Теми статей
Обрати теми

Новий порядок присвоєння рангів держслужбовцям: знайомимося та вивчаємо

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці, Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Травень, 2016/№ 5
Друк
З 1 травня 2016 року набув чинності новий Закон про держслужбу. Цей Закон має велику кількість підзаконних актів. Деякі ми вже розглядали на сторінках нашого видання. Сьогодні поговоримо про новий порядок присвоєння рангів держслужбовцям. Що змінилося, а що залишилося, як і раніше? Відповіді на ці запитання далі.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 3723  Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ.

Закон № 889  Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Порядок № 306  Порядок присвоєння рангів державним службовцям, затверджений постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 306.

Положення № 658  Положення про ранги державних службовців, затверджене постановою КМУ від 19.06.96 р. № 658.

Постанова № 292  постанова КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, здійснюється з урахуванням категорій посад держслужби та рангів державних службовців як виду спеціального звання, що їм присвоюється.

З підвищенням рангу держслужбовця збільшується відповідно і одна зі складових його зарплати — надбавка за ранг.

З 1 травня 2016 року на заміну Закону № 3723 набув чинності Закон № 889 і разом з ним низка підзаконної нормативки, у тому числі й щодо питань присвоєння рангу держслужбовця.

Про ранги держслужбовців зазначено безпосередньо у ст. 39 Закону № 889. Крім того, постановою № 306 затверджено відповідний Порядок присвоєння рангів держслужбовцям. Цей Порядок визначає механізм присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну службу та її проходження.

Відповідно до Положення № 658 ранги присвоювалися державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Особам, які вперше були зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

Ранги присвоювалися державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу. Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоювалися після закінчення випробування з урахуванням його результатів.

Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядав питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймалося за умови успішної роботи державного службовця.

Черговий ранг не міг бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а  також у період проведення стосовно нього службового розслідування або здійснення кримінального провадження. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року могла застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю присвоювався черговий ранг достроково, а у разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоювався ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Водночас державним службовцям, які призначалися на посаду більш високої категорії та мали ранг у межах цієї категорії, могло бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад. Якщо державний службовець переходив на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повертався, за ним зберігався присвоєний ранг.

Чинним до 01.05.2016 р. законодавством було передбачено, що державний службовець міг бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

Як бачимо, окремі положення з колишніх Закону № 3723 та Положення № 658 про присвоєння рангу держслужбовцеві «перекочували» і в новий Закон № 889 і відповідно Порядок № 306, але є й істотні зміни. І основна зміна: рангів стало менше — 9 замість колишніх 15.

Спершу наведемо нижче в таблиці, якій категорії посади державної служби може бути присвоєно той чи інший ранг. Для зручності наведемо одразу і суму надбавки за присвоєний ранг, яку повинні нараховувати з 01.05.2016 р.

Категорії посад держслужбовців

Ранг

Сума надбавки за ранг, грн.

Категорія «А»

1

1000

2

900

3

800

Категорія «Б»

3

800

4

700

5

600

6

500

Категорія «В»

6

500

7

400

8

300

9

200

ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ

Ранг згідно із Законом № 889 присвоюють одночасно з призначенням на посаду держслужбовця, а в разі встановлення випробування — після закінчення його строку. Присвоюють ранг залежно від категорії посади держслужбовця. Таких категорій з 1 травня 2016 роки три: «А», «Б», «В». Нагадаємо, що в період дії «старого» Закону про держслужбу налічувалося 7 категорій посад держслужбовців.

Виходить, що зараз, наприклад, для посади держслужбовця, що належить до категорії «В», передбачено 4 ранги — 9-й, 8-й, 7-й і 6-й. Відповідно сума надбавки за такі ранги коливатиметься від 200 до 500 грн.

Якщо держслужбовець вперше призначається на посаду державної служби, то йому присвоюють найменший ранг у межах відповідної категорії. Для категорії «В» це буде 9 ранг.

У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з держслужби за держслужбовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг (ч. 9 ст. 39 Закону № 889). Нагадаємо, що таке саме правило передбачалося і в період дії Закону № 3723.

У разі призначення осіб, яким було присвоєно ранги посадових осіб місцевого самоврядування, військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання, на посаді державних службовців, яким може бути присвоєно нижчий ранг, установлюється відповідне співвідношення між рангами державних службовців і такими спеціальними званнями. У цьому випадку особі присвоюють ранг держслужбовця на рівні рангу, який він мав згідно зі спеціальними законами. Таке співвідношення наведено в додатках 1 — 9 до постанови № 306.

Звертаємо увагу, що державному службовцю, який призначається на посаду більш високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад. При цьому черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

У разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

ПІДВИЩЕННЯ РАНГУ

Черговий ранг у межах відповідної категорії присвоюють через кожні 3 роки (раніше для отримання чергового рангу потрібно було успішно відпрацювати 2 роки). Зауважимо, що черговий ранг присвоюють з урахуванням результатів оцінювання.

Порядок оцінювання результатів роботи службової діяльності описано у ст. 44 Закону № 889. Таке щорічне оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості з урахуванням посадових обов’язків держслужбовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки і вимог законодавства у сфері попередження корупції. За результатами оцінювання держслужбовцю може бути встановлено одну з трьох оцінок: негативну, позитивну чи відмінну.

Одразу виникає запитання: чи призначається держслужбовцю черговий ранг, якщо результат його оцінювання негативний? Відповідь знайдемо у ст. 39 Закону № 889: черговий ранг не присвоюється протягом 6 місяців з дня отримання держслужбовцем негативної оцінки. Цей період також не включають у трирічний строк для присвоєння рангу.

Тобто в результаті негативної оцінки присвоєння чергового рангу держслужбовцю відтерміновується ще на 6 місяців.

Також держслужбовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково. За які заслуги? За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань. Причому дострокове присвоєння чергового рангу здійснюється не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

Нагадаємо, що в період дії «старого» Закону про держслужбу ранг могли присвоїти достроково за виконання особливо відповідальних завдань. Як бачите, зараз перелік досягнень дещо розширили.

Підставою для прийняття рішення про присвоєння чергового рангу є подання служби управління персоналом суб’єкту призначення, погоджене з безпосереднім керівником, а для дострокового присвоєння чергового рангу — обґрунтоване подання, яке вносить безпосередній керівник суб’єкту призначення.

Наведемо обов’язкові «реквізити» такого подання та перелік документів, які подають разом з ним:

Стандартне присвоєння чергового рангу

Дострокове присвоєння чергового рангу

Обов’язкові реквізити подання

Дата присвоєння попереднього рангу, номер і дата відповідного рішення

Завдання, виконані держслужбовцем, мають важливе значення для розвитку держави або регіону або особливі досягнення

Документи, що додаються

1. Біографічна довідка

2. Копія першої сторінки і сторінок трудової книжки із записами про призначення на посаду та призначення попереднього рангу

НЮАНСИ ПІДРАХУНКУ «СТАЖУ» ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЧЕРГОВОГО РАНГУ

Раніше до «стажу» для отримання чергового рангу включався період успішної роботи держслужбовця.

Дуже часто з цього приводу виникали такі запитання: чи включати до такого «успішного» стажу період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років, адже до стажу держслужби ця відпустка входить? Зараз у п. 9 Порядку № 306 цей момент чітко визначено. Так, період перебування держслужбовця у відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу. У цьому випадку стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарного періоду праці до зазначених відпусток і періоду роботи після виходу з них. Такий самий висновок звучав і за часів «старого» закону про держслужбу — Закону № 3723 в листі Головного управління державної служби України від 26.08.2010 р. № 6941/12-10. Але білі плями залишилися. У п. 9 Порядку № 306 ідеться виключно про відпустку для догляду за дитиною до 3 (6) років і жодного слова не сказано про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Хоча раніше період такої «декретної» відпустки також не включали до «успішного» стажу роботи для отримання чергового рангу аналогічно відпустці для догляду за дитиною до 3 (6) років. Сподіваємося, цей «пропуск» незабаром закриється і профільні фахівці дадуть на нього роз’яснення.

А ось період військової служби за призовом у зв’язку з мобілізацією включається до стажу роботи для присвоєння чергового рангу. Це прописано в абз. 3 п. 9 Порядку № 306.

Якщо ж держслужбовець звільнився, а потім повернувся на держслужбу, відлік для підрахунку стажу для отримання чергового рангу розпочинатиметься з моменту призначення на посаду держслужбовця, тобто «з нуля» (абз. 1 п. 9 Порядку № 306).

Черговий ранг при виході на пенсію

Ця норма «перекочувала» зі «старого» Закону № 3723. Так само, як і раніше, за добросовісну службу у зв’язку з виходом на пенсію держслужбовцю присвоюється черговий ранг за межами відповідної категорії посад (ч. 8 ст. 39 Закону № 889).

«ПЕРЕХІДНІ» МОМЕНТИ

Найбільше запитань викликають перехідні положення у присвоєнні рангів згідно із Законом № 889.

Загальне правило таке. Згідно з абз. 1 п. 10 Порядку № 306 держслужбовцям, яким були присвоєні ранги відповідно до Закону № 3723, буде присвоєно найменший ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. Наприклад, держслужбовцям, які належать до категорії «В», буде присвоєно 9 ранг. При цьому, щоб отримати черговий ранг, до необхідного трирічного стажу для його отримання включатимуть попередній період роботи держслужбовця за посадою.

Проте п. 10 Порядку № 306 містить ще два цікаві моменти.

По-перше, у разі приналежності посади держслужбовця до категорії посад, у межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж було присвоєно держслужбовцю згідно із Законом № 3723, за ним зберігається раніше присвоєний ранг (абз. 2 п. 10 Порядку № 306).

По-друге, у разі коли держслужбовцю, який має відповідне військове звання, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання, присвоєно ранг згідно із Законом № 3723, що є нижчим, ніж передбачено співвідношенням, йому присвоюється ранг на рівні рангу виходячи зі співвідношення (абз. 3 п. 10 Порядку № 306).

Швидше за все, йдеться про два винятки з наведеного вище правила. Сподіваємося, що ці положення незабаром роз’яснять фахівці Нацдержслужби України, про що ми негайно повідомимо наших читачів.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ БУХГАЛТЕРУ З нарахування ЗАРПЛАТИ

Службу управління персоналом чекає велика робота. Треба буде правильно присвоїти ранги як особам, які вперше вступають на державну службу, так і тим, хто вже працював на посадах держслужбовців і має ранг, присвоєний згідно із Законом № 3723. Інформація про присвоєний ранг буде зазначена у відповідному наказі, а також в особовій справі та трудовій книжці державного службовця.

Бухгалтер же, знаючи інформацію про присвоєний ранг держслужбовцю, повинен нараховувати йому надбавку за ранг. Таку надбавку встановлюють з першого дня присвоєння рангу (п. 2 постанови КМУ «Питання присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016 р. № 306). Цим же пунктом встановлено, що в разі відпрацьованого неповного робочого дня (тижня) надбавку за ранг виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі