Теми статей
Обрати теми

Як оформити податкову соціальну пільгу?

Гапєєв Леонід, юрист
Держслужбовець Травень, 2016/№ 5
Друк
Враховуючи невеликий розмір оплати праці фахівців, у 2016 звітному році для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших працюючих осіб державних органів, які мають 2-х і більше дітей віком до 18 років, настав час скористатися податковою соціальною пільгою й надати до бухгалтерії за місцем роботи необхідні документи. Що являє собою податкова соціальна пільга та як нею скористатися? Про це та інше — більш докладно у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

ПКУ  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про держбюджет  Закон «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII.

Порядок № 1227  «Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227.

Наказ № 461  наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 р. № 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку».

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ПСП — податкова соціальна пільга.

ПОНЯТТЯ ПСП

Одразу варто пояснити, що податкова соціальна пільга практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги передбачені у ст. 169 ПКУ, на підставі якої з урахуванням норм абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до п.п. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. З урахуванням ст. 7 Закону про держбюджет розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2016 року складає 1378 гривень. У 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1930 грн. (тобто прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 грн. помножимо на 1,4).

ПЕРЕЛІК ПОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги, а також перелік податкових соціальних пільг докладно визначені у п. 169.1 ПКУ та наступних підпунктах ст. 169 ПКУ. Пропоную звернути увагу на деякі види податкових соціальних пільг, із зазначенням правових норм.

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку;

169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, — для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину;

169.1.3. у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, — для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 цього пункту.

ПРАВО НА ПІЛЬГУ застосовується ЛИШЕ за ОДНиМ МІСЦем отримання ДОХОДУ

Для чіткого розуміння взаємин між людиною та державою одразу зауважу, що кожна працююча особа може скористатися своїм правом на отримання податкової соціальної пільги лише в одного роботодавця. Цей нюанс є актуальним для працівників-сумісників. Вони мають самостійно обрати, за яким саме місцем роботи це зробити. В іншому разі настають негативні наслідки, коли доведеться повернути зайві кошти до бюджету державі. Докладніше це передбачено у п.п. 169.2.4 ПКУ.

Якщо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

ДО ЯКИХ ДОХОДІВ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА

На підставі п.п. 169.2.3 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у підпункті 169.2.2 цього пункту, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Почну із форми заяви. За інформацією, наданою у письмовій відповіді Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, для практичного втілення права на податкову соціальну пільгу працюючий платник податку може подати заяву у довільній формі. При цьому як зразок такої заяви може братися форма, що передбачена наказом ДПА України від 30.09.2003 р. № 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку».

На практиці можуть траплятися випадки, коли в бухгалтерії вам нададуть застарілу форму заяви, в якій буде вказано назву закону «Про податок з доходів фізичних осіб». Сьогодні цей закон не діє, оскільки ці питання врегульовано Податковим кодексом. Враховуючи те, що законом надано можливість подавати заяву в довільній формі та зважаючи на специфіку роботи бухгалтерів, яка потребує певної систематизації документованої інформації, пропоную як орієнтир взяти до уваги наступну форму. На даний час наказ ДПА № 461 скасовано, іншого наказу щодо форм заяви немає. Тому, враховуючи законодавчо передбачену можливість довільної форми, можна скористатися запропонованою.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦЮЮЧИХ (на прикладі батьків неповнолітніх дітей)

Якщо ви є батьками 2-х чи більше дітей у віці до 18 років, то необхідно окрім заповненої заяви надати до бухгалтерії копії свідоцтв про народження кожної дитини (це передбачено п. 2, п. 5 пп. 3 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2010 року № 1227.

Актуальною та практично корисною була відповідь-роз’яснення від 11.02.2016 р. на моє особисте письмове звернення до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.

Наведу інформацію, що стосується особливостей оформлення податкової соціальної пільги для одного з батьків, які виховують двох та більше дітей у віці до 18 років. Такий платник податку має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 % суми пільги, яка визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ. Тобто, у 2016 році у платника податку, який утримує двох дітей віком до 18 років, розмір податкової соціальної пільги буде становити 1378 грн. (689 х 2). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та в розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Наприклад, для платника податку, одного з батьків дітей у віці до 18 років (це може бути або працюючий батько, або працююча мати дитини), граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, становить 3860 грн. (1930 грн. х 2), йдеться про розмір заробітної плати «до нарахування», а не остаточно «до виплати» (виплаченої після здійснення бухгалтерією необхідних відрахувань).

Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу може тільки один із батьків, Головне управління ДФС у Харківській області рекомендує у заяві про застосування податкової пільги також зазначити, що чоловік (дружина) цього платника податку не отримує податкову соціальну пільгу кратно кількості дітей.

НАДАЙТЕ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

На завершення теми хочу звернути увагу читачів на те, що у новому звітному 2016 році батькам 2-х та більше дітей у віці до 18 років необхідно зробити наступне. Той із батьків, хто оформляє на себе податкову соціальну пільгу, має надати до бухгалтерії документ-довідку з місця роботи іншого із батьків в довільній формі про те, що він (вона) протягом 2016 року не отримує податкову соціальну пільгу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі