Теми статей
Обрати теми

Держслужбовець, не держслужбовець, держслужбовець…критерії визначення

Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Травень, 2016/№ 5
Друк
Новий Закон «Про державну службу» регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також визначає правовий статус державного службовця. Тому сфера дії цього Закону поширюється на певне коло посад, визначених у п. 2 ст. 3 нового Закону і не поширюється на посади, вказані у п. 3 цієї ж статті. До переліку посад, на які не поширюється дія нового Закону, належать посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Про них і піде мова у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Постанова № 271, Критерії — Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271.

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ № 889

Перш за все давайте згадаємо загальні підстави поширення дії Закону № 889 і визначимо обидва переліки посад.

Так, відповідно до ст. 3 дія цього Закону поширюється на державних службовців:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;

2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) місцевих державних адміністрацій;

4) органів прокуратури;

5) органів військового управління;

6) закордонних дипломатичних установ України;

7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені ст. 91 цього Закону;

8) інших державних органів.

Дія Закону не поширюється на:

1) Президента України;

2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;

3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;

4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;

5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;

6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників;

7) народних депутатів України;

8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;

9) службовців Національного банку України;

10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;

11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;

12) суддів;

13) прокурорів;

14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами;

16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;

17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;

18) працівників патронатних служб.

Законом № 889 також передбачено, що Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.

На підставі ст. 3 Закону № 889 КМУ була затверджена постанова № 271, якою і були затверджені Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Тож, як бачимо, відповідно до Закону ми маємо певні переліки посад, які майже не потребують уточнення, і не зовсім зрозуміле коло посад з функцією обслуговування, які мають втратити статус державного службовця. Що це за посади, давайте розбиратися далі.

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАД З ФУнКЦІЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Визначення терміна «функції з обслуговування» наводиться у п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону № 889.

Так, функції з обслуговування — діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою ст. 1 Закону № 889.

Частина 1 ст. 1 Закону № 889 нам каже, що державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема, щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

На підставі цих норм робимо висновок, що посади, які не передбачають виконання функцій держави, покладених на певний державний орган і його працівників, — це посади, які передбачають виконання другорядних допоміжних функцій з обслуговування діяльності державного органу.

Відповідно до Закону № 889 та постанови № 271 державним органам у місячний строк слід розробити відповідно до затверджених цією постановою Критеріїв та подати Національному агентству з питань державної служби та його територіальним підрозділам для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Критерії визначення переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування, були розроблені Нацдержслужбою України та затверджені постановою КМУ № 271.

Згідно з постановою критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є:

— зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених ч. 1 ст. 1 Закону № 889;

— роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу;

— рівень професійної компетентності.

Критеріями уточнюються види робіт, які, на думку Уряду, не передбачають здійснення повноважень державного органу, а саме:

— комплексне обслуговування і ремонт будинків, реставраційні та будівельно-монтажні роботи;

— документальне забезпечення та діловодство (крім працівників, які опрацьовують документи з обмеженим доступом);

— комп’ютерне забезпечення та впровадження інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації);

— виконання функцій секретаря і стенографіста, комп’ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, запис і опрацювання цифрових даних;

— ведення архіву та виконання функцій з бібліотечного обслуговування;

— матеріально-технічне та господарське забезпечення.

Увага! Не належать до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів.

Підставою при застосуванні критеріїв для визначення переліку посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування, можуть бути, зокрема, документи, які визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою роботи, вимоги до напряму підготовки (отримання особою професії, спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, що претендують на зайняття посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування а саме:

— регламенти;

— директиви;

— методичні рекомендації;

— посібники;

— кваліфікаційні характеристики;

— посадові інструкції;

— нормативні документи;

— проекти організаційно-розпорядчих документів, що відображають структуру державних органів, в тому числі співвідношення посад державної служби та посад працівників таких органів, які виконують функції з обслуговування.

Довідково! Стосовно нормативних документів, що відображають структуру державних органів, зокрема, чинними на сьогодні є:

— постанова КМУ «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» від 05.04.2014 р. № 85;

— постанова КМУ «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій» від 18.04.2012 р. № 606.

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСАД З ФУНКЦІЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З урахуванням вищезазначеного та на підставі Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП), можна визначити приблизний перелік таких посад.

КРИТЕРІЙ

за постановою № 271

ПОСАДА за КП

виконання функцій секретаря і стенографіста, комп’ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, із записами та опрацюванням цифрових даних

секретар, секретар організації, секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури, стенографіст, друкарка, оператор комп’ютерного набору, оператор машин для оброблення текстів, оператор із збору даних, оператор лічильних машин, оператор копіювальних і розмножувальних машин, конторський (офісний) службовець (бібліотека), конторський (офісний) службовець (копіювання документів) тощо

виконання обов’язків із ведення архіву та бібліотеки, діловодства і документального забезпечення

архіваріус, конторський (офісний) службовець (систематизація документів), листоноша (поштар),

черговий, відповідальний за обмін поштою, діловод, конторський (офісний) службовець

(документознавство) тощо

Звертаємо увагу, що офіційного визначення терміна «технічні обов’язки» не існує.

На нашу думку, цей термін визначає виконання чітких, відпрацьованих функцій та операційної

діяльності, що не потребує застосування додаткових знань та високої кваліфікації.

комплексне обслуговування і ремонт будинків,

реставраційні та будівельно-монтажні роботи

комендант, пічник, сантехнік, столяр, муляр, будівельник, ремонтник споруд, верхолаз, сантехнік, скляр тощо

комп’ютерне забезпечення та впровадження інформаційних технологій

фахівці з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, електронного документообігу, моніторингу та аудиту мережних ресурсів; адміністратор веб-ресурсу в мережі Інтернет, фахівець з інформаційних технологій, монтажник електронного устаткування, механіки з електронного устаткування, установки та експлуатації телеграфного та телефонного устаткування тощо

матеріально-технічне та господарське забезпечення

комендант, сторож, двірник, прибиральниця тощо

Звертаємо увагу, що до переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, необхідно включати ті посади, які на день набрання чинності Законом № 889-VIII віднесені до посад державної служби та які відповідно до цього Закону не є посадами державної служби.

У зв’язку з цим Нацдержслужба у своєму роз’ясненні (див. с. 14 цього випуску) зазначає, що «Перелік не може бути підставою для віднесення до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, таких посад, як завідувач господарства, завідувач архіву, завідувач бібліотеки, касир, інспектор, діловод, бібліотекар та інші, які вжє передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і до 1 травня 2016 року не були віднесені до посад державної служби. При цьому найменування посад у Переліку не можуть бути тотожними з тими, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році». У разі коли до посадових обов’язків працівника одночасно належать функції, визначені ч. 1 ст. 1 Закону № 889, та функції з обслуговування, при визначенні статусу посади необхідно враховувати, які з них є основними, тобто виконанню яких завдань присвячена більша частина робочого часу працівника.

Відповідно до Закону № 889 посада державної служби — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених знайомою нам ч. 1 ст. 1 цього Закону.

Таким чином, головною відмінністю посади державної служби від посади з функцій обслуговування державного органу є виконувані державним службовцем функціональні обов’язки, які мають максимально співпадати з функціональними завданнями органу влади або його структурного підрозділу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі