Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ситуаційні завдання для претендентів на зайняття посад державної служби категорії «А»

Алюшина Наталія, тренер програми «Управління персоналом на державній службі», доцент кафедри державного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат психологічних наук, доцент
Держслужбовець Вересень, 2016/№ 9
Друк

Ситуаційне завдання № 1

Нині відбувається зміна підходів до організації управління персоналом, що передбачені новим Законом України «Про державну службу». Роль служб управління персоналом є особливою в процесі реформування державної служби. З набуттям чинності Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-19 виникла необхідність посилення стратегічної ролі служб управління персоналом у системі державного управління, які відповідатимуть за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення тощо. Головним досягненням нового закону про державну службу є запровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами в органах державної влади, яка передбачає нові підходи до кадрового забезпечення органів державної влади.

Постановою Верховної Ради України схвалено «Програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 14.04.2016 № 1099-VIII, одним із пунктів якої передбачено забезпечення реалізації Закону України «Про державну службу», зокрема у частині запровадження сучасних інструментів управління персоналом у системі державної служби, реформування системи професійного навчання державних службовців.

1. У чому, на Вашу думку, полягає відмінність кадрової служби та служби управління персоналом на державній службі?

2. У чому полягає роль керівника служби управління персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі державної служби?

Ситуаційне завдання № 2

Нещодавно до Вас звернулись представники громадськості з пропозицією покращити електронну готовність регіону. Вони звернули увагу як на переваги, так і на недоліки роботи по впровадженню ІКТ в роботу вашої установи. Так, згідно з результатами громадського моніторингу впровадження до діяльності державних органів технологій електронного урядування на сьогоднішній день мобільна версія веб-сайту наявна лише на 3 % веб-сайтів. Рідко використовується при наданні адміністративних послуг і такий інструмент «мобільного уряду», як СМС-повідомлення. Спостерігається слабке використання засобів електронної ідентифікації, незначне поширення відкритих стандартів програмного забезпечення. Принципи надання електронних послуг у форматі «єдиного вікна» не повністю реалізовані, хоча присутня функціональність веб-сайтів щодо зворотного зв’язку. Готовність до надання е-послуг не перевищує 20 %.

На думку представників громадськості, впровадження електронного урядування дозволить модернізувати та зробити більш відкритою діяльність державних установ регіону, сприятиме подоланню високого рівня суспільної недовіри до них. Так, запровадження інструментів електронного урядування здатне максимально децентралізувати та наблизити до громадян ті послуги, які надають їм органи влади. Мінімізація особистих контактів зі службовцями, можливість прослідкувати цифрову «історію взаємин» значно понизить рівень корупційних зловживань. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при взаємодії органів влади дозволить прискорити процеси прийняття рішень та їх реалізацію, вивільнить значну частину робочого часу службовців, зменшуючи при цьому потребу в їх кількості.

Проаналізувавши ситуацію в регіоні, Ви також помітили, що відсоток підключених до мережі Інтернет робочих місць в апараті та структурних підрозділах державних установ складає 72 %. Система електронного документообігу впроваджена, проте виникають складнощі при її використанні. У сьогоднішньому вигляді структурні підрозділи не здатні задовольнити ті потреби та вимоги, які ставить громадськість щодо запровадження електронного урядування. Причинами цього є проблеми із кількістю та фаховим рівнем штатних працівників. Відчувається гостра нестача персоналу для управління ІТ-ресурсами. Низька оплата праці працівників не дозволяє наймати експертів високої кваліфікації.

1. Як Ви побудуєте діалог з представниками громадськості? Наскільки позитивно-негативно Ви оціните електронну готовність очолюваного Вами регіону?

2. Пропишіть майбутній план співпраці з представниками громадськості. Проаналізуйте недоліки та переваги такої співпраці.

3. Розробіть план із покращення впровадження інноваційних технологій електронного урядування в державних установах регіону.

Ситуаційне завдання № 3

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» одним із заходів передбачає удосконалити систему планування території громад, вирішити питання забезпечення новостворених громад схемами планування території та генеральними планами.

Актуальним залишається питання добровільного об’єднання територіальних громад та подальше вирішення питання чинності генеральних планів. Так, прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а отже, перед територіальними громадами постане питання врегулювання питань чинності генеральних планів та розробки спільної містобудівної документації.

Генеральний план містить аналітичний блок і блок проектної пропозиції. Кожен з них, у свою чергу, містить у собі графічні матеріали у вигляді карт (схем) і текстову частину. Серед обов’язкових схем у складі генплану передбачені: схема об’єктів електро-, тепло-, газо- і водопостачання населення в межах міста; схема автомобільних доріг загального користування, мостів й інших транспортних інженерних споруд у межах населених пунктів; схема використання території муніципального утворення із зображенням меж земель різних категорій, іншої інформації про використання відповідної території; схема меж територій об’єктів культурної спадщини; схема меж зон з особливими умовами використання територій; схема меж територій, де існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру; схема меж зон негативного впливу об’єктів капітального будівництва місцевого значення у випадку розміщення таких об’єктів; схема планованих меж функціональних зон з відображенням параметрів планованого розвитку таких зон; схеми із зображенням зон планованого розміщення об’єктів капітального будівництва місцевого значення; карти (схеми) планованих меж територій, документація з планування яких підлягає розробці у першу чергу; схема існуючих і планованих меж земель об’єктів промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку.

Ви як керівник усвідомили актуальність забезпечення поселень містобудівною документацією прогнозного характеру для того, щоб вчасно оцінити перспективи їхнього територіального розвитку, розробити в нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування правові основи використання земель, що забезпечують безперешкодний територіальний розвиток поселень. Існує нагальна потреба вирішити питання щодо забезпечення територіальних громад регіону схемами планування території та генеральними планами, оскільки через упущення у цій сфері Ваш регіон втрачає інвестиції.

1. Оцініть ризики подальшого гальмування вирішення цього питання.

2. Розробіть план заходів з вирішення проблеми у регіоні, зазначте відповідальних, шляхи фінансування.

Ситуаційне завдання № 4

В Українському кризовому медіа-центрі відбувається дискусія «Енергоефективність в Україні: роль молоді», організована за ініціативи WEF Global Shapers Kyiv Hub, учасником якої стали і Ви.

Запрошені експерти ділились досвідом та обговорили низку питань. Зокрема, Анна Шумейко розповіла про взаємозв’язок запровадження енергоефективних заходів та нової Кліматичної угоди, підписаної в Парижі. Зокрема, вона зазначила, що зменшення викидів вуглецевого газу дозволить запобігти підвищенню середньої температури атмосфери землі до 2050 року. Незважаючи на розвиток промисловості, цього можна досягнути за допомогою модернізації житлового комплексу та включення ефекту декаплінгу (скорочення викидів).

Цікавою думкою поділилась Олександра Колмогорцева, яка розповіла про важливість модернізації промислового сектору в Україні, що споживає найбільшу частку паливно-енергетичних ресурсів. Також вона наголосила на тому, що скорочення споживання будь-яких ресурсів загалом скоротить затрати палива на їх виробництво.

Дмитро Кузнєцов при обговоренні зазначив: «Сьогодні важко виділяти поняття енергоефективності як щось окреме, особливо якщо воно розглядається на державному рівні. Адже енергоефективність безпосередньо пов’язана із безліччю інших понять: з екологією, економікою, енергетикою, зміною клімату, чистими джерелами енергія тощо. Як з ефектом доміно: досягнення енергоефективності у будь-якому секторі тягне за собою позитивні зміни в інших».

Наступна доповідь Ваша…

1. Проаналізуйте стан запровадження заходів з енергоефективності у Вашому регіоні, озвучте, які складнощі виникають при їх впровадженні.

2. Підготуйте свій план із впровадження заходів з енергоефективності у регіоні, визначте часові межі, відповідальних, очікувані результати.

3. За якими критеріями Ви оцінюватимете результативність запланованих заходів з енергоефективності?

Ситуаційне завдання № 5

Один із дослідних інститутів провів опитування щодо якості надання адміністративних послуг громадянам та юридичним особам у Вашому регіоні. Результати дослідження надіслали Вам з проханням відреагувати та дати оцінку стану сфери надання адміністративних послуг в регіоні. Так, за даними опитування, позитивно якість надання адміністративних послуг загалом оцінюють лише 5 % населення. Серед основних негативних моментів при наданні адміністративних послуг найчастіше вказували таке:

великі черги (42 %), відсутність чітких пояснень щодо потрібних документів і необхідність відвідувати установи кілька разів (30 %), тяганина із розглядом справи (28 %), необхідність ходити по інших інстанціях (20 %), а також купувати бланки і сплачувати за якісь «додаткові послуги» (19 %).

На думку дослідників, стратегія децентралізації повноважень з надання базових адмінпослуг та розбудови інтегрованих офісів — центрів надання адміністративних послуг потребує подальшої реалізації в регіоні. Основними напрямами державної політики у сфері адміністративних послуг мають бути, по-перше, дерегуляція та адміністративне спрощення, тобто загальне скорочення кількості адмінпослуг; по-друге, децентралізація базових (найпопулярніших) адміністративних послуг, тобто їх делегування органам місцевого самоврядування, і по-третє, впорядкування відносин з оплатою адміністративних послуг та подолання корупції і відомчих інтересів у цій сфері.

Вас запрошують виступити на круглому столі, який транслюватимуть в онлайн-режимі на одному з телеканалів. На захід запрошені представники громадськості та бізнесу, і Вам натякнули, що одна з організацій готує провокативні запитання та звинувачення в гальмуванні реформи особисто Вами.

1. Оцініть можливі ризики Вашої участі в круглому столі. Підготуйте стратегію публічного виступу.

2. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблеми надання адміністративних послуг у регіоні.

Ситуаційне завдання № 6

Однією з найбільш значущих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері є здійснення іноземними державами негативного інформаційно-психологічного впливу на суспільну свідомість громадян України та світову громадськість через проведення інформаційних акцій та кампаній, спеціальних інформаційних операцій. Це відбувається шляхом систематичного поширення тенденційної, неповної або упередженої інформації про Україну та політичні процеси, що відбуваються на її теренах. Все це впливає на зовнішню та внутрішню політику нашої держави, псує її міжнародний імідж, а також має під собою політичне та економічне підґрунтя. Метою таких інформаційних операцій є забезпечення власних національних інтересів та інтересів інших держав.

Унаслідок відсутності дієвої системи забезпечення інформаційної безпеки в національному інформаційному просторі України спостерігається низка негативних явищ, які створюють реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці людини і громадянина, суспільства і держави. Все це відбувається на тлі масованого і агресивного інформаційного наступу російської пропаганди, яка всупереч європейським стандартам у сфері засобів масової інформації посягає на державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку. Тому рівень розвитку та безпека інформаційного простору, які є системоутворюючими факторами у всіх сферах національної безпеки, активно впливають на стан політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки України.

1. Дайте оцінку ситуації забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами.

2. Підготуйте план заходів щодо захисту національного інформаційного простору України. Запропонуйте дієві механізми координації зусиль всіх органів державної влади.

Ситуаційне завдання № 7

В Україні існує істотний резерв посилення економічної мотивації іноземного інвестування, що відносно не залежить від реформування інвестиційного клімату, а пов’язаний лише з організаційними моментами. Мова йде про значне розширення інформації про інвестиційну діяльність для нерезидентів, систематизацію та регулярне оновлення банку даних інвестиційних проектів, розроблених відповідно до міжнародних підходів. Це потребує активізації діяльності Державної кредитно-інвестиційної компанії, Центру сприяння іноземним інвестиціям Мінекономіки України, переорієнтації ресурсів міжнародної технічної допомоги на підготовку інвестиційних проектів світового рівня.

Інвестиційна політика повинна базуватися на основній стратегічній меті реформування економіки, визначати систему державних, галузевих і регіональних пріоритетів, прогресивні підходи до участі інвесторів у стабілізації і розвитку усіх секторів економічної діяльності. Для організації і координування робіт щодо реалізації зазначених пріоритетів повинні бути підготовлені програмні документи, в яких конкретизувалися б цілі, завдання, терміни, ресурси і виконавці заходів, спрямованих на принципові зрушення в підходах до залучення інвестицій, визначення напрямів формування інвестиційної політики, підвищення її впливу на процеси реформування економіки і ефективне використання виробничого потенціалу господарських комплексів.

Системний розгляд шляхів і пропозицій щодо значного прискорення і підвищення ефективності інвестиційної діяльності дозволяє згрупувати їх навколо таких головних проблем:

1) створення сприятливого для інвесторів інвестиційного середовища;

2) визначення державних, галузевих і регіональних пріоритетів;

3) формування комплексної системи державного управління інвестиційною діяльністю;

4) консолідація і розвиток джерел фінансування інвестицій;

5) створення системи державної підтримки інвестиційної діяльності галузей, територій, суб’єктів господарювання та інвестиційних проектів.

Перевага у визначенні державного інвестування виробництва повинна надаватися ключовим виробництвам, а також галузям, які забезпечують створення інфраструктури, наукомістким і високотехнологічним виробництвам.

Важливим елементом формування позитивного інвестиційного клімату в Україні є активізація співпраці з міжнародними економічними інституціями, вплив яких на фінансові потоки в системі світового господарства досить значний.

1. Яка Ваша думка з приводу економічної мотивації іноземного інвестування?

2. Запропонуйте проект плану заходів щодо поліпшення бізнес-клімату та активізації інвестиційної складової економіки.


Ситуаційне завдання № 8

Істотним чинником для поліпшення бізнес-клімату є високі стандарти надання адміністративних послуг у всіх регіонах України. Головними причинами невисокої якості надання адміністративних послуг державними органами громадські експерти вважають низький рівень оплати праці державних службовців та відсутність у них мотивації у задоволенні потреб громадян-клієнтів.

Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Це підтверджується не лише особистим досвідом більшості громадян, але й даними спеціальних досліджень.

Надання адміністративних послуг для громадян та бізнесу має стати однією з ключових функцій місцевого самоврядування. Водночас сьогоднішня ситуація в Україні, коли органи місцевого самоврядування здебільшого працюють лише на прийняття та видачу документів, а органи державної влади залишають повноваження щодо прийняття кінцевих рішень за собою, призводить до ускладнення процесу надання послуг, до затягування та непрозорості процедур.

1. Яка Ваша думка з приводу забезпечення якості та своєчасності адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарської діяльності?

2. Запропонуйте проект плану заходів з поліпшення мотивації державних службовців до якісного та своєчасного надання адміністративних послуг.

Ситуаційне завдання № 9

Проблема ефективного функціонування органів публічного управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного реформування конституційно-правового статусу та засад діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в областях і районах. Необхідність розширення повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня (села, селища, міста) та наділення їх відповідними фінансовими і матеріальними ресурсами є вкрай важливим й економічно доцільним. На актуальність цього питання неодноразово звертали увагу представники інститутів громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування та їх об’єднання, вітчизняні науковці і практики конституціоналісти. Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

1. Яка Ваша думка з цього приводу? Назвіть ризики, які, на Вашу думку, можуть виникнути через гальмування проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

2. Запропонуйте план заходів з проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з питань впровадження процесів децентралізації влади та посилення поінформованості населення, спрямованих на встановлення діалогу між владою та громадськістю щодо проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Ситуаційне завдання № 10

Однією із найбільших у світі техногенних катастроф за масштабами свого впливу на довкілля була аварія на четвертому блоці Чорнобильської АЕС в 1986 р. Всього в Україні забруднено територію площею понад 50 тис. кв. км у 74 районах 12 областей (Київська, Житомирська, Чернігівська, Рівненська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Чернівецька, Сумська, Тернопільська). На цій площі розташовані 2294 населені пункти. У цілому в Україні потерпілих від Чорнобильської катастрофи налічується понад 3,2 мільйона чоловік, серед них — близько 1 мільйона дітей. Після Чорнобильської катастрофи Україну оголошено зоною екологічного лиха.

Особливою здатністю акумулювати радіонукліди володіють гриби, а також ягоди та деякі види дикорослих рослин, у т. ч. і таких, які використовуються як лікарська сировина. Сільськогосподарські продукти і сировина, вирощені на забруднених територіях, також тією чи іншою мірою радіоактивно забруднені. Вживання ж забруднених продуктів у їжу призводить до потрапляння в організм акумульованих у них радіонуклідів, інкорпорування їх у внутрішні органи. Інкорпоровані радіонукліди зумовлюють внутрішнє опромінення організму; саме це опромінення сьогодні, через 30 років після аварії, загалом і визначає вплив постчорнобильських радіонуклідів на здоров’я населення.

У регіоні на ринок потрапили продукти, вирощені на забруднених територіях, що становить загрозу здоров’ю населення. Ця інформація широко обговорюється в пресі. Серед населення почалась паніка. Від Вас, як керівника державного органу, вимагають вжити негайних заходів з вирішення проблеми та унеможливити такі випадки у майбутньому.

1. Проаналізуйте можливі варіанти розвитку подій в регіоні з Вашим та без Вашого втручання. Оцініть ризики для регіону.

2. Підготуйте план дій вирішення проблеми, що виникла у регіоні. Визначте відповідальних та спрогнозуйте часові рамки вирішення проблеми.

3. Яка повинна бути регіональна стратегія для недопущення подібних випадків у майбутньому?

Ситуаційне завдання № 11

За даними ВООЗ, щороку у світі реєструється близько 25 млн отруєнь пестицидами, переважно при роботі з ними. Деякі хімікати вважаються гормонально активними з’єднаннями і викликають розлади ендокринної та імунної систем. Дію інших пов’язують із затримкою розумового розвитку, репродуктивними проблемами і раком. Саме пестициди вважаються головною причиною «тихої катастрофи» — так експерти ООН охарактеризували стан ґрунтів в Європі.

У той же час в Україні до сьогодні не існує належного обліку отруєнь пестицидами. Більшість отруєнь легкого ступеня лишаються не зареєстрованими, а постраждалі обмежуються самопоміччю або зверненням у медпункт. В існуючих офіційних статистичних формах всі отруєння, в тому числі пестицидами, знаходяться в графі «інші захворювання». Окрім того, у зв’язку зі зміною форм власності, створенням невеличких приватних фермерських господарств та використанням сезонних робочих власники не зацікавлені в оформленні випадків отруєнь.

Сьогодні в Україні, за різними даними, зібралося від 30 до 40 тис. тонн непридатних пестицидів. Цю загальну проблему можна поділити на декілька похідних. Перша — вражаюча розбіжність даних щодо кількості непридатних пестицидів, що заважає визначити необхідне фінансування для їх знешкодження. Друга — відсутність технологічної бази для утилізації. Третя — обов’язкове відновлення забруднених ґрунтів, на яких розміщені склади непридатних пестицидів. Четверта — нерозуміння населенням небезпеки, коли, скажімо, склади із непридатними пестицидами часто руйнуються самим місцевим населенням.

У вашому регіоні за останні роки проведено інвентаризацію складів пестицидів, частина з них законтейнеризована — на ці заходи виділялися кошти з обласного природоохоронного фонду та місцевих бюджетів. Проте природоохоронні організації почали бити на сполох, оскільки на цьому робота щодо вирішення проблеми завершилася.

1. Обґрунтуйте можливий розвиток подій у регіоні.

2. Підготуйте на регіональному рівні концепцію поводження з пестицидами.

Ситуаційне завдання № 12

Щовесни на території України, особливо в великих містах, надзвичайних обсягів набуває торгівля ранньоквітучими весняними рослинами — так званими первоцвітами. Практично усі наші весняні дикороси охороняються або Червоною книгою України, або регіональними Червоними списками, а деякі вже знаходяться на межі повного знищення.

Поширена хибна думка, що ранні квіти збирають бабусі у найближчому лісі. Проте підсніжники, які ростуть на півночі України, дуже рідко квітують раніше за другу половину березня (зверніть увагу, це вже після 14 лютого і 8 березня). Усе ж, що продається раніше, привезене з південніших регіонів. Первоцвіти везуть великими оптовими партіями, по кілька десятків тисяч квіток у кожній. Кожна ланка торгівлі первоцвітами дає торговцеві чи кур’єрові прибуток у сумі до кількох гривень за букет (у букеті, як правило, 30 — 50 рослин). Тож з урахуванням партії, наприклад, у 10000 букетів, сума значно зростає. Такий бізнес є надзвичайно прибутковим, хоча водночас і ризикованим, — вклавши у партію підсніжників, приміром, 5000 грн., кур’єр має встигнути їх реалізувати, не натрапивши на інспекторів, оскільки вже за добу квіти зів’януть, і торгова операція стане збитковою. Зазвичай, кур’єри роблять 3 — 5 рейсів на тиждень. У місцях зростання підсніжників їх косять сотнями тисяч, потім вибирають з викошеного те, що можна використати для виготовлення букетиків. Нереалізований товар швидко в’яне, тому його просто викидають. У випадку, коли весна затримується, а заробити все ж таки хочеться, вони спеціально знімають сніг смугами на гірських схилах, щоб на них швидше з’являлись квіти.

Нагадуємо, що вулична торгівля підпадає під ст. 160 КУпАП: «Торгівля з рук у невстановлених місцях». Торговці, як правило, зовсім не ховаються і сприймають свою роботу як спосіб здобування коштів до існування. Так само до проблеми ставляться місцева влада та непідготовлені правоохоронці. Значно збільшує об’єми торгівлі первоцвітами торгівля на ринках. Боротися з нею найлегше, бо там завжди є адміністрація, яка відповідає за порядок. Проте часто торгують не на самих ринках, а біля них чи на так званих торгових рядах, де не діють правила торгівлі на ринках — у цьому складність вітчизняного законодавства. Втім, вони досяжні для державних та громадських екологічних інспекторів. Міліцію в цьому випадку треба залучати для захисту від хуліганства.

1. Дайте оцінку ситуації. Чому незаконна торгівля первоцвітами повторюється з року в рік, проте так і не вирішується?

2. Обґрунтуйте можливі шляхи вирішення проблеми на регіональному рівні.

Ситуаційне завдання № 13

Території та об’єкти природно-заповідного фонду згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд України» є національним багатством та служать для збереження природних комплексів, генофонду рослинного та тваринного світу.

Сьогодні в Україні створено 8184 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 4,08 млн га, що становить 6,3 % території країни, а також морський заказник «Філофорне поле Зернова» площею 402,5 тис. га. У складі природно-заповідного фонду: 4 біосферних заповідники, 19 природних заповідників, 49 національних природних парків, 3131 заказник, 3422 пам‘ятки природи, 81 регіональний ландшафтний парк, 811 заповідних урочищ, а також низка штучних об‘єктів: 28 ботанічних садів, 13 зоологічних парків, 57 дендропарків та 569 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

За роки незалежності України загальна площа природно-заповідного фонду збільшилася більш ніж утричі. Проте згідно з зобов’язаннями, які взяла на себе країна, площа природоохоронних територій повинна сягати 15 % площі держави. Враховуючи це, а також необхідність виконання міжнародних природоохоронних зобов’язань, адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони природи, зокрема впровадження вимог Оселищної та Пташиної Директив ЄС, гостро постає питання розширення площі охоронюваних територій.

Саме тому Вам як керівнику державного органу необхідно подати своє бачення доцільності збільшення площі природно-заповідного фонду.

1. Які можливі ризики прийняття такого рішення?

2. Як таке рішення вплине на інвестиційний потенціал регіону?

3. Підготуйте звернення до відповідного Міністерства з обґрунтуванням своєї позиції та можливими шляхами вирішення проблеми.

Ситуаційне завдання № 14

У районі триває конфлікт між районною радою та новопризначеним головою РДА.

Під будівлею облдержадміністрації знову незадоволені громадяни. На цей раз на зустріч до голови облдержадміністрації прибули депутати районної ради (35 чоловік), а також 15 сільських голів району. Усього в пікеті взяло участь близько сотні людей. Причина пікету: зміна головного лікаря центральної районної лікарні та ПМСД (первинна медично-санітарна допомога). Йому не продовжили контракт і поставили на посаду людину з іншого району. Власне, саме цей факт і обурив депутатів, які говорять: ми не проти того, що зняли попереднього керівника, розуміємо, що міг бути й корупціонером і взагалі він представник попередньої влади. Але чому поставили людину з іншого району, якщо у нас є кадровий резерв і принаймні два-три фахівці з нашої області можуть обійняти цю посаду. З мітингувальниками зустрівся голова ОДА, вислухав претензії і при мітингувальниках зателефонував голові РДА та попросив його вирішити конфлікт мирно, прислухатися до позиції депутатів та не роздувати дріб’язкові конфлікти. Втім, пікетувальники цією розмовою залишилися незадоволені. Кажуть, що з керівником району неможливо домовитися, бо на діалог він не йде. В підсумку, голова ОДА пообіцяв, що до району приїде представник ОДА, щоб на місці розібратися в ситуації. Мітингувальники ж обіцяють їхати до Києва пікетувати адміністрацію Президента, якщо питання не вирішиться на рівні області.

1. Яка Ваша думка з приводу цієї конфліктної ситуації?

2. Підготуйте алгоритм дій голови РДА, який, на Вашу думку, вирішить конфліктну ситуацію в районі.

Ситуаційне завдання № 15

Віряни греко-католицької церкви перекрили трасу неподалік села Великі Лази Ужгородського району. Люди вимагають, аби православна громада Московського патріархату виконала рішення суду почергово проводити богослужіння у місцевому Свято-Вознесенському храмі.

З незрозумілих причин новий начальник виконавчої служби у п’ятницю відмінив виконання рішення суду. Правоохоронці зачитали віруючим це рішення, і воно їх ще більше обурило. За словами учасників акції, вони перекриватимуть дорогу до того часу, поки не приїде виконавча служба і не виконає рішення суду.

У селі Великі Лази вже понад два десятки років триває конфлікт між греко-католиками та православними. Селяни не можуть поділити храм, у якому правлять богослужіння. Вже неодноразово збиралися представники цих громад із місцевою владою, однак компромісу так і не знайшли. Звернулися до суду, який зобов’язав громади вести свої богослужіння по черзі. Однак рішення суду не виконується, тому віруючі ГКЦ вийшли на протест.

1. Яка Ваша думка з приводу цієї конфліктної ситуації? Обґрунтуйте Вашу позицію.

2. Підготуйте алгоритм дій голови РДА, реалізація якого, на Вашу думку, вирішить конфліктну ситуацію в районі.

Ситуаційне завдання № 16

Біля будівлі обласної державної адміністрації зібралися місцеві активісти української націоналістичної праворадикальної організації та інших організацій регіону у камуфляжі з прапорами своєї політичної сили та національними прапорами України кількістю декілька десятків осіб.

Мітингарі заявили про наміри безстроково протестувати проти «міліцейсько-бандитського свавілля», а також облаштували біля місцевої ОДА намет.

«У нас вимоги провести чесне розслідування. Винні — карайте, невинні — нагородіть. Давайте дочекаємося результатів комісії. Я скажу одне — хлопців української націоналістичної праворадикальної організації підставили. Це моя особиста думка», — зазначив керівник організації. Крім того, пікетувальники вимагають відставки глави МВС України.

У свою чергу, начальник відділу внутрішньої політики обладміністрації повідомив, що активісти поводяться мирно і їхня акція проходить законно.

«Учасники акції протесту подали заявку на акцію... Охорону правопорядку ми забезпечили і стежимо за процесом. Але їхні вимоги ставляться до вищих органів виконавчої влади. Нас вони не стосуються», — зазначив він.

Довідково: мітинги на підтримку української націоналістичної праворадикальної організації зібралися одночасно в п’яти містах України. Мітингарі вимагають справедливого розслідування подій та відставки міністра внутрішніх справ.

1. Проаналізуйте можливі варіанти розвитку подій в регіоні з Вашим та без Вашого втручання. Оцініть ризики для регіону.

2. Які Ваші дії для вирішення конфліктної ситуації?

3. Підготуйте алгоритм дій голови ОДА, який, на Вашу думку, вирішить конфліктну ситуацію в регіоні.

Ситуаційне завдання № 17

До Вас на особистий прийом прийшла делегація чорнобильців спільно з представниками однієї з громадських організацій, що займається захистом інтересів чорнобильців в Україні. Учасники делегації з самого початку зустрічі агресивно до Вас налаштовані, звинувачують Вас та владу країни в тому, що Ви не лише залишили чорнобильців напризволяще, а й намагаєтесь обмежити діяльність громадських організацій, що допомагають чорнобильцям. Посадовці регіону не реагують на звернення чорнобильців, ігнорують пропозиції співпраці від громадських організацій.

Вони повідомили: в Податковому кодексі України від 02.12.2010 № 2755-VI, виходячи з положень ст. 169 (Перерахунок податку та податкові соціальні пільги) та ст. 170 (Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів), передбачено, що при отриманні будь-якої благодійної допомоги, вартість якої перевищує граничний розмір доходу, визначений згідно зі ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня звітного податкового року, підлягатиме оподаткуванню.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 № 796-XII (ср. 025069200) держава взяла на себе обов’язок повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так і не дочекавшись від держави відшкодування шкоди, завданої Чорнобильською катастрофою, окремі чорнобильські організації та благодійні фонди знайшли благодійників, які мають бажання допомагати чорнобильцям ліками, продуктами харчування, одягом, автомобілями та, за умовами благодійної програми «Поліпшення житлових умов», житлом.

Проте отримавши будь-яку благодійну допомогу, чорнобильці вимушені сплачувати податки від вартості благодійної допомоги.

Обурення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи зросло і після оприлюднення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» від 02.09.2014 № 1668-VII, яким встановлено, що суми коштів, отриманих благодійниками — фізичними особами (які внесені в Реєстр волонтерів АТО) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь АТО, не включатимуться в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку на доходи фізичних осіб.

Делегація вимагала термінового сприяння у вирішенні цього питання, зокрема підготовки звернення до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги, отриманої фізичними особами, громадянами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, та не включати такі суми в загальний місячний (річний) оподатковуваний доход платника податку на доходи фізичних осіб.

1. Підготуйте обґрунтовану відповідь для учасників делегації з приводу піднятого ними питання. Як Ви будуватимете діалог та долатимете явну агресивну поведінку учасників?

2. Запропонуйте можливі варіанти завершення зустрічі з оптимально ефективним вирішенням питання учасників делегації.

Ситуаційне завдання № 18

До Вас звернулись фермери, які висловили своє занепокоєння ситуацією, що склалась в районі. На сьогодні укладення (поновлення) всіх договорів оренди землі відбувається з встановленням орендної плати не нижче 8 відсотків. Встановлення орендної плати в такому розмірі можливе для крупних товаровиробників, для агрохолдингів, але ні в якому разі не для дрібного землекористувача, який створює робочі місця, сплачує податки, підтримує інфраструктуру населеного пункту. Загроза необґрунтованого багатократного зростання плати за землю для сільськогосподарських товаровиробників, які використовують землі державної власності сільськогосподарського призначення, призведе до знищення галузей рослинництва та тваринництва серед невеликих товаровиробників, а також до скорочення кількості робочих місць, що є неприпустимим явищем.

Рівень інфляції, збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали, збільшення орендної плати, скасування пільгового режиму оподаткування фермерських господарств — всі ці чинники ставлять в нерівні умови дрібного сільгоспвиробника з крупними аграрними компаніями, які сьогодні не потребують найманої праці у зв’язку із застосуванням передових технологій, сучасного обладнання та сільськогосподарської техніки.

До набуття чинності Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» орендна плата за використання земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та дворами не могла бути меншою розміру земельного податку, який дорівнював 1 відсотку від їх нормативної грошової оцінки. Це дозволяло укладати договори оренди земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами відразу після затвердження документації із землеустрою навіть за умов відсутності їх нормативної грошової оцінки. Із набуттям чинності з 1 квітня 2014 року вищезазначеним Законом на законодавчому рівні було виключено можливість встановлення ставки орендної плати за використання земель державної власності сільськогосподарського призначення без проведення нормативної грошової оцінки відповідних земель. Крім того, мінімальний розмір орендної плати для земель сільськогосподарського призначення (в тому числі під господарськими будівлями та дворами) було збільшено з 1 до 3 відсотків.

Згідно з вимогами ст. 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру своїм листом від 14 грудня 2015 року рекомендувала керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях утриматись від встановлення розміру орендної плати на рівні менше 8 відсотків від нормативної грошової оцінки. Крім того, відповідно до роз’яснень, наданих Держгеокадастром за № КО-1314/0-870/6-16 від 28.03.2016, цей лист має виключно рекомендаційний характер. За нормами ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди здійснюється за взаємною згодою сторін. Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України орендна плата може становити від 3 до 12 відсотків нормативної грошової оцінки за умови актуальності технічної документації про нормативну грошову оцінку згідно з Законом України «Про оцінку земель».

Разом з тим у пресі ведеться кампанія про доцільність збільшення орендної плати до 12 %. Населення ж підтримує таку позицію і вважає, що за землю мають платити належні гроші. Назріває конфлікт.

1. Дайте оцінку ситуації, що склалась. Спрогнозуйте можливі варіанти розвитку подій в регіоні.

2. Обґрунтуйте свою відповідь для фермерів та запропонуйте своє бачення вирішення проблеми.

3. Кого Ви залучите до обговорення та вирішення питання?

Ситуаційне завдання № 19

Під стінами установи, де Ви працюєте, вже неодноразово збирались громадяни, обурені тим, що перевізники відмовляють у безоплатному перевезенні соціально незахищеним верствам населення. Оскільки в 2016 році відшкодування коштів за здійснення перевезення пільгових категорій громадян було перекладено на місцеві громади, Ви звернулись до органів місцевого самоврядування.

Натомість Вам відповіли, що вирішення питання перевезення пільгових категорій — це абсолютно нереально для місцевих органів влади, такі кошти в бюджетах районів просто відсутні. Такі дії органів державної влади створили соціальну напругу та обурення, що змусило «пільговиків» вчиняти такі дії, як перекриття доріг, пікетування місцевих органів влади. Надходять численні письмові і усні звернення, скарги. На сьогоднішній день пенсіонери, які віддали своє здоров’я на розбудову нашої держави і отримали за це винагороду у вигляді мінімальної пенсії, не мають фінансової можливості доїхати до лікарні чи міста, щоб купити ліки, вони просто виживають на мізерні пенсії. Це стосується і всіх інших категорій, що потребують цієї соціальної пільги. Зрозуміло, що нововведення отримали явно негативне сприйняття серед громадян.

1. Які шляхи вирішення проблеми Ви бачите?

2. Як Ви побудуєте подальший діалог з пікетувальниками та органами місцевого самоврядування?

Ситуаційне завдання № 20

До Вас звернулись депутати однієї із територіальних громад з приводу катастрофічного технічного стану справ, який склався на теперішній час з утриманням та забезпеченням безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах.

Автомобільна дорога Т 15-05 має протяжність 41 км, з яких 26 км знаходяться у аварійному стані. Автодорога з’єднує районний центр з обласним та ще з 26 населеними пунктами. По зазначеній автодорозі здійснюються рейси автобусів за 10 маршрутами.

По цій автодорозі до всіх 26 населених пунктів має проїхати в найкоротший термін швидка допомога. Слід зазначити, що перевезення на цій ділянці автодороги тяжкохворих узагалі небезпечно для їх життя. Крім цього, здійснюються підвезення школярів, в магазини щоденно завозиться хліб та інші продукти харчування і повсякденного попиту.

Внаслідок несприятливих погодних умов, коливання температури повітря у зимовий період та руху автомобілів великої вантажопідйомності автодорога перестала існувати як дорога з чорним асфальтним покриттям. Місцевий райавтодор намагався відремонтувати її (шляхом засипання ям та вибоїн місцевими будівельними матеріалами — жорствою), але суттєвого покращення технічного стану це не дало, оскільки необхідне проведення капітального ремонту. Рівні, без вибоїн, ділянки автодороги сягають не більше 100 м.

Незадовільний аварійний стан автодоріг викликає справедливі нарікання та скарги мешканців населених пунктів та учасників руху, збільшує соціальну напругу в суспільстві.

Депутати просять знайти можливість та посприяти виділенню коштів на ремонт доріг загального користування Т 15-05. Проте аналогічні звернення надійшли і від інших територіальних громад.

1. Обґрунтуйте Вашу позицію щодо ситуації в регіоні із станом доріг.

2. Запропонуйте стратегію вирішення проблеми із врахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін.

Ситуаційне завдання № 21

Співробітнику міністерства доручили підготувати замовлення на передплатні видання (газети та журнали) для міністерства. Видавець одного журналу організовує безліч рекламних акцій для передплатників видання. В одній з таких рекламних акцій пропонується приз: проживання у нещодавно відкритому готелі зі спа-салоном протягом 7 днів плюс відвідування спа-салону. Приз пропонують представнику міністерства, який організував передплату.

1. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна стверджувати, що тут є конфлікт інтересів?

2. Як би Ви вчинили в цій ситуації, виходячи з моделі прийняття етичних рішень?

Ситуаційне завдання № 22

Співробітник міністерства, який здійснює регулярні поїздки на засідання робочих груп Європейської Комісії в Брюсселі та інших містах Європи, отримує запрошення від туристичної фірми на відкриття нового авіарейсу до Відня. У запрошенні сказано, що на відкритті будуть присутні лояльні клієнти туристичної фірми. До програми відкриття включені квитки на літак до Відня в обидва кінці у бізнес-класі, повний пансіон, проживання у п’ятизірковому готелі та прийом у концертному залі у Відні. Всі витрати за програмою оплачуються туристичною фірмою. Цей співробітник користувався послугами туристичної фірми для польотів у відрядження та в особистих цілях.

1. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна стверджувати, що тут є конфлікт інтересів?

2. Як би Ви вчинили в цій ситуації, виходячи з моделі прийняття етичних рішень?

Ситуаційне завдання № 23

У департаменті планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності державного органу сформувався злагоджений і дружний колектив. Всі прийшли до департаменту практично одночасно, і у всіх була однакова заробітна плата. Керівник розподіляв навантаження між співробітниками рівномірно (наскільки було можливо), і в колективі з цього приводу ніколи не виникало невдоволення, всі вважали, що все справедливо.

Через півтора року одна співробітниця департаменту змінила своє ставлення до роботи. При цьому явних причин для цього не було. Але вона стала часто брати вихідні за свій рахунок, відмовлятися виконувати доручення з різних причин. Маючи дитину, постійно брала лікарняні. Коли поставили нову програму автоматизації та обліку, вона не дуже вникала у роз’яснення фахівця про принципи роботи цієї системи. А потім постійно зверталася до колег по допомогу, щоб зробити елементарні дії в програмі. Паралельно вона дуже активно проводила свою політику дружби щодо керівника. То принесе тістечка, то загляне до нього поговорити на пару хвилин, то зробить комплімент. А нещодавно привселюдно повідомила, що вступила до академії, щоб підніматися по кар’єрних сходах. На що керівник відреагував схвально. У колективі у багатьох співробітників вже була вища освіта, а деякі мали ступінь магістра або кандидата наук. Два фахівці недавно отримали сертифікати, закінчивши курси підвищення кваліфікації. Але у всіх склалося враження, що перспектива зростання є лише у неї. В результаті у колективі почалися хвилювання. Співробітники постійно обговорювали ситуацію щодо своєї колеги і керівника. Більшість співробітників вважали, що саме вони достойні отримати підвищення.

1. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна у цьому випадку спрогнозувати, що надалі буде відбуватися в колективі?

2. Як краще вчинити керівнику служби персоналу в цій ситуації?

Ситуаційне завдання № 24

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 № 577-VIII застосовується така форма колективного звернення, як електронна петиція, що подається шляхом застосування новітніх телекомунікаційних засобів, передбачає особливу процедуру реагування адресата та підтверджує свою дієвість як механізм систематичного суспільного діалогу. Це перший крок у наближенні органів державної влади до інформаційних і технологічних вимог суспільства у створенні нормативно-правових основ для розвитку цієї сфери. На сьогодні інформаційний розвиток суспільства вимагає удосконалення методів і форм провадження комунікації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

До Вас як до керівника державного органу звернувся лідер громадської організації з проханням передбачити можливість подання електронної петиції на офіційному веб-сайті органу.

1. Підготуйте відповідь на звернення лідера громадської організації з обґрунтуванням своєї позиції щодо розміщення електронної петиції.

2. Чи можливі ризики, які, на Вашу думку, можуть призвести до нових конфліктів між суспільством та владою через таку форму колективного звернення, як електронна петиція? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

3. Запропонуйте дієві механізми комунікації громадян з органами влади, зокрема й шляхом застосування інформаційно-комунікаційних засобів.

Ситуаційне завдання № 25

Реалізація Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронного звернення та електронної петиції» сприяє становленню ефективного діалогу між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадянами, зростанню довіри населення, а також уможливлює оперативне реагування держави та органів місцевого самоврядування на суспільні виклики та ініціативи, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

1. Які наслідки, як позитивні, так і негативні, на Вашу думку, може нести така форма електронного звернення в нашій країні?

2. З якою актуальною проблемою, що потребує оперативного реагування, Ви б як автор (ініціатор) електронної петиції звернулися?

Ситуаційне завдання № 26

Вам повідомили, що жителі однієї з територіальних громад перекрили дорогу, що є дорогою загального користування, у своєму населеному пункті. Жителів громади обурює те, що за останні декілька років сільськогосподарський великогабаритний транспорт знищив дорогу в їхньому селі.

Так, жителі села звертають увагу на те, що критична температура повітря у літній період для асфальтобетонного покриття становить +28 oС. При такій температурі повітря бітум має температуру +42 oС і переходить у розм’якшений стан, що не в змозі забезпечити необхідну міцність асфальтобетону та не чинить опір утворенню колії. Величина напруження в покритті обумовлюється також навантаженням від потоку великовагових транспортних засобів. При осьовому навантаженні автомобіля більше 7 тонн напруження, що виникає від колеса, призводить до руйнування матеріалу покриття. Такий еквівалентний осьовий вплив мають багатовісні автотранспортні засоби з повною вагою понад 24 тонни.

Агрохолдинг не дотримується жодних вимог, вагу не перевіряє, спека йому теж не заважає. Як результат — колії серед села, проїхати своїми автомобілям жителям стало неможливо.

Вони неодноразово зверталися до власників агрохолдингу, який господарює в них на землях, з проханням обмежити перевезення великих вантажів, та ще й у спеку, проте звернення було проігнороване. На місце прибуло телебачення. Вас теж запросили висловити свою позицію.

Ваші працівники підготували для Вас інформацію:

— додаткові обмеження загальної ваги ТЗ при підвищенні температури більше 28 oС;

— вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» та розпорядження обласної державної адміністрації від 26.05.2016 № 205-р «Про обмеження проїзду великовагових транспортних засобів автодорогами загального користування при високих температурах повітря» передбачають введення додаткових обмежень на рух автотранспорту загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т у період підвищеної температури повітря (більш ніж +28 oС). Допуск до участі в дорожньому русі на автодорогах загального користування транспортних засобів (передбачено вимогами ст. 29 та 34 Закону України «Про дорожній рух»). Доцільно по можливості вживати заходів до заборони руху сільськогосподарської техніки автомобільними дорогами, їх перевезення здійснювати виключно спеціалізованими транспортними засобами.

Порядок отримання дозволів на рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні:

— рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється на підставі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні (далі — дозвіл), виданого перевізникові відповідним підрозділом Національної поліції (Превентивний відділ по територіальності);

— видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

— дозвіл видається на одноразовий проїзд великогабаритного та великовагового транспортного засобу, у разі здійснення постійних проїздів по одному маршруту тим самим транспортним засобом дозвіл може видаватися на кілька проїздів, але не більше ніж на три місяці.

1. Підготуйте стратегію виступу на місці конфлікту, врахуйте наявність телебачення та агресивно налаштованого населення.

2. Запропонуйте для жителів громади можливі варіанти вирішення проблеми.

Ситуаційне завдання № 27

В одній із громад було запропоновано оптимізацію мережі шкіл. Так, надано такі обґрунтування.

Для вирішення проблеми оптимізації мережі освітніх закладів і установ необхідно провести реструктуризацію мережі загальноосвітніх закладів, що забезпечить рівний доступ до освіти, профільне навчання в старшій школі, підвищення якості освіти за рахунок концентрації освітніх ресурсів.

Освітня мережа повинна забезпечувати доступ до максимально широкого комплексу освітніх послуг. При цьому кількість тих чи інших освітніх закладів повинна відповідати реальним потребам у відповідних освітніх послугах.

На сьогоднішній день проблемним питанням залишається те, що згідно з розрахунковою Формулою на одного учня, за якою здійснюється планування бюджетних видатків, із збільшенням малокомплектності закладів шкільної освіти 85 — 90 відсотків державних коштів направляється не на здійснення навчального процесу, а на утримання мережі шкіл. А ці кошти можна було б використати для покращення матеріально-технічної бази закладів шкільної освіти.

У зв’язку з демографічною ситуацією, яка склалася в селах району, та малою наповнюваністю класів постала необхідність у створенні оптимальної мережі навчальних закладів.

У рамках Закону України від 11.12.2015 № 3628 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» «з 01 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється».

Станом на сьогоднішній день у ЗОШ І — ІІ ст. громади навчається 28 учнів, закінчує 9 клас 5 учнів. За прогнозами набір у 1 клас становитиме 4 учні. Отже, станом на 1 вересня у школі має навчатися 27 учнів. Така інформація є прогнозом.

Наповнюваність школи з 1 вересня 2016 року може становити менше 25 учнів. Тому в рамках обмеженого фінансування планується реорганізація ЗОШ І — ІІ ст. шляхом пониження ступеня.

Таким чином, у школі І ступеня буде навчатися 13 учнів, 12 — 14 учнів будуть здобувати освіту у школі сусіднього населеного пункту.

Заплановано, що вчителі школи будуть забезпечені роботою у сусідніх навчальних закладах.

Територіальну громаду не влаштувала така ситуація, тому вони звернулись до Вас з проханням допомогти.

1. Обґрунтуйте своє бачення проблеми та можливий розвиток подій.

2. Підготуйте можливі варіанти вирішення проблеми.

Ситуаційне завдання № 28

Керівник державного органу мав бажання поліпшити висхідні комунікації. Розпочати, на його думку, варто було із впровадження політики відкритих дверей. Він оголосив, що двері його кабінету завжди відкриті для співробітників, і порекомендував усім керівникам підрозділів вчинити так само. Це, вважав Голова, дасть йому можливість своєчасно отримувати тривожні сигнали, які до того ж не будуть відфільтровані або направлені за формальними каналами. Він знав, що багато співробітників цілком впевнено почувають себе в розмові з керівниками підрозділів. Іноді йому надходила інформація, що деякі процедури невірні і вимагають унормування, уточнення, корекції. У такому разі Голова одразу реагував на сигнали і піднімав ці питання на найближчій нараді.

Складніше за все було розбиратися зі скаргами співробітників, які не могли ужитися зі своїми керівниками. Один з працівників, пан Гаврилюк, гірко нарікав на те, що його керівник бере на підрозділ надмірні зобов’язання і що всі вони відчувають великий тиск з його боку. Найгірше, за словами Гаврилюка, те, що доводилося працювати понаднормово. Проте він не підтримав пропозицію Голови запросити безпосереднього керівника на дискусію, а також був проти того, щоб і інші працівники цього підрозділу підтвердили його скаргу. Голова, розуміючи, що Гаврилюк може і не мати рації, не міг дозволити йому ось так сидіти і скаржитися на долю. «Ви не думали про звільнення з державної служби?». Гаврилюк зрозумів, що зустрічі з безпосереднім керівником йому не уникнути. Перед проведенням тристоронньої зустрічі Голова зв’язався з керівником Гаврилюка і пояснив йому ситуацію. Він наполягав, щоб керівник прийшов на зустріч з бажанням вислухати іншу сторону, без будь-якої ворожості. І дійсно, під час зустрічі керівник Гаврилюка слухав дуже активно і не виявляв жодних упереджень. Він глянув на проблему очима підлеглого, усвідомив, що сам зазнає величезні перевантаження. Після зустрічі керівник сказав, що йому стало набагато легше. Його призначили на посаду до інформаційно-аналітичного управління всього кілька місяців тому, до того у нього не було необхідного досвіду управління і планування. І він з радістю сприйняв пропозицію Голови допомогти йому в роботі.

1. Як Ви оцінюєте ефективність політики відкритих дверей для стимулювання висхідних комунікацій? Які ще способи Ви можете запропонувати?

2. Які проблеми створює політика відкритих дверей? Як Ви думаєте, чи охоче користуються нею працівники? Чому?

Ситуаційне завдання № 29

16 грудня 2012 року в Україні набув чинності Закон № 4844 про повну заборону куріння в громадських та на робочих місцях, включаючи приміщення закладів ресторанного господарства. За новим Законом заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях та на території навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, закладів охорони здоров’я, у приміщеннях об’єктів культурного призначення та органів державної влади і місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках транспортних засобів. Відводити місця для куріння в цих місцях заборонено. Штрафи за порушення для підприємців (фізичних та юридичних осіб) складають від 1000 до 10000 грн., а для фізичних осіб — курців — від 51 до 175 грн.

1. Які наслідки, як позитивні, так і негативні, на Вашу думку, може мати таке рішення?

2. Які схеми розв’язання суперечностей між курцями і некурцями здаються Вам оптимальними? Які могли б запропонувати Ви?

Ситуаційне завдання № 30

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці зобов’язані щорічно надавати відомості про доходи, витрати і майно — свої і найближчих родичів (дружини, неповнолітніх дітей). Держслужбовцям необхідно декларувати угоди з придбання земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, акцій, а також надавати відомості про джерело отримання витрачених на це коштів. За невиконання цієї вимоги передбачаються притягнення до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

1. Які наслідки, як позитивні, так і негативні, на Вашу думку, може мати таке рішення? Наскільки, на Вашу думку, ця вимога є ефективною як інструмент протидії корупції?

2. Запропонуйте свої способи, що сприяють зниженню рівня корупції на державній службі?

Ситуаційне завдання № 31

6 вересня 2014 року набув чинності Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Одним із наслідків дії цього Закону є скорочення кількості вишів шляхом ліквідації та реорганізації «неефективних» навчальних закладів.

1. Яка Ваша думка з цього приводу? Вкажіть можливі позитивні і негативні, на Ваш погляд, наслідки цього рішення.

2. Які альтернативні заходи щодо підвищення якості освіти могли б запропонувати Ви?

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць