуру зарплати держслужбовців, яка буде введена в дію з 01.05.2016 р., ми навели в таблиці.

Назва виплати

Умови виплати, її розмір

Підстави

Посадовий оклад

Установлення розмірів посадових окладів для держслужбовців супроводжується відразу двома критеріями:

• поділ посад держслужби на 9 груп оплати праці;

• поділ держорганів за юрисдикціями.

Розміри посадових окладів держслужбовців для 2016 року наведені в додатку 1 до постанови № 292. У цьому додатку посади держслужби поділені на 9 груп з оплати праці.

При цьому в додатку 3 до постанови № 292 міститься перелік посад держслужби, віднесених до конкретної групи з оплати праці. Одночасно розміри посадових окладів, наведені в додатку 1 до постанови № 292, коливаються залежно від юрисдикції держоргану*

Додатки 1 і 3 до постанови № 292, ст. 51 Закону № 889

* Нормою ч. 3 ст. 51 Закону № 889 висунуто вимоги щодо розміру посадового окладу для держслужбовців вищої та нижчої ланки. Розпочнемо з нижньої планки: мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом.

Проте така норма повною мірою запрацює лише з 01.01.2019 р. Для 2016 року мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держоргані зазначеної юрисдикції встановлений у фіксованому розмірі (1723 грн.), без прив’язки до наведеного припису.

Стосовно розміру посадового окладу вищої ланки держслужбовців гарантовано таке: мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше 7 мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Якщо виходити з посадового окладу групи 9 зазначеної юрисдикції в розмірі 1723 грн., то для 2016 року посадовий оклад наведеної групи 1 у розмірі 12061 грн. встановлений з урахуванням озвученої вимоги (1723 грн. х 7 = 12061 грн.).

надбавки

Надбавка за вислугу років

Розмір надбавки за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу держслужбовця за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більше 50 % посадового окладу

Ч. 1 ст. 52 Закону № 889

Надбавка за ранг

Розмір цієї надбавки залежить від рівня рангу, встановлюється у фіксованому розмірі* і у 2016 році дорівнює

Ч. 2 ст. 52 Закону № 889, додаток 2 до постанови № 292

Ранг

Розмір

Ранг

Розмір

Ранг

Розмір

1

1000 грн.

4

700 грн.

7

400 грн.

2

900 грн.

5

600 грн.

8

300 грн.

3

800 грн.

6

500 грн.

9

200 грн.

* Розмір надбавки за ранг визначає КМУ при затвердженні схеми посадових окладів на посадах держслужби (ч. 2 ст. 52 Закону № 889).

Додаткові стимулюючі виплати*

До них належать: надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи. Ці надбавки встановлюються у відсотках до посадового окладу**.

Рішення про виплату надбавок приймає керівник держслужби в держоргані. За рішенням КМУ надбавки встановлюються: державному секретарю КМУ, державним секретарям міністерств, іншим керівникам держорганів і їх заступникам, які є держслужбовцями

Положення № 289, п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889

* Такі виплати, передбачені Положенням № 289, встановлені на виконання п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889. Зверніть увагу: згідно з наведеним пунктом додаткові стимулюючі виплати запроваджено строком на два роки з дня набрання чинності Законом № 889. Отже, Положення № 289 допустимо застосовувати до 01.05.2018 р.

** Конкретний процентний розмір надбавок не зазначений у Положенні № 289. Отже, в держоргані їх відсотковий розмір установлюють самостійно. Однак пам’ятайте: додаткові стимулюючі виплати здійснюють у межах економії фонду оплати праці.

преміювання

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

Конкретні умови щодо виплати премії прописують у Положенні про преміювання у відповідному держоргані*, затвердженому керівником держслужби та погодженому з профспілкою.

Рішення про виплату премії приймає:

— для держслужбовців, які обіймають посади держслужби категорії «А», — суб’єкт призначення;

— для держслужбовців, які обіймають посади категорій «Б» і «В», — керівник держслужби.

Увага! Норми Закону № 889 припускають обмеження за максимальним сукупним розміром місячної та квартальної премій, що виплачуються держслужбовцю за рік, і обмеження за розміром фонду преміювання держоргану. Однак такі обмеження почнуть діяти з 01.01.2019 р.

Та це не означає, що в поточному році премії виплачуватимуться держслужбовцям у необмеженому розмірі. Вони повинні виплачуватися в межах фонду оплати праці

Ч. 3 ст. 50 Закону № 889, чч. 5 — 7 ст. 52 Закону № 889

Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи держоргану

* Положення про преміювання в держоргані розробляють на підставі Типового положення про преміювання, яке затверджує Мінсоцполітики за погодженням з Нацагентством з питань держслужби. Поки що таке Типове положення не затверджене.

допомога

Грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки

Виплачують обов’язково при наданні щорічної основної відпустки. Таку допомогу надають у розмірі середньомісячної заробітної плати

Ст. 57 Закону № 889

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Порядок надання та розмір такої допомоги визначає Уряд*

Ч. 2 ст. 54 Закону № 889

* На момент підготовки матеріалу в номер нормативний документ із цього приводу не прийнято.

інші виплати

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця

Виплату здійснюють у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця.

Виплату встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця

Ч. 3 ст. 52 Закону № 889

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою

Виплату здійснюють держслужбовцям, між якими розподілені обов’язки за вакантною посадою держслужби, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок коштів економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

Виплату встановлює керівник держслужби за поданням безпосереднього керівника держслужбовця

Ч. 4 ст. 52 Закону № 889

додаткові гарантії з розміру зарплати

Положення про розмір зарплати держслужбовця в перехідний період

Керівники держслужби мають право в разі зменшення у зв’язку із встановленням нових умов оплати праці розміру зарплати (без премії) в окремих держслужбовців на час роботи на займаній посаді виплачувати у межах видатків, передбачених на оплату праці, різницю між зарплатою, визначеною згідно з попередніми умовами оплати праці (без премії), і розміром зарплати, встановленої згідно з новими умовами оплати праці*

П. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889

* Підкреслимо: таке положення може бути реалізоване тільки за наявності коштів фонду оплати праці. Ще бентежить той факт, що наведена гарантія прописана в Прикінцевих та перехідних положеннях Закону № 889 і таким чином припускає граничний строк її виконання. Проте граничні строки застосування п. 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 не застережені.

ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш за все зауважимо, що на працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, не поширюється дія Закону № 889-VIII.

Як визначити коло таких працівників і таким чином відокремити їх від держслужбовців? Для цього спеціально розроблено відповідні Критерії.

Важливо! У цьому нормативному документі не наведено конкретні посади персоналу з обслуговування держорганів. Замість цього в ньому зазначено тільки напрями діяльності, які вважаються функціями з обслуговування.

Так от, узявши до уваги Критерії, керівники держорганів повинні розробити перелік посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, і подати їх на затвердження Нацагентству з питань держслужби (ч. 4 ст. 3 Закону № 889, п. 2 постанови № 271). Для виконання такого завдання керівникам держорганів відведено один місяць.

Після того як визначилися з посадами працівників держорганів, що виконують функції з обслуговування, варто замислитися над оплатою їх праці. У цьому питанні потрібно буде керуватися постановою № 268.

Далі розглянемо складові зарплати працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Посадовий оклад. Схему посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, наведено в додатку до постанови № 268. Тут представлено посади працівників обслуговуючого персоналу в держорганах.

Зауважимо такий факт: деякі з посад, зазначені в додатку до постанови № 268, повторені в додатку 1 до постанови КМУ від 06.04.2016 р. № 292, в якому представлено розміри посадових окладів для держслужбовців. Наприклад, одночасно наведені постанови містять посаду начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління. Як у подібних випадках «розвести» застосування зазначених постанов? У цій ситуації необхідно виходити перш за все з обов’язків, прописаних за посадою.

Водночас тут слід пам’ятати і про новітні норми. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271» від 06.04.2016 р. № 305 не відносяться до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.

Так от, якщо обов’язки за цією посадою включають функції, передбачені Критеріями, то зарплату працівнику, який обіймає таку посаду, слід визначати згідно з постановою № 268, тобто як для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Що примітно, розміри окладів працівників, які виконують функції з обслуговування, коливаються залежно від юрисдикції держоргану. Посадові оклади до кінця 2016 року незмінні.

Надбавка за вислугу років. Працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, мають право на надбавку за стаж роботи в держорганах (п. 4 постанови № 268). За традицією відсотковий розмір такої надбавки безпосередньо залежить від наявного стажу. Тому звертаємо увагу, що при встановленні надбавки, передбаченої п. 4 постанови № 268, слід ураховувати стаж роботи в держорганах. Крім того, у цьому пункті уточнюється: до розрахунку стажу включається наявний стаж держслужби та періоди роботи, передбачені ст. 46 Закону № 889.

Для обчислення надбавки за вислугу років необхідно відсотковий розмір такої надбавки помножити на посадовий оклад. У таблиці наведемо розмір надбавки у відсотках.

Стаж роботи в держорганах та інші періоди роботи згідно з п. 4 постанови № 268

Розмір надбавки, %

Понад 3

10

Понад 5

15

Понад 10

20

Понад 15

25

Понад 20

30

Понад 25

40

Надбавка за високі досягнення. Ідеться про надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (п.п. 1 п. 2 постанови № 268). Розмір такої надбавки може становити до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в держорганах.

Доплата за додаткове навантаження. Підміна відсутнього колеги — досить поширене явище. Якщо працівник держоргану, віднесений до обслуговуючого персоналу, виконує функції тимчасово відсутнього колеги, то таке навантаження має бути оплачене. Для цього п.п. 1 п. 2 постанови № 268 передбачено доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу). Її розмір може становити до 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Важливо! Надбавка за високі досягнення та доплата за додаткове навантаження не виплачуються або виплачуються в меншому розмірі в разі, якщо працівник несвоєчасно виконує завдання, при погіршенні якості його роботи та порушенні ним трудової дисципліни.

Премії. Такий вид грошового заохочення може бути виплачено працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування. За що і в яких розмірах? Це повинно бути зафіксовано в Положенні про преміювання, що діє в держоргані (п.п. 2 п. 2 постанови № 268).

Дуже розмахуватися в розмірах премій не варто, адже в наведеному підпункті зазначено: премії виплачують за рахунок фонду преміювання держоргану, створеного в розмірі 20 % загального фонду посадових окладів за рік і економії фонду оплати праці.

Допомоги. Працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, виплачують:

— матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань — у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника. Підкреслимо, що допомогу на соцпобут виплачують у межах фонду оплати праці (п.п. 3 п. 2 постанови № 268);

— матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки — у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника (п. 3 постанови № 268).

Ми розглянули основні нормативні документи, що регламентують організацію та оплату праці працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. Крапку в цій темі ми не ставимо, оскільки до практичних моментів щодо застосування розглянутих постанов ми повертатимемося ще неодноразово.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі